PKN
Protestantse wijkgemeente Credo te Rotterdam-Zuid
 
Gaandeweg 5 Gaandeweg 5

Kerkdiensten
Zondag  8 maart 2020        2e zondag Veertigdagentijd
Credokerk:                           10.00 uur  pastor Guus Ruijl
De Open Hof                       10.15 uur  pastor Ad Berkhout
Vredeskerk                           10.00 uur  dienst in Credokerk
Seinpost Zuidrijk                  13.00 uur  bijbelstudie, daarna maaltijd   
Seinpost Slinge                    12.00 uur  bijbelstudie, daarna maaltijd
Maasstadziekenhuis             10.00 uur   ds. Kees van der Niet
Ikaziaziekenhuis                   10.30 uur   ds. J.A.P. Vlasblom

Zondag  15 maart  2020     3e zondag Veertigdagentijd
Credokerk                            10.00 uur   pastor Guus Ruijl
De Open Hof                        10.15 uur  ds. Cristi Bartelink
Vredeskerk                           10.00 uur   dienst in Credokerk
Seinpost Slinge                    12.00 uur   Celebration, daarna maaltijd                                         
Maasstadziekenhuis            10.00 uur   pastor Desiree v. der Hijden
Ikaziaziekenhuis H.A.          10.30 uur   ds. A.H. Tamminga


BIJBELLEESROOSTER:

08/3  Mattheüs 7: 24-8:1                15/3  Prediker 4:17-5:8
09/3  Prediker 1:11                         16/3  Prediker 5:9-19
10/3  Prediker 1:12-2:11                 17/3  Prediker 6:1-12
11/3  Prediker 2:12-26  Biddag      18/3  Prediker 7:1-14
12/3  Prediker 3:1-15                      19/3  Prediker 7:15-29
13/3  Prediker 3:16-4:3                   20/3  Prediker 8:1-9
14/3  Prediker 4:4-16                      21/3  Prediker 8:10-17


MEDITATIE  
In de wolken
Op woensdag 26 februari is de veertigdagen tijd begonnen. Veertig dagen om toe te leven naar het grote feest van Pasen. Steeds meer mensen pakken tegenwoordig de oude traditie van het vasten weer op. Zij beleven dit vasten als een manier om zich weer te hernemen. Anders gezegd, zij verlangen om een pas op de plaats te zetten in de drukte en de veelheid die op hen afkomt in het leven. De jongeren onder hen noemen dit ‘even resetten’. Daarmee willen ze zeggen: ik moet even terug naar de vraag: waarvoor is mijn leven eigenlijk bedoeld en hoe voorkom ik dat ik word geleefd?  Deze keuze gaat bij de één gepaard met het niet drinken van alcohol in deze veertigdagentijd en voor een ander met een sobere levensstijl.
Op de tweede zondag van deze veertigdagentijd staat de verheerlijking van Jezus op de berg centraal als lezing uit de evangeliën. De lezing vertelt ons het verhaal over Jezus die zich terugtrekt met drie van zijn leerlingen. Zij trekken zich terug op de eenzame hoogte van een berg. Daar, in de wolken,  ver weg van de menigte, overkomt de leerlingen iets bijzonders. In een visioen zien ze Jezus van gedaante veranderen. Mozes en Elia staan aan zijn zij. Ze horen een stem die zegt: Dit is mijn geliefde zoon. Sprakeloos zijn ze! Als Petrus zijn stem hervindt, vraagt hij aan Jezus: “Zullen we tenten opzetten voor u alle drie één?” Maar het visioen is al verdwenen. Jezus is daar met hen alleen.
In de kunst is deze verheerlijking van Jezus op de berg vaak geschilderd. Ook in iconen. Deze iconen hebben niet de bedoeling dat zij ons een tafereel laten zien van vroeger. Een icoon raakt ons in het hart. De icoon kijkt terug naar ons en vraagt ons: hoe raakt deze verheerlijking van Jezus jou?
Dat de lezing van de verheerlijking op de berg al op de tweede zondag van de veertigdagentijd klinkt in de kerken is een teken van hoop. Het brengt ook ons in de wolken. Juist in een tijd zoals de onze waar zoveel geweld en angst is en verwarring wordt gezaaid, daar wil dit verhaal de toon zetten van een andere realiteit. Een realiteit die er is als een geheimenis. Zo zeggen de iconen-schrijvers dat. Op de voorgrond is het wel een duistere tijd, maar zie je ook de achtergrond, daar waar de verheerlijking van de liefde van God zichtbaar en hoorbaar door alles heen straalt en jou aankijkt?
Nemen we die vraag mee in deze veertigdagentijd?
ds. Fokje Wierdsma
  

