PKN
Protestantse wijkgemeente Credo te Rotterdam-Zuid
 
Gaandeweg 17 Gaandeweg 17Kerkdiensten
Zondag 18 oktober
Credokerk                 10.00 uur:      ds. Fokje Wierdsma
De Open Hof            10.00 uur:      pastor Ad Berkhout
Seinpost Slinge         12.00 uur:      Bijbelstudie, daarna maaltijd

Zondag 25 oktober
Credokerk                 10.00 uur:      ds. Bert Davelaar
De Open Hof            10.00 uur:      pastor Johan Bos – Doopdienst
Seinpost Slinge         12.00 uur:      Celebration – daarna maaltijd

Let u erop dat u zich op moet geven om de kerkdiensten bij te wonen. Voor de Open Hof kunt u Rieta Renkema bellen en voor de Credokerk Grieta Stravers (nummers zie colofon)

Bijbelleesrooster
18/10  Matteüs 21:18-22                 25/10 Nehemia 7:72b-8:12
19/10  Matteüs 21:23-32                 26/10 Nehemia 8:13-18
20/10 Matteüs 21:33-46                  27/10 Nehemia 9:1-17
21/10 Matteüs 22:1-14                    28/10 Nehemia 9:18-28
22/10 Matteüs 22:15-22                  29/10 Nehemia 9:29-10:1(28)
23/10 Matteüs 22:23-33                  30/10 Nehemia 10:29-40
24/10 Psalm 110                              31/10 Psalm 43

Meditatie:
Prediker 11: 4  Wie altijd op de wind let, komt nooit aan zaaien toe; wie altijd naar de wolken kijkt, komt nooit aan maaien toe.
In onze moderne samenleving is weinig ruimte voor onzekerheden. Alles moet gepland en van te voren goed doordacht zijn. Zoveel mogelijk risico’s uitsluiten en gaan voor zekerheid, want als er iets fout gaat kost het geld. De hedendaagse maatschappij houdt van zekerheid. Zo gaat de moderne boer met zijn GPS gestuurde machines het land in. Er wordt op de centimeter gezaaid, er wordt op de centimeter gewied en zo  efficiënt mogelijk geoogst. En toch, ondanks alle High-Tech apparatuur blijft de boer afhankelijk van wat het weer doet in het groeiseizoen en wordt daarmee de opbrengst van zijn land bepaald. In de tijd van Salomo was wellicht meer van toepassing op het werk van de boer het spreekwoord: Wie niet waagt, die niet wint. Zo af en toe moet je toch een risico durven nemen. Zal er aan het einde van het seizoen geoogst kunnen worden en daarmee brood op de plank zijn dan moet er wel op een keer gezaaid en gemaaid worden. Je kunt niet altijd blijven afwachten omdat de wegen van de wind en de wolken verborgen zijn voor de mens. Als je meer leest in Prediker dan deze regel alleen dan kom je er achter dat het gaat over het geheimenis van Gods werk, dat het gaat over het feit dat wij niet alles kunnen doorgronden wat God doet. Dat het er over gaat dat Hij bestuurt en  wij  onze plaats hebben in Zijn plan. Dat we mogen leven, met alle onzekerheden die er zijn in ons leven, maar wel in Zijn plan. Daarvan zingt Opwekking 42 : ‘k Stel mijn vertrouwen op de Heer mijn God, want in Zijn hand ligt heel mijn levenslot. Hem heb ik lief, Zijn vrede woont in mij, ‘k zie naar Hem op en ‘k weet Hij is mij steeds nabij.
Pastor Ad Berkhout.

Bij de diensten:
Vieringen in de Credokerk:
Op 18 oktober zal ds. Fokje Wierdsma voorgaan in de dienst. De geplande oecumenische dienst in de Bavo is wegens Coronamaatregelen afgelast.
Op 25 oktober zal ds. Bert Davelaar de dienst voorgaan die in het teken staat van Bijbelzondag.
Vieringen in De Open Hof
Op 18 oktober zal pastor Ad Berkhout  voorgaan in de dienst. De geplande oecumenische dienst in de Bavo is wegens Coronamaatregelen afgelast.
Op 25 oktober is er een doopdienst in De Open Hof, daarin zal pastor Johan Bos voorgaan. Op deze zondag wordt gedoopt: Anouk Adriana van Weel, dochter van Benny en Anja van Weel. Vanwege de Corona maatregelen gaan we uit van uw begrip dat gasten van dit gezin voorrang krijgen bij de aanmelding om de dienst bij te wonen.
 
