PKN
Protestantse wijkgemeente Credo te Rotterdam-Zuid
 
Gaandeweg 9-2021 Gaandeweg 9-2021

Kerkdiensten
Zondag 4 juli 2021
Credokerk             10.00 uur    pastor Wilma Kloppenburg    
Open Hof              11.30 uur  huiskamerviering pastor Johan Bos
Seinpost  Slinge    12.00 uur    celebration

Zondag  11 juli
Credokerk             10.00 uur    pastor Johan Bos
Seinpost Slinge     12.00 uur    celebration

Zondag 18 juli
Credokerk            10.00 uur    ds. J. van Rootselaar
Seinpost Slinge    12.00 uur    celebration

Zondag 25 juli
Credokerk            10.00 uur    ds. Fokje Wierdsma
Seinpost Slinge    12.00 uur    celebration

BIJBELLEESROOSTER
04/7    Johannes 5:1-18           11/7    Deuteronomium 8:1-6
05/7     Johannes 5:19:30         12/7    Deuteronomium 8:7-20
06/7    Johannes 5:31-40          13/7    Deuteronomium 9:1-14
07/7    Johannes 5:41-47          14/7    Deuteronomium 9:15-29
08/7    Psalm 85                        15/7    Psalm 90
09/7    Deuteronomium 7:1-11  16/7    Marcus 6:1-13
10/7    Deuteronomium 7:12-26 17/7    Marcus 6:14-29

18/7    Marcus 6:30-44                   25/7    Johannes 6:1-15
19/7    Marcus 6:45-56                   26/7    Johannes 6:16-24
20/7    Deuteronomium 10:1-11      27/7    Johannes 6:25-36
21/7    Deuteronomium 10:12-22    28/7    Johannes 6:37-46
22/7    Deuteronomium 11:1-9        29/7    Johannes 6:47-59
23/7    Deuteronomium 11:10-21    30/6    Johannes 6:47-59
24/7    Deuteronomium 11:22-32    31/7    Marcus 7:1-13

Meditatie:
“Ken Hem in al uw wegen, dan zal Hij uw paden recht maken”  (Spreuken 3)
Het leven van een mens wordt wel eens vergeleken met het gaan op een weg. En op die weg gebeurt er ontzettend veel. Het ene moment is die weg makkelijk begaanbaar en geniet je er van. Het andere moment zijn er allerlei obstakels die het gaan op de weg moeilijk maken. De Spreuken dichter roept op om op de weg door het leven God te kennen. 
Ken God, luidt de opdracht. Wanneer ken je God?  Je kunt het vergelijken met het  'kennen' van iemand wat op z'n minst te maken heeft met het hebben van een relatie met diegene. Door de omgang met iemand leer je de betreffende persoon kennen. 'Kennen' heeft dus het aspect van een proces in zich. Een proces waarin je moet investeren anders droogt de relatie op. God laat zich kennen in Zijn Woord en dienst. Niet voor niets roept de Heere op om de onderlinge bijeenkomsten niet na te laten. Zo leer je God kennen.
    
Al uw wegen, dat is: altijd en overal. Als je thuis blijft of op vakantie gaat, laat Hij je Gids zijn. Ken God op heel uw levensweg. Houd uw oog, uw oor altijd op Hem gericht. Leef met God in biddende afhankelijkheid. Die vertrouwelijke omgang is onmisbaar in het steeds beter leren kennen van God. Raadpleeg dagelijks de Bijbel als reisgids op je levensweg. Alleen zo wordt uw relatie met Hem gebouwd en verstevigd. Alleen zo kunt u die momenten op uw levensweg aan, waarin God zich op een wijze laat kennen die u niet begrijpt of waar u het moeilijk mee hebt. 

Op de opdracht 'ken Hem', volgt de belofte: 'Hij zal uw paden recht maken'. De Here zal er voor zorgen dat er niets op uw weg zal zijn (hoe krom die ook is of wordt) wat uw zaligheid zal kunnen schaden. De weg waarop we gaan is de juiste weg wanneer we God kennen als degene die het grootste obstakel in ons leven, de zonde, heeft weggeruimd. In Jezus Christus, de weg, de waarheid en het leven, verlangt God om onze weg te effenen tot in het Vaderhuis. Wanneer u zo, in verbondenheid met God uw weg bewandelt, dan zal de Here er voor zorgen dat u een  effen weg zult gaan. Het is geen weg zonder obstakels, laten we dat maar eerlijk onder ogen zien, maar het is wel een weg met uitzicht. Wandel op die weg, dan zal uw weg een gezegende weg zijn. Ga met God en Hij zal met u zijn, op al uw wegen.
ds. A.L.A. den Besten
 

