PKN
Protestantse wijkgemeente Credo te Rotterdam-Zuid
 
Gaandeweg 2021-1 Gaandeweg 2021-1

Kerkdiensten
Zondag 10 januari
Credokerk             10.00 uur    pastor Johan Bos
Seinpost Slinge    12.00 uur       Edwin de Jong – kinderkerk   
                                                          Avondmaal
Zondag 17 januari
Credokerk             10.00 uur    ds. M.A. van der Sar
Seinpost Slinge    12.00 uur    Edwin de Jong-
                                                           Communityzondag

Zondag 24 januari
Credokerk               10.00 uur    ds. Bert Davelaar
Seinpost Slinge       12.00 uur    Joris van der Spek –kinderkerk

MEDITATIE

Er is een nieuwe tijd begonnen!
Als u dit leest is het nieuwe jaar 2021 al een paar dagen oud. Niet eerder, in mijn herinnering, was de jaarwisseling zo anders dan andere jaren. De jaarwisseling die door velen als een scharnierpunt wordt beleefd, werd nu bepaald door de tijd vóór Corona en de tijd na Corona. De dodelijke dreiging van het virus van afgelopen jaar en de hoop op redding door het virus nu. Het ‘oude normaal’ van vóór het virus komt waarschijnlijk nooit meer terug. Ook al heeft Len Munnik met zijn foto die daarover gaat de Inktspotprijs van 2020 gekregen. Is dat ook wel wenselijk dat we terug zouden willen keren naar ónze oude normale stijl van leven met elkaar op aarde? Toen Len Munnik met zijn vrouw tijdens een wandeling deze zomer op een bankje ging zitten, zag hij dat er weer vliegtuigen vlogen, zoals dat vóór Corona normaal was. Met zijn foto wil hij ons aan het denken zetten. 
 
Epifanie
In het ritme van het kerkelijk jaar worden we bij die vraag geholpen in deze tijd van Epifanie. Deze tijd wil ons aan de hand van de verhalen in het evangelie laten zien wie Jezus is. Hoe God verschenen is in onze werkelijkheid. Die verhalen gaan niet alleen over Jezus. Het belang van die verhalen en dat wij ze blijven lezen en horen, is dat ze een spiegel zijn voor hoe u en ik verschijnen in de  werkelijkheid waarin wij nu leven, Anno Domini 2021. 
Het gaat om de vraag naar onze identiteit: Wie ben ik? Net zoals we in het evangelie Jezus horen vragen aan zijn leerlingen: ‘Wie zeggen de mensen dat ik ben?’ 
Verschijnen
Hoe verschijnen wij in 2021 in deze wereld na de dodelijke  dreiging van Covid 19 en de varianten? Heeft de vraag: ‘Wie ben ik?’ ons op een nieuw spoor gezet? 
In het ritme van het kerkelijk jaar staat deze tijd van verschijnen ook op een scharnierpunt. Het is de tijd tussen de grote vreugde van het licht van Kerst en de grote domper van het duister van de Lijdenstijd. Deze tijd is een bijzondere tijd waarin we elkaar helpen om op ons best te verschijnen! 
We kunnen elkaar daar bijvoorbeeld bij helpen door aan elkaar te vragen? Hoe ben jij gegroeid in deze tijd van Advent en Kerst? Hoe wil je verschijnen als de persoon die jij bent? Als we elkaar helpen om te verschijnen, versterken we het licht in het duister van onze wereld. Daar wordt iedereen blij van. 
Ds. Fokje Wierdsma

Ons zijn voorgegaan

AANDACHT door Marinus van den Berg.