Bijbelgespreksgroep (kringen)
In De Open Hof zijn we op zondag 4 oktober weer begonnen met onze Bijbelstudie. De opkomst was zeer goed, we waren bijna compleet. Ons eerste gesprek ging over de ervaringen van ieder in   Coronatijd. Onze volgende bijeenkomst zal op zondag 1 november zijn waarin we zullen praten over wat deze bijzondere tijd doet met ons geloofsleven.
Met de andere Bijbelkring van De Open Hof moeten nog afspraken gemaakt worden hoe we binnenkort verder gaan.
Pastor Ad Berkhout

Pastoralia:


Bos-bericht

Héhé, het is vakantie! Een diepe zucht, soms kun je er zo aan toe zijn. Niets moet, (bijna) alles mag. Vakantie komt van het Latijnse vacantia, dit betekent: even vrij zijn van verplichtingen. Een verplichting is iets dat moet, werken of studeren, vrijwilligerswerk (dat wel vrijwillig is maar niet vrijblijvend). Even geen verplichtingen, ook geen telefoon of mails. dat klinkt goed. Maar vakantie is meer. Het is ook even toekomen aan een goed boek, wat langer slapen en daarna uitgebreid ontbijten, echt even de tijd nemen voor elkaar met een goed glas wijn, heerlijk vertoeven in de natuur. Als hedendaagse mensen kunnen we niet zonder vakantie. Nog niet zo heel lang geleden was vakantie iets voor de gegoede mensen. Zonder geld kon dat niet. En, helaas, geldt dit nog steeds. Velen hebben niet de middelen of de gezondheid om er eens even lekker er tussenuit te kunnen. Eigenlijk staan we daar als mensen die vakantie als iets vanzelfsprekend vinden veel te weinig bij stil!
Gelukkig zijn er allerlei fondsen, middelen om iets te betekenen voor hen die niet op vakantie kunnen, maar lang niet iedereen komt aan bod. Laten we als we op vakantie zijn of gaan ook eens bij deze mensen stilstaan, bijvoorbeeld door een deel van je vakantiebudget te doneren aan een stichting die vakantie voor de minima mogelijk maakt!
Als u dit leest is onze vakantie al weer bijna voorbij, maar als alles goed is zijn we weer helemaal fit om de Heer en zijn gemeente te dienen met nieuwe kracht.
Ook namens Liesbeth een hartelijke groet,
Johan Bos

Bloemengroet:
Vanuit De Open Hof zijn de bloemen op 4 oktober gegaan naar mw. A.F. v.d. Kemp-de Zwart Kerkwervesingel 109 en op 11 okt naar mw. J. Koole Burghsluissingel 17.
Vanuit de Credokerk gingen de bloemen op 4 oktober naar mw A.G. van Dongen- van Muijden, Slinge 72 en op 11 oktober naar mw F.L. de Kam-van der Knaap, Groene Kruisweg 381
Op 4 oktober gingen de bloemen naar dhr. en mw. van  Gend  Lede 83; Margriet van Kranenburg, Olmendaal 41 kreeg op 11 oktober de bloemen.


Al deze jarigen van harte gefeliciteerd en een fijne dag toegewenst.
Bedankt!


Vreugde en verdriet liggen dicht bij elkaar. Wij willen ieder bedanken, die ons warme gevoelens gaven via de mooie kaarten en ook het prachtige boeket dat wij vanuit de kerk ontvingen.
Hartelijk dank !
Huib en Jannie van der Weele.

Met elkaar op vakantie in 2021:
We hebben  gekozen om met BTR reizen naar Hotel Am Park in Stadtkyll in de Vulkaaneifel in Duitsland te gaan. De kosten voor dit reisje, dat gepland staat voor maandag 12 april tot en met vrijdag 16 april 2021 bedragen € 500 per persoon. Voor een 1 persoonskamer moet  € 55 toeslag betaald worden. Daar staat tegenover dat de reis All Inclusive is. We hopen dat velen enthousiast zijn om mee te gaan met dit reisje. U kunt vrienden en/of familieleden eveneens uitnodigen om mee te gaan.  U kunt zich  inschrijven bij mw. Grieta Stravers onder tel.nr. 06-55188761 of via de mail:
scribawijkgemeenteslinge@gmail.com
Met vriendelijke groet van het organiserend team bestaande uit: Joke van Rosmalen, Grieta Stravers, Fokje Wierdsma en Ad Berkhout.

