PKN
Protestantse wijkgemeente Credo te Rotterdam-Zuid
 
Gaandeweg 3 Gaandeweg 3
Kerkdiensten
Zondag 10 februari 2019
Credokerk:                           10.00 uur drs Piet de Vries
Open Hof                              10.00 uur pastor Johan Bos           
Vredeskerk:                          10.00 uur pastor Guus Ruijl    
Maasstadziekenhuis             10.00 uur mw pastor D. van der Hijden
Ikaziaziekenhuis                   10.30 uur ds J.A.P. Vlasblom       
Sonneburgh Gr. Kruisweg    10.15 uur dhr M. Padmos             

Zondag  17 februari 2019
Credokerk                            10.00 uur ds Jaap Brederveld      
Open Hof                              10.00 uur mw Danie de Roos-Doge        
Vredeskerk                           10.00 uur ds Anja Matser
Maasstadziekenhuis             10.00 uur pastor H. Wolterink     
Ikaziaziekenhuis                   10.30 uur ds A.H. Tamminga       
Sonneburgh Gr. Kruisweg    10.15 uur ds A.L.A. den Besten   

Aafje Slinge –Woensdag  - 14.30 uur

BIJBELLEESROOSTER
10/2   Lucas 5:1-11                         17/2   Jeremia 3:22-4:2
11/2   Lucas 5:12-16                       18/2   Jeremia 4:3-18
12/2   Lucas 5:17-26                       19/2   Jeremia 4:19-31
13/2   Lucas 5:27-39                       20/2   Jeremia 5:1-14
14/2   Psalm 36                               21/2   Jeremia 5:15/31
15/2   Jeremia 3:1-11                      22/2   Psalm 137
16/2   Jeremia 3:12-21                    23/2   Ester 8:3-17

BIJBELGESPREKSGROEP
In de Credokerk gaan we op dinsdag 12 februari verder in het bijbelboek Exodus. Tijd van 10.30 – 11.30 uur in de Credokerk. Vooraf drinken we koffie.
De Bijbelkring in de Open Hof is op zondag 10 februari om 19.00 uur.

MEDITATIEF

Eerst dit…
Je bent 33 jaar, hebt een gezin, een drukke baan, en je gelooft. Op zondag ga je naar de kerk, maar doordeweeks schiet Bijbellezen er vaak bij in. De nieuwe dagelijkse Bijbelpodcast van de EO en de IZB Eerst Dit brengt daar verandering in.
Op weg naar je werk – in de auto, de trein of op de fiets – kun je vanaf nu iedere werkdag een Bijbellezing en overdenking beluisteren met de Bijbelpodcast Eerst Dit. Deze zeven minuten veranderen je dag, stellen EO-medewerkers Daan Molenaar en Wilfred van Rijn, de bedenkers van de podcast. Wilfred: “Gebruikers kunnen zich gratis aanmelden via WhatsApp en krijgen dan iedere werkdag om 6.45 uur een audiobericht via WhatsApp, dat met één druk op de knop te beluisteren is. Hiermee maken we het luisteraars zo gemakkelijk mogelijk. Een goed begin van de dag.” Abonneren? Ga daarvoor naar de website Eerstdit.nl. Of pak je telefoon, zet 06-10021090 in de contactenlijst en app vervolgens naar dit nummer: ‘Podcast Aan’.   Worsteling                                                                                                                                                                                                 Het idee voor Eerst Dit komt voort uit onze eigen behoefte om dagelijks met God te leven. Dat is niet makkelijk. Ik zie in mijn omgeving veel mensen tussen de 25 en 40 jaar daarmee worstelen. Hoe maak je goed tijd vrij, terwijl je gezin en werk ook aandacht vragen? En waar moet je beginnen in de Bijbel? Hoe wordt dat relevant? Daarom bestaat de doelgroep van deze podcast uit gelovigen in het spitsuur van hun leven. Maar uiteraard is iedereen welkom om te luisteren.”
De overdenkingen – meestal aan de hand van het leesrooster van het Nederlands Bijbelgenootschap – komen uit de koker van vijf personen: Eva-hoofdredacteur Minella van Bergeijk, ds. Dirk de Bree, ds. Hanneke Ouwerkerk, ds. Jan-Maarten Goedhart en dr. Kees van Ekris. Partner bij het maken van Eerst Dit is de IZB in de Protestantse Kerk, een organisatie voor zending in Nederland. Daan: “Bij de IZB zie je hetzelfde verlangen – ook zij zoeken naar nieuwe, inspirerende manieren om de Bijbel bij gelovigen te brengen.”

