PKN
Protestantse wijkgemeente Credo te Rotterdam-Zuid
 
Gaandeweg 20 Gaandeweg 20
Kerkdiensten
Zondag 24 november 2019
Credokerk:                           10.00 uur  pastor Wilma Kloppenburg
De Open Hof                        10.15 uur  Gedachtenisdienst
                            pastor Ad Berkhout m.m.v. The New Life Singers
Vredeskerk                           10.00 uur  Gedachtenisdienst
                             pastor Guus Ruijl   m.m.v. Tanya Tienpont, harp
Seinpost Slinge                     12.00 uur  bijbelstudie, daarna maaltijd                                         
Maasstadziekenhuis           10.00 uur  pastor Henry Wolterink 
Ikaziaziekenhuis                 10.30 uur  ds. J.A.P. Vlasblom
Sonneburgh Gr. Kruisweg 10.15 uur  ds. A.L.A. den Besten
                       
Zondag 1 december 2019    1e zondag van advent
Credokerk                            10.00 uur  dienst in De Open Hof
De Open Hof                       10.15 uur  ds. Bert Davelaar
Vredeskerk                           10.00 uur  ds. T. Vrolijk
                                               aansluitend  KLASSIEK OP ZUID
Seinpost Slinge                    12.00 uur  Celebration ds.Edwin de Jong
Maasstadziekenhuis           10.00 uur  ds. Kees van der Niet
Ikaziaziekenhuis                 10.30 uur  ds. A.H. Tamminga
Sonneburgh Gr. Kruisweg 10.15 uur  pastor Johan Bos 

Aafje Slinge  woensdag 27 november – Alice de Waard – 14.30 uur 

BIJBELLEESROOSTER

24/11  Lucas   21 :    5 - 19              1/12  Micha  2 :   1 -   5
25/11  Lucas    21:  20 – 28             2/12  Micha  2 :   6 - 11
26/11  Lucas   21 : 29 - 38               3/12  Micha  2 : 12 – 3 – 4
27/11 Hosea  10 :  1 -  8                 4/12  Micha  3 :    5 - 12
28/11  Hosea  10: 9 -15                   5/12  Filippenzen  1 : 11
29/11  Micha   1 : 1 - 7                    6/12  Filippenzen  1: 12 - 26
30/11  Micha  1 : 8 -16                    7/12  Psalm 80

MEDITATIE
Verlangen naar troost

In deze periode vieren we de laatste zondag van het kerkelijk jaar. In veel kerken krijgt deze laatste zondag het karakter van het herdenken van wie er in de eigen gemeenschap gestorven zijn. Familieleden, vrienden en bekenden van deze overledenen worden in het bijzonder uitgenodigd om aanwezig te zijn. Velen geven hieraan ook gehoor en zijn blij dat de herinnering aan hun dierbare levend gehouden wordt in de gemeenschap waarvan deze deel uitmaakte. Het verlangen naar troost is intens als we iemand verloren hebben aan de dood. Het noemen van de naam, het ontsteken van kaarslicht, voorbede voor nabestaanden, meelevende woorden verzachten het verdriet heel even. Samen zo vieren, geraakt worden door wat de ander beroert, medemens blijken te zijn in hart en ziel ook van de vreemde ander, dat is teken van het grote geheim van Gods koninkrijk. Het vieren van de laatste zondag van het kerkelijk jaar maakt dat geheim zichtbaar. En ook op andere momenten in ons  dagelijks leven kunnen we het grote geheim van God zien oplichten. Ik geef hier drie voorbeelden..

Orgie van troost
Het eerste voorbeeld komt van Dzevad Karahasan. Hij onthult in zijn boek dat hij een brief kreeg van een vriend terwijl zijn stad Sarajevo in 1993 onder vuur lag. Zijn vrouw en hij stonden voor een dilemma. Ze hunkerden er naar de handgeschreven brief van een vriend te lezen. Overdag kon dat niet. Dan moesten ze water en voedsel zoeken. ’s Avonds bij het licht van de olielamp lukte het ook niet. Toen een nachtelijke schietpartij hun buren trof, voelden ze zich nog eenzamer en verlaten. Ze besloten hun verantwoordelijkheidsgevoel te laten varen, staken drie olielampen aan en begonnen het handschrift in de brief te ontcijferen. Drie avonden op rij verbruikten ze hun olie om een brief te lezen vol vriendelijke betrokkenheid en invoelen van hun situatie. Daarna was alle olie op, maar vlamde hun hoop weer op. In hun dagboek noemden ze deze drie nachten van het ontcijferen van de onleesbare brief als een orgie van troost.
Theoloog Eric Borgman beschrijft dit voorbeeld om aan te geven hoe meeleven en zorg van anderen mensen heeft doen overleven. Zorg en meeleven als uiting van onvervreemdbare waardigheid herinnert mensen die overleven aan hun eigen onvervreemdbare waardigheid. Het geeft hen weer hoop op God als schenker van die waardigheid.