CORONATIJD
COLLECTEGELDEN

In deze coronatijd zijn er geen diensten in de eigen kerk. Wellicht maakt u gebruik van de streamdiensten vanuit de omliggende kerken waar naast geluid ook beeld te zien is. Het is fijn om zo nog met elkaar verbonden te zijn. De solidariteit is heel groot in deze tijd. De diaconale ondersteuning gaat gewoon door, maar ook de kosten voor de wijkgemeenten. Helaas missen we nu wel de collectegelden en huuropbrengsten. Daarom roepen wij u op om de bijdragen die u gewend was wekelijks in de collectezak te doen op te sparen en bijv. één keer in de maand over te maken op onderstaande bankrekeningen.
Deze bankrekeningen zijn:
Voor Slinge nummer NL60 INGB 0000 114 661 t.n.v. Diaconie Prot. wijkgemeente Slinge
Voor de Vredeskerk nummer NL33 RABO 0373 728 239 t.n.v. CvK PG Rotterdam-Zuid Wijkgemeente Vredeskerk-Breepleinkerk.
Wilt u bij uw betaling  ‘collectes’ vermelden. Wij zullen de opbrengsten delen tussen de diaconie en de kerk.
Alvast onze hartelijke dank!
De penningmeesters
Gebedsbrief
We leven thans in een vreemde en verwarde tijd. Wat verwacht werd in het najaar, is bewaarheid geworden, opnieuw een grote toename in de besmettingen van het Coronavirus. Wie kent er niet iemand die door het virus besmet is geraakt, wie heeft er geen geliefd medemens verloren?
De dagen zijn voor velen saai en stil.
En we vragen ons af hoe het verder zal gaan en wanneer er een vaccin gevonden zal worden.
En toch zegt God tegen ons: we hoeven niet te vrezen, we hoeven geen angst te hebben, want door Hem ontbreekt ons niets.
Wat is het in deze tijd, waarin we elkaar niet zo vaak kunnen ontmoeten, belangrijk dat we voorbede voor elkaar doen. In ons gebed allen die ons lief zijn en ter harte gaan bij God brengen.
Maar naast ons bidden, moeten we ook zorgen voor elkaar, waar mogelijk , Jezus is gekomen om ons te verlossen van het kwaad en van onze angsten. Maar Hij is ook gekomen om het Koninkrijk te vestigen en de mensen Liefde te leren.
Gebed is er altijd nodig voor alle vluchtelingen en asielzoekers op deze wereld, zovelen zijn ongewenst, maar bij Jezus is niemand teveel.
Gebed voor allen die vervolgd worden om hun geloof, Heer Jezus ontferm U.
Gebed voor allen die leven in armoede, voor allen die verder moeten zonder werk en inkomen, voor allen die in schulden moeten leven…Heer Jezus, geef hen hoop en toekomst!!
Gebed om vrede in het Midden-Oosten, voor Israël en het Palestijnse volk, voor Syrië, voor Irak en nu ook weer voor Armenië en Azerbaidjan. Heer Jezus, U alleen kunt vrede geven, want U bent de ware Vrede.
We bidden voor de wereldleiders om wijsheid. We bidden voor allen in de ziekenhuizen en verpleeghuizen en voor alle zorgverleners.
We bidden voor de ganse schepping, voor al wat leeft!!
Alles wat adem heeft, love de Here. Hij is onze Rots, onze Verlosser!!
Hij alleen kan de wereld redden en de chaos stoppen die wij ervan gemaakt hebben. Laten we Hem blijven danken en eren, en bovenal Hem trouw blijven, zoals Hij trouw is aan ons.

Een warme groet aan u allen, Kees Loren de Jong.

Aktie Schoenendoos

Het gaat goed met onze actie. We hebben alleen nog deze maand want in november brengen we de dozen naar het verzendpunt. Ik heb nog heel wat lege dozen staan dus als iemand nog een doos wil vullen: GRAAG.
In De Open Hof en de Credokerk staan inmiddels kerstkaarten en ook de opbrengst daarvan is voor de Schoenendozen. Zij kosten € 1,00 per stuk, op sommigen staat de prijs niet goed maar het is € 1,00. Alleen hebben we nog wel wat financiële hulp nodig want voor het opsturen van de dozen hebben wij nog niet genoeg. Op de giro van de diaconie is  € 75,00 binnen gekomen en daar ben ik erg blij mee. Als u eventueel wat stort wilt u dan vermelden dat het voor de Aktie Schoenendoos is.
Het is bij mij in de gang en een kamertje al vol van de dozen, wat heerlijk als straks de kinderen deze mogen ontvangen, de blijdschap straalt van hun gezicht.
Alvast iedereen hartelijk bedankt!

