PKN
Protestantse wijkgemeente Credo te Rotterdam-Zuid
 
Gaandeweg 7 Gaandeweg 7
Kerkdiensten
Zondag  7 april 2019          
Credokerk:                           10.00 uur       pastor Guus Ruijl
               Gezamenlijke dienst met De Open Hof
De Open Hof festivalzondag 10.30 uur   pastor Ad Berkhout
                                                                      en Rudolf Sariman
Vredeskerk                          10.00 uur       ds. Bert de Wit                          
Maasstadziekenhuis           10.00 uur       pastor mw. D. v. d. Hijden
Ikaziaziekenhuis                 10.30 uur       ds. A.H. Tamminga
Sonneburgh Gr. Kruisweg 10.15 uur       ds. A.L.H. den Besten

Zondag 14 april 2019        Palmzondag        
Credokerk                            10.00 uur       ds. Bert Davelaar
De Open Hof                        10.15 uur       ds. Anton Schipper
Vredeskerk:                         10.00 uur       dienst in de Credokerk
Maasstadziekenhuis           10.00 uur       pastor Cor Hoegen
Ikaziaziekenhuis                 10.30 uur       ds. J.A.P. Vlasblom
Sonneburgh Gr. Kruisweg 10.15 uur       dhr. R.L. Antes

Goede Vrijdag 19 april 2019
Sonneburgh Gr.Kruisweg  10.15 uur       ds. A.L.H. den Besten  H.A
                                     
Goede vrijdag 19 april 2019  Credokerk
           10.00 uur: Pastor Guus Ruijl    Viering Heilig Avondmaal
           19.30 uur: Taizé viering

Op 18, 19 en 20 april 2019  dienst in De Open Hof
18 april  19.00 uur:  pastor Johan Bos      viering Heilig Avondmaal
19 april  19.00 uurpastor Ad Berkhout
20 april  19.00 uur:  pastor             Ad Berkhout Paaswake    


Op 18, 19 en 20 april 2019  dienst in de Vredeskerk
18 april 19.30 uur:  ds. Fokje Wierdsma en Guus Ruijl             
                                                  viering Heilig avondmaal
19 april 19.30 uur: ds. Fokje Wierdsma en Guus Ruijl
20 april 21.30 uur: ds. Fokje Wierdsma en Guus Ruijl Paaswake    
                                                  viering Heilig avondmaal

Credokerk  - vrijdag 19 april – Taizéviering – 19.30 uur
Aafje Slinge – woensdag 24 april – 14.30 uur – Alice de Waard

BIJBELLEESROOSTER

07/4   Psalm 59                               14/4   Lucas  19 : 29 - 48
08/4   Hosea  1 : 1 - 9                      15/4   Hosea   5 : 1 - 7
09/4   Hosea  2 : 1 - 9                      16/4   Hosea   5 : 8 - 15
10/4   Hosea  2 : 10 - 25                  17/4   Lucas  22 : 1 - 13
11/4   Hosea  3 : 1 - 5                      18/4   Lucas  22 : 14 - 65
12/4   Hosea  4 : 1 - 11                    19/4   Lucas  22 : 66 – 23 : 56
13/4   Hosea  4 : 12 - 19                  20/4   Hosea   6 : 1 - 3

