PKN
Protestantse wijkgemeente Credo te Rotterdam-Zuid
 
Gaandeweg 2 Gaandeweg 2
Internetversie

Kerkdiensten
Zondag 26 januari 2020     3e zondag na Epifanie
Credokerk:                           10.00 uur  pastor Guus Ruijl
De Open Hof                        10.30 uur  pastor Ad Berkhout en
                                                         Rudolf Sariman  Festivalzondag
Vredeskerk                           10.00 uur  dienst in Credokerk
Seinpost Slinge                    12.00 uur bijbelstudie, daarna maaltijd
Seinpost Zuidrijk                   13.00 uur  bijbelstudie, daarna maaltijd                                      
Maasstadziekenhuis            10.00 uur  mw. Desiree  van der Hijden
Ikaziaziekenhuis                  10.30 uur  ds. J.A.P. Vlasblom

Zondag  2 februari 2020     4e zondag na Epifanie
Credokerk                            10.00 uur  dienst in De Open Hof
De Open Hof                       10.15 uur   ds. Bert Davelaar
                                                                   bevestigen ambtsdrager
Vredeskerk                           10.00 uur   ds. Marius van der Sar
                                                         aansluitend Klassiek op Zuid
Seinpost Slinge                    12.00 uur   Celebration, daarna maaltijd                                         
Maasstadziekenhuis           10.00 uur   pastor Akke Gerritsen
Ikaziaziekenhuis                 10.30 uur   ds. A.H. Tamminga

BAVO kerk Slinge woensdag 22 januari– 19.00 uur Oecumenische Gebedsdienst in Week van de Eenheid

AAFJE SLINGE  22 januari – pastor mw. A. de Waard  -  14,30 uur           

BIJBELLEESROOSTER:
26/1  Psalm  139 :   1 – 12              2/2    Matteüs    5 :  1 -  12            
27/1  Psalm  139 : 13 – 24              3/2    Matteüs    5 : 13 - 26 
28/1  Spreuken  3 :  1 –20              4/2    Matteüs    5 : 27 - 37  
29/1  Spreuken  3 : 21- 35              5/2    Matteüs    5 : 38 - 48
30/1  Spreuken  4 :  1 - 13              6/2  Deuternomium 28 :   1 - 14 
31/1  Spreuken  4 : 14 -27              7/2  Deuternomium 28 : 15 - 26
  1/1  Psalm 149                              8/2  Deuternomium 28 : 27 - 44

MEDITATIE
 ‘Als Jezus Christus terug komt op aarde, zullen jullie gered worden. Vertrouw daarop. Tot het zover is, moeten jullie verstandig zijn  en goed nadenken over wat jullie doe’. (1 Petrus 1,13)

Het nieuwe jaar is pas een paar weken oud en er is in die paar weken al weer heel wat gebeurd.
Dat is in het groot, kijkend naar de wereld en ziende wat er gaande is op het politieke en sociale vlak.
Dat is in het klein, kijkend naar de mensen om ons heen en naar onszelf.
Mensen met goede voornemens krabbelen zich achter het oor omdat het toch een beetje tegenvalt die dingen vol te houden waarvan ze dachten dit makkelijk te kunnen. Er zijn mensen die te maken hebben met zorgen omtrent gezondheid van zichzelf of hun familie en er zijn mensen die hun geluk niet op kunnen omdat er een kleinkind geboren is. Kortom een nieuw jaar waarin al van alles aan de hand is terwijl het nog maar net is begonnen.

