PKN
Protestantse wijkgemeente Credo te Rotterdam-Zuid
 
Gaandeweg 8 Gaandeweg 8

Kerkdiensten

                             
Goede vrijdag 19 april 2019  Credokerk
           10.00 uur: Pastor Guus Ruijl    Viering Heilig Avondmaal
           19.30 uur: Taizé viering

Op 18, 19 en 20 april 2019  dienst in De Open Hof
18 april  19.00 uur:  pastor Johan Bos        viering Heilig Avondmaal
19 april  19.00 uurpastor Ad Berkhout
20 april  19.00 uur:  pastor Ad Berkhout Paaswake       

Op 18, 19 en 20 april 2019  dienst in de Vredeskerk
18 april 19.30 uur:  ds. Fokje Wierdsma en Guus Ruijl    
                                                  viering Heilig avondmaal
19 april 19.30 uur:  ds. Fokje Wierdsma en Guus Ruijl
20 april 21.30 uur: ds. Fokje Wierdsma en Guus Ruijl Paaswake     
                                                  viering Heilig avondmaal
Goede Vrijdag 19 april 2019
Sonneburgh Gr.Kruisweg  10.15 uur ds. A.L.H. den Besten  H.A


Zondag 21 april 2019 - eerste Paasdag        
Credokerk:                      10.00 uur   pastor Johan Bos
De Open Hof                    12.00 uur    pastor Ad Berkhout
                                                    en pionier Dick vd Boogaart
Vredeskerk                     10.00 uur   ds. Fokje Wierdsma                         
Maasstadziekenhuis       10.00 uur     ds. C. van der Niet
Ikaziaziekenhuis            10.30 uur   ds. A.H. Tamminga
Sonneburgh Gr. Kruisweg 10.00 uur          ds. A.L.A. den BestenZondag 28 april 2019                 
Credokerk                      10.00 uur    pastor Ad Berkhout
De Open Hof                           10.15 uur      ds. Robert Jan van Amstel
Vredeskerk:                   10.00 uur   dienst in de Credokerk
Maasstadziekenhuis       10.00 uur   ds. C. van der Niet
Ikaziaziekenhuis            10.30 uur   ds. F. Weber
Sonneburgh Gr. Kruisweg 10.15 uur ds. R.H.M. de Jonge

Aafje Slinge – woensdag 24 april – 14.30 uur – Alice de Waard

BIJBELLEESROOSTER
21/4  Lucas 24:1-12      28/4  Leviticus 7:1-10
22/4  Lucas 24:13-35    29/4  Leviticus 7:11-27
23/4  Lucas 24:36-53    30/4  Leviticus 7:28-38
24/4  Psalm 56              01/5  Psalm 144
25/4  Leviticus 6:12-16 02/5  Hooglied 1:1-7
26/4  Leviticus 6:17-23 03/5  Hooglied 1:8-17
27/4  Psalm 61              04/5  Hooglied 2:1-7

MEDITATIEF  Van doornenkroon naar zegekroon

Een kerkgenootschap uit Zuid stond op busstation Zuidplein flyers uit te delen voor hun activiteiten rond Pasen met als thema: Van doornenkroon naar zegekroon. Dat zette mij aan het nadenken. Jezus werd als spotkoning gekroond met een doornenkroon, tot bloedens toe drukten ze die Hem op het hoofd. Lijden in optima forma. Lijden dat nodig was voor verzoening voor dat wij  als mensen fout doen in ons leven. Het bloed door de doornenkroon en het bloed door de spijkers vloeit voor ons…..zodat wij de zegekroon mogen dragen.


