PKN
Protestantse wijkgemeente Credo te Rotterdam-Zuid
 
Gaandeweg 18 Gaandeweg 18
Internetversie

Kerkdiensten
Zondag 27 oktober 2019
Credokerk:                           10.00 uur  ds. Fokje Wierdsma
De Open Hof                        10.15 uur  pastor Ad Berkhout
Vredeskerk                           10.00 uur  dienst in Credokerk 
Seinpost Slinge                     12.00 uur  bijbelstudie  
                                                                    aansluitend maaltijd                                          
Maasstadziekenhuis           10.00 uur  pastor C. Hoegen
Ikaziaziekenhuis                 10.30 uur  ds. J.A.P. Vlasblom
Sonneburgh Gr. Kruisweg 10.15 uur  ds. W.A. van Boeijen
                       
Zondag 3 november 2019  
Credokerk                            10.00 uur  dienst in De Open Hof
De Open Hof                        10.15 uur  pastor Guus Ruijl oogstdienst
Vredeskerk                           10.00 uur  ds. Anja Matser  dankdag
Seinpost Slinge                    12.00 uur  Celebration Edwin de Jong          
                                 viering Heilig Avondmaal  aansluitend maaltijd
Maasstadziekenhuis           10.00 uur  dhr A. Besems  
Ikaziaziekenhuis                  10.30 uur  ds. A.H. Tamminga
Sonneburgh Gr. Kruisweg   10.15 uur  ds. A.L.A. den Besten

Woensdag 6 november      
Sonneburgh  15.00 uur ds. A.L.A. den Besten -  Dankstond

BIJBELLEESROOSTER

27/10  2 Samuël 3:28-39                 03/11  Lucas 19:1-10
28/10  2 Samuël 4:1-12                   04/11  Lucas 19:11-28
29/10  2 Samuël 5:1-16                   05/11  2 Samuël 5:17-25
30/10  Psalm 58                              06/11  2 Samuël 6:1-11
31/10  Lucas 18:9-17                       07/11  2 Samuël 6:12-23
01/11  Lucas 18:18-30                     08/11  2 Samuël 7:1-16
02/11  Lucas 18: 31-43                    09/11  2 Samuël 7:17-29

MEDITATIE
Over blokkeren en vergeven (Lucas 17:1-4)

De term 'blokkeerfries' is uitgeroepen tot het woord van het jaar 2018. Welke woorden komen daar dit jaar bij? ‘Blokkeerboer’, ‘blokkeeractivist’? Waar de ene groep een actie aankondigt en je met al die tractors drukke wegen kunt verwachten, kiezen de klimaatactivisten ervoor om in onze hoofdstad onaangekondigd doorgaande wegen te blokkeren. In beide gevallen heb ik begrip voor de motieven om actie te voeren, maar het blokkeren van belangrijke verkeersaders gaat mij te ver. Je zult maar op weg zijn naar het ziekenhuis. Toch lijkt blokkeren een trend te worden om aandacht te vragen.
     Als Jezus op weg is naar Jeruzalem, spreekt Hij onderweg met zijn leerlingen over onvermijdelijke  blokkades op de weg. Alleen wee je gebeente als je voor één van de ‘geringen’ een struikelblok legt: voor kinderen, voor de jongere generatie, voor gelovigen die minder sterk in hun geloofsschoenen staan. Kortom, wees geen ‘sta in de weg’ voor een ander om Jezus te volgen. Leg geen struikelblok door je doen en laten waar een ander zich aan stoort, breng een ander niet ten val door je spreken waardoor zij vervreemdt van God, blokkeer een ander niet zijn eigen weg met de Heer te gaan.
     Maar goed, op die weg waar je elkaar zo nu en dan ergert, is vergeving het belangrijkste, zo leert Jezus ons. Maar ik ben toch geen ‘gekke henkie’? Iemand heeft je laten struikelen, onrecht aangedaan. Vergeven? Bekijk het maar! Wacht, luister goed: Jezus leert ons niet alles zomaar te pikken. Zeker niet, als iemand kwaad doet, spreek hem toe, confronteer hem met z’n daad en als hij dan tot inkeer komt, vergeef hem dan, zevenmaal… volledig.
     Blokkeren: geen goede optie… maar als ik in de file sta achter een aantal tractors denk ik aan vergeving.
Bert Davelaar
BIJ DE DIENSTEN

Vieringen in De Open Hof
In de  oogstdienst op 3 november zullen we stilstaan bij onze rijkdom. Daar danken we God voor!

