PKN
Protestantse wijkgemeente Credo te Rotterdam-Zuid
 
Gaandeweg 21 Gaandeweg 21


Kerkdiensten

Zondag 8 december 2019   2e zondag van advent

Credokerk:                           10.00 uur  pastor Guus Ruijl
De Open Hof                        10.15 uur  pastor Ad Berkhout
Vredeskerk                           10.00 uur  dienst in Credokerk
Seinpost Slinge                     12.00 uur  bijbelstudie, daarna maaltijd                                         
Maasstadziekenhuis           10.00 uur   pastor H. Wolterink
Ikaziaziekenhuis                 10.30 uur   ds. J.A.P. Vlasblom
Sonneburgh Gr. Kruisweg 10.15 uur  dhr M. Padmos
                       
Zondag 15 december 2019 3e zondag van advent
Credokerk                            10.00 uur  pastor  Guus Ruijl     H.A.
De Open Hof                       10.15 uur  ds. Jaap Brederveld  H.A.
Vredeskerk                           10.00 uur  ds. Fokje Wierdsma  H.A.
Seinpost Slinge                    12.00 uur  Celebration ds.Edwin de Jong
Maasstadziekenhuis           10.00 uur  pastor C. Hoegen
Ikaziaziekenhuis                 10.30 uur ds. A.H. Tamminga
Sonneburgh Gr. Kruisweg 10.15 uur ds. A.L.A. den Besten  

Vrijdag 13 december 19.30 uur Credokerk Taizéviering
 

BIJBELLEESROOSTER

08/12 Micha 4:1-8                          15/12  Psalm 146
09/12  Micha 4:9-14                        16/12  Micha 6:1-8
10/12  Micha 5:1-5                          17/12  Micha 6:9-16
11/12  Micha 5:6-14                        18/12  Filippenzen 3:1-11
12/12  Filippenzen 1:27-2:11         19/12  Filippenzen 3:12-21
13/12  Filippenzen 2:12-18            20/12  Filippenzen 4:1-9
14/12  Filippenzen 2:19-30            21/12  Filippenzen 4:10-23


MEDITATIE

Op 5 december wordt op vele plaatsen Sinterklaas gevierd in Nederland. In ons nieuwe liedboek staat in de rubriek geloofsgetuigen  een prachtig lied over Gods erbarmen. Sinterklaas is daarbij de oergestalte van wie God is. Een God die opkomt voor recht en gerechtigheid. Het is lied 745.  Het verraste mij.

 
Uit de schemer van de tijden
doemt een oergestalte op,
met legenden, staf en mijter,
beeld van het erbarmen Gods.
Nicolaos, zegevieren
zal het recht voor heel het volk,
sta ons bij nu wij hier bidden,
wees van onze woorden tolk.  

 
Voor het kind dat niet kan spelen
en geen veilig huis meer kent;
dat geen kans krijgt om te leren,
uitgebuit wordt en miskend;
dat geweld gewoon gaat vinden
en gepantserd verder leeft…
God, behoed al deze kinderen,
dat uw aarde toekomst heeft.

 
Voor wie reizen in den vreemde,
voor wie overvallen wordt
door de stormen, door de schemer,
door de honger, door tekort,
die geen eigen grond meer hebben,
die gevlucht zijn om het brood;
God, dat wij elkaar behoeden
én in weelde én in nood.                         Guus Ruijl
BIJ DE DIENSTEN 

Vieringen in De Open Hof

Kerstfeest Open Hof.
Met het thema: ‘samen rondom de kribbe’ willen Open Hof en Seinpost het Kerstfeest gezamenlijk vieren in de dienst op 1e Kerstdag. Voor deze samenwerking zoeken we mensen die vanuit de Open Hof en Seinpost samen een projectkoortje willen vormen om in de dienst kerstliederen te zingen. Door samen te zingen met de band van Seinpost en het orgel willen we de dienst een extra feestelijk tintje geven. Vooraf moet er natuurlijk een paar keer gerepeteerd worden. Heeft u ervaring omdat u in een koor gezongen heeft of vindt u het fijn om dit zo maar eens te doen geef u dan op bij Ad Berkhout (06-16376008). Na de dienst die om 10.30 aanvangt is er gelegenheid om samen koffie te drinken, daarna is er gelegenheid om met elkaar te genieten van een maaltijd. Voor het meedoen aan de maaltijd moet men zich opgeven door middel van een intekenlijst die in de Seinpost en in de Open Hof komen te liggen. Doet u mee???