'Geloven kost tijd'

Aan de hand van de Bijbeltekst wordt gezocht naar voor de doelgroep relevante thema’s. Denk aan: cultuur, werk, relaties, technologie, seks, klimaat en geld. Wilfred: “Het mag soms best schuren, want de Bijbel schuurt ook.” Daan: “Het is een uitdaging om de professionele kwaliteit te waarborgen en de podcasts steeds weer relevant te maken. We kijken dus kritisch naar de inhoud van iedere podcast.” Wilfred: “Groeien in je geloof kost tijd. We hopen dat onze luisteraars dagelijks tijd voor Eerst Dit nemen, zodat het in hun routine komt.”

BIJ DE DIENSTEN

Vieringen in de Open Hof
Ik blik terug op de festivaldienst van 3 februari in de Open Hof.
Het thema van deze dienst wil ik graag nog even onder uw aandacht brengen. Het gaat erom waar je de klemtoon legt. Geloof je het wel of Geloof je het wel?
In geloof je het wel ligt de nadruk op geloof. Ik geloof wel, maar verdiep me er verder niet zo in. Bij geloof je het wel denken we na over het geloof en doen er ook iets mee. Het was een fijne dienst waar ik geloof het wel centraal stond. We hebben samen met de Javaanse gemeente geluisterd naar Gods woord en mooie liederen gezongen.
Na afloop van de dienst was er een ontmoeting met elkaar in de Seinpost.  Er was tijd voor een persoonlijk gesprek onder het genot van een kopje koffie of thee. Er waren voor deze dienst 60 liturgieën afgedrukt en dat bleek te weinig te zijn. Het aantal mensen dat de dienst bezocht was gelukkig meer dan 60, in een verdeling van 2/3e Javaanse- en 1/3e  Slinge-gemeenteleden.
Geloof je het wel of Geloof je het wel? Ik hoop u bij de volgende festivaldienst te ontmoeten en we zullen ervoor zorgen dat er deze keer zeker 100 liturgieën klaar liggen!
Ad Berkhout.

Wijziging aanvangstijden kerkdiensten Open Hof.
Zoals bekend komen er enkele van onze gemeenteleden uit Heijplaat. Ze kunnen alleen op tijd in de kerk zijn door met een taxibusje te komen. Om met de lijnbus van de RET te kunnen komen en daarmee de taxikosten te besparen, zou de aanvangstijd van de kerkdienst in de Open Hof verzet moeten worden van 10.00 uur naar 10.15 uur.
Vanaf zondag 3 maart 2019 gaan we deze wijzing van de aanvangstijd doorvoeren. De diensten in de Open Hof zullen dus starten om 10.15 uur. Voorlopig is dit een experiment, na verloop van tijd zullen we dit evalueren en besluiten of dit definitief gaat worden.
De wijziging van de aanvangstijd geldt alleen voor de Open Hof en is genomen in goed overleg met de kerkgangers uit Heijplaat. In byzondere gevallen (en diensten in de Credokerk) kan er altijd per keer een taxi geregeld worden.
Namens de kerkenraad, Ad Berkhout.

.
Vieringen in de Credokerk
Het was prachtige muziek afgelopen zondag. En een tiental gemeenteleden van de Open Hof had van de geboden keuzemogelijkheid gebruikt gemaakt om ook naar de Credokerk te komen.  Zo leren we ook elkaar als gemeenteleden nader kennen.
Komende zondag is drs. Piet de Vries de voorganger. Hij begeleidde in de periode 2008-2010 het Samen Op Weg proces in wijkgemeente Slinge, met name in Zuidwijk. Hij vindt het fijn om in de Credokerk voor te kunnen gaan.

Vieringen in de Vredeskerk
Op zondag 10 februari lezen we verder in het Lucasevangelie. Daarnaast staat een gedeelte uit 1 Korinte 12, 27-31 op het leesrooster. Thema:  Waardering hebben voor……
Aansluitend is er koffiedrinken en daarna  Klassiek op Zuid.

KLASSIEK OP ZUID 10 FEBRUARI : POËTISCHE MUZIEK
Van puur instrumentale muziek zoals Schumanns strijkkwartet en Dvoráks lichte, kleine Bagatellen voor twee violen, cello en harmonium, tot een aantal werken van beide componisten die een inspiratiebron vormden voor verschillende dichters. Een unieke symbiose tussen taal en muziek!  In de Vredeskerk.
Vanaf 11.15 uur staat de koffie/thee klaar, aanvang concert 11.45 uur.
Van harte welkom!

