PKN
Protestantse wijkgemeente Credo te Rotterdam-Zuid
 
Gaandewel 1-2020 Gaandewel 1-2020
  

Internetversie

Kerkdiensten

Zondag 12 januari 2020     1e zondag na Epifanie
Credokerk:                           10.00 uur  ds. Bert Kuipers
De Open Hof                        10.15 uur  pastor Ad Berkhout
Vredeskerk                           10.00 uur  dienst in Credokerk
Seinpost Slinge                    12.00 uur bijbelstudie, daarna maaltijd                                         
Maasstadziekenhuis           10.00 uur  ds. K. van der Niet
Ikaziaziekenhuis                 10.30 uur  ds. J.A.P. Vlasblom
Sonneburgh Gr. Kruisweg 10.15 uur

Zondag 19 januari 2020     2e zondag na Epifanie: Kanazondag
Credokerk                            10.00 uur   ds.Fokje Wierdsma
De Open Hof                       10.15 uur   pionier Ds. Edwin de Jong
                                                                                            viering H.A.
Vredeskerk                           10.00 uur   dienst in de Credokerk
Seinpost Slinge                    12.00 uur   Celebration, daarna maaltijd                                         
Maasstadziekenhuis           10.00 uur   pastor Cor Hoegen
Ikaziaziekenhuis                 10.30 uur   ds. A.H. Tamminga
Sonneburgh Gr. Kruisweg 10.15 uur   

Aafje Slinge–woensdag 22 januari–pastor Guus Ruijl-14.30 uur 
BAVO kerk Slinge woensdag 22 januari– 19.00 uur Oecumenische Gebedsdienst in Week van de Eenheid

BIJBELLEESROOSTER:
12/1  Jesaja 58:6-14                         19/1 Jesaja 62: 1-12
13/1 Jesaja 59:1-8                            20/1 Psalm 96
14/1 Jesaja 59:9-15a                        21/1 Spreuken 1:1-19
15/1 Jesaja 59:15b-21                      22/1 Spreuken 1:20-33
16/1 Jesaja 60:1-14                          23/1 Spreuken 2: 1-22
17/1 Jesaja 60:15-22                        24/1 Matteüs 4:1-11
18/1 Jesaja 61:1-11                          25/1 Matteüs 4:12-25
MEDITATIE

Maar ik zeg in mijn hart:
‘Hij alleen mijn God
wat ik nog te leven heb
is in zijn hand.’                                Psalm 31,15 en 16


Ja wat zegt uw hart op de grens van 2019 en 2020?
Waar denkt u aan op de grens van het nieuwe jaar?
In psalm 31 komen we een mensenkind tegen, misschien wel koning David, die de balans opmaakt.  Hij overziet zijn bestaan en dan. Dan laat hij zijn hart spreken.
Het is met hem misschien wel zoals het met jou u. Uw lichaam laat het afweten. Meer dan je lief is. Je ogen staan flets en je beenderen kraken. Dat benauwt je. Het geeft je een verstikkend gevoel. Je kunt niet functioneren zoals je dat zo graag voluit zou willen. Wat denken uw buren wel niet van u. Wat spookt dat mens nu weer uit? En gelijk hebben ze wel een beetje. Uw weg loopt meer en meer dood. Maar wie zal het zien? Wie ziet uw verlorenheid, eenzaamheid. Wie ziet hoe je dagelijks in het nauw gebracht wordt. Of zien ze het wel, maar praten ze er niet met u over. Mompelen ze over je. Je voelt het en je bemerkt hoe ze zich van je afwenden.  Waar valt nog wat van te verwachten. Wat zal je nog zeggen? Wat zul je elkaar nog wensen?
Bij wie kun je nog echt heil en zegen verwachten? Is er een vluchtadres? Waar zal je naar toe vluchten?
Wat zal je zeggen, zonder je eigen vragen en twijfels te overschreeuwen. Wat zeg je als gelovige vandaag tegen jezelf. Wat zeg je tegen elkaar?

Maar ik zeg in mijn hart….
‘Hij alleen mijn God
wat ik nog te leven heb is in zijn hand.’
Op de grens van 2019 en  2020 reik ik u Gods handen aan.
In het Rotterdamse Ikaziaziekenhuis zie je bij binnenkomst naast allerlei looproutes ook deze woorden staan: ‘Mijn tijden zijn in uw hand.’ Hoe je leven ook verder zal gaan. Gods handen omvatten het.