Troost in Bloemhof
Het tweede voorbeeld is de troost die vrouwen van verschillende culturele achtergronden elkaar geven in de viering in Welkomcentrum De Put als er iemand overleden is in de familie. In alle verlegenheid kiezen zij er voor om troost te geven op een manier die voor hen vertrouwd is. Moslima’s bieden een warm gerecht aan, of zoete koekjes aan de vrouw die iemand heeft verloren. Iedere keer, weken lang. Hindoestaanse dames geven zoetigheid en een Chinese vrouw geeft een mooie, zelfgemaakte kaart. Het belangrijkste is de warmte van het meeleven met elkaar. De tranen wellen op achter de ogen. Er is stilte, maar ook een glimlach breekt door op de gezichten. Een moslima zegt tegen de vrouw van wie haar broer in het buitenland is overleden: “Ik zal een voorbede voor jou doen, iedere dag, veertig dagen lang. Zo doen wij dat bij ons’. Een andere vrouw legt een arm om haar schouder. Het bijzondere is het diepe respect dat ieder toont voor de onvervreemdbare waardigheid van de ander. Dit diepe respect doet mij herinneren aan het geheim van God. Een geheim dat vaak onzichtbaar lijkt en toch zichtbaar wordt in mensen in wie de hartstochtelijke liefde van God voor onze gebroken en geschonden samenleving weerspiegeld wordt.
Fokje Wierdsma

BIJ DE DIENSTEN 
Eeuwigheidszondag
Op deze zondag gedenken wij hen die ons in het afgelopen kerkelijk jaar zijn voorgegaan. De namen van diegenen, die ons voorgingen worden gelezen en  kaarsen worden aangestoken.
In de Vredeskerk en De Open Hof gebeurt dat op zondag 24 november.

Vieringen in De Open Hofkerk
Op zondag 24 november gedenken we hen die ons voorgingen in De Open Hof. Muzikale medewerking verlenen  The New Life Singers uit Schiedam en organist Martien de Vos. Voorganger is Ad Berkhout.

Vieringen in de Credokerk
Op 24 november heten we Wilma Kloppenburg van harte welkom. Een week later begint de dienst in De Open Hof om 10.15 uur

Vieringen in de Vredeskerk
Op zondag 24 november gedenken we hen die ons voorgingen in de Vredeskerk. Ook voor de bredere kring is er ruimte om te gedenken. Als u nog een naam wilt opgeven dan kunt u dat doen bij Gerda den Dunnen. Tanya Tienpont, harp en Ellen Pons, orgel verzorgen de muziek. Thema: ‘Laat ons niet los.’
Op 1 december is er Klassiek op Zuid in aansluiting op de morgendienst.

AANLOOPHUIS CREDOKERK
Elke vrijdag bent u tussen 14:00-16:00 uur van harte welkom in de Credokerk. Welkom voor koffie of thee, een gesprekje en ontmoeting!
Op vrijdag 29 november is het een bijzondere vrijdag. Dan staan we dankbaar stil bij het feit dat Ruud Hofman dan 30 jaar leiding geeft aan het Aanloophuis. We beginnen precies om 14.00 uur!

ADVENTSKALENDER 2019
Afbeeldingsresultaat voor pkn adventskalender 2019Advent, Kerst Geef licht! Dat is het thema van de adventskalender 2019. Advent betekent ´komst´, we kijken uit naar de komst van Jezus. Hij is het licht waar mensen naar uitkijken. U vindt voor iedere dag een Bijbeltekst over licht.
Zo ontdekt u 25 dagen lang wat de Bijbel ons
wil vertellen over Jezus die ons Licht is.
Eén gratis exemplaar kunt u aanvragen via:
via https://petrus.protestantsekerk.nl/adventskalender-2019.
 