Hoe ‘anders, mooier, tragischer, vrolijker of gewoner’ is het ten opzichte van het vorige jaar? Uiteindelijk is het nieuwe jaar maar betrekkelijk. We zullen moeten omgaan met wat er op ons pad komt. We moeten in vertrouwen op God werken aan de dingen die het leven brengt. Daar hebben we geen tijdsindeling in jaren voor nodig. Dag voor dag, uur voor uur mogen we onder Zijn leiding ons leven,  leven. We kunnen  er op vertrouwen dat God onze helper is. Elke dag weer, ons leven lang.
 De Bijbel in gewone taal zegt in 1 Petrus 1,13  ‘Als Jezus Christus terug komt op aarde, zullen jullie gered worden. Vertrouw daarop. Tot het zover is, moeten jullie verstandig zijn  en goed nadenken over wat jullie doen’.
Dat geeft ruimte in hoofd en hart om  een nieuw jaar te beginnen.
Ad Berkhout

BIJ DE DIENSTEN 

Vieringen in De Open Hofkerk
De festival zondag samen met de Javaanse Christenen begint om half elf. Er worden weer liederen in twee talen gezongen. Verschillende instrumenten begeleiden de samenzang.
Een week later wordt de scriba Grieta Stravers herbevestigd als ambtsdrager. Wat een zegen dat ze zich geroepen weet om dit belangrijke werk te doen.

Vieringen in de Credokerk

Komende zondag sluiten we de Gebedsweek om de Eenheid af. ‘Buitengewoon vriendelijk’ is het thema. Het orgel wordt bespeeld door Betsie Fousert.
Een week later is er de maandelijkse gezamenlijke dienst in De Open Hof.

Vieringen in de Vredeskerk

Na de kerkdienst op 2 februari is er weer Klassiek op Zuid.
Op dinsdag 4 februari is er om 19.30 uur  de maandelijkse Stilteviering.

BEVESTIGING AMBTSDRAGER
De wijkkerkenraad Slinge is verheugd dat mw Grieta Stravers herbevestigd wil worden als diaken. Daarbij vervult zij ook het scribaat van de wijkkerkenraad. Indien tegen haar bevestiging geen bezwaren worden ingebracht, zal bevestiging plaatsvinden op zondag 2 februari in De Open Hof.

AANLOOPHUIS CREDOKERK

Elke vrijdag bent u tussen 14:00-16:00 uur van harte welkom in de Credokerk. Welkom voor koffie of thee, een gesprekje en ontmoeting!

MAANDAGMORGENGEBED

Maandag 3 februari 2020 is er om 9:30 weer maandagmorgengebed in de Open Hof. Met en voor elkaar bidden wordt ervan als opbouwend en inspirerend. Info: Ad Berkhout (0616376008)

JAARVERGADERING DIACONIE: WELKOM!

Op donderdag 23 januari 2020 hoopt het College van Diakenen van de PGRZ haar jaarvergadering te houden in de grote zaal van de Maranathakerk (Hillevliet 116, Rotterdam).
Graag willen we niet alleen alle diakenen, maar ook allen die betrokken zijn bij diaconale projecten en overige geïnteresseerden van harte uitnodigen.
Het programma van deze avond is:
19.30: Inloop met koffie en wat lekkers
19.45: Opening en verslag van de activiteiten door de voorzitter
20.30: Introductie van de (diaconale) activiteiten van Licht op Zuid door Martijn Weststrate
21.00: Sluiting met een hapje en een drankje

SPREEKUUR
Elke dinsdag in de Credokerk van 9.00 tot 10.00 uur spreekuur.  U kunt mij dan bellen of  langs komen.  Guus Ruijl

BIJBELGESPREKSGROEP (KRINGEN)
Credokerk
In de Credokerk is de volgende bijbelgespreksgroep  op dinsdag 28 januari van 10.30 -11.30 uur. We lezen verder in de Psalmen. U bent van harte welkom om ook mee te doen.