Vieringen in de Credokerk
De komende zondagen lezen we uit het Oude Testament Exodus 4 en een week later Exodus 6. Mozes als Godsgezant keert met zijn gezin terug naar zijn  broeders met de vredeswens van zijn niet-Hebreeuwse priesterlijke schoonvader. Hij draagt nu zorg voor de zijnen in Gods Naam.

BIJ DE DIENSTEN
Vieringen in De Open Hofkerk
Ds. Bartelink woont in Ridderkerk en was predikant in Pernis. Vorige week nam zij daar afscheid, omdat ze een beroep heeft aangenomen naar Honselersdijk. We heten haar van harte welkom.

BIJBELGESPREKSGROEP (KRINGEN)
Credokerk
In de Credokerk is de volgende bijbelgespreksgroep  op dinsdag 10 maart van 10.30 -11.30 uur. We lezen verder in de Psalmen. Na psalm 8 gaan we verder met psalm 23. U bent van harte welkom om ook mee te doen.

LEERHUIS VREDESKERK
Steeds op de tweede woensdag van de maand is er het oecumenisch leerhuis in de Vredeskerk.
De vorige keer keken we naar de Protestantse lezing 2019. Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid - Pieter-Jaap Aalbersberg - hield op 31 oktober de protestantse lezing 2019. Het thema was 'Gestold wantrouwen. Een onbedoeld effect van secularisatie?' Velen vonden dit een moeilijk thema.
Fokje heeft een samenvatting gemaakt van de lezing voor wie wil en daarmee ronden we dit thema af. Deze bijeenkomst staat in het teken van de vastentijd. We lezen samen een tekst uit de bijbel en verbinden dit met de ervaring die Dietrich Bonhoeffer had in de Twee Wereldoorlog.
Wij zien naar u uit op woensdag 11 maart vanaf 13.30 uur is er koffie en thee. Om 14.00 beginnen we met het leerhuis. Om 15.00 uur sluiten we af en drinken nog even wat met elkaar.

Guus Ruijl en Fokje Wierdsma


RUIJLBERICHT

Op 5 november 2020 D.V. hoop ik met pensioen te gaan. Na 10 jaar gewerkt te hebben in Zuidwijk en iets korter in de Vredeskerk-Breepleinkerk breekt een andere fase aan in mijn leven. Elders leest u dat ik in juli hoop te trouwen dus plannen genoeg. Vooruitlopend op dit pensioen zal ik per 1 april met deeltijdpensioen gaan. Ik werk dan geen 36 uur, maar slechts 18 uur. In Zuidwijk blijf ik 6 uur werken en in de Vredeskerk 12 uur. Vanaf deze datum neemt Johan Bos al het pastorale werk over in de Credokerk. Gedurende zijn ziekte zal Ad Berkhout dit doen. Ook een aantal andere taken zal ik beëindigen zoals het verzamelen van kopij voor Zondagsbrief en Gaandeweg.
Ook het verzorgen van de liturgie voor de Zondagse eredienst in de Credokerk vraagt om wat extra handen. Wie helpt ons?
Preekbeurten, de bijbelgespreksgroep, en kerkenraadswerk  blijf ik nog doen. In de Vredeskerk blijf ik samen met Fokje Wierdsma mijn huidige taken uitvoeren.
Ik prijs me gelukkig dat ik gezond ben. Maar het loslaten kost me moeite. Mijn verstand zegt me dat ik dankbaar mag zijn, maar het voelt nog anders. Ach, u kent me en  begrijpt het wel.
Ik ben blij dat door mijn vertrek de collega’s Fokje Wierdsma en Ad Berkhout hun aanstelling definitief konden behouden. Maar het aantal beschikbare uren in Slinge is nu dus echt per 1 april met 18 uur verminderd. Per preekplaats is er nu 24 uur (Vredeskerk) en 21 uur Credokerk en 21 uur De Open Hof  beschikbaar. Dat is niet veel voor de vele taken die er liggen.
In tien jaar tijd is zo in beide wijkgemeenten het aantal beschikbare uren gehalveerd. Dat was destijds ook de verwachting. Voor iedereen is het wel wennen. Niet alles kan meer en naar de toekomst toe zijn verdere beleidsstappen noodzakelijk.
‘Ga met God,’ zingt een lied.  Dat wil ik graag met de gemeente beamen.
Guus Ruijl