Vieringen in de Credokerk
In de advent, periode van verwachting, van hoop op beter, lezen we dit jaar uit de profeet Micha. We horen over boeven met maffiapraktijken. Micha is in deze Adventstijd de stem van kritiek én van belofte. Op zondag 8 december lezen we Micha 4,1-8 en op 15 december Micha 6, 1-8. Die zondag vieren we ook het Avondmaal op de gebruikelijke wijze in de Credokerk.

Vieringen in de Vredeskerk
Op 15 december vieren we weer de Maaltijd van de Heer in de kring. De kerkzaal is vast dan al in advent-en kerstsfeer gebracht. Zo kunnen we vieren dat we me brood-en wijn deelkrijgen aan Gods gemeenschappelijke toekomst.

VOLKSKERSTZANG IN DE OPEN HOF
Zondag 8 december is er een volkskerstzang in De Open Hof om 15 uur. Het thema is 'Onderweg naar Kerst! De koren Confianza en de Spiritsingers o.l.v. Arie de Korte en organist Johan den Hoedt werken mee. Er is ook veel samenzang. Toegang is gratis (we houden wel een collecte ter bestrijding van de onkosten!) Iedereen is van harte welkom.

UITNODIGING KERSTVIERING IN DE VREDESKERK

Van harte welkom bij de kerstviering op dinsdag 17 december a.s. in de Vredeskerk aan de Lede 117. Vanaf 09.30 uur is de kerkzaal open en is er inloop met koffie/thee.
Het programma begint om 10.00 uur. We zingen veel bekende kerstliederen en naast het kerstverhaal uit de bijbel wordt er een vrij verhaal verteld. Ook is er tijd voor een gezellige ontmoeting met een drankje en iets lekkers.
Om 12.30 uur is er een kerstlunch, waarna we rond 13.30 uur de bijeenkomst afsluiten.
We zien uit naar een mooie kerstviering met elkaar!
Indien noodzakelijk kan vervoer geregeld worden. Graag aanmelden vóór vrijdag 13 december bij: Gerda den Dunnen, tel. 419 25 73 of bij Marie Trouw, tel. 485 36 93.

AANLOOPHUIS CREDOKERK

Elke vrijdag bent u tussen 14:00-16:00 uur van harte welkom in de Credokerk. Welkom voor koffie of thee, een gesprekje en ontmoeting!

 SPREEKUUR

Elke dinsdag in de Credokerk van 9.00 tot 10.00 uur.  U kunt mij dan bellen of  langs komen. Zo nodig maak  ik een vervolg afspraak. Weet u welkom.    Guus Ruijl

BIJBELGESPREKSGROEP (KRINGEN)
In de Credokerk is de volgende bijbelgespreksgroep  op dinsdag 10 december van 10.30 -11.30 uur. Daarna is de eerstvolgende keer in januari. U bent van harte welkom om ook mee te doen.

Open Hof
Op 12 december is er de Bijbelstudiegroep om 14.00 uur thuis bij de fam. Kootstra. We behandelen Lucas 12:1-21

OECUMENISCH LEERHUIS

Op woensdag 11 december om 14.00 uur in de Vredeskerk
Steeds op de tweede woensdag van de maand is er het oecumenisch leerhuis in de Vredeskerk.
Dit keer spreken we over het thema van de Week van Gebed voor de eenheid. ‘Zij waren buitengewoon vriendelijk voor ons’ (naar Handelingen 28,2)
We volgen Paulus op zijn reis en we zoeken naar het buitengewone, zo leren we buitengewone vriendelijkheid te ontvangen en door te geven.
Voor iedere deelnemer is er een boekje met verdere uitleg. 
Wij zien naar u uit. Vanaf 13.30 uur is er koffie en thee. Om 14.00 beginnen we met het leerhuis. Om 15.00 uur sluiten we af en drinken nog even wat met elkaar.
Guus Ruijl en Fokje Wierdsma

SINT VOOR KINT: 2000 KADOBONNEN                   

 Elk kind in Rotterdam verdient een Sinterklaaskado!