MEDITATIEF

Een teiltje en een handdoek
Johannes 13:1-17

Jezus weet dat het afscheid van zijn leerlingen nadert. Hij wil ze meegeven waar het volgens Hem om draait. Zoals wij onze naasten graag iets mee willen geven bij een afscheid. In woorden of in een voorwerp houden wij graag de herinnering levend. Jezus laat zijn leerlingen een teiltje en een handdoek na. Als ze deze voorwerpen zien, zullen ze zich de ervaring herinneren dat Hij hen de voeten waste. De meester waste de voeten van zijn leerlingen. Het is de wereld op zijn kop.
De meeste mensen schijnen zich te schamen voor hun voeten. Ze zijn niet meer zo smerig als in de tijd van Jezus, waarin stof en vuil meer vrij spel hadden in de sandalen. Maar ook in onze tijd zijn onze blote voeten een kwetsbaar deel van ons lichaam. Er kan van alles met onze voeten aan de hand zijn: van schimmels, eelt en vergroeiingen tot de geur of onze nagels. We laten ze liever niet zien en laten ze zeker niet wassen.
Maar toch zijn je voeten een heel belangrijk onderdeel van je lichaam. Ze zijn het contact met de aarde. Ze dragen je op je weg ergens naar toe. Als je voeten of je benen niet meer kunnen of willen, dan sta je stil.
Jezus laat ons bij zijn afscheid het gebod na: Zoals ik jullie de voeten gewassen heb, moeten jullie ook elkaars voeten wassen. Wees elkaar dienstbaar. Wees er niet vies van te knielen voor de ander. Was de voeten van elkaar. Verzorg datgene wat de ander gaande houdt in het leven. Ja, je komt schimmels, vuil en lange nagels tegen. We krijgen vieze handen. Maar schone voeten.       We mogen allebei de schaamte voorbij. Elkaar helpen en geholpen worden.
Het teiltje en de handdoek. Ze zijn niet bedoeld voor in de vitrinekast als herinnering aan wat Jezus voor ons gedaan heeft. Maar Jezus heeft ze ons nagelaten om te gebruiken in ons dagelijks leven.


Ds Hans van Dolder, predikant Johanneskerk, Lombardijen


BIJ DE DIENSTEN

Vieringen in de Open Hof
Zondag 7 april is er weer een festivalzondag in de Open Hof. Om 10:30 uur is er een dienst van de Open Hof en de Javaanse christenen. Rudolf Sariman en Ad Berkhout leiden deze dienst. Het zal in het teken staan van de 40 dagentijd. We zingen traditionele liederen en liederen uit de Javaanse cultuur. We hopen dat het net als de vorige keer lekker druk wordt. Iedereen is welkom. Voor en na de dienst is er koffie of thee met wat lekkers!  Wie liever naar de Credokerk gaat is daar van harte welkom!
Op zondag 14 april, de 6de zondag in de 40 dagentijd hoopt ds. A(nton) Schipper voor te gaan. Als hij al eens voorging in De Open Hof is dat héél lang geleden. Hij is emeritus-predikant in Rotterdam Hillegersberg. We hopen op een mooie en gezegende ontmoeting.
In De Open Hof is een Paascyclus (18,19, 20 april) met Witte Donderdag, Goede Vrijdag en Stille Zaterdag. Deze dienst begint steeds om 19 uur .
Op Paasmorgen is er in De Open Hof is een dienst samen met  Seinpost. We beginnen om 11.00 uur met een brunch waarvoor u zich kunt inschrijven op de lijsten in de Open Hof en Seinpost. We vieren het Paasfeest vanaf 12.00 uur met medewerking van de Seinpost band en organist Martien de Vos.

Vieringen in de Credokerk
Zondag lopen de marathonlopers vanaf 10.43 uur  weer langs ons kerkgebouw om daarna verderop kerend het 15 km punt aan de overzijde van de Slinge te passeren. Ervaring leert dat de kerkdienst best kan doorgaan. Vanaf Lombardijen is de Slinge berijdbaar tot de Langenhorst en via linksaf  de Langenhorst en Schoonegge is de kerk bereikbaar. Wie vanuit Pendrecht komt kan voor de kerkdienst gewoon naar de kerk komen. Teruggaan vraagt wat meer creativiteit bij het oversteken.
We lezen Lucas 20, 9-19 over onrechtvaardige pachters. Zo kan het gierend misgaan. Daarmee wordt het optreden van Jezus Christus ingepast in de lange geschiedenis van Gods boodschappers aan de mensheid.
In de Credokerk is er op Goede Vrijdag (19 april) om 10 uur een dienst met Avondmaalviering en om 19:30 een Taizé Avondgebed.
Op Pasen (21 april) is er om 10 uur een dienst met medewerking van het koor SoUldiers. Johan Bos is de voorganger. Vooraf is er een Paasontbijt. Opgeven op de lijst in de Credokerk of telefonisch bij de scriba Grieta Stravers

Vieringen in de Vredeskerk
De komende twee zondagen zijn de eigenlijke lijdenszondagen. Nu zal de weg uitgetekend worden die Christus is gegaan, door lijden en dood heen. Op 14 april bent u van harte welkom bij ds. Bert Davelaar in de Credokerk
Ook dit jaar is er weer de paascyclus.  Witte Donderdag (19.30 uur), Goede Vrijdag (19.30 uur), Paaswake (21.30 uur) en Paasmorgen. (10.00 uur).
Op paasmorgen is er om 9.00 uur een paasontbijt. Opgave vooraf is niet nodig.