IN MEMORIAM 

BERICHT VAN OVERLIJDEN

PASTORALIA
 

HUWELIJK


SAMEN ETEN                   

Gezamenlijke broodmaaltijd 13 maart Vredeskerk

De broodmaaltijd met altijd iets extra’s erbij is zoals altijd op de tweede vrijdag van de maand. Corrie en Nico Bloem en Margriet van Kranenburg maken er altijd weer een feestje van!
Vanaf 17.00 uur is er koffie en de maaltijd begint om 17.30 uur.
Graag van te voren aanmelden bij de fam. Bloem, tel: 432 67 42.

Warme maaltijd in de Open Hof.

De warme maaltijd  in de Open Hof wil nog maar niet van de grond komen dit jaar. Door “personeelsgebrek” kunnen we met de maaltijden pas beginnen in april. We zien u graag op  woensdag 1 april en dat is geen grap. Er ligt een intekenlijst in de Open Hof en u kunt zich natuurlijk ook opgeven bij Cor Lampen tel. 010-4295334 Een hartelijke groet van Cor, Grieta en Ad.

Sobere maaltijd.
Op maandag 30 maart wordt in de voorbereiding op Pasen een sobere maaltijd gehouden in De Open Hof. Dit oecumenisch initiatief gaat ook dit jaar weer uit van de parochianen van de 'O.L.V. van Lourdesparochie' uit de Bavo kerk aan de Slinge en gemeenteleden van wijkgemeente  Slinge.  In een eenvoudige maaltijd delen we brood en soep. Noteert u alvast de datum, nadere informatie volgt.

AANLOOPHUIS CREDOKERK
Een sober bericht. Want we hebben ons best gedaan om voor die personen die na de boodschappen even een gezellig praatje willen maken en koffie of thee willen drinken een Aanloophuis te zijn. Nu na meer dan 30 jaar dit gedaan te hebben is de groep te klein om elke vrijdag open te gaan. Soms zijn er maar twee of drie mensen. Sjaan Merrelaar (die dit werk al 30 jaar doet) en Leo Burggraaf hebben de laatste twee maanden hun uiterste best gedaan. Elke vrijdag zijn ze er geweest.
Leo moest denken aan de uitspraak van Jezus: ’Er is veel te oogsten, maar er zijn weinig arbeiders. Vraag dan aan de Heer van de oogst dat hij arbeiders naar zijn veld stuurt.’
Op vrijdag 28 februari was de laatste keer Aanloophuis.
Namens de wijkkerkenraad  Slinge dank ik alle vrijwilligers die zich al die jaren ingezet hebben voor dit mooie werk.
In Zuidrijk op de Boekenrode is er elke vrijdag van 11-14.00 uur inloop.  Ook daar bent u zeker welkom.
Guus Ruijl

BLOEMENGROET

Credokerk
.
De Open Hof

Vredeskerk
.
En al deze bloemen gingen vergezeld van een hartelijke groet van ons allemaal !
                                              http://www.animaatjes.nl/plaatjes/b/bloemen/animaatjes-bloemen-61806.png
VERJAARDAGEN Slinge

VERJAARDAGEN Vreewijk

Al deze jarigen van harte gefeliciteerd en een fijne dag gewenst !!


