PKN
Protestantse wijkgemeente Credo te Rotterdam-Zuid
 
gaandeweg 9-brief gaandeweg 9-brief


Voor alle gemeenteleden van wijkgemeente Slinge en wijkgemeente Vredeskerk-Breepleinkerk

MEDITATIE: DAT ONVERWOESTBARE IN MIJ
Kort geleden kreeg ik het boekje met deze titel cadeau. Het boekje bestaat uit iets meer dan honderd fragmenten uit de dagboeken van Etty Hillesum en ruim twintig uit de brieven die zij in kamp Westerbork schreef. De beide boeken van Etty Hillesum en haar verzamelde brieven had ik jaren geleden gelezen en ik was toen al onder de indruk van hoe zij nadacht over haar leven als jonge Joodse vrouw, levend tijdens de tweede wereldoorlog. De fragmenten in dit kleine boekje raakten mij opnieuw.
Wat mij raakte was het diepe geloof in God dat haar beroert en kracht geeft. Zij laat zich niet onderuit halen door maatregelen die haar uitsluiten, zoals het verbod in het begin van de oorlog om groente te kopen en fruit omdat zij joods is. En ook niet als steeds duidelijker wordt dat alle maatregelen er op gericht zijn dat alle joden vernietigd moeten worden. Een antwoord op de vraag van een vrouw in kamp Westerbork: ‘Waarom haten ze ons zo?’ heeft zij niet. Wel ervaart zij steeds sterker dat zij geschapen is naar het beeld van God en dat dit onverwoestbare in haar steeds meer groeit. Die bron geeft haar kracht om in kamp Westerbork liefdevol zorg te dragen voor haar medelotgenoten die op transport gaan naar de vernietigingskampen.

Dit jaar vieren wij 75 jaar bevrijding uit die duistere tijd in onze geschiedenis. Alle voorbereidingen om dit feestelijk te vieren, zijn in een ander licht komen te staan nu de Corona-crisis ons als een dief heeft overvallen. Deze crisis heeft angst gebracht, diep verdriet om wie het leven hebben verloren, stress om het thuis uit te houden met elkaar, eenzaamheid. Ook heeft de crisis nog scherper aan het licht gebracht dat we hartstochtelijk verlangen naar een nieuwe wereld, waarin wij leven als mensen die geschapen zijn naar Gods beeld.
In deze tijd in het kerkelijk jaar – tussen Pasen en Pinksteren – worden wij herinnerd aan de belofte dat de Geest van God het is die ons op weg zet in dit nieuwe anderhalve meter bestaan. Op zondag 10 mei lezen we uit het evangelie van Johannes. In hoofdstuk 14 staat die belofte verwoord: ‘De Geest zal in jullie wonen en in jullie blijven.’ De Geest is het onverwoestbare in ons, die in ons rouwt om alle pijn en verdriet én in ons de liefde wekt voor onze naaste. Dat we elkaar daaraan steeds weer mogen herinneren.
Fokje Wierdsma

GAANDEWEG
Ook deze week komt het blad Gaandeweg niet uit. Veiligheid voor de bezorgers staat voorop! Wel ontvangt u deze brief per post of per computer. Het volgende nummer van Gaandeweg, over 14 dagen, willen we weer een gewoon nummer laten zijn.
Wij volgen de richtlijnen van de PKN en hebben besloten om alle kerkdiensten en bijeenkomsten tot eind mei af te gelasten voor De Open Hof, Vredeskerk en de Credokerk. Op dit moment wachten we af wat de overheid en de landelijke kerk adviseert na 20 mei. Ook worden er mogelijkheden onderzocht om met beeldtelevisie zelf weer kerkdienst(en) te organiseren.

Op zondag kunt u naar de Beeldkerkdienst kijken uit de Oude Kerk in  Charlois via Kerkdienst gemist/Oude Kerk Charlois. Aanvang 10.00 uur. Als u op tijd inlogt heeft u zeker verbinding.


Ook wordt  elke zondag op RTV Rijnmond vanuit de Laurens kerk een oecumenische viering uitgezonden. Aanvang 10.00 uur. Daarnaast zijn er ook gemeenteleden die naar de PKN kerkdienst van de EO kijken (9.20 uur).


Elke zondag stuurt de wijkgemeente  Slinge samen met de wijkgemeente Vredeskerk-Breepleinkerk een korte meditatieve gedachte uit per mail. Veel mailadressen zijn bekend, maar als u dit nog niet ontvangt, kunt u het opgeven bij : scribawijkgemeenteslinge@gmail.com

Velen weten elkaar telefonisch te bereiken. Dat is bemoedigend. Als u ook gebeld wilt worden of zelf wilt bellen naar anderen en gegevens wilt kunt u dit kenbaar maken bij  Grieta Stravers (0655188761) voor Slinge en bij Gerda den Dunnen ( 4192573) voor de Vredeskerk.