Door Jezus zijn we meer dan overwinnaars, zegt de apostel Paulus. Winst door het verlies van Zijn leven. Elk jaar opnieuw wordt ik daar klein van, héél klein. Dat we een God hebben die in zijn liefde voor mensen zo ver gaat, dat kun je niet begrijpen, maar door de kracht van de Geest mogen we dit geloven en aanvaarden.
En er iets mee doen: DELEN! En dat doen we met elkaar door het op de eerste paasmorgen uit te roepen: de Heer is waarlijk opgestaan, Halleluja! Na lijden komt de glorie, de doornenkroon wordt echt zegekroon, want Hij overwint de dood.
Nu jaagt de dood ons geen angst meer aan, want alles, ja alles is voldaan!                  
Johan Bos

BIJ DE DIENSTEN

Vieringen in de Open Hof
In De Open Hof is een Paascyclus (18,19, 20 april) met Witte Donderdag, Goede Vrijdag en Stille Zaterdag. Deze dienst begint steeds om 19 uur .
Op Paasmorgen is er in De Open Hof is een dienst samen met  Seinpost. We beginnen om 11.00 uur met een brunch waarvoor u zich kunt inschrijven op de lijsten in de Open Hof en Seinpost. We vieren het Paasfeest vanaf 12.00 uur met medewerking van de Seinpost band en organist Martien de Vos.

Vieringen in de Credokerk
In de Credokerk is er op Goede Vrijdag (19 april) om 10 uur een dienst met Avondmaalviering en om 19:30 een Taizé Avondgebed.
Op Pasen (21 april) is er om 10 uur een dienst met medewerking van het koor SoUldiers. Johan Bos is de voorganger. Vooraf is er een Paasontbijt. Opgeven op de lijst in de Credokerk of telefonisch bij de scriba Grieta StraversVieringen in de Vredeskerk
Ook dit jaar is er weer de paascyclus.  Witte Donderdag (19.30 uur), Goede Vrijdag (19.30 uur), Paaswake (21.30 uur) en Paasmorgen. (10.00 uur).
Op paasmorgen is er om 9.00 uur een paasontbijt. Opgave vooraf is niet nodig.

Doopdienst 12 mei in de Open Hof
Bijzonder blij zijn we met de vraag van Anno Wiersma om gedoopt te worden in de Open Hof. Het is echt het verlangen van zijn hart om lid te mogen worden van de kerk. Door omstandigheden was dit er nooit van gekomen, maar nu gaat het gebeuren. Heel bijzonder om dit te beleven als 85 bent. Dat we dit doen op Moederdag heeft voor hem en zijn gezin bijzondere betekenis….
Iedereen is van harte welkom in deze feestelijk dienst!

Zingen-op-verzoek dienst Wijkgemeente Slinge

Zondagmiddag 5 mei zingen we weer op verzoek in de Credokerk om 16:30. Bij voorkeur zingen we uit Johan de Heer of het Liedboek voor de Kerken (1973). In verband met 5 mei kunt u ook vaderlandse liederen opgeven! U kunt uw verzoeken mailen/doorbellen naar Johan Bos (joh3-16@hotmail.com/0640850787). Vanaf 16 uur staat de koffie klaar. Ook van buiten Heijplaat/Pendrecht/Vreewijk/Zuidwijk bent u van harte welkom!

Maandagmorgengebed
Maandag 6 mei is er om 9:30 weer het maandagmorgengebed. Iedereen van harte welkom. Mee-bidders zijn meer dan welkom! Info Ad Berkhout

