PKN
Protestantse wijkgemeente Credo te Rotterdam-Zuid
 
Gaandeweg 4 Gaandeweg 4

Zondag  24  februari 2019 
Credokerk                            10.00 uur       Pastor Guus Ruijl
Open Hof                             10.00 uur       pastor Johan Bos                                                         
Vredeskerk                          10.00 uur       Dienst in de Credokerk
Maasstadziekenhuis            10.00 uur       pastor Cor Hoegen
Ikaziaziekenhuis                  10.30 uur       ds. J.A.P. Vlasblom            
Sonneburgh Gr. Kruisweg   10.15 uur       ds. Bert Davelaar

Zondag 3 maart 2019               
Credokerk                            10.15 uur       Dienst in de Open Hof 
Open Hof                             10.15 uur       Ds. Bert Davelaar
Vredeskerk:                         10.00 uur       ds. Fokje Wierdsma
Maasstadziekenhuis            10.00 uur       ds. Kees van der Niet
Ikaziaziekenhuis                  10.30 uur       ds. A.H. Tamminga
Sonneburgh Gr. Kruisweg   10.15 uur       ds. A.L.H. den Besten

Taizéviering Credokerk vrijdag 22 februari  - 19.30 uur
Aafje Slinge – woensdag 27 februari – 14.30 uur – pastor Johan Bos

BIJBELLEESROOSTER

24/02  Ester 9 :   1 - 15                    03/03   Lucas 6 :  27 - 38                 
25/02  Ester 9 : 16 - 23                    04/03   Lucas 6 :  39 - 49
26/02  Ester 9 : 24 - 28                    05/03   Lucas 7 :    1-  10
27/02  Ester 9 : 29 – 10 : 3              06/03   Psalm 53
28/02  Psalm  94                              07/03   Lucas 7 :  11 - 17
01/03  Lucas 6 :   1 - 11                   08/03   Lucas 7 :  18 -  28
02/03 Lucas 6 : 12 –26                    09/03   Lucas 7 : 29 – 35MEDITATIEF


Blijf niet staan bij wat eertijds is gebeurd,
laat het verleden nu rusten.
Zie, ik ga iets nieuws verrichten,
nu ontkiemt het – heb je het nog niet gemerkt?
Ik baan een weg door de woestijn,
maak rivieren in de wildernis. (Jesaja 43,18 en 19)

Het klimaat is het gesprek van de dag. Eneco speelt daar in haar reclame slim op in. In een filmpje zien we een kind in een auto zitten. Op de muziek van Het Dorp van Wim Sonneveld, hoe vertrouwd en bekend, worden op de tekst van dit lied velden met zonnepanelen en windturbines in beeld gebracht. ‘Veranderen daar zijn we best goed in,’ blijkt vervolgens de boodschap te zijn.
Zo worden oud en vertrouwd en nieuw en verantwoord bijna als vanzelfsprekend gecombineerd.
In de kerk openen we de bijbel. En de vertrouwde boodschap gaat eigenlijk voortdurend over het nieuwe dat in God en Jezus met ons wordt begonnen. Een weg door de woestijn, rivieren in de wildernis. Oud en vertrouwd op een nieuwe manier mogen uitdragen.  Dat is de uitdaging waar we samen voor staan.
Op zondag en door de weeks. Ook hier zijn velden om te oogsten.
Guus Ruijl

BIJ DE DIENSTEN

Vieringen in de Open Hof
Zondag 24 februari mag pastor Johan Bos weer voorgaan in de Open Hof en het gaat dan voor de tweede keer over Deuteronomium 5, na het gebod 'gij zult geen andere goden dienen', gaat het nu over het gebod: gedenk de Sabbath-dag, dat ge die heiligt. De kerk viert de zondag, de synagoge de Sabbath, wie doet het goed en wie fout, of mag het allebei? Lastige vragen!!! Uiteraard kijken we ook naar Jezus en zijn houding ten aanzien van de Sabbath.
Vanaf zondag 3 maart 2019 begint de dienst in de Open Hof om 10.15 uur.

Vieringen in de Credokerk
Op zondag 24 februari is de dienst weer gezamenlijk met de kerkgangers uit de Vredeskerk. We lezen o.a de lofzang van Jona.
Een week later bent u welkom in de Open Hof. Aanvang 10.15 uur.