Henny Hoek.Nieuwsbrief Classispredikant Zuid-Holland Zuid

DE LOFPRIJZING GAAT – toch – DOOR
Midden voor de troon en eromheen waren vier wezens..
Openbaring 4:6

Zusters en broeders
In Openbaring 4 mag Johannes een blik werpen in de hemelse troonzaal. Hij krijgt hoge en heilige dingen te zien; er is iemand die op de troon zetelt, getekend met de kleurrijke gestalte van edelstenen. Er zijn bliksemschichten te zien en donderslagen te horen – en toch is dat alles niet afschrikwekkend, want er is een regenboog zichtbaar om de troon met maar één kleur, het smaragdgroen van Gods trouw.
Naast 24 oudsten om de troon heen ziet Johannes ook 4 dieren, letterlijk: 4 levende wezens. Het eerste wezen vertoont de trekken van een leeuw, het tweede van een jonge stier, het derde heeft een gezicht als van een mens en het laatste lijkt op een adelaar. Ze hebben, ze zij één en al oog. En heel bijzonder, dag en nacht zingen zij een loflied. Het is de lofprijzing op Hem die op de troon zit en die leeft tot in eeuwigheid: “Heilig, heilig, heilig is God de Heer, de Almachtige, die is en die was en die komt!”
Dit gedeelte helpt mij verder nu in deze dagen het dringende advies klinkt om de komende weken met maximaal 30 gemeenteleden samen te komen en de samenzang achterwege te laten. Dit advies heeft me geraakt en ik heb mezelf de vraag gesteld hoe dat komt? Heeft het te maken met de aanleiding – een tv-reportage over medegelovigen – en de snelheid en impact van het advies? Is het de teleurstelling dat er in een keer een streep gaat door een uiterst consciëntieuze praktijd van (weer) veilig naar de kerk gaan, waar zoveel voor komt kijken?
Er zit nog een andere kant aan. De laatste maanden ben ik nog scherper bepaald bij het belang van de eredienst. En dan bedoel ik niet alleen het beoefenen van de onderlinge gemeenschap, de grote betekenis van koffiedrinken na de dienst, het omzien naar elkaar. In de liturgie op zondag is er sprake van worship, van het volbrengen van de lofprijzing. We worden bepaald bij de werkelijkheid van God, van Pasen; we worden vanuit de Schriften op andere gedachten gebracht over deze wereld en over onszelf; er wordt gebeden – ook plaatsvervangend door de wereld; de Maaltijd wordt gevierd als voorproef van Gods Rijk. We worden vanuit de eredienst aangemoedigd te leven als mensen die bij God horen… Daaraan in vrijheid deel te kunnen hebben is zo kostbaar.
Naar het zich laat aanzien – ontwikkelingen wisselen zich af – is de ruimte om samen te komen de komende tijd opnieuw kleiner. Dat doet pijn. Het is echter ook een ondubbelzinnig signaal dat wij als kerk delen in de grote zorgen om de oplopende Coronabesmettingen en daarin onze verantwoordelijkheid niet uit de weg gaan.
Toen we met Covid-19 geconfronteerd werden in maart dacht ik aan de woorden van Bonhoeffer: nu komt het aan op bidden, wachten op Gods tijd en het goede doen onder de mensen, ik laat de woorden opnieuw tot me doordringen.
En dan Openbaring 4. Het visioen van de vier wezens maakt duidelijk dat de hele bezielde schepping uit de vier hoeken van de aarde in Gods aandacht staat. God draagt al wat leeft op zijn hart, alles is bij Hem ‘veilig en teder bewaard’, ook nu in deze enerverende tijd. Stel je dat eens voor. Ontroerend is daarbij dat de vier levende wezens een loflied aanheffen; het eerste loflied dat in het boek Openbaring in de hemel klinkt.
Er zijn tijden dat je door wat je meemaakt in je leven het loflied niet kunt zingen. Wij weten inmiddels dat er ook tijden zijn waarin het niet veilig kan zijn om te zingen. In de hemel gaat de lofzang op Hem die op de troon zit evenwel onverminderd door – plaatsvervangend en inspirerend. ‘De hemel bruist van dynamiek om het leven op aarde op gang te houden.’(Jos de Heer)
Onze premier gaf als vuistregel voor het dragen van mondmaskers: ‘overal waar je de hemel niet kunt zien’. Die oriëntatie op de hemel voor ons dagelijks leven spreekt mij zeer aan. Laten wij voor elkaar, voor onze overheid en onze samenleving bidden om wijsheid, moed, kracht en volharding.

In verbondenheid,
Ds. Gerrit van Meijeren, Classispredikant Zuid-Holland Zuid.
g.vanmeijeren@protestantsekerk.nl
06 543 13341
Voor  deze giften Hartelijk Dank !!

OUD
Oud zijn is geen zaak van jaren
Als ik ’t even zeggen mag
Meerd’re malen heb ik mensen
Oud zien worden in één dag.

