PKN
Protestantse wijkgemeente Credo te Rotterdam-Zuid
 
Gaandeweg 19 Gaandeweg 19
                        INTERNETVERSIE

Kerkdiensten
Zondag 10 november 2019
Credokerk:                           10.00 uur  pastor Guus Ruijl
De Open Hof                        10.15 uur  pastor Ad Berkhout
Vredeskerk                           10.00 uur  dienst in Credokerk
Seinpost Slinge                    12.00 uur  bijbelstudie, daarna maaltijd                                         
Maasstadziekenhuis             10.00 uur  pastor Henry Wolterink
Ikaziaziekenhuis                 10.30 uur  ds. J.A.P. Vlasblom
Sonneburgh Gr. Kruisweg 10.15 uur  dhr. R.L. Antes
                       
Zondag 17 november 2019            
Credokerk                            10.00 uur  Gedachtenisdienst
                             pastor Guus Ruijl   m.m.v. Tanya Tienpont, harp
De Open Hof                       10.15 uur  pastor Theo de Koning
Vredeskerk                           10.00 uur ds. Fokje Wierdsma  H.A.
Seinpost Slinge                    12.00 uur  Celebration ds.Edwin de Jong
Maasstadziekenhuis            10.00 uur  pastor Desiree van der Hijden
Ikaziaziekenhuis                  10.30 uur  ds. A.H. Tamminga  H.A.
Sonneburgh Gr. Kruisweg   10.15 uur  ds. A.L.A. den Besten

Aafje Slinge
Woensdag 27 november –-pastor Alice de Waard - 14.30 uur

BIJBELLEESROOSTER

10 /11                Psalm 101                         17/11    Lucas 20 : 27 - 40
11 /11                Hosea   6 :    4 - 11a          18/11   Lucas 20 : 41 – 21 : 4
12 /11    Hosea   6 : 11b – 7 : 7                   19/11   Hosea   8 :   1 -  7                  
13/11     Hosea   7 :  8 - 16                          20/11   Hosea   8 :   8 -14
14/11     Lucas 20 :  1 – 8                            21/11  Hosea   9 :   1 -  9
15/11     Lucas 20 :  9 - 19                           22/11  Hosea   9 : 10 - 17
16/11    Lucas 20 : 20 - 26                           23/11   Psalm 39


MEDITATIE

Een houding van dankbaarheid

Zeg eens eerlijk: heb je er wel eens aan gedacht hoe het zou zijn om de hoofdprijs van de loterij te winnen? Ik wel. Een gigantisch bedrag op je bankrekening geeft heel veel mogelijkheden. Teveel om op te noemen zelfs. Met de hoofdprijs van de loterij op je rekening is het niet zo moeilijk om dankbaar te zijn.

Traditioneel wordt begin november in de kerk Dankdag voor gewas en arbeid gevierd. Nu zijn we door onze manier van leven steeds verder van het gewas verwijderd geraakt. We gaan gewoon naar de supermarkt en halen daar onze boodschappen. En werken doen we ook niet meer allemaal. Maar toch heeft dat idee van het tonen van dankbaarheid een belangrijke bijwerking: we worden er even bij stilgezet waar we nu eigenlijk dankbaar voor zijn.

Helaas is het zo dat de dankbaarheid in ons leven soms ver te zoeken is. Het is veel makkelijker om teleurgesteld te zijn. Of chagrijnig. Of verbitterd. Het is veel makkelijker om het negatieve in ons praten en ons denken de overhand te geven. En eerlijk is eerlijk: soms gebeuren er ook echt negatieve dingen in het leven. Maar elk jaar in november is het ondanks alles toch weer Dankdag.

