PKN
Protestantse wijkgemeente Credo te Rotterdam-Zuid
 
Gaandeweg 17 Gaandeweg 17

Internetversie.
Verschillende gegevens mogen we helaas niet publiceren.

Kerkdiensten
Zondag 13 oktober 2019
Credokerk:                           10.00 uur  ds. Bert Davelaar   H.A.
De Open Hof                        10.15 uur  ds. Edwin de Jong H.A.
Vredeskerk                           10.00 uur  dienst in Credokerk 
Seinpost Slinge                    12.00 uur  bijbelstudie  aansluitend
                                                                   maaltijd                                          
Maasstadziekenhuis           10.00 uur  pastor Henry Wolterink
Ikaziaziekenhuis                 10.30 uur  ds. J.A.P. Vlasblom
Sonneburgh Gr. Kruisweg  10.15 uur  dhr. R. Verkaik
                       
Zondag 20 oktober 2019    
Credokerk                            10.00 uur  dienst in De Open Hof
                                             16.30 uur Zingen op Verzoek
De Open Hof                       10.15 uur  Oecumenische Dienst :
                                                  mv. Joke van Rosmalen en Frans Wijnen
Vredeskerk                           10.00 uur  ds. Fokje Wierdsma
Seinpost Slinge                    12.00 uur Celebration Edwin de Jong
                                                             Opdrachtsdienst aansluitend maaltijd
Maasstadziekenhuis           10.00 uur  pastor Janny van Bockel        
Ikaziaziekenhuis                 10.30 uur  ds. A.H. Tamminga
Sonneburgh Gr. Kruisweg  10.15 uur  ds. A.L.A. den Besten  H.A.

Vrijdag 11 oktober 2019  Credokerk    19.30 uur  Taizé viering

BIJBELLEESROOSTER
13/10 1 Samuel 28 : 15 – 25          20/10 Lucas 18 :   1 -  8
14/10 1 Samuel 29 :   1 – 11          21/10 2 Samuel  1 :  1 – 16
15/10 1 Samuel 30 :   1 – 15          22/10 2 Samuel  1 : 17– 27
16/10 1 Samuel 30 : 16 – 31`         23/10  2 Samuel 2 :    1 – 11
17/10 1 Samuel 31 :   1 – 13          24/10 2 Samuel 2 : 12 – 32
18/10 Lucas 17 : 11 – 19                25/10 2 Samuel 3 :    1 – 16
19/10 Lucas 17 : 20 – 37                26/10 2 Samuel 3 : 17 - 27    
          
MEDITATIE

Wees hier aanwezig

Wees hier aanwezig
Licht dat leven geeft
aan mens en wereld.

Wees hier aanwezig
Stem die roept:
doe recht aan wie lijden
en niet leven.

Wees hier aanwezig
Kracht tot bevrijding
voor wie niet gezien worden.

Wees hier aanwezig
Vuur van verlangen
naar recht en vrede.

Wees hier aanwezig
Gij die genoemd wordt
Licht, Stem, Kracht, Vuur, 
dat wij worden mens-
medemens - naaste.


Dit gedicht staat in de Adventskalender 2019. Vraag een gratis exemplaar aan op : petrus.protestantsekerk.nl/adventskalender

BIJ DE DIENSTEN
Vieringen in De Open Hof

Op zondag 13 oktober is er Viering Heilig Avondmaal waarin voorgaat       ds. Edwin de Jong. Op zondag 20 oktober wordt er in de Open Hof een oecumenische dienst gehouden waarin voorgaan Frans  Wijnen en Joke van Rosmalen. Het is een gezamenlijke dienst met de Credokerk, die op 20 oktober gesloten  is.

Vieringen in de Credokerk
De Taizéviering vrijdag is een uniek muzikaal gebeuren.
Prachtige muziek die zo kan worden meegezongen met daarnaast een liturgie van schriftlezing en gebed. Komt u ook?

Ds. Bert Davelaar werkt 1 dagdeel per week in wijkgemeente Slinge. Een aantal keer per jaar gaat hij daarbij voor in de kerkdiensten. Ook één Avondmaalsviering per kerkgebouw.

Op 13 oktober is hij de voorganger in de gezamenlijke dienst met de wijkgemeente Vredeskerk-Breepleinkerk.
Deze keer wordt het Avondmaal gevierd zoals gebruikelijk was in de Credokerk. De volgende gezamenlijke Avondmaalsdienst is weer de kringopstelling van de Vredeskerk.
Er zijn drie collecten deze zondag. Voor Werelddiaconaat (Tinde) en voor de kerk. De Bekercollecte bij de Avondmaalstafel (of bij de deur) is voor het project Zulu Aid.