MAANDAGMORGENGEBED

Maandag 1 april is er in de Open Hof onze gebedsgroep om 9:30 met en voor elkaar bidden. Hartelijk welkom. Info bij  Ad Berkhout
LEERHUIS VREDESKERK
Op woensdag 10 april is het volgende Leerhuis in de Vredeskerk. Aanvang 14.00 uur. Vanaf 13.30 uur is er thee en koffie. We gaan op reis in het bijbelboek Tobit. De naam Tobit komt van het Hebreeuwse Tobia en betekent zoveel als 'mijn god is Jahweh'.  Het  is een knap gecomponeerd verhaal met een gelukkig einde. Tobit, of Tobias senior, spande zich tijdens zijn leven in door het begraven van de lijken van vervolgde volksgenoten. Menigmaal werd hij zelf gedwongen te vluchten. Op een gegeven moment wordt hij blind, en denkt hij dat hij binnenkort zal sterven. Hij stuurt zijn zoon Tobias op pad om het geld op te halen dat hij aan iemand in bewaring heeft gegeven, en bidt tot God dat zijn zoon de reis mag volbrengen.
De aartsengel Rafaël wordt op pad gestuurd om de jonge Tobias te begeleiden en bij Sara te brengen. Dat gelukt, en het verhaal eindigt met de terugkomst van Tobias, mét Sara en het geld. Met het gal van een vis die hij onderweg gevangen heeft, kan Tobias de blindheid van zijn vader genezen.
Het boek wordt gedateerd rond 200 v.C. Het bevat diverse aansporingen om aalmoezen te geven en de doden te begraven.

HEEL HARTELIJK DANK
Helaas ontvingen wij bericht van onze bijstand in het pastoraat ds. J(oop).K. Verbree dat hij vanwege persoonlijke omstandigheden zijn werk in onze wijk moet stoppen. Dit spijt ons zeer want zijn hulp was zeer welkom en bezoeken werden zeer gewaardeerd door de gemeenteleden. We willen hem heel hartelijk danken voor zijn inzet en wensen hem en zijn gezin Gods zegen toe voor hun leven. 
Namens de kerkenraad van Wijkgemeente Slinge, Johan Bos

RUIJLBERICHT
Wie ben ik? Deze of gene?
Ben ik dan vandaag deze en morgen een ander,
Ben ik beiden tegelijk?
Wie ben ik?
Eenzaam getob spot met mij.
Wie ik ook ben, u kent mij, o God! 
                                                         Van u ben ik.
9 april 2020: 75 jaar geleden is de Duitse theoloog Dietrich Bonhoeffer terechtgesteld. In zijn laatste jaren schreef hij in de gevangenis brieven, gedichten en gebeden. De brieven-soms met gedichten- zijn voor familie, vrienden en zijn verloofde, de gebeden voor medegevangenen. Menselijker dan in zijn poëzie kan het niet: blijvend engagement, aangevochten geloof en emoties op de vierkante meter van cel en literatuur.
Bij het april nummer van het gratis blad Woord en Weg zit een prachtig werkschrift over BONHOEFFER75.                             Daarin een nieuwe vertaling van de gedichten en gebeden. Verder schilderijen, liederen  en persoonlijke poëzie speciaal voor dit project gemaakt.
Ik zou het wel een uitdaging vinden om in het seizoen 2019-2020 een nieuwe activiteit te starten op weg naar de herdenking van 9 april 2020.  Muziek, theater, gedichten lezen, een reisexpositie uitnodigen, een schildersgroep, de Bonhoeffer-filmbox, een lezing, er zijn allerlei impulsen om aan het werk te gaan.
Het boekje dat nu als bijlage bij Woord en Weg zit heeft ook een variant als ‘echt’ boek : ‘Dit is het uur van de trouw’.
Wie doet mee? Een klein voorbereidingsgroepje om het project BONHOEFFER75 vorm te geven. Opgeven graag bij  mij.
Het werkboekje BONHOEFFER75 kost 2 euro en is te bestellen bij bonhoeffer75@kpnmail.nl.