Ik zie dan open beschermende handen. Als een soort van kom. Als een schaal die wordt gedragen. Zo willen Gods handen ook jouw leven dragen.
Wat ik nog te leven heb is in zijn hand. Het is de hand, waarmee God in de kerstnacht het duister openscheurt. De hand waarmee hij zijn volk uitleidt en de zee doorvoert. De hand, waarvan wij ook in 2020 mogen zeggen: hoe diep we ook mogen vallen, welke verloren weg u ook opgaat, welk spook  u ook bent voor uzelf of voor uw buren. U valt nooit buiten Gods handen. Nooit buiten het bereik van Gods liefde. Wat je ook te leven hebt, je leeft het in zijn handen. Handen die je als een kom dragen.
Hoe onze levens zullen gaan en hoeveel leven God nog voor mij heeft neergelegd : wie zal het zeggen? Maar de richting geef ik u graag door: Verwacht  het van die liefdevolle omvattende handen.
Of laat ik het met de psalmdichter nog sterker zeggen: vlucht naar die handen toe. Zoek daarin uw sterkte en uw kracht. En laat dat dan ook het heil en de zegen zijn, die we elkaar op de drempel van het nieuwe jaar toewensen.

Kies maar voor 2020. Kies de geborgen kom van Gods handen. Van een vriend, van uw Vader.
Zijn handen zijn groot en stevig genoeg. 2020. Ik zeg:  Hij alleen mijn God wat ik nog te leven heb is in zijn hand.

Guus Ruijl


BIJ DE DIENSTEN 
Vieringen in De Open Hof
Op 19 januari wordt het Heilig Avondmaal gevierd. Ds. Edwin de Jong is bereid om in te vallen en daar zijn we blij mee!

Vieringen in de Credokerk
Ds. Bert Kuipers was vele jaren de predikant van de Laurenskerk. Nu hij met emeritaat is, verkent hij regelmatig fietsend ook Zuid. Hij verheugt zich op de kennismaking op zondag 12 januari. Thema: ‘Jezus wordt gedoopt in de Jordaan.’
Aad de Roon bespeelt het orgel. Een week later speelt Ellen Pons. Zij speelde in de Vredeskerk en zal samen met Herman Houweling ook  ingedeeld worden in de Credokerk nu alle vieringen samen zijn.

Vieringen in de Vredeskerk
Vanaf deze maand zullen alle kerkdiensten, behalve op de eerste zondag van de maand gezamenlijk worden gevierd in de Credokerk. Behalve als er een bijzondere dienst is, dan zijn we in de Vredeskerk.
Maakt u  indien nodig gebruik van de autodienstregeling. Hij is er ervoor! Contactpersoon is Ben Houweling tel.  0104190590.

De stilteviering Vredeskerk
De helft van het seizoen ligt achter ons. De opkomst was goed.
Op 7 januari begonnen we weer en verder is het elke eerste dinsdag van de maand: 4 februari, 3 maart en 7 april.
Het blijft mooi om met elkaar de stilte te delen en te beleven.
Een rustmoment in ons vaak zo'n druk bestaan, een tijd voor bezinning en innerlijke verrijking.
Van harte welkom is iedereen die dit met ons wil mee beleven.
De voorbereidingsgroep.

AANLOOPHUIS CREDOKERK
Elke vrijdag bent u tussen 14:00-16:00 uur van harte welkom in de Credokerk. Welkom voor koffie of thee, een gesprekje en ontmoeting!

SPREEKUUR

Elke dinsdag in de Credokerk van 9.00 tot 10.00 uur spreekuur.  U kunt mij dan bellen of  langs komen.  Guus Ruijl

BIJBELGESPREKSGROEP (KRINGEN)

Credokerk
In de Credokerk is de volgende bijbelgespreksgroep  op dinsdag 14 januari van 10.30 -11.30 uur. We beginnen met de Psalmen. U bent van harte welkom om ook mee te doen.

