PKN
Protestantse wijkgemeente Credo te Rotterdam-Zuid
 
Gaandeweg 22 Gaandeweg 22Kerkdiensten

Zondag 22 december 2019   4e zondag van advent
Credokerk:                              10.00 uur  pastor Guus Ruijl
De Open Hof                         10.15 uur  pastor Ad Berkhout
                                                m.m.v.  kinderkoor de Regenboog
Vredeskerk                           10.00 uur  dienst in Credokerk
Seinpost Slinge                     12.00 uur bijbelstudie, daarna maaltijd                                         
Maasstadziekenhuis           10.00 uur  dhr. Gerard Kruit
Ikaziaziekenhuis                 10.30 uur  ds. J.A.P. Vlasblom
Sonneburgh Gr. Kruisweg 10.15 uur  dhr. D. van Dijk

Dinsdag 24 december 2018
Kerstnachtdienst Breepleinkerk     22.30 uur   pastor Guus Ruijl
Kerstnachtdienst Open Hof            22.00 uur   pastor Ad Berkhout

Woensdag 25 december 2018         Eerste Kerstdag
Credokerk                           10.00 uur  ds. Fokje Wierdsma
Open Hofkerk                     10.30 uur  ds. Edwin de Jong
                                                            en pastor Ad Berkhout.
Vredeskerk:                         10.00 uur  pastor Guus Ruijl     
Maasstadziekenhuis           10.00 uur  pastor Desiree van der Hijden
Ikaziaziekenhuis                 10.30 uur  ds. A.H. Tamminga                
Sonneburgh Gr. Kruisweg 10.00 uur  ds. A.L.A. den Besten 
           
Zondag 29 december 2019
Credokerk                            10.00 uur   mw. Joke van Rosmalen
De Open Hof                       10.15 uur   mw. Danie de Roos-Dooge
Vredeskerk                           10.00 uur   ds. Anja Matser
Seinpost Slinge                    12.00 uur    Bijbelstudie, daarna maaltijd                                         
Maasstadziekenhuis           10.00 uur  ds. Kees van der Niet
Ikaziaziekenhuis                 10.30 uur   ds. J. A. van Rootselaar
Sonneburgh Gr. Kruisweg 10.15 uur   dhr. R.L. Antes

Dinsdag 31 december 2018 Oudejaarsdienst
De Open Hof                    17.00 uur  pastor Ad Berkhout
                                            Vanaf 16.15 uur koffie en thee
Sonneburgh  Gr. Kruisweg  15.00 uur  ds. A.L.A. den Besten          

Dinsdag  1 januari 2019 nieuwjaarsdag
Credokerk                        10.30 uur:  pastor Ad Berkhout
Gezamenlijke begroeting en dienst in de ontmoetingshal.
Vanaf 10.00 uur koffiedrinken
           
Zondag  5 januari 2019      Epifanie
Credokerk                           10.00 uur   dienst in De Open Hof
Open Hofkerk                     10.15 uur   mw. Joke van Rosmalen
                 m.m.v.  Het Neva-Ensemble uit St Petersburg 
Vredeskerk                           10.00 uur   ds. Fokje Wierdsma
                                              Dienst samen met dovenpastoraat
Maasstadziekenhuis           10.00 uur    niet bekend
Ikaziaziekenhuis                 10.30 uur    niet bekend     
Sonneburgh Gr. Kruisweg 10.15 uur    niet bekend    

BIJBELLEESROOSTER

22 /12  Micha    7 :   1 -   7              1/1 ‘20  Jesaja     55 :    1 - 13
23/12   Micha    7 :   8 -  13             2/1        Jesaja     56 :    1 -   8         
24/12   Micha    7 : 14 -  20             3/1        Mattheüs   1 :   1 - 17
25/12   Matteüs 1 : 18 – 25             4/1        Mattheüs   1 : 18 - 25      
26/12   Hosea   11 :   1 – 11            5/1        Matteüs   2 :   1 - 12         
27/12   Hosea   12 :   1 -   7             6/1        Matteüs   2 :  13 -23
28/12   Hosea   12 :   8 - 15             7/1        Matteüs   3 :   1 - 17         
29 /12   Hosea   13 :  1 – 11             8/1        Jesaja      56 :   9 –57 : 6   
30 /12  Hosea   13 : 12 - 14 : 1        9/1        Jesaja      57 :   7 - 13
31/12   Hosea   14 :   2 – 10          10/1        Jesaja      57 : 14 - 21
                                                         11/ 1      Jesaja      58 :   1 -   5         