Waar ben jij dankbaar voor? Een eenvoudige vraag die soms lastig te beantwoorden is. Neem vandaag eens even een paar minuten om daar over na te denken. Waar ben je dankbaar voor?
Misschien een mooie zonsondergang. Een vriendelijke ontmoeting. Een lekkere maaltijd. Dankbaar voor trouwe vrienden. Kinderen. Kleinkinderen. Het leven. God.
Paulus schrijft aan de Christenen in Kolosse: “Wees vervuld van dankbaarheid.” Ik weet dat ik daar nog aan kan werken. Maar leven vanuit een houding van dankbaarheid maakt het leven mooier. Voor jezelf en voor anderen. “Goede God, wilt u mij vandaag dankbaar maken. Amen.”
Edwin de Jong
Pastor-pionier Seinpost Slinge


BIJ DE DIENSTEN 

Eeuwigheidszondag

Op deze zondag gedenken wij hen die ons in het afgelopen kerkelijk jaar zijn voorgegaan. De namen van diegenen, die ons voorgingen worden gelezen en  kaarsen worden aangestoken.
In de Credokerk gebeurt dat op zondag 17 november. In de beide andere kerken op zondag 24 november.

Vieringen in De Open Hofkerk
Op zondag 17 november is Theo de Koning de voorganger. Hij is kerkelijk werker en jongerenpastor in Giessendam/ Hardinxveld. Hij is een veel gevraagd spreker en vindt het fijn om bij ons voor te kunnen gaan.
Op zondag 24 november gedenken we hen die ons voorgingen in De Open Hof. Muzikale medewerking verlenen  The New Life Singers uit Schiedam. Voorganger is Ad Berkhout.

Vieringen in de Credokerk
Op zondag 10 november zullen we bij de koffie een kort vragenformulier uitdelen en samen men u invullen over wensen voor de verdere samenwerking tussen Vredeskerk en Credokerk.  Wat kan anders en misschien nog beter? Gemeentebegeleidster Lydia Roosendaal helpt ons hierbij verder op weg.
Zondag 17 november noemen we de namen uit onze kring van hen die ontvallen zijn in het afgelopen kerkelijk jaar. We danken God ook voor allen  die er in ons leven waren, die ons een teken gaven of ons een weg wezen.
De vorm is hetzelfde als voorgaande jaren. Harpiste Tanya Tienpont verleent haar medewerking. Het orgel wordt bespeeld door Pieter Meyboom. Thema: ‘Laat ons niet los.’

Vieringen in de Vredeskerk
Op 10 november komen we samen in de Credokerk. De enige keer deze maand.  Op de zondagen van de voleinding neemt de ernst steeds meer toe. Alles komt in het licht van Gods toekomst te staan. En wat blijft er dan nog overeind van al die menselijke prestaties en pretenties. We lezen Lucas 19, 41-48. Thema: ‘Verdriet over de stad.’
Op 17 november vieren we het Heilig Avondmaal in de kring. Voorganger is ds. Fokje Wierdsma. Het  thema:zal zijn  ‘Andere omgang met mezelf en met de Ander’. We lezen in Exodus over Mozes de schaapherder, die anders leert omgaan met zijn mislukking en we lezen in Lucas dat er een nieuw licht schijnt op onze omgang met de andere mens en met de maatschappij.
Op zondag 24 november gedenken we hen die ons voorgingen in de Vredeskerk. Ook voor de bredere kring is er ruimte om te gedenken. Als u nog een naam wilt opgeven dan kunt u dat doen bij Gerda den Dunnen. Tanya Tienpont, harp en Ellen Pons, orgel verzorgen de muziek. Komt u ook?