Lief en leed
Het is heel fijn dat gemeenteleden doorgeven aan onze scriba Grieta Stravers dat zij één van de pastores willen spreken of op bezoek willen hebben. Zo blijven we bij elkaar betrokken. Onze wijkgemeente Credo beslaat een heel groot gebied. Als pastores vinden we het fijn als u laat weten dat u bezoek wilt. Schroomt u niet om te bellen of te e-mailen als er iets is waarover u met één van ons wilt spreken. U vindt onze gegevens in deze Gaandeweg en ook iedere zondag op de Zondagsbrief. De afgelopen periode hebben ds. Bert Davelaar en ds. Fokje Wierdsma voor pastor Johan Bos waargenomen en aardig wat mensen bezocht. Straks zijn de rollen omgekeerd. Fijn om elkaar zo collegiaal te kunnen helpen.

Op dit moment hebben we de gegevens van de volgende gemeenteleden met zorgen:
We wensen allen met zorgen en verdriet de kracht en nabijheid van God toe. ‘Ga met God en Hij zal met je zijn (lied 416).
Johan Bos, ds. Bert Davelaar en ds. Fokje Wierdsma


Bericht van Seinpost
Zondag 30 mei heeft Edwin de Jong als pionier afscheid genomen van Seinpost Slinge. Ondanks het afscheid was het een feestelijke dag. Een mooie dienst met muzikale ondersteuning, verschillende mensen uit de community die afscheid namen met een dankwoord, Edwin die nog een laatste keer preekte en na afloop  een   BBQ.  
De preek was erg toepasselijk, het ging over het lopen van de wedloop. Zowel  van het geloof als die van Seinpost als community. Symbolisch overhandigde Edwin de estafette stokken aan de ‘volgende lopers’. Het huidige pioniersteam bestaat uit Lisa Kamara, Corine Visser, Mirjam Mul en Richard Meerkerk. 

Richard zal zich kort voorstellen. Mijn naam is Richard Meerkerk, ben getrouwd met Caroline en vader van 3 dochters, Thirsa, Rhodé en Naomi. Wij wonen in Sliedrecht. 3 jaar geleden heb ik voor het eerst kennis gemaakt met het werk van Seinpost, tijdens een korte stage vanwege mijn studie Missionair Werk. Vanaf dit moment heeft het missionaire werk me niet losgelaten. Na veel gebed, gesprek en in het vertrouwen dat God met ons mee gaat hebben we eind 2020 de stap gezet om deels mijn baan op te zeggen en 3 dagen actief mee te gaan draaien bij Seinpost. Vanwege het vertrek van Edwin hebben we als team de taken en verantwoordelijkheden onder elkaar verdeelt, waarbij ik me zal richten op oa. missionaire activiteiten en pastoraat. We zien het als bijzondere zegen van God dat ondanks het vertrek van Edwin, het werk bij Seinpost met het huidige team weer voortgezet mag worden. 

In de volgende Gaandeweg zal Corine Visser zich voorstellen!

DANK

Bos-bericht
 
Heerlijke weken mochten we hebben op Texel. Geweldig weer, geweldig eiland, heerlijke (wel eenvoudige) accommodatie tussen Den Burg en de Koog.  HEERLIJK!
Het is goed om zo even wat afstand te nemen van je werk en even op te ademen, te recreëren. Je hoort dit woord wel eens uitleggen als herscheppen. Ik zie het als even bijkomen om dan met frisse moed en kracht opnieuw te beginnen.
Op Texel bezochten we ook twee keer een kerkdienst, voor ons meer behoefte dan een gewoonte. Even luisteren naar het Woord (waarvan één keer onder het gehoor van een Rotterdamse emeritus) en meebeleven hoe het in een andere gemeente gaat. Het was goed! Wat ons wel opviel is dat ook op Texel de PKN-kerken het moeilijk hebben. Een gemeente bestaat daar uit 3 kernen en op zondag is er lang niet in elk dorp een dienst. Ze zijn dan maar wat blij met de christelijke toeristen die zomers mede de kerken vullen. We staan in onze zorgen als gemeenschap dus niet alleen. Maar we hebben óók gemeen dat we altijd gemeente van Christus zijn. Paulus typeert het zo mooi, Christus (Jezus) is het hoofd en de gemeente het lichaam. En die Naam wordt nog steeds hoog gehouden in onze kerken, ondanks alle zorgen!

