PKN
Protestantse wijkgemeente Credo te Rotterdam-Zuid
 
meditatie november 2020 meditatie november 2020
Ik hoorde een luide stem vanaf de troon, die uitriep: ‘Gods woonplaats is onder de mensen, hij zal bij hen wonen. Zij zullen zijn volken zijn en God zelf zal als hun God bij hen zijn. Hij zal alle tranen uit hun ogen wissen. Er zal geen dood meer zijn, geen rouw, geen jammerklacht, geen pijn, want wat er eerst was is voorbij.’ (Openbaring 21:3 en 4)

De dienst op de Paasmorgen wordt in veel kerken afgesloten met U zij de Glorie. De traditionele versie eindigt in vers 3 met de woorden: niets heb ik te vrezen in leven en in dood. Het lied is een lofdicht op de enorme kracht die uitgaat van de opstanding van Jezus Christus. Onze werkelijkheid lijkt vaak weerbarstiger. 1 november is het Allerzielen, de dag waarop we stil staan bij de mensen die ons voorgingen. Ook in onze kerken zullen op de gedachteniszondagen (15 en 22 november) weer meerdere namen genoemd worden. De dood is om ons heen, zeker nu we weer geconfronteerd worden met de toename van corona-overledenen.
En dan de woorden van de oude ziener Johannes op Patmos. Woorden over de dingen die gaan gebeuren (Openbaring 1). Maar Openbaring is vooral een troostboek, een troostboek voor de jonge kerk. Een kerk in de verdrukking, een kerk onder druk van het regime. Het regime hoopte dat verbanning van een van de leiders zou leiden tot het einde van die rare Jezus-movement. Niets blijkt minder waar. Openbaring is het boek dat laat zien dat er Eén is die regeert (Openbaring 4 en 5) en dat uiteindelijk alle dingen nieuw worden (Openbaring 21). Dat biedt perspectief voor ons. Ja, de dood is er met al haar dreiging, maar we mogen uitzien naar een tijd dat de dood er niet meer is, en ook geen rouw en pijn. Als je vaak geconfronteerd wordt met de dood kun je daar soms zo naar verlangen, maar we moeten geduld hebben. Een lied zegt: een mens te zijn op aarde, in deze wereldtijd, dat is de dood aanvaarden…….maar ook….dat is de Geest aanvaarden die naar het leven leidt! Ons laten leiden door Hem, dat is het geheim!
Johan Bos
 
terug
 
 

Credokerk
datum en tijdstip 21-04-2024 om 10.15 uur
meer details

Credokerk
datum en tijdstip 28-04-2024 om 10.15 uur
meer details

Credokerk
datum en tijdstip 05-05-2024 om 10.15 uur
meer details

 
Credokerk

 
Credokerk van binnen

 
ANBI
http://www.protestantsekerk.nl/steunons/ANBI/Veel-gestelde-vragen/Paginas/Veel%20gestelde%20vragen.aspx
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.