Vieringen in de Vredeskerk
Op zondag 24 februari bent u welkom in de gezamenlijke dienst in de Credokerk. Maakt u  indien nodig gebruik van de autodienstregeling. Hij is er ervoor! Contactpersoon is Ben Houweling tel.  0104190590.
Op zondag 3 maart zal Joke van Rosmalen worden herbevestigd als ouderling. De kerkenraad is blij dat Joke nog een periode ons team wil versterken.
Alle komende dinsdagen is er om 19.30 uur de Stilteviering in de Vredeskerk.

TAIZEVIERING IN CREDOKERK
Op vrijdag 22 februari is er weer om 19.30 uur een gebedsdienst in de traditie van Taizé. Komt u ook een keer luisteren naar de prachtige muziek in de sfeervolle Taizéhoek van de Credokerk. De organisatoren stellen uw aanwezigheid zeker op prijs!

ZINGEN OP VERZOEK
 Zondag 10 maart is er om 16:30  weer een Zingen Op Verzoek-dienst in de Credokerk. Samen zingen we liederen uit de bundel van Johan de Heer of het Liedboek voor de Kerken. Johan Bos hoopt deze dienst te leiden. In de kerken liggen lijsten waarop u verzoeknummers kunt noteren zodat we vooraf een liturgie kunnen maken. Tot en met zondag 3 maart kunt u daar verzoeken op schrijven. U kunt uw verzoeken ook sturen naar joh3-16@hotmail.com. Vanaf 16 uur staat de koffie klaar! Iedereen van harte welkom!

GEBEDSGROEP IN DE OPEN HOF
Maandag 4 maart is er de gebedsgroep in de Open Hof om 9.30 uur met en voor elkaar bidden. Hartelijk welkom.
Info bij Henny Hoek 06-10321623

SPREEKUUR
Elke dinsdag in de Credokerk van 9.00 tot 10.00 uur.  U kunt mij dan bellen of  langs komen. Zo nodig maak  ik een vervolg afspraak. Weet u welkom.    Guus Ruijl

 

BERKHOUTBERICHT
Zoals u wellicht bekend is ben ik naast pastor in de Open Hof ook een keer of twee in de week  nachtportier in een hotel. Daar maak je soms aparte dingen mee. Zo belde er afgelopen week iemand midden in de nacht op omdat die persoon verdwaald was in Rotterdam-Zuid en de weg niet wist te vinden naar het hotel. Door wegwerkzaamheden waren er omleidingen en de navigatieapparatuur stuurde die persoon steeds naar hetzelfde punt terug. Hulp was nodig, paniek, wat nu…! …dan maar het hotel gebeld. Met meekijken in de computer van het hotel werd op de kaart van Rotterdam uitgezocht waar die persoon was. Vervolgens werd er uitgelegd hoe er gereden moest worden om het hotel te bereiken. Tot drie maal toe werd op deze manier de hulplijn ingeschakeld en na anderhalf uur kon er dan toch eindelijk ingecheckt worden en..!  iedereen gelukkig.
Soms gaat het zo een mensenleven. Je leven gaat anders dan je gehoopt had, door allerlei omstandigheden raak je van je levensweg af. Invloeden van buitenaf als ziekte, zorgen, ruzies, overlijden en wat een mens al niet kan overkomen in het leven, maken dat je het leven moeilijk vindt om te leven, je richting is weg, de hoop en de moed verloren.
Gelukkig zijn er hulplijnen om ons heen van mensen die  met een enkel woord of een moment van aandacht weer een stukje richting geven aan je leven. Soms beleef je dat niet eens zo bewust. Gods Geest inspireert anderen maar ook jou om een hulplijn te zijn in het leven van mensen om je heen. Gods Geest wil een ieder van ons inspireren te zoeken naar de hulplijn voor Het leven door Zijn Zoon die ons zegt: IK ben de weg, de waarheid en het leven! Laten we als gemeente voor elkaar bidden dat ieder van ons die hulplijn weet te vinden en wil inschakelen.           Ad Berkhout

BIJBELGESPREKSGROEP
In de Credokerk gaan we op dinsdag 26 februari verder in het bijbelboek Exodus. Tijd van 10.30 – 11.30 uur in de Credokerk. Vooraf drinken we koffie.
De Bijbelkring in de Open Hof is op zondag 10 maart om 19.00 uur. We zijn bezig met het Bijbelboek Jesaja. 18.45 uur staat de koffie klaar. Info bij Ad Berkhout 0616376008. Van harte welkom om samen wijzer te worden van Gods Woord!