Guus Ruijl

GEFELICITEERD

We willen onze kerkelijk werker Ad Berkhout heel hartelijk feliciteren met het behalen van zijn diploma Godsdienst pastoraal Werk aan de Christelijke Hogeschool te Ede. 21 maart heeft hij zijn eindgesprek gehad over zijn afstudeeropdracht (scriptie) met als onderwerp 'Hoe nu verder? Een zoektocht van een sterk vergrijsde gemeente'. Een interessant onderwerp, maar ook voor onze gemeenschap nuttig en mogelijk bruikbaar bij het vormen van visie en beleid in de toekomst. Het harde werken van 4,5 jaar is beloond en klaar. Mocht u interesse hebben dan kunt u Ad vragen om een kopie van zijn scriptie.
Nu gaat Ad het traject in om ingeschreven te worden in het register voor kerkelijk werkers en als dat gelukt is is hij volledig bevoegd!
We wensen hem Gods zegen op het afronden van genoemd traject en zijn werk in onze wijkgemeente.
Namens de kerkenraad van wijkgemeente Slinge, Johan Bos


BIJBELGESPREKSGROEP

In de Credokerk gaan we op dinsdag 9 april verder in het bijbelboek Exodus. Tijd van 10.30 – 11.30 uur in de Credokerk. Vooraf drinken we koffie. Johan Bos leidt dit keer het gesprek
De zondag  Bijbelstudie Open Hof is op 7 april,  inloop 18.45 uur. We gaan verder met het bestuderen van het Bijbelboek Jesaja.
De doordeweekse Bijbelstudie van De Open Hof is 18 april, inloop 13.45 uur in tegenstelling tot voorgaande keren nu in De Open Hof. We denken na over het Lucas evangelie. Info: Ad Berkhout (06-16376008)

PASTORALIA
Plaatsing i.v.m. privacy niet toegestaan

UITNODIGING ONTMOETINGSDAG VREDESKERK
Op woensdag 24 april a.s. willen we weer een gezellige bijeenkomst organiseren voor onze senioren in kerk en wijk in de Vredeskerk aan de Lede 117. Ook vanuit de Credokerk en Open Hofkerk bent u van harte welkom!  Vanaf 09.30 uur is de kerkzaal open en is er inloop met koffie/thee.
Dit keer komt Martin Oosthoek, de stadsherder van Rotterdam op bezoek. Hij brengt geen schapen/geiten mee maar weet er wel boeiend over te vertellen en natuurlijk is er op film ook het nodige te zien! We kijken uit naar zijn verhaal!
Er is natuurlijk ook tijd voor onderlinge ontmoeting onder het genot van koffie met iets lekkers en een hapje en een drankje.
We gebruiken met elkaar de lunch en sluiten de dag rond 14.00 uur af. Als er vervoer nodig is kan dat geregeld worden, geeft u dat dan op bij het aanmelden.
Voor een bijdrage in de kosten gaat een mandje rond.
In verband met de boodschappen ontvangen we graag uw aanmelding uiterlijk 21 april bij Gerda den Dunnen, tel. 419 25 73 of bij Marie Trouw, tel: 485 36 93. Van harte welkom!

DE OPEN HOF
Zo luidt officieel de naam: De Open Hof. Met DE ervoor en zonder KERK erachter. Het lijkt ons goed om die naam dan ook maar zo consequent te gaan gebruiken. Ook in dit blad. Kijken of het lukt….