Geliefden, sluit u dan aaneen, 
vanwaar en wie ge ook zijt; 
als kinderen om uw Vader heen
en Christus toegewijd. (lied 969: 3)

Een hartelijke groet, mede namens Liesbeth vanuit ons Hoekie,
Johan Bos

Tekst van de maand
 Binnen het pastoraat zijn we op zoek gegaan naar contactmomenten tussen gemeenteleden onderling en we kwamen zo op een klavertje 4. Er is een aantal groepjes gevormd van gemeenteleden die elkaar zullen bellen. De betreffende gemeenteleden hebben een brief met uitleg hierover gekregen. Om voor mogelijke gespreksstof te zorgen willen we iedere maand voor een tekst zorgen waarover men met elkaar in gesprek kan gaan. Trouwens, zit u niet bij zo’n groepje maar wilt u toch over deze tekst spreken, kunt u zelf iemand zoeken met wie u dat graag zou willen doen. Wij moedigen dat aan, onderlinge contacten zijn ook heel belangrijk en speciaal.
Tekst van de maand moet u niet al te letterlijk nemen, want Gaandeweg – waarin deze tekst wordt geplaatst – komt 1 x per 3 weken uit, nu zelfs 1 x per 4 weken. We proberen in iedere Gaandeweg een nieuwe tekst te plaatsen. Deze tekst zal ook op de vernieuwde website geplaatst worden.
De eerste tekst waarover u zich mag buigen is:

Je kunt pas iets nieuws beginnen als je iets ouds loslaat

We wensen u veel inspiratie toe met elkaar!
Namens het moderamen, Joke van Rosmalen

Een Goed Gesprek
Op 8 juni hadden we voor het eerst sinds de Corona-crisis weer de gespreksgroep “Een Goed Gesprek” in de Credokerk. Het was een boeiend gesprek over de keuze die Etty Hillesum maakte om in 1943 vrijwillig naar kamp Westerbork te gaan en daar administratief werk te doen voor de Joodse Raad. We leerden dat zij de Joden die daar in barakken wachtten op transport naar Auschwitz moreel ondersteunde en dat zij kinderen hielp ontsnappen uit het kamp. Hoe kon zij zo moedig en inspirerend zijn voor anderen in zulke moeilijke omstandigheden? Dat bespraken we met elkaar. Er waren verschillende mensen die met ons meeluisterden en meekeken via Kerkdienst Gemist.
Op 13 juli van 14.00 – 15.30 uur is ons volgende Goed Gesprek in de Credokerk  
Ons gesprek gaat dan over De Handelingen van Tekla, de vrouwelijke apostel naast Paulus. In de Oosterse kerken wordt Tekla nog steeds als gelijkwaardige apostel naast de anderen erkend.  Wie aan dit gesprek mee wil doen is hartelijk welkom en krijgt van te voren de tekst van Handelingen van Tekla toegestuurd via email. Opgeven dat u komt is nog steeds verplicht. Als u wilt meeluisteren of meekijken via Kerkdienst Gemist, kunt u de tekst van Handelingen van Tekla ook van te voren krijgen via email. 
Opgeven kan door mij te bellen of te mailen. Telefoon: 06-44 21 65 17 of fwierdsma@gmail.com.
Graag tot ziens, 
ds. Fokje Wierdsma


HUWELIJKSJUBILEUM

BLOEMENGROET
.

En deze bloemen uiteraard vergezeld van een hartelijke groet van ons allemaal.


VERJAARDAGEN

Al deze jarigen van Harte Gefeliciteerd en een fijne dag toegewenst !

Opnieuw fiets gevraagd: 
Deze keer een grote kinderfiets/lage volwassen-fiets voor een jongetje van 10 jaar die flink aan het groeien is.
Vorige malen hebt u ons geweldig geholpen met fietsen dus doe ik nog maar een poging om aan een fiets te komen.
Bij voorbaat hartelijk dank, groet aan u allen,
Kees Loren de Jong, (010 - 480 84 62)