De Open Hof
Zondag 16 februari 2020 is er in De Open Hof weer Bijbelstudiegroep om 19 uur. Vanaf 18.45 uur staat de koffie klaar. We zijn bezig met het Bijbelboek Titus. Iedereen van harte welkom! Info: Ad Berkhout (0616376008)

RUIJLBERICHT
Als het om de kerk gaat vinden protestanten het ‘omzien naar elkaar’ het allerbelangrijkste. Daarbij komt ook ‘gastvrij en open zijn voor gasten in de kerk.’  Bij de jaarlijkse start van de actie Kerkbalans blijkt dit uit een gehouden onderzoek. Belangrijk vinden protestanten ook het centrale gezag van de bijbel (lezen en uitleg) en het vieren van de sacramenten.
De verwachtingen liggen hoger dan de kerk kan waarmaken. Dat is begrijpelijk en een menselijke trek. Bij de presentatie vorige week werden ook kansen aangewezen die de kerk voor het grijpen heeft.  Bijvoorbeeld de wens onder protestanten om in kerken meer aandacht aan kinderen en tieners te geven. Willen kerken overleven dan moet er planmatig en continu ingezet worden op jeugd-en tienerwerk, op de geloofsoverdracht op een nieuwe generatie, zo stelde godsdienstsocioloog Theo Schepens.

Ik lees zo’n onderzoek met bijzondere gevoelens. Planmatig jeugd en tienerwerk…. Hoelang geleden was dat er bij ons?  En toch bestaan we nog.  Volgens het onderzoek overleeft de gemeenschap dan niet.
Maar zelfs als dat zo is….. zou God dan willen dat we nu niets doen? Bij de pakken neerzitten? Of maak je juist dan als kerkenraden beleid voor de komende jaren.
In Slinge en wijkgemeente Vredeskerk-Breepleinkerk kijken we wat kan, wat nodig is en waartoe we zijn geroepen. Met daaromheen plaatsen als Seinpost, Zuidrijk en wijkpastoraat Bloemhof.
Willen we overleven? Nee, we leven naar Gods toekomst toe. Laat die maar komen!
Op maandag 27 januari praten we als kerkenraden met de classispredikant over ons beleid en onze hoop.  Over leven en toekomst!
Pastor Guus Ruijl

SAMEN ETEN                   
Warme maaltijd Credokerk

Op dinsdag 28 januari om 13.00 uur is de maandelijkse warme maaltijd in de Credokerk. Opgeven bij Grieta Stravers.

Gezamenlijke broodmaaltijd 14 februari Vredeskerk
De broodmaaltijd met altijd iets extra’s erbij is zoals altijd op de tweede vrijdag van de maand. Corrie en Nico Bloem en Margriet van Kranenburg maken er altijd weer een feestje van!
Deze keer zeker want het is Valentijnsdag!
Vanaf 17.00 uur is er koffie en de maaltijd begint om 17.30 uur.
Graag van te voren aanmelden bij de fam. Bloem, tel: 432 67 42.

Warme maaltijd in De Open Hof
Woensdag  5 februari is er om 13 uur weer onze warme maaltijd in de Open Hof. Gezellig samen een goede maaltijd eten! Info en opgeven: mw. Cor Lampen (0104295334)

Filmmiddag maandag 27 januari om 15.30 uur tot 18.00 uur in de Vredeskerk
Op maandag 27 januari is het weer ‘showtime’ voor de film. Deze keer hebben Margriet en Fokje weer een film uitgekozen waar zeker over door te praten is. Het is de film ‘The Bucketlist’. De film gaat over twee mannen die beiden in het ziekenhuis zijn opgenomen en van de artsen te horen hebben gekregen dat zij niet lang meer te leven hebben. Ze hebben in eerste instantie niets met elkaar gemeen, maar besluiten toch om samen dingen te doen waar ze van hebben gedroomd, maar er nooit aan toe zijn gekomen. Het is een film met humor en tegelijk zet de film ook aan het denken: hoe zit dat eigenlijk met mij? Na het kijken van de film praten we er nog over door bij een heerlijk kopje soep gemaakt door Margriet. Welkom, wel graag even doorgeven aan Fokje Wierdsma als je van plan bent te komen. Telefoon 06-44216517.

BLOEMENGROET
Credokerk

De Open Hof

Vredeskerk

Al deze bloemen gingen vergezeld met een hartelijke groet van ons allen.