LEERHUIS VREDESKERK

Op dinsdag 13 februari bruist het weer in de Vredeskerk. Zo’n twintig mensen komen samen in het Leerhuis. Aanvang 14.00 uur. Vanaf 13.30 uur is er thee en koffie. Dit keer staat het boekje Ruth centraal. Een bijbelse novelle, een bewogen verhaal  waarbij zij uiteindelijk de grootmoeder van koning David wordt.

SPREEKUUR

Elke dinsdag in de Credokerk van 9.00 tot 10.00 uur.  U kunt mij dan bellen of  langs komen. Zo nodig maak  ik een vervolg afspraak. Weet u welkom.    Guus Ruijl

FILMAVOND VREDESKERK

Op maandag 11 februari snort de projector weer. Ruikt het naar popcorn in de Vredeskerk en is de sfeer weer die van een echte bioscoop. Om 19.30 uur precies begint de voorstelling. Iedereen is van harte welkom.
Op het programma staat ‘As it is in heaven’.
Dirigent Daniel Daréus toert om de wereld met zijn wereldberoemde muziekstukken en staat dag na dag op het podium. Tot hij een hartaanval krijgt en hij het doktersadvies krijgt zeer rustig aan te doen. Hij keert terug naar zijn geboortedorp en neemt een andere naam aan om zijn aanwezigheid geheim te houden. In die tijd van bezinning moet hij onder ogen zien dat zijn carrière slechts een vlucht was uit zijn ongelukkige jeugdjaren. En dat terwijl hij juist weer woont tussen dezelfde mensen van toen.
In aansluiting op de film praten we nog even na.

SPELLETJESAVOND  OPEN HOF
Terug van weggeweest! De spelletjesavond. Omdat het erg gemist wordt is afgesproken om een pilot te houden met de spelletjesavond. Een keer per maand op vrijdag. In februari op vrijdag 8 februari. Inloop vanaf 19.30 uur, start om 20.00 uur. Iedereen is van harte welkom om te klaverjassen of voor een spelletje Rummicub. Info bij Mirjam van Wanum (4802602).

BOSBERICHT

Samen met mijn vrouw ben ik vorige week naar de film Stan en Ollie geweest, een film over (naar mijn mening)de beste komieken ter wereld Stan Laurel en Oliver Norvell Hardy, bij ons vaak bekend met de niet zo nette benaming de dikke en de dunne. Het was echter geen lachfilm, al moest je af en toe wel lachen, maar eerder een dramafilm. Het thema was: echte vriendschap. Het ging over vriendschap door dik en dun (leuke woordspeling), want de vriendschap tussen Stan en Ollie werd ook zwaar beproefd door foute keuzes van beide, maar uiteindelijk hield de vriendschap stand. Dat is de kracht van vriendschap, dat je elkaar wat kan zeggen, fouten mag maken, maar dat het uiteindelijk niet leidt tot verwijdering.
In de Bijbel lezen we ook over vriendschappen door dik en dun. Het meest aangrijpende verhaal van vriendschap vind ik de ontmoeting van Jezus en Judas, enkele momenten voor het verraad van Judas, als Jezus Judas begroet met: vriend….
Dat gaat wel heel ver! Maar het heeft ons iets te zeggen…Hoe trouw zijn wij in vriendschappen. Soms hoor ik het terug: ik ken mijn vriendin al vanaf de lagere school!
Een andere vraag: hebt u een vriend voor het leven? Ik wel, we zien elkaar weinig, maar als we elkaar zien is het goed en net alsof we elkaar de vorige dag nog zagen en we durven elkaar alles te zeggen! En nog  een stapje verder: hebben we ook een Vriend voor het Leven???
Mede namens Liesbeth een hartelijke groet uit ons Hoekie,
Johan Bos

SAMEN ETEN

Gezamenlijke broodmaaltijd Vredeskerk vrijdag 8 februari
De broodmaaltijd met altijd iets extra’s erbij is zoals altijd op de tweede vrijdag van de maand. Corrie en Nico Bloem en Margriet van Kranenburg weten er altijd weer iets bijzonders van te maken!
Deze keer a.s. vrijdag 8 februariVanaf 17.00 uur is er koffie en de maaltijd begint om 17.30 uur. Graag van te voren aanmelden bij de fam. Bloem, tel: 432 67 42

BROODMAALTIJD IN DE OPEN HOF
Vrijdag 15 februari om 17:30 is er onze gezamenlijke broodmaaltijd in de Open Hof. Iedereen is vanaf 16:45 welkom. Info en opgeven bij Johan Bos (0640850787)

OUDERENDAG 2019

Ook dit jaar willen wij heel graag een ouderendag organiseren voor allen in onze wijkgemeente Slinge die een dagje ouder worden!!
We gaan dit doen op woensdag 15 mei en laten u dit nu alvast weten, dan kunt u allen op deze tijd een dag vrij houden.
Graag tot ziens en we hopen u weer te mogen begroeten op deze dag.
Kees Loren de Jong.