SPREEKUUR
Elke dinsdag in de Credokerk van 9.00 tot 10.00 uur.  U kunt mij dan bellen of  langs komen. Zo nodig maak  ik een vervolg afspraak. Weet u welkom.  Op dinsdag 3 december is er geen spreekuur.   Guus Ruijl

MAANDAGMORGEN GEBED IN DE OPEN HOF
Maandag 2 december is er om 9.30 uur weer maandagmorgengebed in de Open Hof. Met en voor elkaar bidden wordt ervaren als opbouwend en inspirerend. Info: Ad Berkhout (0616376008)

BIJBELGESPREKSGROEP (KRINGEN)
In de Credokerk is de volgende bijbelgespreksgroep  op dinsdag 19 november van 10.30 -11.30 uur. Voor december spreken we nog af wanneer we samenkomen.

Open Hof
Op 24 november is er de bijbelstudiegroep om 19.00 uur in de OH. we behandelen het Bijbelboek Titus.
Op 12 december is er de Bijbelstudiegroep om 14.00 uur thuis bij de fam. Kootstra. We behandelen Lucas 12:1-21

ROEMENIE CONTACT  Pendrecht-Heijplaat - ErdÅ‘szentgyörgy
Onlangs kregen wij uit Roemenië via e-mail het onderstaande bericht. Wij hebben geprobeerd het Hongaarse Nederlands van Árpád Szabo in leesbaar Nederlands over te zetten.

Beste broeders in de Heer Jezus Christus, Arie ,Liliane.
Lange tijd hebben wij met elkaar brieven gewisseld.
Afbeeldingsresultaat voor kerk sint george de padure roemenieWij herinneren ons de vele jeugd- en diakonale projecten, die ons in beweging hebben  gebracht om goed te doen in de naam van onze  Heer. Ik ben er van overtuigd dat bij het laatste oordeel onze Messias ons zal vragen hoe wij  met ouderlingen en andere gemeenteleden met onze talenten zijn omgegaan, en hoe wij in onze gemeente zijn werkzaam geweest.
Wij hebben heel veel van jullie geleerd om ons leven aan de Heer op te dragen. En ik hoop dat jullie ook een klein beetje van ons hebben geleerd tijdens de vele projecten die wij in de vele jaren in de gemeente in S.d.P. hebben uitgevoerd tot eer van de levende God.
Hoe gaat het met jullie gezondheid? Is Arie nog actief in de jullie gemeente? Sára en ik voelen ons gezond. Ongeveer drie keer in de maand ga ik voor in een kerkdienst.
Verder ben ik vrijwilliger voor de zielszorg in een afkickcentrum. Daar helpen wij mensen door geloof en therapie om weer gezond te gaan leven. Mijn 'gemeente' in dat centrum bestaat uit 10, soms 12 mannen. Als je tijd hebt, stuur ons dan een antwoord.
In de liefde van onze wonderbare Heer verbonden,
Árpád

Uiteraard hebben wij een antwoord gestuurd en daarin herinneringen opgehaald.
Arie en Liliane Kootstra


OPBRENGST SINT VOOR KINT                       
Afbeeldingsresultaat voor sint voor kintDe collectes in de Open Hof en Credokerk (en Vredeskerk)  voor de actie Sint voor Kint hebben € 312,75 opgebracht. Ook kwamen er nog enkele giften binnen en kon er totaal €. 340,- worden overgemaakt. Daarmee kunnen 17 kinderen worden blij gemaakt. Een prachtig resultaat! Alle gevers heel hartelijk dank!

PASTORALIA
Ad Berkhout en Guus Ruijl

ONS IS VOORGEGAAN

BOSBERICHT
Alweer enige tijd hoorde u niets van mij persoonlijk. Tijd voor een update. Het hebben van een burn-out is niet prettig. Voor mij eigenlijk een van de moeilijkste dingen waar ik door heen moet. Vooral het niets kunnen, geen kracht hebben iets te doen terwijl je staat te popelen om wat te doen. Niets voor mij. Maar ik moet hier doorheen en werken aan herstel. Hoe lang? Dat is moeilijk in te schatten.
Dankbaar ben ik voor de goede begeleiding van mijn werkgever (College van Kerkrentmeesters en de Algemene Kerkenraad), ARBO-arts, huisarts en mijn werkbegeleider. Dankbaar ook voor de kaartjes die bij ons op de mat vallen! Deze positieve aandacht doet(n) mij/ons goed!
Officieel  werk ik 12 % (4,3 uur). Die uren steek ik vooral op advies van de werkgever in het kerstfeest van de Echo en de volkskerstzang op 8 december in de Open Hof. Op advies van de werkgever blijf ik voorlopig nog buiten beeld in Wijkgemeente Slinge, en geloof me, dat gaat me heel erg aan het hart! Maar het moet even, want voor alle dingen wil ik geheel opgeknapt het werk weer volledig oppakken en ook volhouden, want in het verleden begon ik vaak weer veel te snel als ik onvermoeid was!
Liesbeth en ik wensen u een heel fijne Adventsmaand en Kerstfeest toe!
Johan Bos