LEERHUIS VREDESKERK
Op woensdag 13 maart is het volgende Leerhuis in de Vredeskerk. Aanvang 14.00 uur. Vanaf 13.30 uur is er thee en koffie. We vervolgen nog een keer over Ruth. Een bijbelse novelle, een bewogen verhaal  waarbij Ruth uiteindelijk de grootmoeder van koning David wordt.

PASTORALE THEMADAG OVER DEMENTIE
Er is een Pastorale Thema-middag op  dinsdag 26 maart 2019 met als onderwerp Kerk en geest. Gesprekken met mensen die lijden aan dementie. Spreekster is Anja Bruijkers, geestelijk verzorger.
Voor vervoer wordt gezorgd door de RET. Bus 70 stopt voor de kerk. Iedereen is van harte welkom

VEERTIGDAGENKALENDER
De veertigdagenkalender ‘Een nieuw begin’ is een uitgave van de Protestantse Kerk in Nederland. Lezers van het gratis blad Petrus hebben de kalender al ontvangen. Dat betekent dat wij hem in de kerk niet apart aanbieden.  Iedereen kan zich gratis abonneren het blad Petrus. Eventueel kunt u ook een veertigdagenkalender aanvragen op de website van de Protestantse Kerk.


GOD GEEFT ZOVEEL LICHT, DAT WIE WIL GELOVEN
OOK KAN GELOVEN

SAMEN ETEN
Warme maaltijd Credokerk
Op dinsdag 26 februari om 13.00 uur serveren we weer een fijne warme maaltijd voor u in de Credokerk.  Wilt u maandelijks komen bij ons, meldt u dan aan bij Grieta Stravers (06-55188761). Van harte welkom.

Warme maaltijd Open Hof
Woensdag 6 maart 2019 is er om 13 uur in de Open Hof de warme maaltijd. Info en opgeven bij mw. Lampen (4295334).
Van harte welkom!

Gezamenlijke broodmaaltijd Vredeskerk vrijdag 8 maart
De broodmaaltijd met altijd iets extra’s erbij is zoals altijd op de tweede vrijdag van de maand. Corrie en Nico Bloem en Margriet van Kranenburg weten er altijd weer iets bijzonders van te maken!
Deze keer a.s. vrijdag 8 maartVanaf 17.00 uur is er koffie en de maaltijd begint om 17.30 uur. Graag van te voren aanmelden bij de fam. Bloem, tel: 432 67 42

ZONDAGMIDDAGMUZIEK OPEN HOF

Zondag 10 maart is er  om 15:00 uur   weer een concert in onze serie 'zondagmiddagmuziek'. Het Golden Circle Ensemble o.l.v. John Bakker zal deze middag het Requim van Mozart uitvoeren. Het ensemble bestaat getalenteerde zangers van diverse nationaliteiten die samensmelten in een taal die muziek heet. Andre de Jager zal ons prachtige orgel bespelen. Het belooft een geweldige middag te worden. Kaarten kunt u in de kerk kopen, ze kosten € 6 (of € 4 met kaart). U kunt reserveren via openhofconcerten@gmail.com. Het programma duurt ongeveer een uur en voor en na het concert is er koffie en thee (tegen een vrije gift). Iedereen is van harte welkom.

COLLECTEN  VREDESKERK
  3 februari    kerk   €  57,50           diaconie        €  95,80
10 februari    kerk   €  26,35           diaconie        €  43,00


GIFTEN
voor de kerk                        via Aty v.d. Heiden                        €   10,00
                                            via Johan Bos                               €   50,00
verjaardagsfonds                via Aty v.d. Heiden                        €   10,00
                                            via Aty v.d. Heiden                        €   10,00
Voor deze giften Hartelijk Dank !!!