Een week later is de halfjaarlijkse oecumenische dienst. Eén keer per jaar is dat in de Bavokerk en nu in De Open Hof. Aanvang 10.15 uur.
Om 16.30 uur is er o.l.v. Ad Berkhout Zingen op Verzoek. Neemt u wel uw liedboek 2013 mee.


Vieringen in de Vredeskerk
Op 20 oktober is ds. Fokje Wierdsma de voorganger. ‘s Middag is er Zingen op Verzoek in de Credokerk. Weet u ook daar van harte welkom.

SPREEKUUR
Elke dinsdag in de Credokerk van 9.00 tot 10.00 uur.  U kunt mij dan bellen of  langs komen. Zo nodig maak  ik een vervolg afspraak. Weet u welkom.    Guus Ruijl

AANLOOPHUIS CREDOKERK
Elke vrijdag bent u tussen 14:00-16:00 uur van harte welkom in de Credokerk. Welkom voor koffie of thee, een gesprekje en ontmoeting!
Op vrijdag 29 november is het een bijzondere vrijdag. Dan staan we dankbaar stil bij het feit dat Ruud Hofman dan 30 jaar leiding geeft aan het Aanloophuis. Op deze dag draagt hij zijn taak graag aan een ander over. Wie wil  alleen of met anderen gastheer of gastvrouw zijn?

BIJBELGESPREKSGROEP (KRINGEN)
In de Credokerk is de volgende bijbelgespreksgroep  op dinsdag 22 oktober van 10.30 -11.30 uur. Nieuwe deelnemers zijn welkom.

Een goed gesprek dinsdag 22 oktober 14.00 – 16.00 uur Vredeskerk
Vorig jaar zijn we begonnen met ‘een goed gesprek’. Het doel van dit goede gesprek met elkaar is dat we van de levenservaring van anderen en van elkaar leren. Deze keer staan de ervaringen centraal van mensen die van hun arts horen dat zij weldra zullen sterven. We kijken eerst naar een documentaire en voeren dan samen een goed gesprek.


PCOB
Wij willen u uitnodigen voor de bijeenkomst van de P.C.O.B, werkgroep Zuidwijk-Pendrecht. Op donderdag 17 oktober 2019 hopen wij om 09.45 samen te komen in de Credokerk. De ochtend wordt gepresenteerd door de heer J. van de Marel die ons komt vertellen over een reis naar China.
U weet dat u altijd gasten mee kunt nemen. Graag tot ziens.  
Met vriendelijke groeten,
Marja Rutteman   

VRIJWILLIGERSBIJEENKOMST
De beide kerkenraden willen hun vrijwilligers bedanken met een gezellige bijeenkomst op zaterdag 26 oktober in de Vredeskerk. Eerst drinken we een drankje en rond 18 uur gaan we eten. De vrijwilligers hebben inmiddels een uitnodiging gehad of krijgen die gelijk met deze Gaandeweg. Heeft u geen uitnodiging gehad maar vindt u dat u wel een vrijwilliger binnen de drie kerken bent, laat u dan voor 19 oktober horen bij één van ons beiden.
Grieta Stravers, tel.: 06 – 551 88 761
Joke van Rosmalen, tel.: 010 4860711

RUIJLBERICHT
Onlangs was in Amersfoort het eerste preekfestival. Wat maakt een preek een goede preek?
Claartje Kruijff, predikante en voormalig Theoloog des Vaderlands
‘Ik vind dat een spannende vraag. Een goede preek brengt de luisteraar naar een andere ruimte. De preek zet als het ware een luikje open naar een andere manier van kijken. Het helpt als de predikant zichzelf ook ter discussie durft te stellen. Dat hij, net als Jakob, worstelt met de woorden, maar de eigen zegen toch kan ervaren.’
Ciska Stark, predikante en directeur Onderwijs aan de Protestantse Theologische Universiteit in Kampen
‘Een preek is onlosmakelijk verbonden met een specifiek publiek. Het is daarom heel moeilijk om een preek puur op inhoud te beoordelen. Want hoewel je wel voor een breed publiek kunt schrijven, is een goede preek altijd maatwerk voor de situatie en de context waarin ze gehouden wordt. Een goede preek heeft in elk geval drie kenmerken: ze zit retorisch goed in elkaar en ze is aangenaam om naar te luisteren, met gebruik van passende voorbeelden en mooie stijlfiguren. Een goede preek is daarnaast aansprekend qua inhoud en nodigt mensen uit om te onderscheiden waar het vandaag op aankomt in geloof en leven.’
Iemand anders zei het voor mij ook  treffend: ‘Bij een preek hebben de spreker en de luisteraar een soort bondgenootschap: ze vertrouwen elkaar en gaan samen op zoek naar de waarde en diepgang van het gesproken woord.’
Dat woord zal het doen. Dat God voorgangers mag zegenen in het krachtig doorgeven van wat er gebeurt in dat boek van God en mens.
Guus Ruijl