BERKHOUTBERICHT                                                                                          Als je om je heen kijkt in de natuur dan zie hoe het voorjaar
uitbundig tevoorschijn komt. Bomen lopen uit met prachtige bloesems. Het zonnetje begint al meer kracht te krijgen. Je voelt aan alles, er gaat iets nieuws komen. Op mijn fiets op weg naar Pendrecht kom ik over het Spoorwegpad. Dat is het fietspad wat aangelegd is op de plaats waar vroeger de trein reed langs Pendrecht en Zuidwijk. Langs dat fietspad zie ik het nieuwe en mooie van de natuur. Eenden, waterkipjes en zwanen zitten elkaar achterna in vrijages of wedijveren om een plekje langs de waterkant om hun nest te bouwen. Een koppeltje kauwen zit op de rug van een pony die zijn wintervacht aan het verliezen is en zij plukken de haren los om hun nest mee aan te kleden. Het ultieme gezicht van de lente zijn de ooievaars die paar aan paar in de wei aan het foerageren zijn. We zien in alles het mooie van Gods Schepping. Van die grootheid hebben we gezongen in de festival dienst op 7 april jl. Het lied “Hoe groot zijt Gij” zingt over de verwondering die wij als mensen  hebben over Gods Schepping. De uitbundigheid waarmee ieder in zijn eigen taal zong was hartverwarmend. Als broeders en zusters uit twee verschillende geloofsgemeenschappen hebben we de ervaring gehad hoe vernieuwend het is om op deze manier ons geloof te beleven. We mogen hierin zien dat  God niet alleen vernieuwend werkt in de natuur, zo werkt God ook vernieuwend in mensen van zijn kerk. Uitbundigheid buiten om ons heen, uitbundigheid in de dienst en in de beleving. Het lied wat we zongen zegt verder: Als ik bedenk dat Jezus zonder klagen tot in de dood gegaan is als een lam. sta ik verbaasd dat Hij mijn schuld wou dragen en aan het kruis mijn zonde op zich nam. Dat is de boodschap van Pasen. Het feest wat steeds vernieuwend in ons werkt. Ieder jaar worden wij er met Pasen aan herinnerd dat God in Zijn Zoon een nieuwe begin maakt met ons. Door de dood en opstanding van onze Heiland is de weg naar God vernieuwd……..Uitbundig mogen wij daarom zingen ”O Heer , hoe groot zijt Gij”.

BIJBELGESPREKSGROEP (KRINGEN)
In de Credokerk gaan we op dinsdag 23 april verder in het bijbelboek Exodus. Tijd van 10.30 – 11.30 uur in de Credokerk. Vooraf drinken we koffie.
De doordeweekse Bijbelstudie van De Open Hof is 18 april, inloop 13.45 uur in tegenstelling tot voorgaande keren nu in De Open Hof. We denken na over het Lucas evangelie. Info: Ad Berkhout (06-16376008).  De Bijbelstudie van zondagavond is weer op 5 mei om 19 uur in de Open Hof. Ontvangst met koffie om 18:45. Info: Ad Berkhout


PASTORALIA
 Wegens privacywetgeving vermelden niet toegestaan.

UITNODIGING ONTMOETINGSDAG VREDESKERK
Op woensdag 24 april a.s. willen we weer een gezellige bijeenkomst organiseren voor onze senioren in kerk en wijk in de Vredeskerk aan de Lede 117. Ook vanuit de Credokerk en Open Hofkerk bent u van harte welkom!  Vanaf 09.30 uur is de kerkzaal open en is er inloop met koffie/thee.
Dit keer komt Martin Oosthoek, de stadsherder van Rotterdam op bezoek. Hij brengt geen schapen/geiten mee maar weet er wel boeiend over te vertellen en natuurlijk is er op film ook het nodige te zien! We kijken uit naar zijn verhaal!
Er is natuurlijk ook tijd voor onderlinge ontmoeting onder het genot van koffie met iets lekkers en een hapje en een drankje.
We gebruiken met elkaar de lunch en sluiten de dag rond 14.00 uur af. Als er vervoer nodig is kan dat geregeld worden, geeft u dat dan op bij het aanmelden.
Voor een bijdrage in de kosten gaat een mandje rond.
In verband met de boodschappen ontvangen we graag uw aanmelding uiterlijk 21 april bij Gerda den Dunnen, tel. 419 25 73 of bij Marie Trouw, tel: 485 36 93. Van harte welkom!