MET EERBIED NOEMEN WIJ HUN NAMEN: 

Laat dan mijn hart U toebehoren
en laat mij door de wereld gaan met open
ogen, open oren
om al uw tekens te verstaan
Dan wordt het aardse leven goed,
omdat de hemel mij begroet    (lied 978,4)

Overleden gemeenteleden Credokerk  2018 – 2019


Overleden gemeenteleden Vredeskerk 2018 – 2019


Overleden gemeenteleden De Open HofSPREEKUUR

Elke dinsdag in de Credokerk van 9.00 tot 10.00 uur.  U kunt mij dan bellen of  langs komen. Zo nodig maak  ik een vervolg afspraak. Weet u welkom.    Guus Ruijl

AANLOOPHUIS CREDOKERK
Elke vrijdag bent u tussen 14:00-16:00 uur van harte welkom in de Credokerk. Welkom voor koffie of thee, een gesprekje en ontmoeting!
Op vrijdag 29 november is het een byzondere vrijdag. Dan staan we dankbaar stil bij het feit dat Ruud Hofman dan 30 jaar leiding geeft aan het Aanloophuis.

BIJBELGESPREKSGROEP (KRINGEN)
In de Credokerk is de volgende bijbelgespreksgroep  op dinsdag 19 november van 10.30 -11.30 uur. Nieuwe deelnemers zijn welkom.

OECUMENISCH LEERHUIS

Op woensdag 13 november om 14.00 uur in de Vredeskerk
In oktober op de tweede woensdag van de maand begint het oecumenisch leerhuis weer in de Vredeskerk.
We vervolgen ‘Hoe je zelf iets van je leven kunt maken (of toch niet?) van Ben Tichelaar.
Bert Tichelaar is gedragswetenschapper en protestant.
Vanuit zijn vak en als gelovige bespreekt hij hoe hij en wij als gelovigen in het leven staan en hoe maakbaar ons leven is.

Voor iedere deelnemer is er een boekje met de hele lezing 
Wij zien naar u uit. Vanaf 13.30 uur is er koffie en thee. Om 14.00 beginnen we met het leerhuis. Om 15.00 uur sluiten we af en drinken nog even wat met elkaar.
Guus Ruijl en Fokje Wierdsma

Filmmiddag in de Vredeskerk op maandag 11 november van 15.30 – 18.00 uur

Margriet Kranenburg is één van de trouwe medewerkers in de Vredeskerk.  Zij heeft meerdere interessante hobby’s. Eén van de hobby’s is dat zij films kent die je in je hart raken en die je nog heel lang bij blijven. Vorig jaar zijn we met een groep begonnen om regelmatig een film te kijken in de Vredeskerk. Nu willen we daar mee verder gaan. Om meer mensen de gelegenheid te geven de film te zien, willen we de film draaien in de middag. En in deze wintertijd maken we het extra gezellig door er ook een kop soep met brood bij te serveren rond half zes.

Op 11 november draait de film ‘De Vliegeraar’. Deze film is gebaseerd op de roman van Khaled Hoesseini. We zien twee jongens uit verschillenden gezinnen die vrienden zijn, maar in de context van de oorlog in Afghanistan. Kunnen zij onder die omstandigheden vrienden blijven? De film is gebaseerd op een waar gebeurd verhaal. Wilt u/wil jij meekijken? Bel met Fokje Wierdsma 06-44 21 65 17. Alvast hartelijk welkom. 
Margriet en FokjeLAATSTE NIEUWS OVER DE VAKANTIEWEEK IN VLEDDER
Het is al bijna zover. Tijd voor de vakantieweek van 25 – 29 november 2019. In de vorige Gaandeweg hebt u er over kunnen lezen. Er zijn nog enkele plaatsen vrij. Wees erbij. 
Er is in het hotel van alles te doen aan spellen (bordspelen, oudhollandse spelen en zelf bowlen) voor wie dat wil, maar gezellig bijpraten in een luie stoel met andere gemeenteleden kan ook. Dan zijn er nog de drie dagtochten met de touringcar van het hotel naar mooie bestemmingen in de omgeving, met ook daar een hapje en een kopje koffie of thee. Kortom: een week om van te genieten en zeker nog lang met elkaar van na te genieten. Er zijn nog enkele plaatsen vrij.
Opgeven kan nog steeds bij Grieta Stravers (tel. 06-55 18 87 61) of Fokje Wierdsma (06-44 21 65 17). Waarom zou u  zo’n heerlijke vakantie aan uw neus voorbij laten gaan? Voor de kosten hoeft u niet te laten.  
Grieta en Fokje