PASTORALIA
.
SAMEN ETEN
Gezamenlijke broodmaaltijd 11 oktober Vredeskerk
De broodmaaltijd met altijd iets extra’s erbij is zoals altijd op de tweede vrijdag van de maand. Corrie en Nico Bloem en Margriet van Kranenburg weten er altijd weer iets bijzonders van te maken!
Vanaf 17.00 uur is er koffie en de maaltijd begint om 17.30 uur. Graag van te voren aanmelden bij de fam. Bloem, tel: 432 67 42

Mosselmiddag in De Open Hof
Op maandagmiddag 14 oktober kunt u vanaf 13.00 uur mosselen eten in de Seinpost. We maken gebruik van deze ruimte omdat het voor de bereiding van de mosselen beter uitkomt. U kunt zich voor 10 oktober opgeven bij Cor Lampen tel. 010-4295334 of intekenen op de lijst die in de Open Hof ligt. De kosten voor de mosselmaaltijd zijn 5 euro.

CREA-CLUB  VREDESKERK
We hebben de eerste keer achter de rug en het was heel gezellig. Heeft u toevallig Facebook dan kunt u op de pagina van de Vredeskerk een aantal foto’s zien. We hadden zelfs een mannelijke deelnemer! Ook hebben we al moeten concluderen dat de zaal waarin we zaten te klein is; nu ging het nog, maar de volgende keer zijn de vakantiegangers terug en dan past het niet meer. We gaan dan in de grote zaal zitten, kunnen er nog meer mensen bij. Dus denkt u: oh leuk, ik wil ook wel een middagje in gezelschap fröbelen, haken, breien of wat dan ook maar het zal wel vol zijn………….Nee hoor, we hebben plaats genoeg!
Weet u welkom op woensdag 23 oktober vanaf 13.30 uur in de Vredeskerk, Lede 115.    
Joke van Rosmalen

BLOEMENGROET

Credokerk

De Open Hof

Vredeskerk

HUWELIJKSJUBILEUM

PENSIOEN KOSTER BREEPLEINKERK.

Lieve mensen.
Het afscheid van mijn “kostersschap” op zaterdag 28 september was grandioos. Ik heb vele mensen ontmoet, gesproken maar misschien niet allemaal bedankt. Dus, uit de grond van mijn hart: DANK U WEL.
Dank u wel voor uw “er zijn”.
Dank voor alle goede gaven.
Dank voor alle goed woorden.
Ik hoop u nog regelmatig te ontmoeten in “onze” Breepleinkerk.
Cornelis van der Pligt.

DS. COBY DE HAAN
velen van ons weten wordt ds. Coby de Haan op zondag 27 oktober bevestigd als predikant van de Petrakerk in Veenendaal. Zij is van 2001-2008  als wijkpredikant van de Morgensterkerk bij ons geweest. Nu zijn er stemmen opgegaan van gemeenteleden die graag de dienst in Veenendaal willen bijwonen.
Het is de bedoeling dat wij op 27 oktober met een bus naar Veenendaal gaan.  Wie mee wil gaan moet zich  voor 15 oktober opgeven bij Jannie van Wilsem, Ellemare 192, tel. 480 06 69.

VERJAARDAGEN SLINGE

 VERJAARDAGEN VREEWIJK  


Al deze jarigen: van Harte Gefeliciteerd en een fijne dag toegewenst !

GEBEDSBRIEF
Uit onderzoek blijkt dat nog steeds heel veel mensen in ons land bidden. Dat kan elke dag bidden zijn of een schietgebedje.
Vooral in spannende tijden bidden we.  Bidden is alles wat je in het leven bezighoudt in de handen leggen van God.  We zoeken van binnen wat in ons leeft en dat brengen we in gebed  bij de Heilige.  God is de bron van leven, licht en liefde.
In het gebed luchten we ons hart,  daarom kan bidden lucht geven en troost, maar ook rust, vrede en wijsheid. Laten we nooit vergeten,  dat God vele malen groter is dan al onze zorgen,  problemen, angsten,  omstandigheden, verlangens en gedachten.
Laten we ook in ons gebed blijven omzien naar elkaar.
Velen hebben het moeilijk in deze koele, digitale wereld,  waarin een ieder steeds meer op zichzelf terug geworpen wordt. 
Maar God vergeet ons niet, wie we ook zijn , Hij heeft ons allen lief.  Daarom mag ons gebed ook zijn,  een roep om Zijn nabijheid, een roep dat Hij de wereld niet los zal laten.
Soms lijkt alles wat met gerechtigheid te maken heeft, ver weg in deze wereld. Maar we geven het niet op,  we blijven bidden om gerechtigheid voor allen die lijden, voor allen die in nood zijn,  voor allen die op de vlucht zijn, voor allen die niets hebben.
God staat aan hun kant,  en Hij zal hen allen recht doen.
Ook gebed voor onze medeschepselen,  de dieren, de vogels, de vissen,  planten en bomen. Wat is er al veel door ons, mensen,  kapot gemaakt en nog lijkt het einde niet in zicht.
We vragen de Here Jezus om vergeving en om hulp voor het beheren van Zijn Schepping.
Geloofd zij onze God,  geprezen zij Zijn Naam.
Looft Hem om wie HIJ is, om wat HIJ heeft gedaan.
Geloofd zij onze God,  Hem zij de Heerlijkheid,
de lof,  de eer, van nu af aan  tot in de eeuwigheid.