Open Hof
Op  9 januari 2020 is er weer Bijbelkring van de donderdagmiddag groep. Deze kring begint om 14.00 uur en wordt gehouden bij de fam. Kootstra. We behandelen Lucas 12:12-21.
Zondag 12 januari 2020 is er in de Open Hof weer Bijbelstudiegroep om 19 uur. Vanaf 18.45 uur staat de koffie klaar. We zijn bezig met het Bijbelboek Titus. Misschien een goed idee aan het begin van het nieuwe jaar mee te gaan doen. Iedereen van harte welkom! Info: Ad Berkhout (0616376008)In memoriam

PASTORALIA


BERKHOUTBERICHT
Langs deze weg willen Marjan en ik iedereen hartelijk bedanken voor de vele kaarten die wij hebben ontvangen met Kerst- en Nieuwjaarswensen. Wij hadden in 2019 een roerige tijd rondom Kerst vanwege het plotseling ernstig ziek worden van mijn moeder. Ook  daarin voelen we ons gesteund door de gemeente door uw gebed en de vele lieve berichtjes die we hebben gekregen.
Wij wensen u allen een gezegend en liefdevol 2020 toe.
Ad & Marjan Berkhout.

WELKOM
Per 1 januari 2020 zijn  ds Fokje Wierdsma (12 uur) en pastor Ad Berkhout (18 uur) officieel in een vast dienst verband verbonden aan onze wijkgemeenten. Tijdens het ziekteverlof van Johan Bos is Ad Berkhout daarnaast voor 14 uur extra beschikbaar. Ds. Fokje Wierdsma blijft voor 24 uur verbonden aan het wijkpastoraat Bloemhof.
Namens de wijkkerkenraden en de collega’s  wens ik hen ook in deze nieuwe positie zegen en vreugde toe bij hun werkzaamheden.
Voor 2020 wensen alle pastores u een gelukkig nieuwjaar toe.
Guus Ruijl

SAMEN ETEN

Gezamenlijke broodmaaltijd 10 januari
De broodmaaltijd met altijd iets extra’s erbij is zoals altijd op de tweede vrijdag van de maand. Corrie en Nico Bloem en Margriet van Kranenburg maken er altijd weer een feestje van!
Vanaf 17.00 uur is er koffie en de maaltijd begint om 17.30 uur.
Graag van te voren aanmelden bij de fam. Bloem, tel: 432 67 42.

Warme maaltijd in De Open Hof
Woensdag 22 januari is er om 13 uur weer onze warme maaltijd in de Open Hof. Gezellig samen een goede maaltijd eten! Info en opgeven: mw. Cor Lampen (0104295334)


DE CREDOKERK OP ORDE
Het samengaan van de Credokerk met de Vredeskerk heeft in de praktijk al een aantal veranderingen teweeggebracht. Sommige niet helemaal geruisloos.
Zo heeft per 1 december 2019 de heer Nico Bloem samen met zijn dochter Marion het stokje overgenomen van de heer Ruud Hofman waar het de inkopen voor de Credokerk betreft. Nico heeft vele jaren ervaring in de Vredeskerk. Is er iets op, dan graag even melden bij Marion of Margreet.  Nogmaals willen wij Ruud Hofman graag bedanken voor de 30 jaar dat hij de inkopen heeft gedaan.
Vanaf 1 januari zullen de kanselbloemen in de Credokerk verzorgd worden door de familie Stolk. Zij hebben een eigen bloemisterij in Kralingen en plaatsen de bloemen op zaterdagavond in de kerk. De kanselbloemen werden voordien gedaan door de dames Elly Gelderblom en Cor Lampen, en tot voor kort Gré Verkamman.  Dezen worden allerhartelijkst bedankt voor de liefdevolle moeite, die zij zich hiervoor getroost hebben.
Ook dient er bergruimte vrij te komen in de Credokerk. Onder anderen Johan Bos en Nico Bloem hebben hierom gevraagd.
Om die reden gaan de legpuzzels, die zich in de kerkenraadskamer bevinden, weggegeven worden. U kunt, als u zelf nog een  puzzel mee naar huis wilt nemen, dit kenbaar maken aan Nettie Brooijmans of Margreet Huisman.  Wat er op 1 februari nog over is gaat dan naar een goede bestemming.
Tot zover de berichten.
Margreet Huisman

AGENDA
Spreekuur pastores Credokerk – dinsdag – 09.00 – 10.00 uur.
Aanloophuis Credokerk – elke vrijdag – 14.00 – 16.00 uur
Bejaardensoos – elke maandag – 14.00 – 16.00 uur
PCOB – elke 3de donderdag van de maand – 09.45 uur

BLOEMENGROET
Credokerk
De Open Hof
Vredeskerk

Al deze bloemen gingen vergezeld met een hartelijke groet van ons allen.