PASTORALIA
I.v.m. de wet op de privacy kunnen we hier geen namen noemen.

ZORGINSTELLING SONNEBURGH

Weekopening
Iedere maandag bestaat er de mogelijkheid bestaat om via de kabelkrant de weekopening te beluisteren. Iedere maandagochtend, rond de klok van 09.00, 11.00 en 13.00 uur is deze opening te horen via het daarvoor bestemde kanaal op uw TV.

Bijbelkring
Het is goed en nuttig om het Woord van God te onderzoeken om te ontdekken wat de Bijbel vandaag ons te zeggen heeft. U wordt van harte uitgenodigd om daartoe de Bijbelkring bij te wonen.
De Bijbelkring begint om 15.00 uur en duurt ongeveer tot 16.15 uur.
De eerst volgende keer is maandag 18 februari. We buigen ons de komende tijd over het Bijbelboek Esther.

Tenslotte
Een hartelijke groet aan u allen.
ds. A.L.A. den Besten 

BLOEMENGROET    i.v.m. privacywet kunnen we hier geen namen noemen.

PCOB
Wij willen u uitnodigen voor de bijeenkomst van de P.C.O.B, werkgroep Zuidwijk-Pendrecht.
Op donderdag 21 februari 2019 hopen wij om 09.45 samen te komen in de Credokerk.  Deze ochtend zal ons lid Hennie Hoek een diaserie over een cruisereis langs diverse landen tonen. U bent welkom om 09.45 uur in de Credokerk, Scherpenhoek 5. U weet dat u altijd gasten mee kunt nemen.
Wij denken aan onze zieken en wensen hen moed en vertrouwen toe. Wanneer u ideeën hebt voor bepaalde onderwerpen, dan willen wij dat graag van u horen. Want wij willen werken ten dienste van U. Graag tot ziens.  Met vriendelijke groeten, Uw regio werkgroep:  Penningmeester:   Jaapje van den Heuvel –Hoogerbrugge tel .010  -  4805263
Secretaris:  Marja Rutteman  tel .010 – 2362643 of  06 23 25 66 63

BABYPAKKETTEN IKAZIAZIEKENHUIS
Via het maatschappelijk werk van het Ikazia Ziekenhuis Rotterdam heeft ons een vraag bereikt over babypakketten voor kwetsbare zwangere vrouwen.
Jaarlijks zijn er 3000 bevallingen in het Ikazia, waarbij het in 180 gevallen gaat om kwetsbare zwangere vrouwen. Een van de zaken die dan speelt is het gebrek aan babykleertjes en andere zaken die in de eerste maanden nodig zijn voor een baby. Op dit moment worden spullen ingezameld onder de personeelsleden van het
Ikazia, maar er zijn meer spullen nodig. Er is onvoldoende opslagcapaciteit in het ziekenhuis en er zijn ook geen vrijwilligers om spullen uit te zoeken en pakketten te maken.
Daarom zijn we op zoek naar:
  1. Vrijwilligers die babypakketten willen maken
  2. Een ruimte om de pakketten op te slaan.
  3. Spullen om de pakketten te vullen
Wil je meedenken over het opzetten van deze actie, je aanmelden als vrijwilliger en/of weet je een ruimte waar we de pakketten kunnen opslaan? Meld je dan bij Samen 010, Hanny de Kruijf, hk@samen010.nl of 010-4666722.

