PKN
Protestantse wijkgemeente Credo te Rotterdam-Zuid
 
Gaandeweg 15 Gaandeweg 15
Internetversie

Kerkdiensten
Zondag 15 september
Credokerk:                           10.00 uur  ds. C.Vroegindeweij
De Open Hof                        10.15 uur  mw. Petra de Nooij
Vredeskerk                           10.00 uur dienst in Credokerk                               Maasstadziekenhuis             10.00 uur  pastor H. Wolterink
Ikaziaziekenhuis                   10.30 uur  ds. G. van Meijeren
Sonneburgh Gr. Kruisweg    10.15 uur  ds. A. Christ
                       
Zondag 22 september 2019           
Credokerk                            10.00 uur  pastor Guus Ruijl
De Open Hof                       10.15 uur  ds. Gerrit van Meijeren
Vredeskerk                          10.00 uur  dienst in Credokerk
Maasstadziekenhuis           10.00 uur  mw pastor D.v.d.Hijden        
Ikaziaziekenhuis                 10.30 uur  ds. J.A.P. Vlasblom HA
Sonneburgh Gr. Kruisweg  10.15 uur  ds. A.L.A. den Besten

Aafje Slinge –Woensdag 25 september  14.30 uur  Alice de Waard

BIJBELLEESROOSTER

15/9  1 Samuel 18:6-16                   22/9  1 Samuel 19:1-17
16/9  1 Samuel 18:17-30                 23/9  1 Samuel 19:18-24
17/9  Lucas 14:25-36                       24/9  1 Samuel 20:1-11a
18/9  Lucas 15:1-10                         25/9  1 Samuel 20:11b-23
19/9  Lucas 15: 11-32                      26/9  1 Samuel 20:24-21:1
20/9  Lucas 16:1-9                           27/9  Lucas 16:19-31
21/9  Lucas 18:10-18                       28/9  Lucas 17:1-10

------------------------------
Wie de wereld wil verwarmen
Moet een groot vuur in zich dragen !

MEDITATIE

‘En ik zal voor haar zijn, spreekt de HEERE, een muur van vuur rondom, en ik zal in haar midden tot heerlijkheid zijn.’ (Zacharia 2,5)

Lieve mensen van Zuid,
23 juni, het was de dag die ik al heel lang wist dat zou komen. Toch wonderlijk als het dan écht zover is. We hadden het er in Seinpost veel over gehad, van tevoren en dat riep al allerlei emoties op, dus ik vreesde het ergste…  Maar nee, het was een prachtige dag, in alle opzichten. Met zon en licht en feestelijkheid. Met heerlijke liederen, bezielde muzikanten.  Met woorden van God, die mij ooit riep in zijn dienst en altijd trouw bleef, ook als ik het niet was, en die moed en liefde gaf om op mijn post te blijven. Zoveel lieve mensen om ons heen. Een kerk vol, van allerlei soort en kleur en achtergrond, gelovig en ongelovig en onderweg tussen die twee. Allemaal samen in Gods zegenende aanwezigheid die een beschermende muur is en zal blijven, rondom zijn kerk, rondom zijn gelovigen. Rotterdam zal een open stad zijn, zoals ooit Jeruzalem, waar veel groei mogelijk is. De foto die ik hierbij voeg is gemaakt van een tekening die ik cadeau kreeg van mijn broer en schoonzus, een aantal weken na de dienst, speciaal gemaakt op de tekst van de preek, een blijvende herinnering aan deze dag. Na de dienst waren er warme woorden, waardering, cadeaus, en ik ben voor alles heel dankbaar. Het samen eten op het plein, daar heb ik van genoten, zo zou het altijd moeten zijn in de kerk van Jezus Christus: leven en overvloed, overvloed aan eten, aan acceptatie, aan gezelschap, aan liefde.
Hartelijk dank voor uw aanwezigheid, voor uw bijdrage, voor uw woorden, uw handdruk, omhelzing. Voor samenwerking en vertrouwen in de afgelopen vijf jaar. Het heeft me geraakt en ik bewaar het in mijn hart. We hebben iets in beweging mogen brengen, en ik ben vol verwachting wat de toekomst voor Seinpost zal brengen, onder leiding van mijn opvolger en broeder Edwin de Jong. Eén ding is zeker: de kerk heeft toekomst. Want de HEERE is zelf een muur van vuur om die te beschermen.

