PKN
Protestantse wijkgemeente Credo te Rotterdam-Zuid
 
Gaandeweg 20 Gaandeweg 20


Kerkdiensten
Zondag 29 november – 1ste Advent
Credokerk        10.00 uur:    ds. Bert Davelaar
De Open Hof    10.00 uur:    pastor Ad Berkhout
Seinpost Slinge    12.00 uur:    Celebration - daarna maaltijd

Zondag 6 december – 2de Advent
Credokerk        10.00 uur:    ds. Jaap Brederveld
De Open Hof    10.00 uur:    pionier ds. Edward de Jong
Seinpost Slinge     12.00 uur:     Celebration – daarna maaltijd

Zondag 13 december – 3de Advent
Credokerk        10.00 uur:    ds. Fokje Wierdsma – H.A.
De Open Hof    10.00 uur:    pastor Ad Berkhout – H.A.
Seinpost Slinge    12.00 uur:    Celebration – daarna maaltijd

Let u erop dat u zich op moet geven om de kerkdiensten bij te wonen. Voor de Open Hof kunt u Rieta Renkema bellen en voor de Credokerk Grieta Stravers (nummers zie colofon)

BEDANKT

Op 1 november kregen we de bloemen uit de Credokerk. Ze stonden ruim tien dagen. Fantastisch. Elke dag openden we de mooi beplakte schoenendoos met brieven en kaarten die u ter gelegenheid van mijn pensionering schreef. Vaak werden persoonlijke herinneringen benoemd.  Ik dank u/jullie hartelijk voor alles wat er zo rond mijn afscheid gebeurde. Bovenal dank ik God, die met ons meetrekt de toekomst in. We kijken ernaar uit.

Guus Ruijl mede ook namens Tamara

MEDITATIE
HET MES IN DE KERSTKRANS
Veel  mensen hebben al een kerstboom in huis gehaald. In deze tijd zijn we veel thuis en moeten we veel gezelligheid van elkaar missen. Alle tuincentra zijn er met hun immense kerstafdelingen al helemaal klaar voor. We nemen dit jaar wat eerder dan normaal een voorschot op de gezelligheid van Kerst. Waarom wachten tot het Advent is of Sinterklaas voorbij? Dit jaar is alles anders. Maar ook ontdekken we door de uitzonderlijke situatie weer diepere lagen. In alles wat we in huis halen zit volop oude betekenis. Allerlei symboliek van het Germaanse Midwinterfeest heeft zijn betekenis gehouden. In deze steeds korter wordende dagen ontsteken we licht. Kaarsen of hele slingers met lampjes als teken van hoop in donkere dagen. Groen blijvende dennenbomen verwijzen naar het leven dat in de natuur blijft ondanks de ijzige kou. De kerstballen verbeelden de zon, de bron van licht en warmte die niet door het duister wordt overwonnen. 
Het is niet verwonderlijk dat de christelijke viering van Advent en Kerst aansluiting vond bij dit oude Germaanse feest. Juist in deze donkere dagen kijken we uit naar de overwinning van het licht. Dit jaar heel concreet: komt er weer een einde aan deze tijd van beperkingen en eenzaamheid? Ja, zeggen onze kerstbomen, ballen en lichtjes. Het duister zal uiteindelijk worden overwonnen. Of zal het ooit beter worden in ons leven of in deze wereld? Blijft de geschiedenis zich niet herhalen?
Daar hebben we de kerstkrans voor. Oorspronkelijk is deze krans een teken de cirkel van het leven en de herhaling van de seizoenen. Na duisternis komt licht. Na licht komt duisternis. Maar deze Adventstijd vertelt ons een groter verhaal. Gods licht doorbreekt onze duisternis voorgoed. We blijven niet in kringetjes ronddraaien, maar Gods liefde voor ons breekt alles open voor een nieuw blijvend begin. Dus wanneer u het mes zet in de boterkrans, viert u Advent: de komst van God in deze wereld die alles verandert.
Ds. Hans van DolderBOS-BERICHT

