PKN
Protestantse wijkgemeente Credo te Rotterdam-Zuid
 
Gaandeweg 6 Gaandeweg 6

 Kerkdiensten

Zondag  22 maart 2020  
 

KORTE KERKDIENST

In verband met de maatregelen rondom het Coronavirus en de tijdelijke kerksluitingen  wordt er de komende weken een korte overdenking gehouden vanuit de Open Hof. U kunt deze overdenking beluisteren via www.kerkdienstgemist.nl  Dat is dezelfde manier zoals u normaal gesproken de diensten op zondag volgt vanuit Vredeskerk, Credokerk en Open Hof.
Aanvang van de uitzending is 10.00 uur. Wij houden u nader op de hoogte via Gaandeweg etc. hoe we de komende weken invulling geven aan deze overdenkingen.
Ad Berkhout.

 
Zondag  29 maart  2020   geen dienst i.v.m. coronavirus 

VIERINGEN
Vanwege de maatregelen rondom het Coronavirus vervallen tot en met 31 maart alle activiteiten in onze kerkgebouwen. Wel worden de Voedselbankpakketten uitgedeeld. Via kerkdienstgemist zijn speciale beeld televisie uitzendingen op zondag te ontvangen vanuit o.a. de Maranathakerk.

Ook vergaderingen gaan niet de door. Bert Davelaar schreef daarbij:  Het lijkt me wijs om eens niet te vergaderen, maar extra tijd te nemen voor inkeer en gebed, voor allen die angstige tijden doormaken, voor artsen, verpleegkundigen en allen die betrokken zijn bij het indammen van het virus. Laat zo de tijd voor Pasen oprecht een tijd van bezinning zijn én liefdevol omzien naar elkaar, al is dat op een andere manier dan 'normaal', moge Gods Geest ons creatief maken om elkaar, en vooral de kwetsbaren in onze samenleving niet uit het 'hart' te verliezen.
Vrede van God voor u en allen waarmee u verbonden bent,

We proberen wij u op de hoogte te houden d.m.v. de volgende Gaandeweg, informatie via de website van wijkgemeente Slinge en/of mogelijk telefonische mededelingen.

BIJBELLEESROOSTER
22/3   Exodus  6 :  26 -   7 : 13       29/3   Exodus 10 : 21 – 11 : 10
23/3   Exodus  7 : 14 – 25               30/3   Psalm 130
24/3   Exodus  7 : 26 – 8 : 11          31/3   Exodus 12 : 1 - 13   
25/3   Exodus  8 : 12 - 28                  1/4   Exodus 12 : 14 - 28
26/3   Exodus  9 :  1 - 12                   2/4   Exodus 12 : 19 - 42
27/3   Exodus  9 : 13 – 35                 3/4   Exodus 12 : 43 - 51
28/3   Exodus 10 :  1 - 20                  4/4   Exodus 13 :   1 – 16


MEDITATIE

Mijn ogen zijn voortdurend op de HEER gericht
want Hij bevrijdt mijn voeten uit het net.   (Psalm 25 , 15)
 
Aan alle kerkenraden van de Classis Zuid-Holland Zuid

Geachte kerkenraden,  Vandaag, donderdag 12 maart heeft onze overheid ingrijpende maatregelen afgekondigd om de verspreiding van het Coronavirus in ons land tegen te gaan. Deze maatregelen hebben ook impact op de kerkdiensten.  De Protestantse Kerk raadt gemeenten daarom aan in ieder geval tot en met 31 maart bijeenkomsten van meer dan 100 mensen af te gelasten. Overigens zijn kerkdiensten met minder kerkgangers ook niet zonder risico op besmetting.
Als alternatief voor het bijwonen van de eredienst kunnen gemeenteleden attent gemaakt worden op de kerkdiensten die online beschikbaar zijn onder andere via Kerkdienst gemist. Verder zendt onze kerk samen met de EO op zondagmorgen om 9.20 uur op NPO2 een korte viering uit vanuit de kapel van het Protestants Landelijk Dienstencentrum in Utrecht. Voorganger is ds. R. de Reuver. Afgelopen zondag werd in de traditie van de kerk ​Oculi ​ - ogen - genoemd, naar het gebed van Psalm 25: ​Mijn ogen zijn voortdurend op de HEER gericht / want Hij bevrijdt mijn voeten uit het net.  Er komt veel op ons af. Laten we elkaar aanmoedigen om in deze onzekere tijden ​met ​ de psalmdichter onze hoop op God te stellen. En laten we bidden: voor allen die - hoe dan ook - door de ziekte getroffen zijn, voor wie in angst leven, voor wie zorg verlenen en voor wie bestuursverantwoordelijkheid dragen.  Ik wens u namens het breed moderamen van de classis Geestkracht en wijsheid toe.
Ds. Gerrit van Meijeren ,
Classispredikant Zuid-Holland Zuid 

PASTORALIA

In verband met de uitbraak van het coronavirus en op last van de regering zijn tot nader order alle activiteiten in de kerken afgelast.  