Leven is nog zoiets anders
Dan alleen de rikketik
k’Heb ook mensen jong zien worden
in een enkel ogenblik.
Toon Hermans – Uit: 24 rozen
Kerkdiensten
Zondag 18 oktober
Credokerk        10.00 uur:    ds. Fokje Wierdsma
De Open Hof    10.00 uur:    pastor Ad Berkhout
Seinpost Slinge    12.00 uur:    Bijbelstudie, daarna maaltijd

Zondag 25 oktober
Credokerk        10.00 uur:    ds. Bert Davelaar
De Open Hof    10.00 uur:    pastor Johan Bos – Doopdienst
Seinpost Slinge     12.00 uur:     Celebration – daarna maaltijd

Let u erop dat u zich op moet geven om de kerkdiensten bij te wonen. Voor de Open Hof kunt u Rieta Renkema bellen en voor de Credokerk Grieta Stravers (nummers zie colofon)

Bijbelleesrooster
18/10  Matteüs 21:18-22        25/10    Nehemia 7:72b-8:12
19/10  Matteüs 21:23-32        26/10    Nehemia 8:13-18
20/10    Matteüs 21:33-46        27/10    Nehemia 9:1-17
21/10    Matteüs 22:1-14        28/10    Nehemia 9:18-28
22/10    Matteüs 22:15-22        29/10    Nehemia 9:29-10:1(28)
23/10     Matteüs 22:23-33        30/10    Nehemia 10:29-40
24/10    Psalm 110            31/10    Psalm 43

Meditatie:
Prediker 11: 4  Wie altijd op de wind let, komt nooit aan zaaien toe; wie altijd naar de wolken kijkt, komt nooit aan maaien toe. 
In onze moderne samenleving is weinig ruimte voor onzekerheden. Alles moet gepland en van te voren goed doordacht zijn. Zoveel mogelijk risico’s uitsluiten en gaan voor zekerheid, want als er iets fout gaat kost het geld. De hedendaagse maatschappij houdt van zekerheid. Zo gaat de moderne boer met zijn GPS gestuurde machines het land in. Er wordt op de centimeter gezaaid, er wordt op de centimeter gewied en zo  efficiënt mogelijk geoogst. En toch, ondanks alle High-Tech apparatuur blijft de boer afhankelijk van wat het weer doet in het groeiseizoen en wordt daarmee de opbrengst van zijn land bepaald. In de tijd van Salomo was wellicht meer van toepassing op het werk van de boer het spreekwoord: Wie niet waagt, die niet wint. Zo af en toe moet je toch een risico durven nemen. Zal er aan het einde van het seizoen geoogst kunnen worden en daarmee brood op de plank zijn dan moet er wel op een keer gezaaid en gemaaid worden. Je kunt niet altijd blijven afwachten omdat de wegen van de wind en de wolken verborgen zijn voor de mens. Als je meer leest in Prediker dan deze regel alleen dan kom je er achter dat het gaat over het geheimenis van Gods werk, dat het gaat over het feit dat wij niet alles kunnen doorgronden wat God doet. Dat het er over gaat dat Hij bestuurt en  wij  onze plaats hebben in Zijn plan. Dat we mogen leven, met alle onzekerheden die er zijn in ons leven, maar wel in Zijn plan. Daarvan zingt Opwekking 42 : ‘k Stel mijn vertrouwen op de Heer mijn God, want in Zijn hand ligt heel mijn levenslot. Hem heb ik lief, Zijn vrede woont in mij, ‘k zie naar Hem op en ‘k weet Hij is mij steeds nabij.
Pastor Ad Berkhout.

Bij de diensten:
Vieringen in de Credokerk:
Op 18 oktober zal ds. Fokje Wierdsma voorgaan in de dienst. De geplande oecumenische dienst in de Bavo is wegens Coronamaatregelen afgelast.
Op 25 oktober zal ds. Bert Davelaar de dienst voorgaan die in het teken staat van Bijbelzondag.
Vieringen in De Open Hof
Op 18 oktober zal pastor Ad Berkhout  voorgaan in de dienst. De geplande oecumenische dienst in de Bavo is wegens Coronamaatregelen afgelast.
Op 25 oktober is er een doopdienst in De Open Hof, daarin zal pastor Johan Bos voorgaan. Op deze zondag wordt gedoopt: Anouk Adriana van Weel, dochter van Benny en Anja van Weel. Vanwege de Corona maatregelen gaan we uit van uw begrip dat gasten van dit gezin voorrang krijgen bij de aanmelding om de dienst bij te wonen.
  