JUBILEUMJAAR  van KLASSIEK  OP ZUID.
Al tien jaar lang heeft U kunnen genieten  van vele  concerten van Klassiek op Zuid . Wat was U voor ons een stimulerende factor door uw aanwezigheid!!
Het was ook een mijlpaal voor de enthousiaste musici, die onder de bezielende leiding van Miranda Rademaker telkens weer een uitdagende, muzikale prestatie neerzetten.
Om het jubileumjaar in 2019 niet onopgemerkt voorbij te laten gaan, is er voor de musici afgelopen jaar een feestelijk bijeenkomst geweest, waarbij Miranda natuurlijk in het zonnetje werd gezet.
De musici van KOZ hebben bij deze gelegenheid een boom aangeboden ter herinnering aan het tienjarig bestaan.
Wachtend op het plantseizoen, is het nu tijd om deze speciale boom, het is namelijk een notenboom, daadwerkelijk in de grond te zetten. Wij nodigen u dan ook van harte uit, om hierbij aanwezig te zijn op  vrijdag 31 januari 
Om 14.30. uur wordt u ontvangen in de Vredeskerk met een kopje koffie, waarna we rond 15.00 uur naar de Lede wandelen, alwaar de boom officieel zal worden geplant. Hierna kunt u in de Vredeskerk nog gezellig even napraten onder het genot van een drankje. Enige muzikale omlijsting zal natuurlijk niet ontbreken.
Net zoals bij onze concerten, wordt uw aanwezigheid zeer op prijs gesteld. U kunt zich per email opgeven: info@klassiekopzuid.nl
Indien dit niet tot de mogelijkheden behoort, kunt u natuurlijk ook zonder aanmelding vooraf komen. Wij verheugen ons erop u allen te mogen ontvangen op vrijdag 31 januari.

Concert Klassiek op Zuid 2 februari
Het thema van dit concert is ‘Op reis’. We gaan van start met het romantische strijkoctet voor maar liefst acht strijkers van Max Bruch. Daarna maken we met u een wereldreis langs landen waardoor ook Bruch zich liet inspireren. Vanaf 11.30 staat de koffie/thee klaar, aanvang concert 11.45 uur.
Van harte welkom!  De musici van Klassiek op Zuid.

VERJAARDAGEN   Slinge
  
VERJAARDAGEN  Vreewijk

Al deze jarigen van harte gefeliciteerd en een fijne dag gewenst !!

GEBEDSBRIEF
Deze week is het de Week voor Gebed en Eenheid van de Christenen in 2020. Daarin lijkt nog een lange weg te gaan , maar bidden kunnen en mogen we allemaal. Bidden is je hart open zetten voor God en met jezelf en met de naaste in het reine komen.
Als Christenen willen we altijd graag uitdelen en de helpende hand bieden. Maar Christus is ook werkzaam in en door anderen. Willen en kunnen wij ook van anderen ontvangen?
Het gaat in deze week om buitengewone vriendelijkheid.
Zo velen zijn op de vlucht en komen naar Europa,  ontvangen wij hen vriendelijk? Betonen wij hen Christus' liefde?
Laten we bidden dat we vriendelijkheid mogen ontvangen en doorgeven. Maar ook de liefde van Christus ontvangen en uitdelen. We wachten op God en denken zo vaak dat Hij afwezig is.  Maar Hij houdt zo intens van ons, dat we het soms niet kunnen geloven.
Ook al staat Hij niet fysiek naast ons, toch kan Hij ongelooflijk aanwezig zijn voor ons.   Net als een geliefde , die ver weg is en soms fysiek heel dichtbij ons kan zijn.  Laten we maar blijven geloven dat God present is in Zijn afwezigheid,  omdat we niet zonder Zijn liefde kunnen.
Gebed voor vluchtelingen, voor ontheemden, voor gevangenen,  voor slachtoffers van natuurrampen,  Heer Jezus we bidden U om Uw ontferming voor hen allen.
Gebed voor het leefklimaat op aarde,  de branden in Australië,  het smelten van de Noord- en Zuidpool,  het moedwillig kapot maken van de natuur, de regenwouden , de oceanen en dat alles voor geld en bezit.
We bidden U om vergeving, Heer,  voor alles wat er misgaat door onze schuld. Heer Jezus,  geef gerechtigheid op deze wereld voor allen die niets hebben, elke dag in armoede moeten leven,  voor allen die uitgebuit worden.
Gebruik ons allen, ook ouderen , om er te zijn voor de ander,  om tot zegen te zijn voor de ander die ons nodig heeft.
Onze dank mag uitgaan naar Hem, die ons in Zijn Handpalm gegrift heeft!!
Als we kijken naar de wereld, vrezen we voor morgen.
Als we kijken naar onszelf, maken we ons zorgen.
Maar als we kijken naar Jezus, weten we ons geborgen!
Een warme groet aan u allen.
Kees Loren de Jong