HOOGTEPUNTEN UIT DE MATTHEÜS-PASSION

Zondag 8 maart 2020 om 15.00 uur is in Rotterdam Pendrecht een mooie uitvoering met enkele delen uit de Matthäus-Passion van J.S. Bach te beluisteren. Gedurende het concert van ongeveer 5 kwartier kunt u genieten van hoogtepunten uit dit mooie werk. Het wordt uitgevoerd door het Golden Circle Ensemble onder leiding van de dirigent en artistiek leider van het ensemble John Bakker. Het Golden Circle Ensemble is een jong internationaal ensemble met zangers die zijn afgestudeerd aan het conservatorium of nog daar studerend. Het bijzondere Vierdagorgel zal deze middag bespeeld worden door André de Jager. Na dit concert kunt u onder het genot van koffie/thee de musici ontmoeten.
De toegangsprijs is €6,-- en pashouders betalen slechts €4,--. Kinderen t/m 12 jaar kunnen zelfs gratis naar binnen. Kaartjes zijn aan de kerk te verkrijgen en  te bestellen via openhofconcerten@gmail.com
Plaats: De Open Hofkerk

Komt u/kom jij ook? Hartelijk welkom!  Wij zien u ook graag bij de komende concerten:

17 mei 2020 Babylon Quartet. Release nieuw CD
20 September 2020 Amstel Saxophoon Quartet
29 November 2020 Boys Choir from England.
 

SAMEN ZINGEN IN DE BREEPLEINKERK  

Onder het motto: ' ZINGEN MAAKT BLIJ ' houdt de Breepleinkerk een  Koor-en samenzangdienst op  zondag  15 maart   waaraan medewerken: het Chr. Elburgsmannankoor o.l.v. Wilbert Magré, aan het orgel Wim de Penning, Voorganger is ds. Erick Versloot.
De dienst  begint om 17.00 uur 
8 minuten voor aanvang van de dienst is er al samenzang
Wij hopen dat u ook aanwezig bent. De toegang is vrij!                   
Van harte welkom!

COLLECTEN:
Credokerk


AGENDA
Spreekuur pastores Credokerk – dinsdag – 09.00 – 10.00 uur.
Bejaardensoos – elke maandag – 14.00 – 16.00 uur
PCOB – elke 3de donderdag van de maand – 09.45 uur
08 maart – Mattheüs passion – Open Hof – 15.00 uur
10 maart -  Bijbel gespreksgroep – Credokerk – 10.30 – 11.30 uur
11 maart -  Handwerkclub – De Open Hof
11 maart – Leerhuis – Vredeskerk – 14.00 uur
13 maart – gezamenlijke broodmaaltijd – Vredeskerk – 17.30 uur
30 maart – sobere maaltijd – Open Hof
01 april – Warme maaltijd – Open Hof

Liefhebben

Overal waar mensen mensen liefhebben
is God werkzaam aanwezig

Wie leeft in de liefde, gelovig of ongelovig,
leeft bewust of onbewust
in het magnetische veld
van een God die liefde is !

God is aanwezig in ieder goed mens, die van je houdt,
die je de moeite waard vindt dat je meegaat
en bij je blijft als de avond valt.
God kijkt je aan door de zachte ogen van ieder mens
die begrip voor je heeft.

Hij is aanwezig is ieder goed woord dat een troost
en een steun voor je is.
Hij is in de hand op je schouder, die je moed geeft
en je liefdevol terechtwijst als je donkere wegen gaat.

God is aanwezig in de mond die je met liefde kust.
Het is de warmte van zijn hart die je voelt in elke omhelzing.
Als de liefde woont in het hart van de mensen is het mogelijk
dat mensen weer zinnig over God spreken en elkaar verstaan.

Liefde,
Geen uitvinding van mensen !
Het is een uitvinding van God !

Phil Bosmans
Uit: Zonnestralen voor elke dag.
 
terug
 
 

Credokerk
datum en tijdstip 24-10-2021 om 10.00 uur
meer details

Credokerk
datum en tijdstip 31-10-2021 om 10.00 uur
meer details

Credokerk
datum en tijdstip 07-11-2021 om 10.00 uur
meer details

Credokerk
datum en tijdstip 14-11-2021 om
meer details

 
Credokerk

 
Credokerk van binnen

 
ANBI
http://www.protestantsekerk.nl/steunons/ANBI/Veel-gestelde-vragen/Paginas/Veel%20gestelde%20vragen.aspx
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.