SPELLETJESAVOND IN DE OPEN HOF

Op de vrijdag 9 november 2019 is er spelletjesavond in De Open Hof. Inloop vanaf 19.30 uur, start om 20.00 uur. Iedereen harte welkom om te klaverjassen of voor een spelletje Rummicub.
Info bij Mirjam van Wanum (4802602).SINT VOOR KINT
We kijken al vooruit naar de decembermaand met zijn feesten van Sinterklaas en Kerst.
Feesten van cadeautjes geven en ontvangen. Dat is niet voor iedereen vanzelfsprekend. In Rotterdam leeft één op de vier kinderen in armoede, dan zit een cadeautje kopen voor je kinderen er meestal niet in. Door heel Rotterdam worden er allerlei acties gehouden om juist voor deze kinderen iets extra’s te doen. Wij doen daar graag aan mee en daar hebben we uw hulp bij nodig!
Op zondag 10 november wordt er een extra collecte gehouden voor de actie ‘Sint voor Kint’.
Van de opbrengst van deze actie krijgen gezinnen die in armoede leven een cadeaubon van de speelgoedwinkel ter waarde van € 20,- waarmee de ouders zelf een cadeautje kunnen kopen voor hun kinderen. In aanmerking komen alle gezinnen die een pakket ontvangen van de Voedselbank Rotterdam en daarnaast ook de gezinnen die we bereiken via onze diaconale partners in de verschillende wijken. Hoeveel kinderen kunnen wij blij maken? Doet u mee?
Gerda den Dunnen

HUWELIJKSJUBILEUMPastoralia:

Ad Berkhout en Guus RuijlBERKHOUTBERICHT
Half oktober waren mijn vrouw en ik enkele dagen in het Limburgse Epen. Een mooi dorpje gelegen in een golvend landschap, op een steenworp afstand van de Belgische en Duitse grens. Het is de streek die bekend staat als het Limburgs Heuvelland. En als je er wandelt en doorheen rijdt waan je je in een ander land vanwege de schitterende uitzichten. Wat ons daarbij enorm opviel was de veelheid aan vogels met hun vrolijke geluiden en de stilte in de avond en de nacht, niets te horen, heerlijk. Kortom een leefomgeving waar ik jaloers op kan worden. Op één van onze wandelingen kwamen we langs de dorpskerk van Epen, de Sint-Paulusbekeringkerk waar we even hebben rondgekeken. Het gebouw is  gewijd aan de bekering van de apostel Paulus. In de toren van de kerk is een stilteruimte ingericht en daar troffen we een glas-in-lood tafereel aan met de tekst: Quod perierat requiram, wat staat voor: het verlorene zal Ik zoeken. Zoals het  fotootje toont is er een herder te zien  die een schaapje uit zijn benarde situatie bevrijdt. De tekst is uit Ezechiel 34:16 waar het gaat over de slechte herders en de Goede Herder, slaat u het hoofdstuk er maar eens op na. Zo kom je al wandelend  in Limburg heel vaak in aanraking met Gods Woord. Al zou je de eerder genoemde  kerk links laten liggen, het kan niet missen dat je even verderop  een Maria kapelletje tegenkomt. Sterker nog, op het erf waar wij logeerden staat zo’n kapelletje.  En natuurlijk… ook dat zou je kunnen negeren. Maar zou God in Limburg meer op zoek zijn naar de mens dan hier in onze stad?….. Ik denk het niet …. dat doet Hij hier net zo goed. We zagen het daar verwoord in de naam van de kerk die ons herinnert aan wat een mens kan ondergaan als God hem aanraakt. We zagen het  in de tekst van het glas-in-lood en we zagen het in al die kapelletjes langs de wegen en paden. God zoekt ons en al kan ik dan geen Latijn, de afbeelding spreekt boekdelen. Bijbel-boekdelen…en die hebben we allemaal tot onze beschikking, daar hoef je niet voor van huis.
Ad Berkhout.