Fokje Wierdsma, Ad Berkhout en Guus Ruijl

https://bloemenbezorgengroningen.nl/wp-content/uploads/2014/06/Subliem-luxueus-boeket.jpgKERK ZIJN IN EEN ANDERHALVE METER SAMENLEVING

Tussen de overheid en de Protestantse Kerk vinden er regelmatig gesprekken plaats over kerk-zijn in een anderhalve meter samenleving. De classispredikanten zijn hier actief bij betrokken. Zij stuurden op 30 april een brief over dit onderwerp naar de predikanten, kerkelijk werkers en kerkenraden in hun classes.
Een onderwerp waarover nagedacht wordt, betreft de mogelijke risico’s van gemeentezang. Ook buigt het moderamen van de generale synode zich over de omgang met de sacramenten, Heilige Doop en Heilig Avondmaal. “Wat is mogelijk, zowel vanuit het gezichtspunt van veiligheid / hygiëne als vanuit theologisch oogpunt?”
De brief van de classispredikanten is een reactie op vragen van predikanten, kerkelijk werkers en kerkenraden over duidelijke richtlijnen voor het kerk-zijn in een anderhalve meter samenleving. “Vragen waarop we graag snel een antwoord willen. De realiteit is dat we voorlopig met de huidige regels moeten leven en dus online kerkdiensten houden. Natuurlijk kunt u als kerkenraad vast nadenken over concrete invullingen, maar dat kan alleen in alle voorlopigheid. De realiteitswaarde van die invullingen hangt af van de kaders die te zijner tijd door de overheid worden gesteld.”
De classispredikanten vinden het bemoedigend om te horen hoe velen in de gemeente zich inzetten om de eredienst vorm te geven en het omzien naar elkaar - met alle beperkingen die er zijn - handen en voeten te geven. “Dat vraagt om creativiteit en vergt de nodige energie. We zeggen u toe dat er tijdig heldere kaders, concrete richtlijnen en adviezen met u zullen worden gedeeld, die u vervolgens zelf kunt vertalen naar uw plaatselijke praktijk.”

CORONATIJD - COLLECTEGELDEN
In deze coronatijd zijn er tot Pinksteren geen diensten in de eigen kerk. Wellicht maakt u gebruik van de streamdiensten vanuit de omliggende kerken waar naast geluid ook beeld te zien is. Het is fijn om zo nog met elkaar verbonden te zijn. De solidariteit is heel groot in deze tijd. De diaconale ondersteuning gaat gewoon door, maar ook de kosten voor de wijkgemeenten. Helaas missen we nu wel de collectegelden en huuropbrengsten. Daarom roepen wij u op om de bijdragen die u gewend was wekelijks in de collectezak te doen op te sparen en bijv. één keer in de maand over te maken op onderstaande bankrekeningen.
Deze bankrekeningen zijn:
Voor Slinge nummer NL60 INGB 0000 114 661 t.n.v. Diaconie Prot. wijkgemeente Slinge
Voor de Vredeskerk nummer NL33 RABO 0373 728 239 t.n.v. CvK PG Rotterdam-Zuid Wijkgemeente Vredeskerk-Breepleinkerk.
Wilt u bij uw betaling  ‘collectes’ vermelden. Wij zullen de opbrengsten delen tussen de diaconie en de kerk. Alvast onze hartelijke dank!
De penningmeesters

FACEBOOKCONCERTEN VAN MARTIN MANS
 
U kunt elke dinsdag-, donderdag en zaterdagavond om 21.00 uur genieten van de facebookconcerten van Martin. U kunt deze volgen via de pagina Martin Mans Live.
Het merendeel van deze concerten vinden plaats in de Breepleinkerk, af en toe zal er een andere locatie zijn. Geheel vrijblijvend kunt u iets storten op
rekeningnummer NL37RABO 014 59 96 514 t.g.v. Martin Mans Musicus VOF, onder vermelding van ‘bijdrage FB-concert’.  Zie het als een digitale entree of collecte bij het internet-concert!

 
terug
 
 

Credokerk
datum en tijdstip 24-10-2021 om 10.00 uur
meer details

Credokerk
datum en tijdstip 31-10-2021 om 10.00 uur
meer details

Credokerk
datum en tijdstip 07-11-2021 om 10.00 uur
meer details

Credokerk
datum en tijdstip 14-11-2021 om
meer details

 
Credokerk

 
Credokerk van binnen

 
ANBI
http://www.protestantsekerk.nl/steunons/ANBI/Veel-gestelde-vragen/Paginas/Veel%20gestelde%20vragen.aspx
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.