Vieringen in de Credokerk
Op zondag 3 november is de oogstdienst in De Open Hof. Aanvang 10.15 uur

Vieringen in de Vredeskerk
Op 3 november gaat ds. Anja Matser voor. We staan stil bij de dankdag voor gewas en arbeid.

STILTEVIERING VREDESKERK  DINSDAG 5 OVEMBER


Nee, ik ben stil geworden.
Ik heb mijn ziel tot rust gebracht
(psalm 131,2)

Vanaf dit seizoen één keer per maand op de eerste dinsdagavond.
Elke maandelijkse viering willen we afsluiten met een drankje en de mogelijkheid nog even met elkaar in gesprek te gaan.
Weet u van harte welkom.
Met vriendelijke groet de voorbereidingsgroep, Cootje, Joost, Marianne en Wim.

SPREEKUUR

Elke dinsdag in de Credokerk van 9.00 tot 10.00 uur.  U kunt mij dan bellen of  langs komen. Zo nodig maak  ik een vervolg afspraak. Weet u welkom.    Guus Ruijl

GEZAMENLIJKE KERKENRAADSVERGADERINGEN

Op maandag 28 oktober om 19.30 uur vergaderen de beide wijkkerkenraden (Slinge en Vredeskerk-Breepleinkerk) in de Credokerk. Er zal een plan van aanpak liggen van mw. Lydia Roosendaal, gemeente begeleidster.
Het plan heeft twee brandpunten. Het verder samen optrekken van Vredeskerk en Credokerk in de Credokerk. Het andere brandpunt is het toekomstbestendig maken van het preekpunt De Open Hof.
Dat zijn geen nieuwe plannen. U hoorde er al diverse keren over op gemeentevergaderingen.
Een ander punt van zorg is de VVB in wijkgemeente Slinge. We zitten een paar duizend euro onder het begrote bedrag voor dit jaar. Wie helpt ons dit jaar rond te komen volgens de begroting? Uw bijdrage is van harte welkom.

Guus Ruijl

AANLOOPHUIS CREDOKERK

Elke vrijdag bent u tussen 14:00-16:00 uur van harte welkom in de Credokerk. Welkom voor koffie of thee, een gesprekje en ontmoeting!
Op vrijdag 29 november is het een byzondere vrijdag. Dan staan we dankbaar stil bij het feit dat Ruud Hofman dan 30 jaar leiding geeft aan het Aanloophuis.

MAANDAGMORGENGEBED IN DE OPEN HOF 
Maandag 4 november is er om 9:30 weer maandagmorgengebed in de Open Hof. Met en voor elkaar bidden wordt  als opbouwend en inspirerend ervaren.BIJBELGESPREKSGROEP (KRINGEN)
In de Credokerk is de volgende bijbelgespreksgroep  op dinsdag 22 oktober van 10.30 -11.30 uur. Nieuwe deelnemers zijn welkom.
 
OPROEP HUISWERKBEGELEIDERS

Wij zoeken enthousiastelingen die tegen een
vergoeding de dinsdagmiddag van 3 tot 6 vrij kunnen maken om te helpen bij het huiswerk van basisschoolleerlingen uit de wijk. Veel kinderen groeien op in eenoudergezinnen, waar ouders in de overlevingsstand staan. Kinderen missen een rustige plek en individuele aandacht om goed te kunnen leren. Tijdens de huiswerkbegeleiding is er ruimte, rust en aandacht voor de kinderen om zich bezig te houden met schooltaken.

Waar: Seinpost Slinge Zuidrijk, Schoonegge 60, Rotterdam
Wanneer: Dinsdagen van 15:00 tot 18:00
Vergoeding: Ja

Voor meer informatie: Rieneke de Vries, 06-43037657,
infokinderwerk@seinpostslinge.nl


Al zou de wereld morgen vergaan, dan plantte ik vandaag nog een appelboom.           Maarten Luther

SINT VOOR KIND

We kijken al vooruit naar de decembermaand met zijn feesten van Sinterklaas en Kerst.
Feesten van cadeautjes geven en ontvangen. Dat is niet voor iedereen vanzelfsprekend. In Rotterdam leeft één op de vier kinderen in armoede, dan zit een cadeautje kopen voor je kinderen er meestal niet in. Door heel Rotterdam worden er allerlei acties gehouden om juist voor deze kinderen iets extra’s te doen. Wij doen daar graag aan mee en daar hebben we uw hulp bij nodig!
Op zondag 10 november wordt er in alle drie de kerken een extra collecte gehouden voor de actie ‘Sint voor Kint’.
Van de opbrengst van deze actie krijgen gezinnen die in armoede leven een cadeaubon van de speelgoedwinkel ter waarde van € 20,- waarmee de ouders zelf een cadeautje kunnen kopen voor hun kinderen. In aanmerking komen alle gezinnen die een pakket ontvangen van de Voedselbank Rotterdam en daarnaast ook de gezinnen die we bereiken via onze diaconale partners in de verschillende wijken. Hoeveel kinderen kunnen wij blij maken? Doet u mee?