SAMEN ETEN
Gezamenlijke broodmaaltijd 8 november
De broodmaaltijd met altijd iets extra’s erbij is zoals altijd op de tweede vrijdag van de maand. Corrie en Nico Bloem en Margriet van Kranenburg weten er altijd weer iets bijzonders van te maken!
Vanaf 17.00 uur is er koffie en de maaltijd begint om 17.30 uur. Graag van te voren aanmelden bij de fam. Bloem, tel: 432 67 42.

Warme maaltijd in De Open Hof
Woensdag 13 november is er om 13 uur weer onze warme maaltijd in de Open Hof. Gezellig samen een goede maaltijd eten! Info en opgeven: mw. Cor Lampen (0104295334)
LET OP
De datum is veranderd van de Eetgroep in de Credokerk.
Dit wordt 19 november 2019, dit  i.v.m. vakantiereis naar Vledder.
De maaltijd in december komt te vervallen

BLOEMENGROET
Credokerk

De Open Hof
    
Vredeskerk
.

Al deze bloemen gingen vergezeld van een hartelijke groet van ons allemaal.


VERJAARDAGEN Slinge

 

VERJAARDAGEN Vreewijk

ZONDAGMIDDAGMUZIEK IN DE OPEN HOF

Op zondagmiddag 17 november geeft Martien de Vos een orgelconcert in de Open Hof. Adres Middelharnisstraat 153A. Er zullen werken gespeeld worden van Bach, Buxtehude en Couperin. De aanvang van het concert is 15.00 uur, zaal open 14.30 uur. Toegang € 6,= –pashouders € 4,=  kinderen t/m 12 jaar gratis. Kaartverkoop aan de zaal of reserveren via openhofconcerten@gmail.com  In de pauze is er koffie en thee en gelegenheid elkaar en de uitvoerend musicus te ontmoeten. Zondagmiddagmuziek is een samenwerkingsproject van de Prot. Wijkgem. Slinge en Vitaal Pendrecht met ondersteuning van de Gebiedscommissie Charlois.
Een volgend concert staat gepland op 8 december 2019 en is een Kerstmeezingconcert.

AKTIE SCHOENENDOOS

De laatste weken voor het inleveren van de dozen is aangebroken. Daarna worden de dozen naar het distributiecentrum in Zuidland gebracht waarvandaan ze zullen worden doorgestuurd naar het desbetreffende land. Daar worden ze gecontroleerd en er wordt in de taal van het land het evangelie meegestuurd.
Ook geef ik grote knuffels, poppen en gebreide kindertruitjes, sjaals, mutsen en sokken mee die niet in een doos passen.
Als er iemand is die wilt breien voor dit goede doel dan hoor ik dat graag. Dan is dat alvast voor het volgend jaar, voor wol kan worden gezorgd.
Er zijn al kerstkaarten in de molens in de Credokerk en De Open Hof.
Van harte aanbevolen.
Vriendelijke groeten van Henny Hoek. Tel. 4815874.

SAMEN ZINGEN IN DE BREEPLEINKERK  
 
Onder het motto: ' ZINGEN MAAKT BLIJ ' houdt de Breepleinkerk een  Koor-en samenzangdienst op  zondag 10 november Medewerking:  Vocalgroep Voice o.l.v. Martin Mans.  Voorganger ds. Erick Versloot ,  Organist Wim de Penning
De dienst  begint om 17.00 uur  

Op 24 november word er weer een Koor en samenzangdienst gehouden. Hieraan werken mee: Het Chr. Hoeksewaards Mannenkoor o.l.v.  Lennert Knops, Voorganger  ds. Panc Vermaat
Organist Martin Mans, Jantine Kalkman trompet.    
Ongeveer 8 minuten voor aanvang van de diensten is er al samenzang. Wij hopen dat u ook aanwezig bent.
De toegang is vrij!   Van harte welkom!