GEMEENTEVERGADERING VREDESKERK
In aansluiting op de beleidsdag die de kerkenraden van de wijkgemeentes Vredeskerk-Breepleinkerk en Slinge op 23 maart hielden is er een gemeentevergadering op zondag 5 mei na de ochtenddienst waar het beleid verder zal worden toegelicht.
SAMEN ETEN


Warme maaltijd Credokerk
30 april om 13 uur is er weer onze warme maaltijd in de Credokerk. Als u mee wilt eten kunt u dat doorgeven aan mw. Stravers onze scriba en ook diaken.

Warme maaltijd Open Hof
Woensdag 1 mei 2019 is er om 13 uur onze warme maaltijd. Info en opgeven bij mw. Lampen (4295334). Van harte welkom

Gezamenlijke broodmaaltijd in de Vredeskerk op 10 mei
De broodmaaltijd met altijd iets extra’s erbij is zoals altijd op de tweede vrijdag van de maand. Corrie en Nico Bloem en Margriet van Kranenburg weten er altijd weer iets bijzonders van te maken!
De volgende keer op vrijdag 10 meiVanaf 17.00 uur is er koffie en de maaltijd begint om 17.30 uur. Graag van te voren aanmelden bij de fam. Bloem, tel: 432 67 42

Gezamenlijke broodmaaltijd in de Open Hof
Door de Paascyclus kunnen we 19 april niet terecht in de Open Hof en daarom is de broodmaaltijd doorgeschoven naar 26 april, zoals gebruikelijk om 17:30. Een heerlijke kop soep (dit keer door onze soepprinses gekookt) en een goed belegde boterham. De eigen bijdrage is minimaal € 3,50. Opgeven en info bij Johan Bos

OUDERENDAG
Over ruim 4 weken houden we opnieuw onze jaarlijkse Ouderendag. Deze keer op woensdag 15 mei en velen van u vinden bij dit kerkblad de uitnodiging voor deze dag. Vanaf 10,00 uur bent u van harte welkom in de Credokerk. We hebben weer een heel programma voor u samengesteld met muziek, ontspanning, declamatie, lunch, koffie en thee.
Iedereen is van harte welkom, uiteraard ook als u uit Vreewijk komt. Laat het ons weten en meldt u aan. We kijken uit naar uw komst!
Graag tot ziens op 15 mei in de Credokerk.
Namens Grieta, Lien, Aty en Jannie een hartelijke groet aan u allen.
Kees Loren de Jong.

GEBEDSBRIEF
In deze Stille Week zijn we op weg naar Pasen.
Op Goede Vrijdag werd Jezus gekruisigd en stierf. Het voorhangsel in de tempel in Jeruzalem scheurde en Jezus werd begraven in het rotsgraf van Jozef van Arimathea.
Dan gebeurt het onvoorstelbare, het wordt Pasen en horen we het vreugdevolle nieuws: de Heer is waarlijk opgestaan.
We leven in een wereld vol angst. Angst voor de toekomst, angst voor wat er kan gebeuren, angst voor vreemdelingen…..en toch zegt een engel ons: Wees niet bevreesd.
Wat er ook gebeurt, we gaan door met leven en liefhebben en we blijven geloven in een betere toekomst. We blijven vertrouwen op Jezus, want Hij is Overwinnaar.
In het blad van Open Doors lees ik dat vorig jaar in zeker 73 landen Christenen zware vervolging hebben ondervonden vanwege hun geloof. 245 miljoen Christenen worden vervolgd. Ook vrouwen en kinderen zijn vaak slachtoffers van grof geweld.
In een wereld waar al zoveel geweld is, is dit onacceptabel. We mogen onze zusters en broeders niet vergeten en volharden in ons gebed, dat God een einde zal maken aan de vervolging en het lijden van Zijn kinderen en van de hele schepping. Ook de miljoenen vluchtelingen op deze wereld hebben ons gebed dagelijks nodig. Wij mogen in de ander, die ons nodig heeft, het gelaat van Christus zien, maar de ander mag ook in ons gelaat Christus herkennen. Zo bidden we voor elkaar en voor allen die ons lief zijn.
Zo bidden we voor de zieken, voor de eenzamen, voor stervenden en rouwenden.
Heer Jezus, ontferm u over ons allen.
Bovenal danken we Jezus wat Hij voor ons heeft gedaan in Zijn lijden en Opstanding.