Goed nieuws! Door de geweldige inzet van zoveel mensen kunnen we 2000 kadobonnen van de speelgoedwinkel t.w.v. €20,- uitdelen aan Rotterdamse gezinnen met een krappe beurs. Dit staat gelijk aan een waarde van €40.000,-. Iedereen die een steentje heeft bijgedragen: enorm bedankt!
In de afgelopen maanden zijn er diverse sponsoracties georganiseerd, zoals taartenverkoop, sponsorloop rondom de Kralingse Plas, inzameling van lege statiegeldflessen, fooienpot en collectes in kerken. Daarnaast hebben we ook heel veel donaties mogen ontvangen.
Met elkaar hebben we genoeg geld opgehaald om 2000 kadobonnen te kunnen uitdelen via de Voedselbank Rotterdam en via onze diaconale partners in de stad. Voor deze gezinnen is het heel waardevol om een keer iets extra’s te kunnen geven aan hun kinderen. Een gezin reageerde dankbaar: ‘Het is heel bijzonder want wij hebben al ons geld nodig om de huur te betalen of eten te kopen. Aan kado’s kunnen we nooit denken, maar nu kunnen we voor één keer dus iets leuks kopen.’

P.S. Ook volgend jaar organiseren we weer Sint voor Kint. Wil jij ook meedoen of meer lezen over de actie? Ga naar: www.sintvoorkint.nl. Sint voor Kint is de jaarlijkse benefietactie van Serve the City Rotterdam, onderdeel van stichting Samen 010.


INZAMELINGSACTIE
‘SAMEN VOOR DE VOEDSELBANK’ VREDESKERK

De Voedselbank Rotterdam helpt ruim 3000 gezinnen in Rotterdam door ze tijdelijk wekelijks van een gratis voedselpakket te voorzien. In de kerstweek is het voor de voedselbank niet mogelijk om pakketten te leveren. Kerst valt midden in de week en dan is er geen aanvoer van levensmiddelen. Wel leveren ze in de week ervoor houdbare producten die wij op maandag 23 december uit willen delen.
Om zeker te zijn dat deze pakketten goed gevuld zijn doen wij een beroep op u zodat we de pakketten aan kunnen vullen. We denken dan aan pasta, pastasaus, pak rijst, blik soep, broodbeleg als pindakaas, jam, hagelslag, pak sap, etc. In het weekend van 14/15 december kunt u boodschappen meenemen naar de Vredeskerk. Zaterdag 14 december van 11.00 – 12.00 uur is de kerk open en nemen we uw boodschappen graag in ontvangst. Zondag 15 december kunt u ze meenemen als u naar de dienst komt. Doet u mee? We zijn blij met alles wat u meebrengt!
Namens de cliënten hartelijke dank! 
Gerda den Dunnen

PASTORALIA

Als u in deze rubriek graag ook genoemd wilt worden, of ons op iemand wilt wijzen, laat het ons gerust weten.
Ad Berkhout en Guus Ruijl