Een avondje serie kijken, avondjes die vaak doorgaan tot diep in de nacht. Het is wat ik van jongeren hoor. Een betrekkelijk nieuw fenomeen, mogelijk gemaakt door Netflix, Videoland, Prime Video en nog veel meer film en seriekanalen. Af en toe kijk ik ook graag een serie via Netflix en momenteel kijk ik naar The Crown over het Engelse Koningshuis vanaf net na WO II tot het heden. De makers benadrukken dat een deel van de serie fictie is, maar je krijgt een goed beeld van hoe het er aan toe gaat in zo’n koningshuis. In mijn beleving leven die mensen in voortdurende quarantaine. Niet dat ze niet naar buiten mogen, dat doen ze volgens de serie volop. Maar ze zitten opgesloten in protocollen en voorschriften die zeer strikt zijn, en ze mogen nooit naar de buitenwereld enige emotie tonen. Als ik het zo bekijk valt onze quarantaine van 10 dagen wel mee. Goed, het is lastig, je zit opgesloten en bent afhankelijk van anderen, maar je weet dat het tijdelijk is. Bij een koningshuis duurt het in feite een leven lang. Ik zou niet graag ruilen.
Vooral het niet mogen zeggen wat je wilt lijkt mij heel erg. Nooit voor je eigen mening mogen uitkomen, in feite alleen maar ja-knikken. Nee, ik laat graag mijn mening horen. Niet iedereen is daar blij mee natuurlijk, zoals ik niet altijd blij ben met meningen van anderen, maar dat is goed, zo blijf je in gesprek. En het is belangrijk dat we met elkaar in gesprek blijven en geen mensen buiten sluiten, niet eens vragen naar hun mening, maar gewoon aan ze voorbij gaan. Zo hoort het niet. Jezus gaat ook altijd met mensen in gesprek, met hoogwaardigheidsbekleders en Jan Rap en zijn maat, iedereen! En als zijn gemeente doen we dat ook, althans is het onze intentie……we blijven levenslang leren.
Goede gesprekken toegewenst!
Een hartelijke Adventsgroet, mede namens Liesbeth,
Johan Bos

Bij de diensten van Advent
Op 21 en 22 november hebben we de Eeuwigheidszondag gevierd. Op zaterdag met familieleden van de overleden gemeenteleden. Op zondag in de kring van wijkgemeente Credo. Het gedenken van de overleden gemeenteleden en alle anderen die ons dierbaar zijn verbindt ons in het heden met het verleden en met de toekomst. We staan stil en zijn dankbaar voor wie de overledenen zijn geweest en wat zij in dit leven hebben bijgedragen met hun gaven. De kaarsen die wij als gedachtenis hebben aangestoken voor ieder van hen, symboliseren het licht van God waarin zij staan. 
In het kerkelijk jaar beginnen nu de vier zondagen van Advent. Op 29 november de eerste. We volgen de lezingen van het oecumenisch leesrooster, met lezingen uit de profetie van Jesaja. Ook zal er iedere zondag  een liturgisch bloemstuk op de liturgietafel staan in de Credokerk. 
Geef Licht                        
Advent leert ons hoe wij naar Kerst toe kunnen leven. Met Kerst vieren we dat de geboorte van Jezus licht bracht in de duisternis van onze wereld. Welke betekenis geven wij aan dat licht? Hoe zijn wij zelf een licht van hoop? Hoe geven wij licht in de wereld waarin wij leven? 
                           

Vanuit de  Kerkenraad  
 
Maandag 9 november was een bijzonder moment voor de nieuwe wijkgemeente Credo. Voorafgaand aan de kerkenraads vergadering werden de officiële documenten van de samenvoeging van de beide wijkgemeenten getekend. Dat was een feestelijk moment. Lydia Roosendaal, die ons met het opstellen van het beleidsplan en de plaatselijke regeling ondersteund heeft, was hierbij aanwezig. Zij had voor de gelegenheid een cadeau meegenomen voor de nieuwe wijkgemeente. Het was een boek met mooie gedichten en teksten van Henk Pietersma, met de naam ‘Credo, geloven op scherp’. 
Behalve de officiële documenten is de samenvoeging ook verder in gang gezet. Een commissie van de kerkenraad onderzoekt welke spullen er vanuit de Vredeskerk naar de Credokerk meegaan en hoe de kerkzaal heringericht wordt. Ook wordt onderzocht welke activiteiten er in de nieuwe wijkgemeente zullen plaatsvinden. Kunnen sommige activiteiten samengevoegd worden? De richtlijnen van de PKN manen tot voorzichtigheid wat betreft doordeweekse activiteiten in de kerkgebouwen. Vooralsnog zullen er dan ook geen bijbelgroepen en andere activiteiten worden georganiseerd. 
Een ander belangrijk punt ter bespreking was het overdragen van het gebruik van de Vredeskerk en de Open Hof aan het College van Kerkrentmeesters van de PgRZ per 1 januari 2021. Het beleid ten aanzien van de Vredeskerk was hierin al duidelijk. Ten aanzien van het gebruik van de Open Hof voor kerkdiensten van de wijkgemeente werd er in de kerkenraad opnieuw gesproken. De leden van de kerkenraad waren het er over eens dat het aanhouden van de kerkdiensten in de Open Hof te bezwaarlijk is, vanwege ontbrekende menskracht. De kerkenraad heeft daarom besloten om in januari de leden van de wijkgemeente die nog samen komen in de Open Hof daarover te horen en voor te leggen de diensten per 1 maart 2021 te willen beëindigen.
 