Van harte wens ik u allen goede Paasdagen toe, Christus is gestorven voor ons allen, maar wat meer is, dat Hij de dood heeft overwonnen en wij geen angst meer hoeven te kennen.
Kees Loren de Jong.

Vooraankondiging Zondagmiddagconcert Open Hof

Op 26 mei om 15 uur is er weer een zondagmiddagconcert. Dit keer zullen talentvolle muzikanten (die bijna of net zijn afgestudeerd aan het conservatorium, de zogenaamde codarts) voor u spelen.
Het beloofd een geweldige middag te worden. Programma en musici volgen!
Iedereen van harte welkom!
Kaarten € 6 of € 4 met kaart

BERICHT VAN BREICLUB “PENDRECHT”
De breidames hebben 31 spreien gemaakt en die gaan nu naar de Oekraïne waar iemand uit Lombardijen in een weeshuis werkt.
Onze dames komen 24 april in de Open Hof bij elkaar om verder te gaan. Plony Kruithof.


UITNODIGING STILLE HELDINNEN DISCO
https://scontent.xx.fbcdn.net/v/t1.0-0/c0.36.959.360a/s640x640/48423196_1887304761367966_7649741881261162496_n.jpg?_nc_cat=101&_nc_ad=z-m&_nc_cid=0&_nc_zor=9&_nc_ht=scontent.xx&oh=ecb5d8d4825379114ff59fc97cc42302&oe=5D05937D
Op dinsdagavond 23 april om 19.30 uur in Theater Rotterdam vertellen vrouwen uit verschillende wijken in Rotterdam over hun leven: hoogte- en dieptepunten, afgewisseld met liedjes uit hun land van herkomst. Zij zijn de stille heldinnen van Rotterdam. Een kaart kost 10 euro. Zeer de moeite waard om elkaar als bewoners van onze wijken vanuit het hart te leren verstaan. Meer informatie bij Fokje Wierdsma, 06-44216517.

 

SAMEN ZINGEN IN DE BREEPLEINKERK 

Onder het motto: ' ZINGEN MAAKT BLIJ ' houdt de Breepleinkerk een  Koor-en samenzangdienst op  zondag 28 april  Medewerking: “Chr. Strijens Gem. Koor “ o.l.v. Adri Poortvliet, Voorganger pastor Johan Bos.  De dienst  begint om 17.00 uur
De toegang is vrij. Van harte welkom.

COLLECTEN:
10 maart  voorj.zendingscollecte €    144,97        kerk   €   98,40
17 maart  diaconie                              €      60,40          kerk   €   41,15
24 maart  diaconie                              €      88,41          kerk   €   79,90
31 maart  noodhulp Kerk in Actie €  162,40         kerk   € 103,55    
31 maart Werelddiaconaat Zulu Aid €  116,90


COLLECTEN VREDESKERK
31 maart        kerk    €   31,65          diaconie        €  89,65
07 april          kerk    €   59,90          diaconie        €  51,65

 
terug
 
 

Credokerk
datum en tijdstip 24-10-2021 om 10.00 uur
meer details

Credokerk
datum en tijdstip 31-10-2021 om 10.00 uur
meer details

Credokerk
datum en tijdstip 07-11-2021 om 10.00 uur
meer details

Credokerk
datum en tijdstip 14-11-2021 om
meer details

 
Credokerk

 
Credokerk van binnen

 
ANBI
http://www.protestantsekerk.nl/steunons/ANBI/Veel-gestelde-vragen/Paginas/Veel%20gestelde%20vragen.aspx
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.