PKN
Protestantse wijkgemeente Credo te Rotterdam-Zuid
 
Diaconaat Diaconaat

Diakenen zijn mannen en vrouwen die voor een periode van 4 jaar het ambt van diaken vervullen. Het ambt van diaken houdt in de gemeenteleden actief maken en begeleiden in onderling dienstbetoon, individuele hulpverlening, samenwerken met andere organisaties zoals de Voedselbank, het Fonds Bijzondere Noden Rotterdam, om mensen bij te staan die geen helper hebben. De diakenen vormen samen de wijkraad van diakenen. Kernwoorden in het diaconaat zijn barmhartigheid, gerechtigheid, rechtvaardigheid. De protestantse traditie kent 7 zogenaamde werken van barmhartigheid (Mattheus 25, 35-36) Zie onder ´meer´.

lees meer »
 
Wijkraad van diakenen Wijkraad van diakenen

De diakenen zijn bereikbaar via het Diaconaal Bureau van de Protestantse gemeente Rotterdam-Zuid, Hillevliet 58a, 3074 KB Rotterdam. Telefoon 010-4840202.

Het kantoor is open op  dinsdag van 9.00 uur tot 13.00 uur.

Mailadres: diaconie.rotterdam.zuid@gmail.com

 

 

 
Activiteiten van de Diaconie Activiteiten van de Diaconie

De diakonie is betrokken bij of verantwoordelijk voor diverse activiteiten. Een overzicht treft u aan onder de knop ´meer´.

Voor suggesties voor nieuwe activiteiten houden wij ons aanbevolen.

lees meer »
 
Banknummers Diaconie Banknummers Diaconie

Diaconie Protestantse Wijkgemeente Credo

ING-banknr. NL60.INGB.0000.114661 t.n.v. Wijkgemeente Credo
 

Centrale Diakonie Protestantse gemeente Rotterdam-Zuid

ABN-AMRO-banknr.NL80.ABNA. 0481.117.083 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Rotterdam-Zuid

lees meer »
 
 

Credokerk
datum en tijdstip 23-06-2024 om
meer details

Credokerk
datum en tijdstip 30-06-2024 om
meer details

 
Credokerk

 
Credokerk van binnen

 
ANBI
http://www.protestantsekerk.nl/steunons/ANBI/Veel-gestelde-vragen/Paginas/Veel%20gestelde%20vragen.aspx
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.