           
MEDITATIE

Wat doen de os en de ezel in de kerststal?
In een beetje uitgebreide kerststal ontbreken een os en een ezel niet. Maar waar komen deze twee dieren vandaan? Want in het Bijbelverhalen rond de geboorte van Jezus komen we ze niet tegen. We lezen wel over Maria, Jozef, het kind, engelen, herders, wijzen, schapen. Maar niets over een os of een ezel.
De os, ezel en krib vinden we wel terug in Jesaja 1: 3: “Een rund herkent zijn meester, een ezel kent zijn voederbak, maar Israël mist elk inzicht, mijn volk leeft in onwetendheid.” De boodschap is helder en scherp: Een rund en een ezel weten wie hun verzorger en eigenaar is. Maar veel mensen zijn vergeten wie hun Schepper en Heer is.
Zo zijn sinds de tweede eeuw de os en de ezel bij de kribbe van Jezus terechtgekomen. De schapen hebben gezelschap gekregen van meer dieren. In onze tijd krijgt deze aanwezigheid van de dieren in de stal weer een nieuwe dimensie. De vragen rond onze zorg voor de schepping en ons omgaan met dieren zijn urgenter dan ooit. En ze hebben alles te maken met de komst van de Messias in deze wereld. Gaat Gods liefde en genade niet naar heel zijn schepping uit?
Zo staan de ezel en os bij de kribbe van Jezus als een uitnodiging aan ons. Deze dieren herkennen hun meester en weten van wie hun voedsel komt. En waar staan wij in de stal? Herkennen wij in dit kind onze Heer, de Schepper van hemel en aarde? Van de aarde met alles erop en eraan? Kunnen we dan anders dan de vrede en de gerechtigheid, de heelheid in de Toekomst zoeken, die deze Heer in ons midden belooft? Komt, laten we aanbidden! De os en de ezel gaan ons voor.

Ds  Hans van Dolder

BIJ DE DIENSTEN 
Vieringen in De Open Hofkerk
Op zondag 22 december werkt het kinderkoor de Regenboog mee aan de dienst. Zij staan onder leiding van Mirjam Meijboom.

Kerstfeest in de Open Hof.
Op kerstavond 24 december werkt Gospelband Relight o.l.v Cor Meijboom mee aan de dienst. Het thema is: Belangrijk nieuws!!!

Met het thema: ‘samen rondom de kribbe’ willen Open Hof en Seinpost het Kerstfeest gezamenlijk vieren in de dienst op 1e Kerstdag. Na de dienst die om 10.30 aanvangt is er gelegenheid om samen koffie te drinken, daarna is er gelegenheid om met elkaar te genieten van een maaltijd. Voor het meedoen aan de maaltijd moet men zich opgeven door middel van een intekenlijst die in de Seinpost en in de Open Hof komen te liggen. Doet u mee???
Zondag 5 januari 2020 (10:15) is er een bijzondere dienst in De Open Hof. Het Neva-ensemble uit Sint-Petersburg zal dan meewerken. Zij zingen Russische kerkmuziek in de dienst. Het belooft een bijzondere dienst te worden. Iedereen is hartelijk welkom!

Vieringen in de Credokerk
Op zondag 22 december is het de vierde zondag van advent. De zondag met de prachtige naam ‘Dauw hemel, wolken regen heil’. Alsof we niet langer kunnen wachten op Gods ingrijpen in deze wereld.
Op Eerste Kerstdag is het thema : ‘Te klein..’ De dienst is voorbereid met enkele gemeenteleden. En er worden veel bekende liederen gezongen.  Een kerstverhaal zal niet ontbreken…..