KLASSIEK OP ZUID VREDESKERK

Het concert op 1 december a.s. is een lichtvoetig programma vol vrolijke (Spaanse) muziek met een knipoog naar het aanstaande Sinterklaasfeest! Vanaf 11.30 uur staat de koffie/thee klaar, aanvang concert 11.45 uur. Van harte welkom!

VOLKSKERSTZANG IN DE OPEN HOF
Zondag 8 december is er een volkskerstzang in De Open Hof om 15 uur. Het thema is 'Onderweg naar Kerst! De koren Confianza en de Spiritsingers o.l.v. Arie de Korte en organist Johan den Hoed werken mee. Er is ook veel samenzang. Toegang is gratis (we houden wel een collecte ter bestrijding van de onkosten!) Iedereen is van harte welkom.

VAKANTIE VLEDDER
Van 25 – 29 november 2019 vertrekt een mooie, gezellige groep uit de wijkgemeenten naar Vledder voor een heerlijke vakantieweek.
Wie hen wil uitzwaaien is welkom op maandag 25 november om 9.00 uur bij de Credokerk.
We wensen hen een goede week toe!

OP ZOEK NAAR EEN HANDDOEK !
 Ik  ben  op zoek naar mensen die nog handdoeken (veel) te veel hebben en die ze zouden willen geven aan een alleenstaande moeder met een kleine beurs. Ze zal er zeer mee geholpen zijn.
Grieta Stravers
Diaconie wijkgemeente Slinge


SAMEN ETEN

Maaltijden  bij Seinpost Slinge
Als pioniersplek Seinpost Slinge proberen we een kerk van en voor de wijk Pendrecht te zijn. Dat begint vaak heel eenvoudig met het creëren van ontmoetingen tussen verschillende mensen. En wat is er nou leuker dan dat ‘s avonds rond een lekkere maaltijd te doen?
Iedere donderdag en vrijdag wordt er bij Seinpost Slinge van 17.30 - 19.30 een driegangen maaltijd voor een lage prijs aangeboden.
De mensen die bij ons komen eten doen dat om uiteenlopende redenen. In onze wijk wonen veel mensen die eenzaam zijn en vaak niemand hebben om samen mee te eten. Sommige mensen zijn door andere redenen niet in staat een goede en voedzame maaltijd te bereiden voor weinig geld. Maar wat de reden dan  ook is, iedereen geniet van het eten en de gezelligheid rondom de tafel.
Als u denkt: “Zou dat ook wat voor mij zijn?” dan wil ik u van harte uitnodigen een keer langs te komen. Als het lukt graag opgeven (of afmelden) vóór woensdag 18:00 uur bij Marisel: 06-45826857. Van harte welkom!
Pionier ds. Edwin de Jong

Gezamenlijke broodmaaltijd 13 december

De broodmaaltijd met altijd iets extra’s erbij is zoals altijd op de tweede vrijdag van de maand. Corrie en Nico Bloem en Margriet van Kranenburg weten er altijd weer iets bijzonders van te maken!
Vanaf 17.00 uur is er koffie en de maaltijd begint om 17.30 uur. Graag van te voren aanmelden bij de fam. Bloem, tel: 432 67 42.

Warme maaltijd in De Open Hof

Woensdag 11 december is er om 13 uur weer onze warme maaltijd in de Open Hof. Gezellig samen een goede maaltijd eten! Info en opgeven: mw. Cor Lampen (0104295334)

BLOEMENGROET
Credokerk

De Open Hof
 
Vredeskerk

Al deze bloemen gingen vergezeld van een hartelijke groet van ons allen.