Bijbelgespreksgroep (kringen) 
In De Open Hof zijn we op zondag 4 oktober weer begonnen met onze Bijbelstudie. De opkomst was zeer goed, we waren bijna compleet. Ons eerste gesprek ging over de ervaringen van ieder in   Coronatijd. Onze volgende bijeenkomst zal op zondag 1 november zijn waarin we zullen praten over wat deze bijzondere tijd doet met ons geloofsleven.
Met de andere Bijbelkring van De Open Hof moeten nog afspraken gemaakt worden hoe we binnenkort verder gaan.
Pastor Ad Berkhout

Pastoralia:


Bos-bericht
 
Héhé, het is vakantie! Een diepe zucht, soms kun je er zo aan toe zijn. Niets moet, (bijna) alles mag. Vakantie komt van het Latijnse vacantia, dit betekent: even vrij zijn van verplichtingen. Een verplichting is iets dat moet, werken of studeren, vrijwilligerswerk (dat wel vrijwillig is maar niet vrijblijvend). Even geen verplichtingen, ook geen telefoon of mails. dat klinkt goed. Maar vakantie is meer. Het is ook even toekomen aan een goed boek, wat langer slapen en daarna uitgebreid ontbijten, echt even de tijd nemen voor elkaar met een goed glas wijn, heerlijk vertoeven in de natuur. Als hedendaagse mensen kunnen we niet zonder vakantie. Nog niet zo heel lang geleden was vakantie iets voor de gegoede mensen. Zonder geld kon dat niet. En, helaas, geldt dit nog steeds. Velen hebben niet de middelen of de gezondheid om er eens even lekker er tussenuit te kunnen. Eigenlijk staan we daar als mensen die vakantie als iets vanzelfsprekend vinden veel te weinig bij stil!
Gelukkig zijn er allerlei fondsen, middelen om iets te betekenen voor hen die niet op vakantie kunnen, maar lang niet iedereen komt aan bod. Laten we als we op vakantie zijn of gaan ook eens bij deze mensen stilstaan, bijvoorbeeld door een deel van je vakantiebudget te doneren aan een stichting die vakantie voor de minima mogelijk maakt!
Als u dit leest is onze vakantie al weer bijna voorbij, maar als alles goed is zijn we weer helemaal fit om de Heer en zijn gemeente te dienen met nieuwe kracht.
Ook namens Liesbeth een hartelijke groet,
Johan Bos

Bloemengroet:
Vanuit De Open Hof zijn de bloemen op 4 oktober gegaan naar mw. A.F. v.d. Kemp-de Zwart Kerkwervesingel 109 en op 11 okt naar mw. J. Koole Burghsluissingel 17.
Vanuit de Credokerk gingen de bloemen op 4 oktober naar mw A.G. van Dongen- van Muijden, Slinge 72 en op 11 oktober naar mw F.L. de Kam-van der Knaap, Groene Kruisweg 381
Op 4 oktober gingen de bloemen naar dhr. en mw. van  Gend  Lede 83; Margriet van Kranenburg, Olmendaal 41 kreeg op 11 oktober de bloemen.


Al deze jarigen van harte gefeliciteerd en een fijne dag toegewenst.
Bedankt!


Vreugde en verdriet liggen dicht bij elkaar. Wij willen ieder bedanken, die ons warme gevoelens gaven via de mooie kaarten en ook het prachtige boeket dat wij vanuit de kerk ontvingen.
Hartelijk dank !
Huib en Jannie van der Weele.

Met elkaar op vakantie in 2021:
We hebben  gekozen om met BTR reizen naar Hotel Am Park in Stadtkyll in de Vulkaaneifel in Duitsland te gaan. De kosten voor dit reisje, dat gepland staat voor maandag 12 april tot en met vrijdag 16 april 2021 bedragen € 500 per persoon. Voor een 1 persoonskamer moet  € 55 toeslag betaald worden. Daar staat tegenover dat de reis All Inclusive is. We hopen dat velen enthousiast zijn om mee te gaan met dit reisje. U kunt vrienden en/of familieleden eveneens uitnodigen om mee te gaan.  U kunt zich  inschrijven bij mw. Grieta Stravers onder tel.nr. 06-55188761 of via de mail: 
scribawijkgemeenteslinge@gmail.com 
Met vriendelijke groet van het organiserend team bestaande uit: Joke van Rosmalen, Grieta Stravers, Fokje Wierdsma en Ad Berkhout.