Gebedsbrief
In ons gebed mogen we God vragen om hulp, kracht en moed voor anderen en voor onszelf. Maar ons gebed moet ook zeker de vraag bevatten om vergeving voor alles wat er verkeerd gaat bij onszelf en in de wereld. Het ontvangen van vergeving van zonde staat niet los van het elkaar vergeven. Mensen kunnen elkaar van alles aan doen en de Bijbel roept ons op naar vergeving te zoeken, daar waar mogelijk is. Bidden we tenslotte niet elke zondag:
Vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. God is genadig en liefdevol, geduldig en trouw en tot vergeving bereid. Hoe vaak hielden we niet onze deur gesloten en hadden we geen aandacht.
Hoe vaak hebben we iemand buiten onze kring geplaatst, hoe vaak waren onze woorden minachtend, hard en veroordeeld?
Voor al die keren, vragen we God om vergeving en dat we opnieuw mogen beginnen. Hij is groter dan ons hart, Hij zal ons de weg wijzen.
Nu de lockdown vanwege Corona bijna ten einde loopt, bidden we God om wijsheid, dat we niet verder zullen gaan met het kapot maken van de aarde. We bidden voor allen die geliefden hebben verloren en voor allen, die nog dagelijks de gevolgen van Corona-virus ervaren, Heer Jezus ontferm u over hen allen.
We blijven bidden voor alle vluchtelingen, steeds meer en meer slaan mensen op de vlucht voor oorlog, uitbuiting, uitzichtloosheid en klimaatrampen.
Ook voor allen, die vervolgd worden om hun geloof, blijven we bidden, dat God hen dicht nabij wil zijn in alle omstandigheden.
Ook voor het werk van de Bijbelvertalers bidden we om Gods zegen. Zovelen op deze wereld hebben nog steeds geen Bijbel in de eigen taal. Ook gebed voor het werk van Trans World Radio die in meer dan 300 talen het Evangelie verkondigt en mensen bemoedigt in hun moedertaal.
Er is veel om voor te bidden, maar nog veel meer om voor te danken.
Dank aan God, dat we Hem in vrijheid mogen aanbidden, dank aan Hem dat we straks weer mogen zingen en lofprijzen in de diensten. 
Dank aan Hem, dat het in ons leven niet gaat om geld en bezit, maar om de liefde voor elkaar, naar elkaar omzien en vasthouden aan Gods woord.
Dank aan Hem, dat Hij ons allen lief heeft, wie we ook zijn !!
Velen willen Hem niet meer kennen of hebben Hem niet meer nodig. Maar wij weten en geloven dat Hij trouw is door alles heen en dat Zijn liefde en genade voor ons mensen zonder einde is, in de naam van Jezus, onze Heer.
Een liefdevolle groet aan u allen. Kees Loren de Jong. 

Vakantiemidweek voor ouderen van 6 t/m 10 december 2021
Ook dit jaar organiseert RCN Vakantieparken in samenwerking met Hetvakantiebureau.nl een ouderenmidweek ‘ouderen in het zonnetje’ voor ouderen die al lange tijd niet met vakantie zijn geweest. Ook kunt u zich individueel opgeven.
 Deelnemers kunnen kosteloos genieten van een heerlijke midweek inclusief ontbijt, lunch, diner en diverse leuke activiteiten.
Van maandag 6 december tot en met vrijdag 10 december 2021 kunnen groepen ouderen met vakantie op RCN de Flaasbloem in Chaam, RCN de Jagerstee in Epe en RCN de Potten in Offingawier.
 De midweek is bedoeld voor mobiele* ouderen die de afgelopen jaren niet meer op vakantie zijn geweest, die in het dagelijks leven weinig aanspraak en/of weinig financiële middelen hebben en het daarom zo verdienen er eens lekker tussen uit te gaan! * Omdat de bungalows niet zijn aangepast is het van belang dat de vakantiegasten goed ter been zijn.
Heeft u hier belangstelling voor, dan hoor ik het graag. De diaconie kan u dan verder helpen om deze vakantie mogelijk te maken en onder welke voorwaarden u hieraan kunt deelnemen.
De Diaconie,  Grieta Stravers


Gaandeweg abonnement.
Binnen onze wijkgemeente Credo zijn er twee verschillende abonnementen.

De eerste met een periode januari-januari( voornamelijk Zuidwijk)
De tweede met een periode Juli-juli (Pendrecht/Heijplaat en Vreewijk)
De periode willen wij gelijk gaan trekken en wel naar januari-januari.
Dat houdt in dat wij aan de leden van Pendrecht/Heijplaat en Vreewijk willen vragen om voor een halfjaar de abonnementskosten over te maken.
De kosten van € 5,00 ( € 12,50 voor een postabonnement) voor dit halfjaar kunt u overmaken op bankrekening 
NL33RABO 0373728239 t.n.v. CvK Pg Rotterdam-Zuid wijkgemeente Credo.
Graag hierbij “Gaandeweg” vermelden.

Graag zien wij uw betaling uiterlijk 31 juli tegemoet.
Weet u, dat u zonder vaste kosten ook een digitaal abonnement kunt krijgen.
Dan wordt er hooguit om een vrijwillige bijdrage gevraagd.
U kunt u via onderstaand emailadres aanmelden hiervoor.

Bedankt voor uw medewerking.
Piet Ottink
Email: credokerk.ottink@online.nl 

GIFTEN:
voor Voedselbank

Voor al deze giften: HARTELIJK DANK ! 
terug
 
 

Credokerk
datum en tijdstip 24-10-2021 om 10.00 uur
meer details

Credokerk
datum en tijdstip 31-10-2021 om 10.00 uur
meer details

Credokerk
datum en tijdstip 07-11-2021 om 10.00 uur
meer details

Credokerk
datum en tijdstip 14-11-2021 om
meer details

 
Credokerk

 
Credokerk van binnen

 
ANBI
http://www.protestantsekerk.nl/steunons/ANBI/Veel-gestelde-vragen/Paginas/Veel%20gestelde%20vragen.aspx
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.