VERJAARDAGEN Slinge

VERJAARDAGEN Vreewijk

ZEEMAN EN VOEDSELBANK
Dit stukje is geen reclame voor  Zeeman, filiaal Slinge/Zuidwijk,
maar ook deze keer heeft Zeeman weer een actie gehouden voor
de Voedselbank en wel voor de kinderen!!
Afgelopen vrijdag zijn de spullen uitgedeeld aan de kinderen
(kleurboeken,  potloden, stiften,  prikblokken, poppen en knuffels).
Speelgoed waar kinderen gelukkig van worden!!
Dames van Zeeman,   het was geweldig en namens de kinderen, die we blij konden maken ,  heel veel dank.
En uiteraard dank aan de klanten van Zeeman, die dit mogelijk hebben gemaakt.  Opnieuw komen steeds meer mensen voor hulp bij de Voedselbank, in Zuidwijk momenteel zo'n 60 adressen.  Voor velen in deze maatschappij kan het allemaal niet op,  maar net zovelen hebben weinig of niks.  Schrijnend!!!
Bij de Plus supermarkt kunnen er weer zegels gespaard worden voor Boodschappen- pakketten.  Spaart u mee voor de mensen van de Voedselbank?
Bij voorbaat dank,
Kees Loren de Jong
                                      
GEBEDSBRIEF
Geloven hangt nauw samen met vertrouwen hebben. Veel mensen zouden willen vertrouwen op God, maar de sprong is vaak te groot. God zien we niet,  het geloof en vertrouwen moeten we ontvangen als we er voor open staan.
Als we op Jezus vertrouwen , dan willen we er ook zijn voor hen die onrecht lijden.
Velen bekommeren zich niet om de zwakken  en zoekende,  maar geven alle aandacht aan hun eigen comfortabele leven.  Maar Jezus zegt,   wat je voor de minsten van mij hebt gedaan, dat heb je voor Mij gedaan.  Het gaat erom dat we gerechtigheid doen.
In de wereld van vandaag is gerechtigheid vaak ver te zoeken,  laten we er om bidden. Vrede en gerechtigheid alleen  kunnen deze wereld in nood vooruit helpen. Gods gerechtigheid is anders dan de onze. In Jezus heeft Hij laten zien wat dat betekent: liefde, aandacht , respect, goede zorg,  vergeving,  verzoening,  zoeken wie verloren gaan, opkomen voor wie ziek , zwak , kwetsbaar en uitgesloten zijn. Er zijn veel handen nodig om Gods schepping te bewaren,  om te voorkomen dat de aarde en de mensen misbruikt worden. En deze handen kunnen ook bidden. Laten we dat blijven doen tot eer van God.
Gebed  voor de mensen in Noord Syrië,  Heer Jezus we bidden U om vrede voor de mensen daar.
Vrede voor alle landen in het Midden - Oosten,  voor Israël en het Palestijnse Volk.
Gebed voor de vele vluchtelingen op deze wereld en voor allen die om welke reden dan ook vervolgd worden,  Heer Jezus ontferm U over hen allen.
Ook gebed voor onze stad, voor ons land, zoveel lijkt ontwricht, de zorg, de jeugdzorg, het onderwijs, de politie staat vaak machteloos..wat hebben we er van gemaakt?
Gebed voor allen die er alleen voor staan, voor allen die mantelzorg geven, voor allen die het in deze tijd van het jaar moeilijk hebben… God wees hen allen dicht nabij!!
Onze dank en eer blijft uitgaan naar Hem, die ons allen oneindig liefheeft en voor ons allen vol van genade is. Zijn grote Naam prijzen we tot in alle eeuwigheid.
Een warme groet aan u allen,
Kees Loren de Jong


ACTIE 4KIDS
De actie schoenendoos is  bijna voorbij.
Allemaal heel hartelijk bedankt  voor de hulp, hetzij door het kopen van kaarten, het geven van giften of vulling voor de schoenendozen.
De koffers en weekendtassen staan ook klaar met alle gebreide truien en mutsen en sjaals en baby spulletjes.
Heb al telefoontjes gekregen van breisters en haaksters die Gaandeweg hebben gelezen en al willen beginnen voor volgend jaar. Geweldig hoor!!
Onze dozen gaan dit jaar naar  Moldavië en/of Malawi.
Er zijn maar liefst 83 dozen klaar om te versturen dat betekent 415 euro aan verzendkosten. En ook dat is er!!!!
Zaterdag 23 november gaan we ze weer wegbrengen.
Nogmaals bedankt allemaal!!!

Vr.gr. Henny Hoek.
P.s  De opbrengst van de kaartenverkoop zal nu bestemd worden voor de voedselbank.