CORONATIJD 
COLLECTEGELDEN

In deze coronatijd zijn er geen diensten in de eigen kerk. Wellicht maakt u gebruik van de streamdiensten vanuit de omliggende kerken waar naast geluid ook beeld te zien is. Het is fijn om zo nog met elkaar verbonden te zijn. De solidariteit is heel groot in deze tijd. De diaconale ondersteuning gaat gewoon door, maar ook de kosten voor de wijkgemeenten. Helaas missen we nu wel de collectegelden en huuropbrengsten. Daarom roepen wij u op om de bijdragen die u gewend was wekelijks in de collectezak te doen op te sparen en bijv. één keer in de maand over te maken op onderstaande bankrekeningen.
Deze bankrekeningen zijn: 
Voor Slinge nummer NL60 INGB 0000 114 661 t.n.v. Diaconie Prot. wijkgemeente Slinge
Voor de Vredeskerk nummer NL33 RABO 0373 728 239 t.n.v. CvK PG Rotterdam-Zuid Wijkgemeente Vredeskerk-Breepleinkerk.
Wilt u bij uw betaling  ‘collectes’ vermelden. Wij zullen de opbrengsten delen tussen de diaconie en de kerk.
Alvast onze hartelijke dank!
De penningmeesters
Gebedsbrief
We leven thans in een vreemde en verwarde tijd. Wat verwacht werd in het najaar, is bewaarheid geworden, opnieuw een grote toename in de besmettingen van het Coronavirus. Wie kent er niet iemand die door het virus besmet is geraakt, wie heeft er geen geliefd medemens verloren?
De dagen zijn voor velen saai en stil.
En we vragen ons af hoe het verder zal gaan en wanneer er een vaccin gevonden zal worden.
En toch zegt God tegen ons: we hoeven niet te vrezen, we hoeven geen angst te hebben, want door Hem ontbreekt ons niets.
Wat is het in deze tijd, waarin we elkaar niet zo vaak kunnen ontmoeten, belangrijk dat we voorbede voor elkaar doen. In ons gebed allen die ons lief zijn en ter harte gaan bij God brengen.
Maar naast ons bidden, moeten we ook zorgen voor elkaar, waar mogelijk , Jezus is gekomen om ons te verlossen van het kwaad en van onze angsten. Maar Hij is ook gekomen om het Koninkrijk te vestigen en de mensen Liefde te leren.
Gebed is er altijd nodig voor alle vluchtelingen en asielzoekers op deze wereld, zovelen zijn ongewenst, maar bij Jezus is niemand teveel.
Gebed voor allen die vervolgd worden om hun geloof, Heer Jezus ontferm U.
Gebed voor allen die leven in armoede, voor allen die verder moeten zonder werk en inkomen, voor allen die in schulden moeten leven…Heer Jezus, geef hen hoop en toekomst!!
Gebed om vrede in het Midden-Oosten, voor Israël en het Palestijnse volk, voor Syrië, voor Irak en nu ook weer voor Armenië en Azerbaidjan. Heer Jezus, U alleen kunt vrede geven, want U bent de ware Vrede.
We bidden voor de wereldleiders om wijsheid. We bidden voor allen in de ziekenhuizen en verpleeghuizen en voor alle zorgverleners.
We bidden voor de ganse schepping, voor al wat leeft!!
Alles wat adem heeft, love de Here. Hij is onze Rots, onze Verlosser!!
Hij alleen kan de wereld redden en de chaos stoppen die wij ervan gemaakt hebben. Laten we Hem blijven danken en eren, en bovenal Hem trouw blijven, zoals Hij trouw is aan ons.

Een warme groet aan u allen, Kees Loren de Jong.

Aktie Schoenendoos

Het gaat goed met onze actie. We hebben alleen nog deze maand want in november brengen we de dozen naar het verzendpunt. Ik heb nog heel wat lege dozen staan dus als iemand nog een doos wil vullen: GRAAG. 
In De Open Hof en de Credokerk staan inmiddels kerstkaarten en ook de opbrengst daarvan is voor de Schoenendozen. Zij kosten € 1,00 per stuk, op sommigen staat de prijs niet goed maar het is € 1,00. Alleen hebben we nog wel wat financiële hulp nodig want voor het opsturen van de dozen hebben wij nog niet genoeg. Op de giro van de diaconie is  € 75,00 binnen gekomen en daar ben ik erg blij mee. Als u eventueel wat stort wilt u dan vermelden dat het voor de Aktie Schoenendoos is.
Het is bij mij in de gang en een kamertje al vol van de dozen, wat heerlijk als straks de kinderen deze mogen ontvangen, de blijdschap straalt van hun gezicht.
Alvast iedereen hartelijk bedankt!

Henny Hoek.

 

Nieuwsbrief Classispredikant Zuid-Holland Zuid

DE LOFPRIJZING GAAT – toch – DOOR
Midden voor de troon en eromheen waren vier wezens..
Openbaring 4:6