VERJAARDAGEN Slinge

VERJAARDAGEN Vreewijk

Al deze jarigen van harte gefeliciteerd en een fijne dag gewenst !!

Leesgroep dinsdag 21 januari om 14.30 uur in de Vredeskerk
Op dinsdag 21 januari komt de leesgroep weer samen om 14.30 uur in de Vredeskerk. We hebben dan in de tussentijd thuis weer verder gelezen in het ‘Boek van Vergeving’ geschreven door Desmond en Mpho Tutu. Deze keer bespreken we deel 2 uit het boek. Dit deel gaat over het viervoudig pad.
Het viervoudig pad wil zeggen dat de schrijvers vier stadia onderscheiden die in het proces van vergeven belangrijk zijn. Allereerst is dat: het verhaal vertellen. Het verhaal van wat jou is aangedaan. Na dit vertellen komt de fase van het benoemen van de pijn. De vraag kan worden gesteld: waar zit de pijn in je lijf die ontstaan is door wat jou is aangedaan? Dit helpt om je te verbinden met wat er is gebeurd. De derde fase is het schenken van vergeving en de laatste fase is die van het vernieuwen van de relatie met degene die jou onrecht heeft aangedaan of als dat niet gaat: loslaten van de persoon die jou onrecht heeft aangedaan.
In de leesgroep bespreken we wat ons geraakt heeft tijdens het lezen en wat ons helpt bij vergeven van situaties die we aan den lijve ervaren hebben. Het zijn intense, waardevolle gesprekken die we op deze wijze samen hebben. Wie zich nog wil aansluiten is hartelijk welkom. Laat het dan even weten aan Fokje Wierdsma, 06-44 21 65 17.

Filmmiddag maandag 27 januari om 15.30 uur tot 18.00 uur in de Vredeskerk

Op maandag 27 januari is het weer ‘showtime’ voor de film. Deze keer hebben Margriet en Fokje weer een film uitgekozen waar zeker over door te praten is. Het is de film ‘The Bucketlist’. De film gaat over twee mannen die beiden in het ziekenhuis zijn opgenomen en van de artsen te horen hebben gekregen dat zij niet lang meer te leven hebben. Ze hebben in eerste instantie niets met elkaar gemeen, maar besluiten toch om samen dingen te doen waar ze van hebben gedroomd, maar er nooit aan toe zijn gekomen. Het is een film met humor en tegelijk zet de film ook aan het denken: hoe zit dat eigenlijk met mij? Na het kijken van de film praten we er nog over door bij een heerlijk kopje soep gemaakt door Margriet. Welkom, wel graag even doorgeven aan Fokje Wierdsma als je van plan bent te komen. Telefoon 06-44216517.


JUBILEUMJAAR  van KLASSIEK  OP ZUID.
Al tien jaar lang heeft U kunnen genieten  van vele  concerten van Klassiek op Zuid . Wat was U voor ons een stimulerende factor door uw aanwezigheid!!  Het was ook een mijlpaal voor de enthousiaste musici, die onder de bezielende leiding van Miranda Rademaker telkens weer een uitdagende, muzikale prestatie neerzetten.
Om het jubileumjaar in 2019 niet onopgemerkt voorbij te laten gaan, is er voor de musici afgelopen jaar een feestelijk bijeenkomst geweest, waarbij Miranda natuurlijk in het zonnetje werd gezet.
De musici van KOZ hebben bij deze gelegenheid een boom aangeboden ter herinnering aan het tienjarig bestaan.
Wachtend op het plantseizoen, is het nu tijd om deze speciale boom, het is namelijk een notenboom, daadwerkelijk in de grond te zetten. Wij nodigen u dan ook van harte uit, om hierbij aanwezig te zijn op vrijdag 31 januari.
Om 14.30. uur wordt u ontvangen in de Vredeskerk met een kopje koffie, waarna we rond 15.00 uur naar de Lede wandelen, alwaar de boom officieel zal worden geplant.
Hierna kunt u in de Vredeskerk nog gezellig even napraten onder het genot van een drankje. Enige muzikale omlijsting zal natuurlijk niet ontbreken. Net zoals bij onze concerten, wordt uw aanwezigheid zeer op prijs gesteld.
U kunt zich per email opgeven: info@klassiekopzuid.nl
Indien dit niet tot de mogelijkheden behoort, kunt u natuurlijk ook zonder aanmelding vooraf komen. Wij verheugen ons erop u allen te mogen ontvangen op vrijdag 31 januari.
De musici van Klassiek op Zuid.