DANKBETUIGING

Vrijdag 29/11 2019 was wel een heel bijzondere dag in het aanloophuis, waar - na een korte inleiding door Guus Ruijl - de zes onderstaande personen werden toegesproken door de heer Grauss, wethouder van de gemeente Rotterdam, die namens B&W ons hulde bracht en waardering en dank uitsprak voor jarenlang verricht vrijwilligerswerk voor de Rotterdamse gemeenschap, zowel in als buiten de kerk.
In aanwezigheid van de aanlopers, familieleden en terugkeerders van een weekje Vledder werd de dank van de gemeente geuit door ons de Erasmusspeld van de Stad  Rotterdam toe te kennen, die ons werd opgespeld vergezeld van een mooi boeket bloemen onder applaus van de aanwezigen.
Het was een gezellige en feestelijke middag, waarvoor wij de organisatie hartelijk bedanken.
Sjaan Merrelaar, Truus v/d Merwe, Nel v/d Lek, Henny Hoek, Gré Verkamman en Ruud Hofman

COLLECTEN De  Open Hof
  
 COLLECTEN Vredeskerk

Volgens de berekeningen was er nog een giftenlijst en die is niet gevonden. U begrijpt dat wij dit betreuren maar helaas is daar niets aan te doen.
SAMEN ZINGEN IN DE BREEPLEINKERK

Onder het motto : ' ZINGEN MAAKT BLIJ ' houdt de Breepleinkerk een Koor-en samenzangdienst  op  zondag 26 januari  waaraan medewerken: “The  Martin Mans Formation” o.l.v Martin Mans.  Orgel en Piano Wim de Penning en Martin Mans, Voorganger Bert Noteboom.
De dienst begint om 17.00 uur  
8 minuten voor aanvang van de dienst is er al samenzang
Wij hopen dat u ook aanwezig bent. De toegang is vrij!                   
Van harte welkom!

AGENDA
Spreekuur pastores Credokerk – dinsdag – 09.00 – 10.00 uur.
Aanloophuis Credokerk – elke vrijdag – 14.00 – 16.00 uur
Bejaardensoos – elke maandag – 14.00 – 16.00 uur
PCOB – elke 3de donderdag van de maand – 09.45 uur
29 jan  handwerkclub. De Open Hof      

 
terug
 
 

Credokerk
datum en tijdstip 24-10-2021 om 10.00 uur
meer details

Credokerk
datum en tijdstip 31-10-2021 om 10.00 uur
meer details

Credokerk
datum en tijdstip 07-11-2021 om 10.00 uur
meer details

Credokerk
datum en tijdstip 14-11-2021 om
meer details

 
Credokerk

 
Credokerk van binnen

 
ANBI
http://www.protestantsekerk.nl/steunons/ANBI/Veel-gestelde-vragen/Paginas/Veel%20gestelde%20vragen.aspx
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.