ZINGEN MAAKT BLIJ
Onder het motto: ' ZINGEN MAAKT BLIJ ' houdt de Breepleinkerk een  Koor-en samenzangdienst op  zondag 24 november Medewerking verlenen:  Het Chr. Hoeksewaards Mannenkoor o.l.v.  Lennert Knops, Voorganger  ds. Panc Vermaat
Organist Martin Mans, Jantine Kalkman trompet.    
Ongeveer 8 minuten voor aanvang van de dienst is er al samenzang. Wij hopen dat u ook aanwezig bent.
De toegang is vrij!   Van harte welkom!

KERST  DOELENCONCERTEN DEO CANTEMUS
Het Christelijk Gemengd Koor Deo Cantemuso.l.v. Hans van Blijderveen  organiseert in 2019  opnieuw weer twee Kerst- Doelenconcerten, Deze hebben als thema ” Een Koning voor de wereld”  Medewerking verlenen: Christelijk gemengd Koor ASAF uit Papendrecht o.l.v. Hans van Blijderveen, Het Mannenensemble “Cantare uit Woudenberg o.l.v. André van Vliet, Maria den Hertog Mezzosopraan, Jacob Schenk Tenor, Yannick Bot Marimba, André de Jager Orgel, André van Vliet  Vleugel, en het orkest l’Orchestra Particolare. Algehele leiding Hans van Blijderveen.
Data en tijden: zaterdag 14 december, aanvang 14.00 uur en dinsdag 17 december, aanvang 20.00 uur
Toegangsbewijzen  € 25,00  of  € 29,00 zijn te bestellen via de website: www.dedoelen.nl       

KERSTCONCERT  “The Credo Singers”.
Het Christelijk Gemengd koor ‘The Credo Singers’ hoopt zal op vrijdag 20 december 2019 haar jaarlijkse kerstconcert te geven in:
Kerkelijk Centrum ‘Open Hof’, Hesseplaats 441, Rotterdam (Ommoord).  De aanvang van het concert is: 20:00 uur. De kerk is open vanaf 19:15 uur. Medewerking wordt verleend door:

Annelies Schep, sopraan; Diana Abspoel, hobo; Kees Alers, fluit;
Henk Teuling, vleugel; Christian Boogaard, orgel.
De algehele muzikale leiding is in handen van dirigent Bert Kruis.
De toegangsprijs bedraagt: € 17.50. Inclusief programmaboekje en koffie of thee in de pauze.
Kaarten bestellen bij: Kees Romijn, telefoon: 010-4802517,
e-mailadres: kaarten@thecredosingers.nl of via de website www.thecredosingers.nl/kaarten
Op het programma staat onder andere het kerstoratorium “Licht en vrede” van Martin Zonnenberg. Daarnaast zingt het koor oude en nieuwe kerstliederen.
Van harte aanbevolen.

DE CREA CLUB
We zijn inmiddels twee keer bij elkaar geweest en beide keren waren m.i. reuze gezellig. In oktober had Marion voor heerlijke boterkoek bij de thee/koffie gezorgd, een verwennerij!!
Er wordt gehaakt, gebreid, geplakt en vooral ook veel gekletst. We zitten in de grote zaal, dus er is nog genoeg plek voor nieuwe deelneemsters/deelnemers, want ook mannen zijn van harte welkom. Zolang er maar geen motoren of auto’s uit elkaar gehaald worden of andere hobby’s die veel viezigheid geven.
De volgende Crea-club is op woensdag 27 november, aanvang 13.30 uur. Iedereen is van harte welkom!
Voor meer informatie kunt u terecht bij Joke van Rosmalen, tel.: 010 4860711 of via e-mail: joke@ikos.nl

GIFTEN

AGENDA
Spreekuur pastores – dinsdag – 09.00 – 10.00 uur.
Aanloophuis Credokerk – elke vrijdag – 14.00 – 16.00 uur
Bejaardensoos – elke maandag – 14.00 – 16.00 uur
PCOB – elke 3de donderdag van de maand – 09.45 uur
19 november – Bijbelgespreksgroep – 10.30 – 11.30 uur – Credokerk
20 november –Handwerkclub Pendrecht –De Open Hof – 09.30 uur


 
terug
 
 

Credokerk
datum en tijdstip 23-01-2022 om 10.00 uur
meer details

Credokerk
datum en tijdstip 30-01-2022 om 10.15 uur
meer details

Credokerk
datum en tijdstip 06-02-2022 om 14.30 uur
meer details

 
Credokerk

 
Credokerk van binnen

 
ANBI
http://www.protestantsekerk.nl/steunons/ANBI/Veel-gestelde-vragen/Paginas/Veel%20gestelde%20vragen.aspx
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.