ZORGINSTELLING SONNEBURG
Weekopening
Iedere maandag bestaat er de mogelijkheid bestaat om via de kabelkrant de weekopening te beluisteren. Iedere maandagochtend, rond de klok van 09.00, 11.00 en 13.00 uur is deze opening te horen via het daarvoor bestemde kanaal op uw TV.

Bijbelkring
Het is goed en nuttig om het Woord van God te onderzoeken om te ontdekken wat de Bijbel vandaag ons te zeggen heeft. U wordt van harte uitgenodigd om daartoe de Bijbelkring bij te wonen.
De Bijbelkring begint om 15.00 uur en duurt ongeveer tot 16.15 uur.
De eerst volgende keer is maandag 4 maart We buigen ons de komende tijd over het Bijbelboek Esther.

Tenslotte
Een hartelijke groet aan u allen.
ds. A.L.A. den Besten 
 

SAMEN ZINGEN IN DE BREEPLEINKERK   

Onder het motto: ' ZINGEN MAAKT BLIJ ' houdt de Breepleinkerk een  Koor-en samenzangdienst op  zondag 24 februari. Medewerking:  Hollands Chr. Mannenkoor  o.l.v. Arjan Breukhoven.  Voorganger ds. Koos Staat, Organist Wim de Penning.  De dienst  begint om 17.00 uur  De toegang is vrij.
Van harte welkom.

BENEFIET CONCERT “ALS KANKER JE RAAKT”
Zaterdag 9 maart wordt er in de Bethlehemkerk te Papendrecht een benefiet concert gehouden voor de stichting “Als kanker je raakt”
Hieraan werken me”: Het Christelijk gemengd koor Deo Cantemus en het Christelijk Krimpens Mannenkoor. Beide koren olv. Hans van Blijderveen. Hobo Jolanda den Houter, Sopraan Annelies Schep. Piano Kees de Bruin. Orgel André de Jager.. Algehele leiding Hans van Blijderveen. Aanvang 19.30 uur.
De Bethlehemkerk, kunt u vinden aan de van der Palmstraat 1, 3351 HA Papendrecht. Toegangsprijs € 8,00 incl. consumptie in de pauze (kinderen t/m 12 jaar € 4,-)  
Toegangsbewijzen kunt u kopen bij  Sjaloom Christelijke Boeken & Muziek, Veerpromenade 18,
en bij Christelijke Boekhandel De Schuilplaats, Plantageweg 13a (Alblasserdam). Of  via www.alskankerjeraaktwebshop.nl

AGENDA
Spreekuur pastores – dinsdag – 09.00 – 10.00 uur.
Aanloophuis Credokerk – elke vrijdag – 14.00 – 16.00 uur.
Inloophuis Het Verhaal – elke di-do-vrijdag 13.30-15.30 uur
Bejaardensoos Credokerk – elke maandag  - 14.00 – 16.00 uur
Bejaardensoos Vredeskerk – elke dinsdag – 14.00-16.00 uur
PCOB – elke derde donderdag van de maand.
21 februari – PCOB – Credokerk – 09.45 uur
26 februari – Bijbel gespreksgroep – Credokerk – 10.30 – 11.30 uur
26 februari – Samen eten – Credokerk – 13.00 uur
27 februari – Breiclub Pendrecht – Open Hof  - info 480 53 48
  6 maart – Warme maaltijd – Open Hof – 13.00 uur
  8 maart – Gezamenlijke broodmaaltijd – Vredeskerk – 17.00 uur
10 maart – Zondagmiddagmuziek Open Hof – 15.00 uur
10 maart – Bijbelkring – Open Hof – 19.00 uur
13 maart – Breiclub Pendrecht – Open Hof – info 480 53 48
13 maart – Leerhuis – Vredeskerk – 13.30 uur
 
terug
 
 

Credokerk
datum en tijdstip 24-10-2021 om 10.00 uur
meer details

Credokerk
datum en tijdstip 31-10-2021 om 10.00 uur
meer details

Credokerk
datum en tijdstip 07-11-2021 om 10.00 uur
meer details

Credokerk
datum en tijdstip 14-11-2021 om
meer details

 
Credokerk

 
Credokerk van binnen

 
ANBI
http://www.protestantsekerk.nl/steunons/ANBI/Veel-gestelde-vragen/Paginas/Veel%20gestelde%20vragen.aspx
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.