Bij de nieuwjaarsbegroeting op 1 januari is er vanaf 10.00 uur koffie. De korte dienst in de ontmoetingshal begint om 10.30 uur.
De eerste zondag in 2020 is er weer een gezamenlijke dienst in De Open Hof.

Vieringen in de Vredeskerk
Op kerstmorgen vieren we de geboorte van het kind met veel samenzang. Thema: ‘Te klein….’  We lezen uit Micha 5 en uit het begin van het Johannesevangelie. En de kerk is weer prachtig in kerstsfeer gebracht. Een feest om te zien!

MAANDAGMORGENGEBED
Maandag 6 januari 2020 is er om 9:30 weer maandagmorgengebed in de Open Hof. Met en voor elkaar bidden wordt ervan als opbouwend en inspirerend. Info: Ad Berkhout (0616376008)

AANLOOPHUIS CREDOKERK
Elke vrijdag bent u tussen 14:00-16:00 uur van harte welkom in de Credokerk. Welkom voor koffie of thee, een gesprekje en ontmoeting!

SPREEKUUR
Dit jaar is er geen spreekuur meer. Vanaf  het nieuwe jaar is er weer elke dinsdag in de Credokerk van 9.00 tot 10.00 uur spreekuur.  U kunt mij dan bellen of  langs komen. Zo nodig maak  ik een vervolg afspraak. Weet u welkom.  Van vrijdag 27 december tot vrijdag 3 januari ben ik vrij. Guus Ruijl

BIJBELGESPREKSGROEP (KRINGEN)
Credokerk
In de Credokerk is de volgende bijbelgespreksgroep  op dinsdag 14 januari van 10.30 -11.30 uur. We beginnen met de Psalmen. U bent van harte welkom om ook mee te doen.

Open Hof
Op  9 januari 2020 is er weer Bijbelkring van de donderdagmiddag groep. Deze kring begint om 14.00 uur en wordt gehouden bij de fam. Kootstra. We behandelen Lucas 12:12-21.
Zondag 12 januari 2020 is er in de Open Hof weer Bijbelstudiegroep om 19 uur. Vanaf 18.45 uur staat de koffie klaar. We zijn bezig met het Bijbelboek Titus. Misschien een goed idee aan het begin van het nieuwe jaar mee te gaan doen. Iedereen van harte welkom! Info: Ad Berkhout (0616376008)

OECUMENISCH LEERHUIS

Op woensdag 8 januari om 14.00 uur in de Vredeskerk
Steeds op de tweede woensdag van de maand is er het oecumenisch leerhuis in de Vredeskerk.
Dit keer spreken we verder over het thema van de Week van Gebed voor de eenheid. ‘Zij waren buitengewoon vriendelijk voor ons’ (naar Handelingen 28,2)
We volgen Paulus op zijn reis en we zoeken naar het buitengewone, zo leren we buitengewone vriendelijkheid te ontvangen en door te geven.
Voor iedere deelnemer is er een boekje met verdere uitleg. 
Wij zien naar u uit. Vanaf 13.30 uur is er koffie en thee. Om 14.00 beginnen we met het leerhuis. Om 15.00 uur sluiten we af en drinken nog even wat met elkaar.
Guus Ruijl en Fokje Wierdsma

OLIEBOLLENMIDDAG IN DE VREDESKERK

Traditiegetrouw houden we ook dit jaar onze oliebollenmiddag. Gebruikelijk is dat op de woensdag tussen kerst en oudjaar is, maar dat is dit jaar eerste kerstdag, dus hebben we het oliebollenfeestje verplaatst naar donderdag 2 januari. De oliebollen worden die ochtend vers voor ons gebakken door Rob en Gonnie Verhoeff die het nog steeds erg leuk vinden om dit voor ons te doen. U krijgt dus géén oude oliebollen, houdt er maar een plekje voor vrij!
Vanaf 13.30 uur staat de koffie/thee klaar en later ook een glaasje glühwein of een sapje.
We proosten op een gezond en gezegend 2020. Van harte welkom!