Aandacht is een variatie van liefde
Ze is een geschenk dat je ontvangt en geven kunt.
Ze is niet alleen op zichzelf gericht.
Ze ziet ook een ander. Ze verspreidt licht.
Ze heeft fantasie en is verrassend.
Ze haalt mensen uit de schaduw.
Ze is attent en creatief.
Ze denkt aan wie gemist wordt. Ze kan stil zijn,
Maar ook een stem geven aan wat vergeten wordt.
Aandacht is voedsel voor de ziel. 
Onmisbaar als de liefde

BERHOUT BERICHT

Als u dit berichtje leest is het inmiddels 2021 en ik hoop dat u een goede jaarwisseling heeft gehad. Het zal in veel gevallen wel een andere jaarwisseling zijn geweest dan anders. Misschien nog niet zozeer omdat er minder mensen om u heen waren dan anders, vanwege de lockdown door de Coronapandemie, maar meer omdat we het jaar 2020, met alle beperkende maatregelen, eenzaamheid en misschien ook verlies van bekenden liever snel achter ons willen laten. Om mij heen hoorde ik heel vaak de opmerking: “Laten we dit jaar maar snel vergeten”. Het was een jaar met een ongekende impact op ons doen en laten. We kijken in gedachten vooruit naar wat het nieuwe jaar ons zal brengen. Maar eigenlijk is dát niets nieuws, want elke nieuwjaarsdag komt bij ons dezelfde vraag naar boven: “Wat zal het nieuwe jaar ons brengen?” We proberen er ons een voorstelling van te maken. We hebben goede voornemens. We hebben hoop. We hebben blijde vooruitzichten. Maar we hebben soms ook  bange toekomstverwachtingen. Zo is de visie op 2021 voor ieder anders. Met betrekking tot de Credokerk en De Open Hof zijn de verwachtingen eveneens verschillend van aard. Lukt het om samen gemeente te zijn in de Credo, we zijn nog maar zo kort samen. Om goed op gang te komen lukt niet makkelijk omdat we alsmaar geremd worden door de Corona maatregelen. Hoe gaan we verder met de diensten in De Open Hof? Zo maar enkele gedachten bij een nieuw jaar. Er blijft altijd die spannende vraag hoe het zal gaan met ons in de toekomst want we hebben zo graag de dingen onder controle. Daarom hoop ik dat Psalm 27 u tot gids mag zijn in 2021. Mijn licht, mijn heil is Hij, mijn God en Here. Mijn hoge burcht is Hij, niets kan mij deren, in Zijn bescherming ben ik wel bewaard!   Vanuit die gedachte wens ik  u allen Gods zegen toe voor dit nieuwe jaar.  
Pastor Ad Berkhout 

GEMEENTEVERGADERING OPEN HOF
De in de vorige Gaandeweg aangekondigde gemeentevergadering in de Open Hof is in verband met de lockdown verplaatst van 13 naar 20 januari op dezelfde tijd. U kunt zich opgeven bij onze scriba mw. Grieta Stravers (gegevens zie colofoon).


BEDANKT

FELICITATIETEAM VREDESKERK

Bij de Vredeskerk is het de gewoonte dat bij een groot aantal gemeenteleden iemand op de verjaardag met een kaart langsgaat en een (geld)busje. Niet dat dat busje meteen bij iemand onder de neus wordt gestopt, maar het wordt wel duidelijk dat het er is; trouwens, de meeste mensen weten dat het er is en vragen er naar. De meeste mensen stoppen er dan ook geld in. Het afgelopen jaar is de kaart, nadat het Corona-virus had toegeslagen, bijna bij iedereen in de brievenbus gedaan. Dus er werd niet aangebeld. Ondanks dat is er in 2020 toch nog € 338,68 opgehaald en dat bedrag is overgemaakt naar Inloopcentrum De Boei, waar mensen die kanker hebben (gehad) binnen kunnen lopen voor een praatje, kopje koffie, een leuke activiteit en nog veel meer. Ook dat heeft deels stil gelegen, helaas.

De dames Ineke Ottink, Ciska Veerman en Tineke Vis hebben ook dit jaar een lijst met namen waar ze langs zullen gaan. Vindt u een kaart in de bus of doet u wel de deur open maar blijft u liefst op afstand, dus wilt u liever geen geld in het busje doen want dat is te dichtbij, dan is er een andere oplossing. U kunt dan ook een bedrag overmaken op de diaconierekening van onze wijkgemeente. Het rekeningnummer is NL60INGB0000114661; zet u bij omschrijving dan felicitatieteam VK. Het rekeningnummer staat nu nog op Prot. Wijkgem. Slinge, maar dat wordt Prot. Wijkgem. Credo. De bestemming voor het opgehaalde geld van dit jaar is nog niet gekozen. U kunt ideeën aandragen. Laat het mij weten en ik leg het voor aan de dames.