BELEIDSDAG WIJKKERKENRAAD SLINGE EN VK-BK
Op zaterdag 23 maart was er in de Vredeskerk een beleidsdag voor kerkenraads - en toekomstteamleden van onze beide wijkgemeenten. Onder deskundige leiding van dhr. Cor Schaap, kerkcoach en predikant, werd nagedacht over landelijk beleid op weg naar 2025 en  over onze eigen toekomst daarbij. Centrale vraag: Waar willen we over twee jaar staan?
In mei komen er gemeentevergaderingen waarop we het beleid verder toelichten. De gemeentevergadering in de Vredeskerk is op zondag 5 mei na de morgendienst. In wijkgemeente Slinge worden er eind mei bijeenkomsten gehouden. Data volgen nog.
In grote lijnen worden de huidige afspraken voorgezet. Dus verdergaande samenwerking tussen Vredeskerk en Credokerk.   En de locatie De Open Hof (of zonodig een alternatieve locatie)  behouden als plek van samenkomst in de wijk Pendrecht.
Ook was de dag bedoeld als teambuilding en verdere kennismaking. De ontmoetingen waren hartelijk. Grootste zorg is het aantal kerkgangers op alle drie de locaties en het gebrek aan kader. Te weinig mensen moeten teveel taken uitvoeren.

AFWEZIG
Van maandag 8 april tot maandag 15 april is Guus Ruijl afwezig.
De collega’s zijn beschikbaar als dat gewenst is.


GEVRAAGD
Voor een gezin met weinig financiële ruimte zoeken wij goed beddengoed (2 persoons dekbedovertrek(ken), 2 persoons hoeslakens en ook 1 persoons spullen) en goede (bad)handdoeken en theedoeken. Misschien heeft u nog mooie spullen in uw linnenkast liggen. Het is meer dan welkom. U kunt contact opnemen met Grieta Stravers (0655188761)
de diaconie

BLOEMENGROET 
i.v.m. privacywet plaatsing niet toegestaan


PCOB
Op donderdag 18 april 2019 hopen wij om 09.45 samen te komen in de Credokerk, Scherpenhoek 5, 3085 EH te Rotterdam.
De paasochtend zal verzorgd worden door de heer Arie Slob.
 U bent welkom om 09.45 uur in de Credokerk, Scherpenhoek 5.
U weet dat u altijd gasten mee kunt nemen. Wij denken aan onze zieken en wensen hen moed en vertrouwen toe.
Wanneer u ideeën hebt voor bepaalde onderwerpen, dan willen wij dat graag van u horen. Want wij willen werken ten dienste van U.  Graag tot ziens.
Met vriendelijke groeten,
Uw regio werkgroep:  Voorzitter: 
Penningmeester:    Jaapje van den Heuvel – Hoogerbrugge  
tel .010  -  4805263
 Secretaris:   Marja Rutteman  tel. 010 - 2362643 of  06 23 25 66 63

SAMEN ETEN

Warme maaltijd De Open Hof
Warme maaltijd Open Hof op woensdag 3 april, aanvang 13.00 uur. Opgeven bij  Cor Lampen (4295334)

Sobere maaltijd De Open Hof

Dinsdag 9 april om 18 uur is een sobere maaltijd in De Open Hof. Een gezamenlijk initiatief van de Parochie OLV van Lourdes en Wijkgemeente Slinge. We zijn zo solidair met hen op de wereld die geen bestaan hebben. De maaltijd is gratis maar als u wilt mag u een gift geven voor een goed doel in de spaarpotjes die aanwezig zijn. Opgeven via de lijsten in de kerk of via mw. Grieta Stravers 0655188761

Gezamenlijke broodmaaltijd 12 april Vredeskerk
De broodmaaltijd met altijd iets extra’s erbij is zoals altijd op de tweede vrijdag van de maand. Corrie en Nico Bloem en Margriet van Kranenburg weten er altijd weer iets bijzonders van te maken!
De volgende keer op vrijdag 12 aprilVanaf 17.00 uur is er koffie en de maaltijd begint om 17.30 uur. Graag van te voren aanmelden bij de fam. Bloem, tel: 432 67 42

VERJAARDAGEN (i.v.m. privacywet plaatsing niet toegestaan)

                                  