SEINPOST SLINGE
Vrijdag 20 december: Kerstwandeling door de wijk met lichtjes, draaiorgel en verhalenverteller. Begint om 19.30 uur op Plein 1953. Einde bij Seinpost Slinge met warme chocolademelk.
Zaterdag 21 december: Gezellige Kerstmarkt bij Seinpost Slinge voor jong en oud. Met leuke kraampjes van mensen die spulletjes verkopen, een levende sneeuwpop, workshops: djembe, kaarsen maken en kerststukjes maken, een blaaskapel en lekker eten en drinken. Een leuk middagje weg!

PASTORALIA
 
.SAMEN ETEN

Gezamenlijke broodmaaltijd 10 januari
De broodmaaltijd met altijd iets extra’s erbij is zoals altijd op de tweede vrijdag van de maand. Corrie en Nico Bloem en Margriet van Kranenburg maken er altijd weer een feestje van!
Vanaf 17.00 uur is er koffie en de maaltijd begint om 17.30 uur.
Graag van te voren aanmelden bij de fam. Bloem, tel: 432 67 42.

Warme maaltijd in De Open Hof
Woensdag 8 januari is er om 13 uur weer onze warme maaltijd in de Open Hof. Gezellig samen een goede maaltijd eten! Info en opgeven: mw. Cor Lampen (010-4295334)

KERSTNACHTDIENST

In de Breepleinkerk is er op dinsdag 24 december een kerstnachtdienst.  Hieraan werken mee:  het Chr.Gem.Koor "The Credo Singers "o.l.v. Bert Kruis, de organist Christian Boogaard, voorganger pastor Guus Ruijl. aanvang 22.30 uur, Voor de dienst is er al samenzang, Na de dienst is er nog een gezellig samenzijn.
er zal een collecte worden gehouden voor
Netwerk Nieuw Rotterdam
Netwerk Nieuw Rotterdam is in februari 2017 opgericht en sinds september 2017 actief. Ons doel is om eenzame en kwetsbare Rotterdammers hulp en netwerk te bieden door jongeren te inspireren en activeren om zich vrijwillig  voor hen in te zetten. Jongeren ontdekken dat goed doen voor een ander heel leuk en tegelijkertijd vanzelfsprekend is. Om ons doel te bereiken organiseren we allerlei hulpactiviteiten. Zowel groepsactiviteiten als individuele activiteiten. Wilt u ons steunen?

BERKHOUTBERICHT

Volkskerstzang in “De Huiskamer” op Heijplaat.

Maandag 16 december, half 6…op weg naar Heijplaat voor de Volkskerstzang met het thema: Licht uit duistere wolken
Het was donker en druk onderweg, maar er was ook een warm welkom in de gezellige huiskamer op Heijplaat. De band Be Touched was aan het spelen en zingen, ze oefenden met elkaar nog een, aan de liturgie toegevoegd, liedje en wij, Marjan en ik, werden genodigd aan de tafel voor een kopje soep en een broodje. Langzaamaan kwamen de mensen binnen en na 10 minuten moesten er stoelen worden bijgezet…een volle huiskamer! We hebben geluisterd naar mooie liederen van Be Touched, geluisterd naar de Evangelielezing uit Lucas 2 en genoten van prachtig voorgedragen gedichten. Maar we hebben vooral veel gezongen, onder begeleiding van de band. Wat is het toch mooi om met zoveel mensen te zingen over het wonder van het Licht, dat kwam in die nacht als een baby in een kribbe. Ik mocht de overdenking verzorgen en heb gesproken over het licht, dat hier in Rotterdam en omstreken volop aanwezig is. De enorme verlichting van gebouwen, wegen en industrie, een  licht dat van beneden naar boven schijnt en het voor de mensen in de stad bijna onmogelijk maakt om de hemel te zien. Hoe anders is dat in andere delen van ons land. Daar kan je in een weiland of bos naar de hemel kijken en je verwonderen over een palet van sterren dat dan te zien is. Tenminste, als er geen donkere wolken aan de lucht staan…dan blijft de hemel donker. Hoe anders is dat in de Kerstnacht. Dan schijnt er een helder licht, vanuit de hemel naar de aarde. Een Licht van God, die Zijn Zoon in de wereld zet om mens te zijn, een Licht dat door de donkere wolken heen ons mensen wil verlichten een Licht dat van boven naar beneden komt om in onze harten te stralen! Als je daarin gelooft … als je in Hem, dat kind in de kribbe, het lichtpunt ziet voor jouw leven, dan blijft Zijn Licht altijd branden in jou. Ik wens u een gezegend Kerstfeest met allen die u lief zijn en ik wens u toe dat Zijn Licht u mag beschijnen en uw hart mag verlichten en verwarmen!
Ad Berkhout.

