PKN
Protestantse wijkgemeente Credo te Rotterdam-Zuid
 
kerkbalans 2021

kerkbalans 2021
 
Het is nu een jaar geleden dat we voor het eerst hoorden over het corona-virus. Met recht kunnen we 2020 een crisisjaar noemen. Bij alle negatieve en verdrietige gevolgen van deze crisis die schaduw brengen in ons leven, verheldert deze crisis ook wat er echt toe doet in ons leven. In die crisis hebben wij in geloof gekozen om samen de nieuwe wijkgemeente Credo te vormen. Samen een nieuw spoor trekken als wijkgemeente in deze crisistijd vraagt om inspiratie. Zeker nu we niet samen komen in de kerkdiensten om te zingen, te bidden, te luisteren en na te praten bij de koffie en thee en ook niet in gespreksgroepen of Bijbelkring. 
Als kerkenraad vinden we het pastoraat heel belangrijk. We willen gemeenteleden thuis blijven bezoeken en ook met hen belangrijke momenten in hun leven vieren. Daarnaast onderzoeken we  wat nog meer kan om elkaar als gemeenteleden te spreken en te inspireren. Naast het omzien naar elkaar willen we ook de dienst aan onze medemens in nood serieus nemen. 
 
Om zo in geloof, hoop en liefde samen wijkgemeente te zijn is uw financiële bijdrage belangrijk. U ontvangt bij deze Gaandeweg de brief met gegevens voor de actie Kerkbalans. Wij hopen op uw gulle bijdrage en zijn dankbaar dat we samen wijkgemeente mogen zijn. 
Namens de kerkenraad, 
Grieta Stravers (scriba) en Fokje Wierdsma (voorzitter)
 
 
Kerkrentmeesters Kerkrentmeesters

Het ambt van kerkrentmeester wordt voor een periode van 4 jaar vervuld. Het is hun taak het beheer te voeren over de bezittingen van de kerk. Dat doen zij door te zorgen dat de kerkelijke gebouwen worden onderhouden en verzekerd. Het beheer van de financiën en een sluitende begroting. De kerkrentmeesters samen vormen de wijkraad van kerkrentmeesters.

 
Bereikbaarheid kerkrentmeesters Bereikbaarheid kerkrentmeesters

De kerkrentmeesters zijn bereikbaar op werkdagen van 09.00 - 12.00 uur via de administrateur van het College van Kerkrentmeesters van de Protestantse gemeente Rotterdam-Zuid, Charloisse Lagedijk 680, 3084 LJ Rotterdam, telefoon 010-485.51.83, of 06.835.71.783 mailadres: Centrale Administratie PgRZ
 

 
Banknummer Protestantse Wijkgemeente Slinge Banknummer Protestantse Wijkgemeente Slinge

ING-banknr.
NL59 INGB 0000 552 634  t.n.v. Protestantse Wijkgemeente Credo
 

 
 

Credokerk
datum en tijdstip 23-06-2024 om
meer details

Credokerk
datum en tijdstip 30-06-2024 om
meer details

 
Credokerk

 
Credokerk van binnen

 
ANBI
http://www.protestantsekerk.nl/steunons/ANBI/Veel-gestelde-vragen/Paginas/Veel%20gestelde%20vragen.aspx
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.