Joke van Rosmalen (tel.nr. 010 4860711 / e-mail: joke@ikos.nl)

VERJAARDAGEN

CORONATIJD – COLLECTEGELDEN
Nu we niet meer met elkaar de dienst bij kunnen wonen blijft de mogelijkheid om ook in dit nieuwe jaar  de bijdragen die u gewend was wekelijks in de collectezak te doen op te sparen en bijv. één keer in de maand over te maken op onderstaande bankrekeningen. Daar wordt veel gebruik van gemaakt en levert aardig wat op! Hartelijk dank en blijft u dat vooral ook doen!
De bankrekeningen zijn: 
Voor Slinge nummer NL60 INGB 0000 114 661 t.n.v. Diaconie Prot. wijkgemeente Slinge
Voor de Vredeskerk nummer NL33 RABO 0373 728 239 t.n.v. CvK PG Rotterdam-Zuid Wijkgemeente Vredeskerk-Breepleinkerk.
Nu we één wijkgemeente Credo zijn gaat dat wel veranderen maar dat laten we u dan bijtijds weten.
Wilt u bij uw betaling  ‘collectes’ vermelden. Wij zullen de opbrengsten delen tussen de diaconie en de kerk.
Alvast onze hartelijke dank!
De penningmeesters.

COLLECTEN:

Voor al deze giften: Hartelijk Dank !

BIJBELLEESROOSTER
10/1 Psalm 71                    17/1 Genesis 17:15-27
11/1 Romeinen 12:1-8        18/1 Psalm 40
12/1 Romeinen 12:9-21      19/1 1 Petrus 1:1-12
13/1 Romeinen 13:1-7        20/1 1 Petrus 1:13-25
14/1 Romeinen 13:8-14       21/1 1 Petrus 2:1-10
15/1 Genesis 16:1-16         22/2 Marcus 1:1-13
16/1 Genesis 17:1-14         23/1 Marcus 1:14-20
24/1 Marcus 1:21-34
                                         25/1 Psalm 107:1-22
                                         26/1 Psalm 107:23-43
                                         27/1 Deuteronomium 16:18-17:1
                                         28/1 Deuteronomium 17:2-13
                                         29/1 Deuteronomium 17:14-20
                                         30/1 Deuteronomium 18:1-13

WAT EEN JAAR!

Wat een jaar was 2020.

Het zal in onze herinnering
blijven als het ‘coronajaar’.
“Weet je nog hoe dat ging
vóórdat er corona was?”

En als we ergens aan terugdenken,
dan zal al snel gezegd worden.
“Was dat niet in het jaar
voordat corona begon?”

Bij jubilea en andere gelegenheden
wordt er vast en zeker teruggekeken
op dat bijzondere jaar 2020.

Maar het jaar is nu voorbij
en we staan
aan het begin van 2021.
Niemand weet nog
wat dit jaar ons brengen gaat.
Het ligt in Gods plan verborgen.

We weten wel dat we het met vertrouwen
tegemoet mogen treden, want
elk jaar, elke maand, elke dag
wordt ons door God geschonken.

Iedere nieuwe dag is het begin
van de rest van ons leven.

We mogen God dankbaar zijn
voor elk moment
dat ons gegeven wordt.

Laten we er samen iets moois van maken.

Wat een jaar wordt 2021 !!

(Overgenomen uit de kerkbode van Hoenderloo)
 
terug
 
 

Credokerk
datum en tijdstip 24-10-2021 om 10.00 uur
meer details

Credokerk
datum en tijdstip 31-10-2021 om 10.00 uur
meer details

Credokerk
datum en tijdstip 07-11-2021 om 10.00 uur
meer details

Credokerk
datum en tijdstip 14-11-2021 om
meer details

 
Credokerk

 
Credokerk van binnen

 
ANBI
http://www.protestantsekerk.nl/steunons/ANBI/Veel-gestelde-vragen/Paginas/Veel%20gestelde%20vragen.aspx
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.