BLOEMENGROET
Credokerk

De Open Hof

Vredeskerk

Al deze bloemen gingen vergezeld met een hartelijke groet van ons allen.

VAN 1e ADVENT NAAR KERSTMIS
Wat is het toch fantastisch als je binnen je gemeente iemand hebt die graag knutselt en leuke/mooie dingen verzint en maakt. Achter in de Vredeskerk hangt dit kunstwerk, gemaakt door Gerard Kleijwegt. Het is gemaakt in donkerblauw met goudkleurige sterren. De drie koningen staan op 2e Advent, want toen is de foto gemaakt. De grote ster en de drie koningen schuiven iedere week een stukje op. Wat er gaat gebeuren als het Kerstmis is geworden, is eigenlijk nog een geheim. Ik weet alleen iets over een extra grote ster, maar verder……………  ik heb geen idee! Ook heeft Gerard nog opengewerkte sterren gemaakt die rondom in de kerkzaal hangen. Samen met de aangebrachte kerstversiering ziet de grote zaal er weer super uit.VERJAARDAGEN – Slinge


VERJAARDAGEN Vreewijk 


Al deze jarige van harte gefeliciteerd en een fijne dag gewenst.WE STOPPEN MET DE DOPPEN
Tot mijn grote spijt gaan we stoppen met het verzamelen van de doppen.
We kunnen ze niet meer kwijt bij het tehuis waar alles gesorteerd werd. Hiervoor in de plaats gaat het tehuis een nieuwe activiteit voor de bewoners organiseren.
Alle mensen die zo trouw hun dopjes hebben bewaard heel hartelijk dank hiervoor
Grieta

LIEVE MENSEN
Wat geweldig dat u allemaal meedacht om een tasje met handdoeken, theedoeken enz.  te vullen
Heel hartelijk bedankt hiervoor. Ze is hier geweldig mee geholpen en zo zijn we samen ook diaconie.
Groet, Grieta Stravers

VOEDSELBANK
Afgelopen vrijdag konden we de klanten van de Voedselbank opnieuw blij maken met een boodschappen-pasje voor de Plus supermarkt. In deze dure decembermaand  is dat voor velen een fijne aanvulling.  Met geld van onze diaconie en met giften van de Gereformeerde Gemeente (Betehlekerk) aan de Langenhorst en van de Bethel Temple gemeente, die op zondagmiddag in de Credokerk dienst houden, konden we ruim 65 gezinnen blij maken met een  pasje.   Heel veel dank aan een ieder die dit mogelijk heeft gemaakt.   Ondanks het feit dat we alleen maar horen dat het prima gaat met onze economie,  vallen velen nog steeds tussen wal en schip en hebben moeite het hoofd boven water te houden.  Laten we hen niet vergeten.
Kees Loren de Jong