Gerda den Dunnen

HUWELIJKSJUBILEUM (mag helaas niet vermeld worden)

PASTORALIA (mag helaas niet vermeld worden)

SAMEN ETEN
Warme maaltijd Credokerk

Op dinsdag 29 oktober om 13.00 uur is de maandelijkse warme maaltijd in de Credokerk. Opgeven bij Grieta Stravers.

Gezamenlijke broodmaaltijd 8 november
De broodmaaltijd met altijd iets extra’s erbij is zoals altijd op de tweede vrijdag van de maand. Corrie en Nico Bloem en Margriet van Kranenburg weten er altijd weer iets bijzonders van te maken!
Vanaf 17.00 uur is er koffie en de maaltijd begint om 17.30 uur. Graag van te voren aanmelden bij de fam. Bloem, tel: 432 67 42.

Warme maaltijd in De Open Hof

Woensdag 13 november is er om 13 uur weer onze warme maaltijd in de Open Hof. Gezellig samen een goede maaltijd eten! Info en opgeven: mw. Cor Lampen (0104295334)

BLOEMENGROET

Credokerk

De Open Hof

Vredeskerk

.

En al deze bloemen gingen vergezeld van een hartelijke groet van ons allemaal.

DANKVERJAARDAGEN Slinge:
          

VERJAARDAGEN Vreewijk

,

Al deze jarigen van HARTE GEFELICITEERD en een fijne dag toegewenst !

Leesgroep in de Vredeskerk dinsdag 5 november 14.30 – 16.00 uur
Op dinsdagmiddag 5 november begint de leesgroep in de Vredeskerk. Het doel van de leesgroep is om samen met elkaar een boek te lezen en te bespreken. We beginnen met het van bisschop Desmond Tutu en zijn dochter Mpho Tutu. Dit is een boek waarin zij beiden beschrijven hoe vergeving in hun dagelijks leven een rol speelt. Zij hebben het daarmee tot een soort praktisch werkboek gemaakt voor de lezers. Het is daarmee een boek geworden dat niet alleen ontroert als je het leest, maar je ook helpt om mensen en situaties te vergeven op een diepe laag.
We willen ongeveer één keer per maand bij elkaar komen om het boek te lezen. Wilt u/wil jij meedoen in deze groep, dan graag even bellen met Fokje Wierdsma. Tel. 06-44216517.

Filmmiddag in de Vredeskerk op maandag 11 november van 15.30 – 18.00 uur
Margriet Kranenburg is één van de trouwe medewerkers in de Vredeskerk.      Zij heeft meerdere interessante hobby’s. Eén van de hobby’s is dat zij films kent die je in je hart raken en die je nog heel lang bij blijven. Vorig jaar zijn we met een groep begonnen om regelmatig een film te kijken in de Vredeskerk. Nu willen we daar mee verder gaan. Om meer mensen de gelegenheid te geven de film te zien, willen we de film draaien in de middag. En in deze wintertijd maken we het extra gezellig door er ook een kop soep met brood bij te serveren rond half zes.
Op 11 november draait de film ‘De Vliegeraar’. Deze film is gebaseerd op de roman van Khaled Hoesseini. We zien twee jongens uit verschillenden gezinnen die vrienden zijn, maar in de context van de oorlog in Afghanistan. Kunnen zij onder die omstandigheden vrienden blijven? De film is gebaseerd op een waar gebeurd verhaal. Wilt u/wil jij meekijken? Bel met Fokje Wierdsma 06-44 21 65 17. Alvast hartelijk welkom. 
Margriet en Fokje