Zusters en broeders
In Openbaring 4 mag Johannes een blik werpen in de hemelse troonzaal. Hij krijgt hoge en heilige dingen te zien; er is iemand die op de troon zetelt, getekend met de kleurrijke gestalte van edelstenen. Er zijn bliksemschichten te zien en donderslagen te horen – en toch is dat alles niet afschrikwekkend, want er is een regenboog zichtbaar om de troon met maar één kleur, het smaragdgroen van Gods trouw.
Naast 24 oudsten om de troon heen ziet Johannes ook 4 dieren, letterlijk: 4 levende wezens. Het eerste wezen vertoont de trekken van een leeuw, het tweede van een jonge stier, het derde heeft een gezicht als van een mens en het laatste lijkt op een adelaar. Ze hebben, ze zij één en al oog. En heel bijzonder, dag en nacht zingen zij een loflied. Het is de lofprijzing op Hem die op de troon zit en die leeft tot in eeuwigheid: “Heilig, heilig, heilig is God de Heer, de Almachtige, die is en die was en die komt!”
Dit gedeelte helpt mij verder nu in deze dagen het dringende advies klinkt om de komende weken met maximaal 30 gemeenteleden samen te komen en de samenzang achterwege te laten. Dit advies heeft me geraakt en ik heb mezelf de vraag gesteld hoe dat komt? Heeft het te maken met de aanleiding – een tv-reportage over medegelovigen – en de snelheid en impact van het advies? Is het de teleurstelling dat er in een keer een streep gaat door een uiterst consciëntieuze praktijd van (weer) veilig naar de kerk gaan, waar zoveel voor komt kijken?
Er zit nog een andere kant aan. De laatste maanden ben ik nog scherper bepaald bij het belang van de eredienst. En dan bedoel ik niet alleen het beoefenen van de onderlinge gemeenschap, de grote betekenis van koffiedrinken na de dienst, het omzien naar elkaar. In de liturgie op zondag is er sprake van worship, van het volbrengen van de lofprijzing. We worden bepaald bij de werkelijkheid van God, van Pasen; we worden vanuit de Schriften op andere gedachten gebracht over deze wereld en over onszelf; er wordt gebeden – ook plaatsvervangend door de wereld; de Maaltijd wordt gevierd als voorproef van Gods Rijk. We worden vanuit de eredienst aangemoedigd te leven als mensen die bij God horen… Daaraan in vrijheid deel te kunnen hebben is zo kostbaar.
Naar het zich laat aanzien – ontwikkelingen wisselen zich af – is de ruimte om samen te komen de komende tijd opnieuw kleiner. Dat doet pijn. Het is echter ook een ondubbelzinnig signaal dat wij als kerk delen in de grote zorgen om de oplopende Coronabesmettingen en daarin onze verantwoordelijkheid niet uit de weg gaan.
Toen we met Covid-19 geconfronteerd werden in maart dacht ik aan de woorden van Bonhoeffer: nu komt het aan op bidden, wachten op Gods tijd en het goede doen onder de mensen, ik laat de woorden opnieuw tot me doordringen.
En dan Openbaring 4. Het visioen van de vier wezens maakt duidelijk dat de hele bezielde schepping uit de vier hoeken van de aarde in Gods aandacht staat. God draagt al wat leeft op zijn hart, alles is bij Hem ‘veilig en teder bewaard’, ook nu in deze enerverende tijd. Stel je dat eens voor. Ontroerend is daarbij dat de vier levende wezens een loflied aanheffen; het eerste loflied dat in het boek Openbaring in de hemel klinkt.
Er zijn tijden dat je door wat je meemaakt in je leven het loflied niet kunt zingen. Wij weten inmiddels dat er ook tijden zijn waarin het niet veilig kan zijn om te zingen. In de hemel gaat de lofzang op Hem die op de troon zit evenwel onverminderd door – plaatsvervangend en inspirerend. ‘De hemel bruist van dynamiek om het leven op aarde op gang te houden.’(Jos de Heer)
Onze premier gaf als vuistregel voor het dragen van mondmaskers: ‘overal waar je de hemel niet kunt zien’. Die oriëntatie op de hemel voor ons dagelijks leven spreekt mij zeer aan. Laten wij voor elkaar, voor onze overheid en onze samenleving bidden om wijsheid, moed, kracht en volharding.

In verbondenheid,
Ds. Gerrit van Meijeren, Classispredikant Zuid-Holland Zuid.
g.vanmeijeren@protestantsekerk.nl
06 543 13341
Voor  deze giften Hartelijk Dank !!

OUD
Oud zijn is geen zaak van jaren
Als ik ’t even zeggen mag
Meerd’re malen heb ik mensen
Oud zien worden in één dag.

Leven is nog zoiets anders
Dan alleen de rikketik
k’Heb ook mensen jong zien worden
in een enkel ogenblik.
Toon Hermans – Uit: 24 rozen
 
terug
 
 

Credokerk
datum en tijdstip 24-10-2021 om 10.00 uur
meer details

Credokerk
datum en tijdstip 31-10-2021 om 10.00 uur
meer details

Credokerk
datum en tijdstip 07-11-2021 om 10.00 uur
meer details

Credokerk
datum en tijdstip 14-11-2021 om
meer details

 
Credokerk

 
Credokerk van binnen

 
ANBI
http://www.protestantsekerk.nl/steunons/ANBI/Veel-gestelde-vragen/Paginas/Veel%20gestelde%20vragen.aspx
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.