  UITNODIGING INTERKERKELIJKE VROUWENOCHTEND
Donderdag 21 februari is er
Een "Interkerkelijke Vrouwenochtend"  in de  Maranathakerk, Hillevliet 116. 
Thema: "Lichter door het leven."Spreekster: Mw Joke Verweerd.
Deze lezing gaat over het stellen en accepteren van je eigen grenzen. Dat is lastiger dan het lijkt, want we draven allemaal mee in het tempo wat van ons wordt gevergd. Vooral voor vrouwen is het ingewikkeld om een evenwicht te vinden tussen wat je wilt bieden en wat je te bieden hebt. We onderschatten soms de complexe taak die we hebben als moeder, vrouw, dochter en organisator en vraagbaak van een complete huishouding en familie. Het lijkt alsof we worden opgeslokt doordat we op zoveel fronten inzetbaar zijn. Om jezelf te kunnen blijven is belangrijk om het onderscheid te weten tussen een oprechte hulpvraag en een manipulatieve hulpvraag. Wie goed voor de omgeving wil zijn, moet beginnen met goed voor zichzelf te willen zijn. Ja- zeggen op zijn tijd en nee-zeggen als het nodig is. Tijdens deze lezing zullen veel vrouwen opademen, zich bevrijdt en herkend voelen en wie weet iets steviger in hun schoenen huiswaarts gaan.
U bent allen van harte welkom! De koffie/thee staat klaar vanaf 9.00 uur. De ochtend begint om 9.30 uur en eindigt om 11.30 uur. Crea/boekentafel. Voor meer info: 010-419.27.76

GIFTEN:
kerk/pastoraat           via  Ad Berkhout                 €    20,00
kerk                           via  Guus Ruijl                    €    10,00
verjaardagsfonds     via  Kees Loren de Jong      €    10,00
diaconie                    via  Ad Berkhout                  €    50,00

GIFTEN VREDESKERK
voor bloemenpot     via                                           €   10,00
diaconie                    via  Gerda den Dunnen         €   25,00  van V.
kerk                           via  Gerda den Dunnen         €   25,00  van V.

Onder het motto: 'ZINGEN MAAKT BLIJ' houdt de Breepleinkerk een  Koor-en samenzangdienst op  zondag  10 februari a.s   waaraan medewerken: het Gem. Koor “Groot-Veluwe” o.l.v. Wim Magré. Piano en orgel Wilbert Magré . Panfluit Liselotte Rokyta.  Voorganger Ds. Louis Kruger uit Rotterdam. 8 min. voor de aanvang v.d. dienst is er samenzang. De toegang is vrij. Welkom !

AGENDA:
Spreekuur pastores – dinsdag –                    09.00 – 10.00 uur.
Aanloophuis Credokerk – elke vrijdag –         14.00 – 16.00 uur.
Inloophuis Het Verhaal – elke di-do-vrijdag    13.30  -  15.30 uur
Bejaardensoos Credokerk – elke maandag  - 14.00 – 16.00 uur
Bejaardensoos Vredeskerk – elke dinsdag –  14.00-16.00 uur
PCOB – elke derde donderdag van de maand.
08 februari – spelletjesavond – Openhof – 20.00 uur
08 februari – gezamenlijke broodmaaltijd – Vredeskerk – 17.30 uur
10 februari – Klassiek op Zuid – Vredeskerk – 11.45 uur
11 februari – filmavond – Vredeskerk - 19.30 uur
13 februari – Leerhuis - Vredeskerk - 13.30 uur
13 februari – Breiclub Pendrecht – Openhof  - info 480 53 48
15 februari – gezamenlijke broodmaaltijd – Openhof – 17.30 uur
21 februari – PCOB – Credokerk – 09.45 uur

Avondliedeke van Alice Nahon

't Is goed in 't eigen hert te kijken
Nog even vóór het slapen gaan,
Of ik van dageraad tot avond
Geen enkel hert heb zeer gedaan

Of ik geen ogen heb doen schreien,
Geen weemoed op een wezen lei;
Of ik aan liefdelooze menschen
Een woordeke van liefde zei.

En vind ik in het huis mijns herten,
Dat ik één droefenis genas,
Dat ik mijn armen heb gewonden
Rondom één hoofd, dat eenzaam was...;

Dan voel ik op mijn jonge lippen,
Die goedheid lijk een avondzoen...
't Is goed in 't eigen hert te kijken
En zóó z'n oogen toe te doen.
 
terug
 
 

Credokerk
datum en tijdstip 23-01-2022 om 10.00 uur
meer details

Credokerk
datum en tijdstip 30-01-2022 om 10.15 uur
meer details

Credokerk
datum en tijdstip 06-02-2022 om 14.30 uur
meer details

 
Credokerk

 
Credokerk van binnen

 
ANBI
http://www.protestantsekerk.nl/steunons/ANBI/Veel-gestelde-vragen/Paginas/Veel%20gestelde%20vragen.aspx
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.