Concert Klassiek op Zuid 2 februari Vredeskerk
Het thema van dit concert is ‘Op reis’. We gaan van start met het romantische strijkoctet voor maar liefst acht strijkers van Max Bruch. Daarna maken we met u een wereldreis langs landen waardoor ook Bruch zich liet inspireren. Vanaf 11.30 staat de koffie/thee klaar, aanvang concert 11.45 uur.
Van harte welkom!
Klassiek op Zuid is een kamermuziekensemble dat bestaat uit een groep mensen met een passie voor klassieke muziek en een speciale band met Rotterdam-Zuid. De meeste leden van Klassiek op Zuid wonen in Rotterdam-Zuid, anderen hebben er lang gewoond of werken er.
In verschillende formaties, variërend van twee tot ongeveer negen personen brengt Klassiek op Zuid een breed scala aan kamermuziekrepertoire ten gehore.


Een dienst met het Neva-ensemble
Ergens in de herfst van vorig jaar werd mij gevraagd op 5 januari een dienst van Johan Bos over te nemen in de Open Hof. Ik had verder toch niks te doen en zei dat het goed was. Oh ja, kwam er nog achteraan, er is dan ook medewerking van het Neva-ensemble uit St. Petersburg. Oh, slik, zucht. Nog nooit met een koor of klein ensemble gewerkt, maar ja, eens moet de eerste keer zijn, toch??
Kreeg op een gegeven moment de liederen die zij zouden kunnen zingen en heb vervolgens een liturgie gemaakt waar ik die liederen zo veel mogelijk heb ingepast. De gemeente moest natuurlijk ook nog zingen, dus het werd passen en meten. Dan de preek eventueel maar wat korter, alleen da’s niet zo goed gelukt. Maar je hoort dit ensemble ook niet iedere dag, dus dan maar later aan de koffie. En het werd later, want tijdens de collecte en ook nadat de centen al waren opgehaald werd enthousiast en heel mooi gezongen. Na de zegen is iedereen weer gaan zitten en kregen we een mini-concert. Heel bijzonder: er was een soort liefdesliedje dat werd gezongen door een solist en die ging wel heel dicht bij Liesbeth Bos zitten……………. Niet meteen van alles denken, dames en heren, Johan en Liesbeth kennen dit ensemble al heel wat jaren, dus niks aan de hand. Maar wel leuk!
Mocht u ook nieuwsgierig zijn naar de muziek van het Neva-ensemble: a.s. zaterdag, 9 januari, even zij een concert in Carnissehaven in Barendrecht, aanvang is 20.00 uur; toegang is gratis met collecte bij de uitgang. Carnissehaven is met openbaar vervoer te bereiken met tramlijn 25. Het is echt een aanrader, althans ik vind dat, maar ik hou van Russische kerkmuziek.
Joke van Rosmalen

COLLECTEN:

COLLECTEN Vredeskerk
COLLECTEN De Open Hof

COLLECTEN “Sonneburgh
terug
 
 

Credokerk
datum en tijdstip 24-10-2021 om 10.00 uur
meer details

Credokerk
datum en tijdstip 31-10-2021 om 10.00 uur
meer details

Credokerk
datum en tijdstip 07-11-2021 om 10.00 uur
meer details

Credokerk
datum en tijdstip 14-11-2021 om
meer details

 
Credokerk

 
Credokerk van binnen

 
ANBI
http://www.protestantsekerk.nl/steunons/ANBI/Veel-gestelde-vragen/Paginas/Veel%20gestelde%20vragen.aspx
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.