BERKHOUTBERICHT
Waar gaat het over?
Ziekenhuispersoneel wast handen in Bangalore, India EPA
Waar gaat het over deze dagen, wat beheerst het gesprek alom. Bijna niet anders dan het Corona virus wat van een epidemie uitgegroeid is tot een pandemie. "Pandemie betekent letterlijk: wereldwijd voorkomend", legt viroloog Marion Koopmans van het Erasmus MC uit volgens een klein stukje van de website van NOS.nl. Wereldwijd gaat het over besmet raken, tegen maatregelen nemen, afsluitingen en afgelastingen instellen, landen “op slot” zetten, economische gevolgen, arbeidstijdverkortingen en noem maar op. Dit gebeuren laat in mijn ogen zien hoe de wereld open ligt door internationale contacten die in deze moderne wereld makkelijk te leggen zijn. Het laat ook zien hoe alles met elkaar verbonden is en effect heeft op elkaar. Het laat eveneens zien hoe kwetsbaar de wereld is. Het laat zien dat we dus kennelijk niet in staat zijn om de wereld maakbaar te laten zijn zoals bij velen de gedachte is.
Het plaatje hierboven, wat ik tegenkwam op internet deed me denken aan het plaatje wat we in de Open Hof gebruiken op de info poster over de activiteiten die we hebben, dat plaatje ziet u hieronder.
Waar gaat het over?
Soms zeggen beelden meer dan  een stukje tekst. Waar gaat het over? Volgens mij in de kern over vertrouwen hebben in Gods liefde voor de mens “ WERELDWIJD VOORKOMEND”!!!
                                                                                       Ad Berkhout

Gezamenlijke broodmaaltijd 17 april (onder voorbehoud)
De broodmaaltijd met altijd iets extra’s erbij is dit keer vanwege Goede Vrijdag op de derde vrijdag van de maand.  Corrie en Nico Bloem en Margriet van Kranenburg maken er altijd weer een feestje van! Vanaf 17.00 uur is er koffie en de maaltijd begint om 17.30 uur.
Graag van te voren aanmelden bij de fam. Bloem, tel: 432 67 42.

BLOEMENGROET Credokerk
Op 15 maart waren er geen kerkdienst  i.v.m. het coronavirus   

De Open Hof

Vredeskerk
Al deze bloemen gingen vergezeld van een hartelijke groet van ons allemaal !


                                                                                                                 
Aan ieder die betrokken is bij wijkgemeente Slinge en wijkgemeente Vredeskerk-Breepleinkerk,

Beste mensen,

Nu de Coronamaatregelen om zich heen grijpen, betekent dat voor veel gemeenteleden een periode van minder contact en soms helemaal geen contact. Dat is ingrijpend. Graag nodig ik iedereen uit om extra om zich heen te kijken. Denk aan wie in de buurt bij je in de kerk zit en bel hem of haar eens extra op. Of kijk wie bij je in de buurt woont en stop een kaartje in de bus. Aan iedereen vraag ik ook om in het gebed aan elkaar te denken. Stuur dit briefje ook gerust aan anderen door. Laten  we ook zo elkaar vasthouden als gemeente van Christus. Weet dat ook de andere beroepskrachten van harte hun best doen om er te zijn met de juiste communicatiemiddelen.  In Christus verbonden,
Guus Ruijl
 
CORONA

Ja, er is angst. Ja, er is isolatie.
Ja, er is paniekaankoop.  Ja, er is ziekte. Ja, er is zelfs dood.
Maar.......in Wuhan (China)  is de lucht weer helder en blauw en zingen de vogels. In Noord-Italië zingen de mensen voor elkaar en houden hun ramen open, zodat degenen die alleen zijn, de geluiden van de families om hen heen kunnen horen.
Kerken, synagogen, moskeeën en tempels bereiden zich voor om mensen te verwelkomen en onderdak te bieden.
Over de hele wereld vertragen mensen en we realiseren ons dat we helemaal niet zo groot zijn en dat we maar heel weinig controle hebben over wat er echt toe doet.  Liefde en van elkaar houden!!
Laten we bidden dat de angst,  de isolatie en de ziekte voorbij mogen gaan. We ademen vandaag en de lente komt eraan!!
Laten we blijven luisteren achter de geluiden van onze paniek en laten we de vogels weer horen zingen. De liefde van God zal ons beschermen.

Deze tekst is van Brother Richard uit Ierland. Moge deze tekst ons allen sterken in deze zorgelijke tijden. Gods zegen voor u allen, met een warme groet,                 Kees Loren de Jong
 
terug
 
 

Credokerk
datum en tijdstip 24-10-2021 om 10.00 uur
meer details

Credokerk
datum en tijdstip 31-10-2021 om 10.00 uur
meer details

Credokerk
datum en tijdstip 07-11-2021 om 10.00 uur
meer details

Credokerk
datum en tijdstip 14-11-2021 om
meer details

 
Credokerk

 
Credokerk van binnen

 
ANBI
http://www.protestantsekerk.nl/steunons/ANBI/Veel-gestelde-vragen/Paginas/Veel%20gestelde%20vragen.aspx
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.