Heerlijk een weekje samen op vakantie naar het drieprovinciën-punt in het noorden
Van 25 – 29 november 2019 gaan we met een mooie, gezellige groep uit de wijkgemeenten naar Vledder voor een heerlijke vakantieweek. Vledder ligt op een knooppunt van Friesland, Drenthe en Overijssel. Een prachtig brinkdorp in een schitterende omgeving. Aan de Brink in Vledder ligt het hotel waar we verblijven en waar we getrakteerd worden op een heerlijke verwenweek.
Er is in het hotel van alles te doen aan spellen (bordspelen, oudhollandse spelen en zelf bowlen) voor wie dat wil, maar gezellig bijpraten in een luie stoel met andere gemeenteleden kan ook. Dan zijn er nog de drie dagtochten met de touringcar van het hotel naar mooie bestemmingen in de omgeving, met ook daar een hapje en een kopje koffie of thee. Kortom: een week om van te genieten en zeker nog lang met elkaar van na te genieten. Er zijn nog enkele plaatsen vrij.
Opgeven kan nog steeds bij Grieta Stravers (tel. 06-55 18 87 61) of Fokje Wierdsma (06-44 21 65 17). Waarom zou u  zo’n heerlijke vakantie aan uw neus voorbij laten gaan? Voor de kosten hoeft u niet te laten.  
Grieta en Fokje

SPELLETJESAVOND    IN    DE OPEN HOF

Op de laatste vrijdag van de maand is er spelletjesavond in De Open Hof. Inloop vanaf 19.30 uur, start om 20.00 uur. Iedereen harte welkom om te klaverjassen of voor een spelletje Rummicub.
Info bij Mirjam van Wanum (4802602).


De klok gaat deze zondag een uur achteruit.Zolang je bij jezelf gebreken ziet, moet je je niet aan een ander ergeren.             
Maarten Luther

BEJAARDENSOOS

Zoals velen weten komen wij bij elkaar op maandagmiddag van 14.00 – 16.00 uur in de Credokerk. Het is er gezellig. Er worden spelletjes gespeeld, gekaart er zijn er die kaarten maken en er zitten zelfs dames te breien. Mocht u zin hebben kom gerust eens kijken. Tot ziens !!

ZINGEN MAAKT BLIJ
 
 Onder het motto 'ZINGEN MAAKT BLIJ' houdt de Breepleinkerk   Koor- en samenzangdiensten op zondag  27 oktober  a.s. 
Hieraan werken mee:
Zaans Interkerkelijk Mannenkoor o.l.v. Hugo van der Meij,
Orgel Martin Mans, Voorganger ds. Koos Staat.
De dienst begint om 17.00 uur.
Ongeveer 8 minuten voor aanvang van de dienst is er al samenzang. De toegang is vrij!   Van harte welkom!

COLLECTEN Vredeskerk


GIFTEN Slinge


Voor deze giften: Hartelijk dank !!

AGENDA

Spreekuur pastores – dinsdag – 09.00 – 10.00 uur.
Aanloophuis Credokerk – elke vrijdag – 14.00 – 16.00 uur
Bejaardensoos – elke maandag – 14.00 – 16.00 uur
PCOB – elke 3de donderdag van de maand – 09.45 uur
5 november – Bijbelgespreksgroep – 10.30 – 11.30 uur – Credokerk
6 november – breiclub Pendrecht – De Open Hof – 09.30 uur

----------------------------

Een vaste burcht is onze God,
een wal die ’t kwaad zal keren;
Zijn sterke arm houdt buiten schot
wie zich niet kan verweren.
De vorst van het kwaad,
de aartsvijand staat
geharnast in ’t veld;
in list en in geweld
kan geen hem evenaren.

Gods heilig woord alleen houdt stand,
Gods waarheid zal ons staven.
Hij leidt ons en met milde hand
schenkt Hij zijn geestesgaven.
Al rooft de tyran
ons wat hij maar kan,
ons goed en ons bloed
laat hem zijn overmoed!
Gods rijk blijft ons behouden.

Uit: Liedboek der Kerken: gezang 401:1 en 4
Maarten Luther
 
terug
 
 

Credokerk
datum en tijdstip 24-10-2021 om 10.00 uur
meer details

Credokerk
datum en tijdstip 31-10-2021 om 10.00 uur
meer details

Credokerk
datum en tijdstip 07-11-2021 om 10.00 uur
meer details

Credokerk
datum en tijdstip 14-11-2021 om
meer details

 
Credokerk

 
Credokerk van binnen

 
ANBI
http://www.protestantsekerk.nl/steunons/ANBI/Veel-gestelde-vragen/Paginas/Veel%20gestelde%20vragen.aspx
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.