Heilig Avondmaal                    
Vanwege de pandemie hebben we als gemeente zeer lange tijd geen heilig avondmaal kunnen vieren. Op 13 december willen we het vieren van brood en wijn/druivensap weer in ere herstellen. De wijze waarop we het avondmaal gaan vieren, zal in lijn zijn met de RIVM-maatregelen. 
Een voorbereidingsgroep denkt na over hoe dit het beste vorm kan krijgen met behoud van het diepe intense gevoel dat ons treft in het vieren van het Avondmaal. Ook voor deze dienst zal ieder die wil deelnemen zich moeten opgeven, zoals nu gebruikelijk is voor alle diensten. 
ds. Fokje Wierdsma
 
Paaskaars Vredeskerk
De Paaskaars gaat naar Annelies en Jeroen Dingjan. Zij maken een moeilijke tijd door en we wensen hen toe dat het licht van de Paaskaars hen daarbij tot steun kan zijn.
 
Actie Sint voor Kint
De actie heeft €445,45 opgebracht, daarmee kunnen 22 kinderen blij worden gemaakt !
Heel hartelijk bedankt !

GAiN schoenendoosactie
Ondanks of juist dankzij mijn heupoperatie en corona ben ik vroeg begonnen met dozen te verzamelen en te beplakken. Ik had de bedoeling te gaan voor 50 stuks. Het zijn er 72 geworden.
Daar ik vorig jaar na de actie nog veel spullen had gekregen kon ik dat nu mooi gebruiken. 
Met zegeltjes van Bakkerij ’t Stoepje heb ik autootjes verzameld en Nijntjes knuffels. Bij gemeenteleden aan huis zijn er ook nog kaarten verkocht. Bij verschillende dames uit Zuidwijk, Pendrecht en Heyplaat mocht ik mutsen, sjaals en truitjes ophalen en dat zijn bij elkaar drie grote plastictassen vol geworden. 
Dames, bedankt voor het haken en breien !!
Het gaat dit keer naar LESBOS en ATHENE waar beiden plaatsen in dezelfde situatie verkeren. Op facebook van Zuidland schoenendoosactie kunt u zien wat er allemaal bij komt kijken. Er staan ook foto’s van dozen die vanwege de corona nu pas in TOGO uitgedeeld konden worden. Ook op schoenendoosactie.nl  vindt u meer informatie.
We kunnen voor volgend jaar weer verder.
Wanneer u nog spulletjes heeft, wil ik dat wel bij u ophalen.
Wanneer u kaarten wilt kopen dan kan dat ook.
Op de giro zijn 75 euro aan giften binnengekomen. Hartelijk Dank.
 
Hartelijke groeten: Henny Hoek, tel. 010 481 58 74. 

BLOEMENGROET

VERJAARDAGEN

Al deze jarigen “van Harte Gefeliciteerd” en een fijne dag toegewenst !Giften:

Voor deze giften: Hartelijk Dank !!

Bijbelleesrooster

29/11    Jesaja 1:10-20        06/12    1 Tessalonicenzen     1:1-10
30/11    Jesaja 1:21-31        07/12    1 Tessalonicenzen     2:1-12
01/12    Jesaja 2:1-9        08/12    1 Tessalonicenzen     2:13-20
02/12    Jesaja 2:10-22        09/12    1 Tessalonicenzen    3:1-13
03/12    Jesaja 3:1-12        10/12    1 Tessalonicenzen    4:1-12
04/12    Jesaja 3:13-4:1    11/12    1 Tessalonicenzen    4:13-18
05/12    Jesaja 4:2-6        12/12    1 Tessalonicenzen    5:1-11
        
                              13/12  1 Tessalonicenzen  5:12-28
                              14/12  Haggaï    1:1-15
                              15/12  Haggaï    2:1-9
                              16/12  Haggaï     2:10-23
                              17/12  Jesaja 50:1-3
                              18/12  Jesaja 50:4-11
                              19/12  Psalm 132

Van de Redactie:
Zoals u ziet is dit blad voor drie weken. Dat zal in de toekomst zo blijven. Het eerstvolgende komt uit op 14 december en daarna in het volgend jaar op 4 januari 2021.

---------------------------------------- 

Wie veel geeft van zichzelf

wordt steeds rijker aan liefde.
 
terug
 
 

Credokerk
datum en tijdstip 24-10-2021 om 10.00 uur
meer details

Credokerk
datum en tijdstip 31-10-2021 om 10.00 uur
meer details

Credokerk
datum en tijdstip 07-11-2021 om 10.00 uur
meer details

Credokerk
datum en tijdstip 14-11-2021 om
meer details

 
Credokerk

 
Credokerk van binnen

 
ANBI
http://www.protestantsekerk.nl/steunons/ANBI/Veel-gestelde-vragen/Paginas/Veel%20gestelde%20vragen.aspx
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.