WIJ GEDENKEN


VERSLAG REISJE VLEDDER

Op maandagmorgen 25 november,  wordt het vanaf 8.30 uur gezellig druk in de Credokerk. Koffers staan bij de ingang en degene wie ze toebehoren zitten in afwachting van de rest van de groep aan de koffie. De groep groeit gestaag naar de 30 deelnemers uit “de Put”, de Vredes/Breepleinkerk, de Credo en De Open Hof. De bus arriveert iets verlaat wegens mist en file door aanrijdingen, we pakken snel in en we vertrekken richting hotel Brinkzicht in Vledder. Rotterdam gaan we uit via de Brienenoord en dat geeft wat file en onderweg is er hier en daar wat mist. De chauffeur brengt ons in Harderwijk voor een koffiestop voor ons en de verplichte rustpauze voor hem. Daarna door naar Vledder waar we om 13.00 uur arriveren en meteen een heerlijke lunch voorgeschoteld krijgen. Daarna wordt ieder zijn kamer gewezen. In de middag zijn we vrij. Sommigen gebruiken dat om uit te rusten, anderen gaan op verkenning in het dorp of maken een stevige wandeling rondom het dorp door de landerijen. Om 18.00 uur geniet ieder van het diner en ‘s-avonds vermaken we ons met een gezellige quiz. Daarna gaat vrijwel iedereen richting slaapkamer….op een paar mensen na die nog een slaapmutsje nemen.
Op dinsdag morgen is de vraag alom: lekker geslapen??? Dat valt  tegen, het is voor velen nogal onwennig geweest om niet in het eigen bedje te kunnen slapen. Toch begint iedereen, na een heerlijk ontbijt,  opgewekt aan de bustocht door de omgeving . Onderweg hebben we genoten van een kopje koffie in Dwingeloo en na terugkeer in het hotel stond er een heerlijke lunch op ons te wachten. Sommigen nemen daarna de lijnbus naar Steenwijk of andere plaatsen om daar rond te kijken, anderen doen een poging om de Vledderse musea te bezoeken….helaas zijn die gesloten. Maar dat is niet zo erg want een spelletje doen in het hotel  valt ook in de smaak. Weer anderen doen een kleinere of grotere wandeling. Daarna wordt er  smakelijk gedineerd en wordt het een dolle avond met het hunebed-sjoelen. Er zijn 6 sjoelbakken met allerlei hindernissen om de schijven in de vakjes te krijgen. Het is een drukke, fanatieke, gezellige avond geworden met persoonlijke scores tussen de 45 en 134 punten, goed voor de poedelprijs, een spaarpot en een hoofdprijs van 2 plakken chocolade.
Woensdagmorgen; de vraag alom ….en goed geslapen??...Nee alweer niet… het sjoelen zat ons nog in het hoofd. Ja, ja wat een avondje ontspanning al niet teweeg kan brengen. Het is een druilerige ochtend en ieder vermaakt zich met een gezellig praatje en/of een kaartje leggen en ondanks het weer gaan toch enkele wandelaars op pad. Na de lunch gaan we naar Giethoorn, onderweg krijgen we een uitgebreide rit door Frederiksoord met uitleg over haar historie en via allerlei leuke binnen-weggetjes komen we dan aan in Giethoorn. In een rondvaartboot, beschut tegen de elementen, krijgen we al varend door Giethoorn en over de Wieden een inkijkje in het dorp en de natuur er omheen. Na de rondvaart genoot iedereen van een kopje koffie/thee voordat we weer richting Vledder gingen. Het diner was evenals de vorige avonden weer uitstekend, waarbij de meesten genoten van een heerlijk stuk zalm op het bord. In de avond zocht vrijwel iedereen hun kamer op, een paar mensen bleven nog beneden om toch nog gezellig een spelletje te doen.
Op donderdag keek ieder naar de lucht of de regen van de afgelopen nacht samen met de harde wind zouden zijn afgenomen. Om 09.30 uur gaan we op weg naar de Waterbuffelfarm in Oldemarkt waar we onder het genot van een kopje koffie een inspirerende uitleg kregen over het houden van waterbuffels. Nadien bezochten we de beesten in de stal en was er gelegenheid iets te kopen in de landwinkel van waterbuffel producten als vlees, kaas en andere landproducten. Na de lunch in ons hotel ging vrijwel iedereen naar het museum voor Glaskunst en Valse kunst, gelegen aan de overkant van het hotel. Het museum werd exclusief voor ons opengesteld en er waren enkele gidsen speciaal voor ons ingezet. Het diner was voor deze avond een verrassing van de kok, die ons een viergangen diner voorzette. We genoten van varkenshaas of kipspies als hoofdgerecht. Daarna volgde de afsluiting van de week met een bingoavond.  Voordat die begon werden er Sinterklaas liedjes gezongen en ging Kitty rond met haar eerder gewonnen spaarpot om alvast een aanzetje te vergaren voor haar volgende uitje naar Vledder. De beste prestatie van die avond en ook wel uniek te noemen was in 1 keer zowel bovenste als onderste rijtje bingo. Nel  bleek daarin onze superster te zijn. De winnaars van de bingorondes gingen met mooie prijzen naar hun kamer.
Op vrijdagochtend was ons reisje dan toch echt voorbij en vertrokken we even na half tien richting Rotterdam. Ieder werd persoonlijk de hand geschud en een goede reis gewenst door de eigenaar van het hotel en we werden uitgezwaaid door hem en zijn personeel.  Met een koffiestop in de Meern arriveerden we net na 13.00 uur bij de Credokerk. Als afscheid was er voor ieder nog een lunch geregeld. We hebben Grieta en Fokje bedankt voor de organisatie en na elkaar gedag gezegd te hebben vertrok iedereen weer richting zijn/haar eigen huis. We kunnen terugkijken op een grandioze week. Er klonk unaniem: “Dit moeten we nog een keertje doen|!”