BEVESTIGING ds. COBY DE HAAN
Zondagmorgen vroeg rond 8.00 zijn we met een groepje van 14 personen naar Veenendaal waar onze voormalige predikant de. Coby de Haan in de ochtenddienst bevestigt zou worden als wijkpredikant.
In de bus was het al op deze vroege morgen behoorlijk druk, we hadden elkaar weer heel wat te vertellen leuke en minder leuke gebeurtenissen uit de gemeente.
De snoepjes gingen rond in de bus en voor we het wisten waren we op plaats van bestemming.
Wat een verassing was het voor Coby en Rejier en hun dochter Ruth dat wij als Zuidwijkers ook naar Veenendaal waren gekomen om bij de dienst aanwezig te zijn.
In de kerk waren er gelukkig plekjes voor ons gereserveerd evenals voor vele andere gasten o.a. uit Ommen de vorige gemeente van Coby.
Een volle kerk, koren en een speciaal welkomslied voor Coby het was een mooie warme dienst en wij waren blij erbij te kunnen zijn.

Na de dienst en een lange rij van mensen die in de rij stonden Coby veel geluk te willen wensen, kregen we heerlijke koffie en broodjes aangeboden.
Na nog met allerlei mensen te hebben nagepraat gingen we weer met het busje terug naar Rotterdam.
Het was een dag met een gouden randje die we niet graag hadden willen missen.

Met vriendelijke groet.

Diana Romijn

UNIEK CONCERT MET DE JOSTIBAND

Op 16 november is er in de Breepleinkerk een uniek middag-concert met de Jostiband o.l.v. Lyan Verburg,
Medewerking: “The Martin Mans Formation”o.l.v. Martin Mans
Aanvang 14.30 uur. 
Toegangskaarten € 18.00 zijn te bestellen via breepleinkerkconcert@outlook.com
 Tel. 010- 484.76.25 en 010-419.11.96

 COLLECTEN Credokerk


COLLECTEN Vredeskerk

AGENDA

Spreekuur pastores – dinsdag – 09.00 – 10.00 uur.
Aanloophuis Credokerk – elke vrijdag – 14.00 – 16.00 uur
Bejaardensoos – elke maandag – 14.00 – 16.00 uur
PCOB – elke 3de donderdag van de maand – 09.45 uur
19 november – Bijbelgespreksgroep – 10.30 – 11.30 uur – Credokerk
20 november –Handwerkclub Pendrecht –De Open Hof – 09.30 uur


LICHT IN DE NACHT
Nu dapper verdergaan, met opgeheven hoofd,
Met opgeheven hart en vol vertrouwen
dat  God je zorgen en je liefde zal aanschouwen
en in Zijn hart bewaart, zoals Hij heeft beloofd.
 
Probeer nu recht vooruit te kijken, naar dat punt,
dat kruispunt, waar de Heer je wilt ontmoeten
en je met uitgestoken hand wil groeten,
je voort wilt helpen, als jij haast niet verder kunt.

Want juist al laten alle mensen je alleen,
en  denk je, dat je alles op moet geven,
dan komt de Heer en schept je een nieuw leven
waar je Zijn zoon zult zien door duizend nachten heen… 

                                        Nel Benschop Uit Zo zag ik Hem
 
terug
 
 

Credokerk
datum en tijdstip 24-10-2021 om 10.00 uur
meer details

Credokerk
datum en tijdstip 31-10-2021 om 10.00 uur
meer details

Credokerk
datum en tijdstip 07-11-2021 om 10.00 uur
meer details

Credokerk
datum en tijdstip 14-11-2021 om
meer details

 
Credokerk

 
Credokerk van binnen

 
ANBI
http://www.protestantsekerk.nl/steunons/ANBI/Veel-gestelde-vragen/Paginas/Veel%20gestelde%20vragen.aspx
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.