GEBEDSBRIEF
Kerstmis komt eraan en velen van ons, gelovig of ongelovig ,  verlangen naar dit feest.
Want we verlangen naar licht, nu het buiten donker en nat is.
En ook verlangen we naar verlichting van onze angsten en pijnen.  Er gebeurt zoveel in de wereld en om ons heen.  We worden overstroomd met slechte berichten en op het scherm zien we dagelijks chaotische toestanden en radeloze mensen. 
We zien het aan en het maakt ons vaak moedeloos. Als Christenen geloven we dat ooit het Vrederijk zal aanbreken en dat er een einde zal komen aan alle verdriet. 
Kerst roept ons op het Licht van Christus te verspreiden en als we
dat doen, dragen we bij aan geloof , hoop en Liefde.  De wereld kan niet zonder.
Voor Jezus was 2000 jaar geleden geen plek en nog steeds willen velen Hem niet (meer) kennen of aanvaarden. aar wie met Christus wil leven, weet dat hij/zij er niet alleen voor staat.  Wat er ook gebeurt,  bij Hem kom je nooit beschaamd uit.
Laten we Hem steeds maar weer danken voor Zijn komst naar deze wereld.
Hem danken voor alles wat Hij voor ons gedaan heeft. Zijn genade,  Zijn trouw en goedheid, bovenal Zijn Liefde voor ons mensen,  het is voor ons vaak niet te begrijpen.
Velen denken dat ze de dienst kunnen uitmaken en anderen kunnen uitbuiten.
Maar Jezus zal komen op aarde om recht te doen , om te helen en te vernieuwen. Hij is het Licht in het duister,  Hij is de hoop voor alle mensen op deze wereld.
Laten we blijven bidden voor allen die leven in duisternis,  voor allen die op de vlucht zijn, voor allen die lijden om hun geloof.  Heer Jezus , ontferm U over hen allen.
Gebed voor allen die omzien in verdriet,  juist in deze decemberdagen.  Gebed voor de zieken,  de stervenden en de rouwende. Heer Jezus, wees hen allen heel dicht nabij.
Gebed voor onze stad,  voor onze wijk,  waar velen het moeilijk hebben. En laten we ook niet vergeten voor elkaar te bidden.
Op Hem, onze Heiland, blijven wij hopen.
Een warme Kerstgroet aan u allen,
Kees Loren de Jong

ADVENT

Advent is wachten, Wachten en verlangen
Totdat het eindelijk gebeuren gaat
Wat werd voorspeld in de profetenzangen;
Wachten, tot God het woord vervult in daad

Advent is luisteren. Luisteren en verlangen
Totdat de hemel lichtend opengaat
En je omspoeld wordt door de engelenzangen;
Luisteren, totdat je hart meezingen gaat.

Advent is komen. Komen met verlangen
Naar Bethlehem, waar God vlakbij ons staat
En onze mond vervuld met nieuwe zangen
En waar geloof veranderd in de daad.

Advent is bidden. Bidden vol verlangen
Opdat Gods rijk van vrede komen gaat;
En Hij ons op de nieuwe aarde zal ontvangen
Waar ons verlangen in aanbidding overgaat.

Uit: Wit als sneeuw van    Nel Benschop       
   
COLLECTEN Vredeskerk
COLLECTEN De Open Hof
             

GIFTEN


AGENDA
Spreekuur pastores – dinsdag – 09.00 – 10.00 uur.
Aanloophuis Credokerk – elke vrijdag – 14.00 – 16.00 uur
Bejaardensoos – elke maandag – 14.00 – 16.00 uur
PCOB – elke 3de donderdag van de maand – 09.45 uur

VAN DE REDACTIE
Het volgende nummer van Gaandeweg
verschijnt in de week van 6 januari 2020
 


        PRETTIGE KERSTDAGEN       
terug
 
 

Credokerk
datum en tijdstip 23-01-2022 om 10.00 uur
meer details

Credokerk
datum en tijdstip 30-01-2022 om 10.15 uur
meer details

Credokerk
datum en tijdstip 06-02-2022 om 14.30 uur
meer details

 
Credokerk

 
Credokerk van binnen

 
ANBI
http://www.protestantsekerk.nl/steunons/ANBI/Veel-gestelde-vragen/Paginas/Veel%20gestelde%20vragen.aspx
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.