Ad Berkhout

 SAMEN ETEN

Gezamenlijke broodmaaltijd 13 december Vredeskerk
De broodmaaltijd met altijd iets extra’s erbij is zoals altijd op de tweede vrijdag van de maand. Dit keer in kerstsfeer! Corrie en Nico Bloem en Margriet van Kranenburg weten er altijd weer iets bijzonders van te maken!  Vanaf 17.00 uur is er koffie en de maaltijd begint om 17.30 uur.
Graag van te voren aanmelden bij de fam. Bloem, tel: 432 67 42.

Warme maaltijd in De Open Hof
Woensdag 11 december is er om 13 uur weer onze warme maaltijd in de Open Hof. Gezellig samen een goede maaltijd eten! Info en opgeven: mw. Cor Lampen (0104295334)

Maaltijden in Zuidrijk
Opgezet vanuit wijkgemeente Slinge is op locatie Boekrode pioniersplek Zuidrijk.
Zuidrijk, onderdeel van Seinpost, is een plek waar mensen zich thuis voelen en welkom weten. Waar o.a. verse maaltijden worden bereid en aangeboden en waar gezelschap is. Dit wordt gedaan door enthousiaste vrijwilligers vanuit de  samenwerking met de Bethelkerk aan  de Langenhorst.
Graag brengen wij u onder de aandacht dat zeker ouderen, die niet altijd voor zichzelf koken of behoefte hebben aan kleine porties, ook van harte welkom zijn bij de maaltijden. Samen eten is bovendien gezelliger! De maaltijden worden begonnen met gebed en er is een korte overdenking tussendoor.
Elke woensdag- en vrijdagavond kunt u een gezonde en gevarieerde maaltijd krijgen met voorgerecht, hoofdgerecht en toetje (kosten 3,50). Als afsluiting is er koffie. De maaltijd is van 18.00 tot 19.30 uur. Bij interesse kunt zich opgeven op tel nr. 0683454854.
U bent van harte welkom!
Tamara Rohde en Guus Ruijl

Leesgroep in de Vredeskerk dinsdag 10 december 14.30 – 16.00 uur

Op dinsdagmiddag 10 december is er opnieuw de leesgroep in de Vredeskerk. Het doel van de leesgroep is om samen met elkaar een boek te lezen en te bespreken. De eerste keer hebben we het boek van bisschop Desmond Tutu en zijn dochter Mpho Tutu over vergeving geïntroduceerd. We hebben afgesproken dat ieder van ons tussen 5 november en 10 december het eerste deel van het boek zal lezen. Dit deel heet ‘Vergeving begrijpen’ en gaat over het begrijpen van vergeving en onderscheiden wat vergeving wel is en wat het niet is. Ook gaat het over het bewandelen van de weg van vergeving. In het boek staan ook meditatieoefeningen om te doen. Wellicht heeft één van onze lezers deze meditaties ook beoefend en wil deze ervaringen delen. Nieuwe deelnemers kunnen voor dit boek nu nog goed aansluiten. 
We willen ongeveer één keer per maand bij elkaar komen om het boek te lezen. Wilt u/wil jij meedoen in deze groep, dan graag even bellen met Fokje Wierdsma. Tel. 06-44216517.

Crea-club
Omdat de 4e woensdag in december op de 25e valt, komen we deze maand bij elkaar op woensdag 18 december om 13.30 uur in de Vredeskerk. Als u van handwerken houdt of van knutselen of wat dan ook, komt u vooral een keertje bij ons langs. Het is reuze gezellig met kletsen, koffie/thee, wat lekkers. We helpen elkaar ook als dat mogelijk is, vooral bij haken want daar weten meerdere dames van alles van. Probeert u het eens een keer, u bent van harte welkom!
Meer info: Joke van Rosmalen, tel.: 010 4860711, e-mail: joke@ikos.nl


BLOEMENGROET
Credokerk
De bloemen van zondag 24 november werden gebracht bij :

De Open Hof
.