Een warme groet aan u allen,     Kees Loren de Jong

MIJN LEVEN
Mijn leven is een weefsel tussen God en mij.
Niet ik kies de kleuren- heel doelbewust werkt Hij.
Vaak weeft Hij er verdriet ie en ik,door onverstand,
Vergeet: Hij ziet de boven – en ik de onderkant

Als ’t weefgetouw zal rusten en de spoel schiet niet meer om,
Zal God het doek ontvouwen, en verklaren elk “waarom”
hoe nodig donk’re draden zijn in des Wevers hand
naast goud en zilverdraden: zó komt Zijn plan tot stand.

Corrie ten Boom

ZINGEN IN DE BREEPLEINKERK

Onder het motto 'ZINGEN MAAKT BLIJ' is er in de Breepleinkerk een   Koor- en samenzangdienst op zondag 13 oktober  a.s. Hieraan werken mee: “The Martin Mans Formation”  o.l.v. Martin Mans. Orgel Wim de Penning, Panfluit Liselotte Rokyta, Voorganger ds. Robert-Jan van Amstel.
De dienst begint om 17.00 uur.
Ongeveer 8 minuten voor aanvang van de dienst is er al samenzang. De toegang is vrij!   Van harte welkom!


COLLECTEN CREDOKERK

  
AGENDA

Spreekuur pastores – dinsdag – 09.00 – 10.00 uur.
Aanloophuis Credokerk – elke vrijdag – 14.00 – 16.00 uur
Bejaardensoos – elke maandag – 14.00 – 16.00 uur
PCOB – elke 3de donderdag van de maand – 9.45 uur
14 oktober – Mosselmaaltijd Seinpost Slinge 13.00 uur
14 oktober – Filmmiddag 14.00 uur –
Vredeskerk
22 oktober – Bijbelgespreksgroep – 10.30 – 11.30 uur – Credokerk
22 oktober – Een goed gesprek  14.00 uur Vredeskerk
23 oktober – breiclub Pendrecht – De Open Hof – 09.30 uur
23 oktober – Crea club – Vredeskerk – 13.30 uur

GODS LIEFDE BLIJFT BESTAAN

Donkere wolken pakken zich samen,
een regenbui klettert tegen de ramen.
De zomer is weer verdwenen,
een nieuw seizoen verschenen.

De gure herfst is aan gekomen,
men ziet het aan de vele bomen.
Bladeren dwarrelen over de grond,
de wind speelt er mee in het rond.

De bladeren aan de takken verkleuren
dat is iedere herfst hetzelfde gebeuren.
Prachtige goudgele tinten verschijnen,
maar zullen helaas spoedig verdwijnen.

De bomen worden kaler en kaler,
weer en wind steeds schraler.
Storm en regen vieren nu hoogtij,
maar we weten, dit gaat voorbij.

Herfst, winter, lente en zomer komen en gaan,
maar Gods liefde en trouw blijven bestaan.
Hij geeft ons de seizoenen en tijden,
laten we ons dan in Hem verblijden.

Ook in de herfst van ons eigen leven,
wil Hij ons kracht en sterkte geven.
Laten wij daarom steeds maar weer,
ons vertrouwen stellen op de Heer.
                                                              Dichter: Onbekend.


 
terug
 
 

Credokerk
datum en tijdstip 24-10-2021 om 10.00 uur
meer details

Credokerk
datum en tijdstip 31-10-2021 om 10.00 uur
meer details

Credokerk
datum en tijdstip 07-11-2021 om 10.00 uur
meer details

Credokerk
datum en tijdstip 14-11-2021 om
meer details

 
Credokerk

 
Credokerk van binnen

 
ANBI
http://www.protestantsekerk.nl/steunons/ANBI/Veel-gestelde-vragen/Paginas/Veel%20gestelde%20vragen.aspx
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.