WITTE DONDERDAG
Hij waste hun de voeten; en van binnen
voelde zij schaamte en ontreddering.
Hoe kon de meester hen zózeer beminnen
dat Hij een slaaf wou zijn? En onderling
was er gefluister toen Hij bij hen knielde;
Petrus alleen zei hardop wat hij dacht,
Zij zagen niet dat liefde Hem bezielde,
een liefde, die op wederliefde wacht,
een liefde die zich uiten móest in daden;
en toen Hij ’t brood gebroken had, de wijn gedeeld,
sprak Hij: Eén onder u zal mij verraden”
- Hij wist dat Judas’ rol was uitgespeeld. –
Een grote schrik en angst heeft hen bevangen;
“Ben ik het Heer? Ik, meester?  Ik toch niet?
Maar één had reeds ’t verradersloon ontvangen;
Hij wist het. – Eindeloos diep was dit verdriet.
                                Nel Benschop,  Uit: Licht onder de horizon

EEN VERNIEUWD CONDOLEANCE – CENTRUMZaterdag 30 maart is er op de Protestantse Begraafplaats Charlois de vernieuwde condoleance-ruimte geopend. Samen met onze scriba was ik daarbij aanwezig als voorganger (en lid van de AK)
Het was de afgelopen maanden flink behelpen tijdens uitvaarten, maar het is de moeite en het wachten meer dan waard geweest. De ruimte ziet er prachtig uit. Een ruime keuken met de allernieuwste apparatuur. Een keurige ruimte voor de dragers en boven alles een echte familiekamer met pantry om families ruimte te geven even bij elkaar te zijn. Het ziet er allemaal heel netjes en verzorgd uit en ik denk dat het een geweldige vooruitgang is voor onze begraafplaats. Alle lof voor iedereen die dit mogelijk heeft gemaakt!
Johan Bos
 

SAMEN ZINGEN IN DE BREEPLEINKERK 

 

  Onder het motto: ' ZINGEN MAAKT BLIJ ' houdt de Breepleinkerk een  Koor-en samenzangdienst op  zondag 14 april  Medewerking: Chr. Gem. Koor “de Slag Singers “o.l.v. Johan den Hoedt, Voorganger ds. Erik Versloot,  Organist Martin Mans, Fluit Lydia Franssen – van Mourik.

De dienst  begint om 17.00 uur  De toegang is vrij.
Van harte welkom

COLLECTEN  VREDESKERK
17 maart 2019           Kerk   €  21,90           Diaconie        € 70,60

GIFTEN:
diaconie                                via  Ad Berkhout                 €  20,00
                                              via  Ad Berkhout                 €  20,00
maaltijden Open Hof             via  Liesbeth Bos                 €  20,00
verjaardagsfonds                   via  collecte                         €  10,00
                                               via  Kees Loren de Jong     €  20,00
                                               via  Grieta Stravers             €    5,00
Voor al deze giften: “ Hartelijk Dank !

AGENDA
Spreekuur pastores – dinsdag – 09.00 – 10.00 uur.
Aanloophuis Credokerk – elke vrijdag – 14.00 – 16.00 uur.
Inloophuis Het Verhaal – elke di-do-vrijdag 13.30-15.30 uur
Bejaardensoos Credokerk – elke maandag  - 14.00 – 16.00 uur
Bejaardensoos Vredeskerk – elke dinsdag – 14.00-16.00 uur
PCOB – elke derde donderdag van de maand.
03/4 warme maaltijd – De Open Hof – 13.00 uur
07/4 Bijbelstudie – De Open Hof – 18.45 uur
09/4 sobere maaltijd – De Open Hof – 18.00 uur
10/4 Handwerkclub – De Open Hof – 9.30  - 11.30 uurPASSIE EN PAASCONCERT

Op vrijdag 5 april wordt er in de Breepleinkerk een Passie- en Paas concert gehouden. Aanvang 20.00 uur
Medewerking van : Vocalgroup Voice en “The Martin Mans Formation” Beide o.l.v. Martin Mans, Orgel Hendrik van Veen
Gratis toegang.
 
terug
 
 

Credokerk
datum en tijdstip 24-10-2021 om 10.00 uur
meer details

Credokerk
datum en tijdstip 31-10-2021 om 10.00 uur
meer details

Credokerk
datum en tijdstip 07-11-2021 om 10.00 uur
meer details

Credokerk
datum en tijdstip 14-11-2021 om
meer details

 
Credokerk

 
Credokerk van binnen

 
ANBI
http://www.protestantsekerk.nl/steunons/ANBI/Veel-gestelde-vragen/Paginas/Veel%20gestelde%20vragen.aspx
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.