Vredeskerk

Al deze bloemen gingen vergezeld van een hartelijke groet van ons allen.

DANKVERJAARDAGEN-Slinge
                                                                                 

VERJAARDAGEN Vreewijk

Al deze jarigen van harte gefeliciteerd  en een fijne dag toegewenst

PCOB
Op donderdagmorgen 19 december houden wij onze kerstviering. Wij hopen  om 09.45 samen te komen in de Credokerk. De heer A. Slob zal de viering verzorgen. U weet dat u altijd gasten mee kunt nemen. Graag tot ziens.  
Met vriendelijke groeten,
Marja Rutteman   
 

SAMEN ZINGEN IN DE BREEPLEINKERK  

 

Onder het motto: ' ZINGEN MAAKT BLIJ ' houdt de Breepleinkerk een  Koor-en samenzangdienst op  zondag 8 december. Medewerking wordt verleend door het Ridderkerks Kinder- en Tienerkoor “Joy” en “Ladies Voices” o.l.v. Jennifer van den Hoek.
De dienst  begint om 17.00 uur  
Ongeveer 8 minuten voor aanvang van de diensten is er al samenzang. Wij hopen dat u ook aanwezig bent.
De toegang is vrij!   Van harte welkom!

CONCERT COV SURSUM CORDA
Op woensdag 18 december a.s. voert de COV Sursum Corda uit Rotterdam de Messiah van G.F. Händel uit. Dit concert zal plaatsvinden in Concertgebouw de Doelen in Rotterdam.                                                          Solisten: Lauren Armishaw – sopraan, Dave ten Kate – altus, Jan van Elsacker – tenor en Hans Christian Hinz – bas. Eric Koevoets –orgel en David Jansen – klavecimbel. Koor en solisten worden begeleid door het Holland Symfonie Orkest .
Met Johan Sonneveld als dirigent belooft het een schitterend concert te worden, waarbij de essentie van de tekst leidend is voor de muzikale uitvoering.  Aanvang concert 19.30 uur                                                                                                                                                                                                                                            
Kaartverkoop via www.cov-sursumcorda.nl  of telefonisch 010 – 4100138 .Voor kaarten die via het koor gekocht worden geldt t/m 9 december het gereduceerde tarief van:
1e rang €32,50 , 2e rang € 30 , 3e rang € 27,50  De toegangsprijzen zijn inclusief koffie/thee en programmaboekje.
Kaarten zijn ook via koorleden en dus ook via mij te koop.
Weet u welkom, ik zie u graag.
Tineke Vis,  010-4859486COLLECTEN Credokerk

COLLECTEN Vreewijk

AGENDA
Spreekuur pastores – dinsdag – 09.00 – 10.00 uur.
Aanloophuis Credokerk – elke vrijdag – 14.00 – 16.00 uur
Bejaardensoos – elke maandag – 14.00 – 16.00 uur
PCOB – elke 3de donderdag van de maand – 09.45 uur
10 december – Bijbelgespreksgroep – 10.30 – 11.30 uur – Credokerk
10 december – Leesgroep – Vredeskerk – 14.30 uur
16 december – Kerstfeest  Bejaardensoos – Credokerk – 10.30 uur
17 december – Adventsviering vrijwilligers – Credokerk – 18.00 u
17 december –Handwerkclub Pendrecht –De Open Hof – 09.30 uur
18 december – Creaclub – Vredeskerk – 13.30 uur

----------------------------

I.v.m. de feestdagen komt Gaandeweg uit op 17 december en daarna op 6 januari 2020.
 
terug
 
 

Credokerk
datum en tijdstip 24-10-2021 om 10.00 uur
meer details

Credokerk
datum en tijdstip 31-10-2021 om 10.00 uur
meer details

Credokerk
datum en tijdstip 07-11-2021 om 10.00 uur
meer details

Credokerk
datum en tijdstip 14-11-2021 om
meer details

 
Credokerk

 
Credokerk van binnen

 
ANBI
http://www.protestantsekerk.nl/steunons/ANBI/Veel-gestelde-vragen/Paginas/Veel%20gestelde%20vragen.aspx
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.