Met hartelijke groet, ook namens Ina,
Dick van den Boogaart

BIJ DE DIENSTEN

Vieringen in De Open Hof

Bevestiging als kerkelijk werker
Met dankbaarheid en blijdschap kan ik terugkijken op zondag 1 september , de dag van mijn bevestiging in het ambt van kerkelijk werker. Het was goed te zien dat de kerk gevuld was met gemeenteleden, familie en vrienden. Het was hartverwarmend om te horen hoe de gemeente enthousiast met ja antwoordde op de vraag van aanvaarding en verwelkoming. Op 1 september 2014 ben ik begonnen met de studie Godsdienstig Pastoraal Werker aan CHE. Het doel was om op een keer aan het werk te kunnen als kerkelijk werker. Precies 5 jaar later vond mijn bevestiging plaats. Ik zie het als zegen en sturing van God in mijn leven. Ik hoop u als wijkgemeente Slinge te mogen dienen in goede samenwerking en onder zegen van onze Heer.
Ad Berkhout.

Op 15 september gaat mw. Petra de Nooij voor. Zij is als voortrekker en pionier betrokken bij de pioniersplek Leven in Laak in Den Haag. Het is een netwerk van jonge mensen uit Laak die elkaar ontmoeten en leuke dingen ondernemen. “Wij zijn een jonge kerk en bouwen met elkaar een interculturele gemeenschap die uitgedaagd wordt door Jezus en inspiratie zoekt in de Bijbel”.

Op zondag 22 september is de nieuwe classispredikant  Gerrit van Meijeren de voorganger.

Vieringen in de Credokerk
A.s. zondag gaat  ds. Vroegindeweij voor in de Credokerk. In verband met zijn gezondheid heeft hij besloten niet meer voor te gaan in kerkdiensten.  Hij is van 1973 tot 2000 predikant geweest van de Morgensterkerk en was voor velen ten zegen.
Veel gemeenteleden hebben nog hun eigen persoonlijke herinneringen aan ds. en mevrouw Vroegindeweij. Weet u allen extra welkom op 15 september in de Credokerk. En als u oud gemeenteleden kent die mogelijk ook aanwezig willen zijn, nodig hen dan van harte uit.  Bij de koffie is natuurlijk iets extra’s om onze dankbaarheid ook naar God toe te onderstrepen.

Op zondag 22 september besteden we aandacht aan de Vredesweek.

Vieringen in de Vredeskerk
De komende zondag is de Vredeskerk gesloten. Weet u natuurlijk welkom.

VAN DE KERKENRADEN

De beide kerkenraden hebben de Algemene Kerkenraad een beleidsstuk aangeboden over de gezamenlijke toekomst. Wat in dit plan staat is op gemeentevergaderingen besproken. Wie wil kan een exemplaar ontvangen. Onderdeel van het plan is aanstelling van ds. Fokje Wierdsma (12 uur) en pastor Ad Berkhout (18 uur) tot hun pensioengerechtigde leeftijd. Ook vragen we om gedurende het ziekteverlof van Johan Bos vervangingsuren te mogen ontvangen om het werk in de gemeente voldoende continuïteit te geven. Op donderdag 19 september vergadert de Algemene kerkenraad en weten we meer.
Verder bedank ik namens gemeenteleden die dat vroegen alle vrijwilligers die zich de afgelopen weken zo ingezet hebben bij de diverse bijzondere activiteiten.
Guus Ruijl

SPREEKUUR
Elke dinsdag in de Credokerk van 9.00 tot 10.00 uur.  U kunt mij dan bellen of  langs komen. Zo nodig maak  ik een vervolg afspraak. Weet u welkom.    Guus Ruijl

AANLOOPHUIS CREDOKERK
Elke vrijdag bent u tussen 14:00-16:00 uur van harte welkom in de Credokerk. Welkom voor koffie of thee, een gesprekje en ontmoeting!

ONTMOETINGSDAG IN VREDESKERK
3 x Per jaar wordt er in de Vredeskerk een gezellige bijeenkomst georganiseerd voor jong en ouder in kerk en wijk: in het voor- en najaar en in december is er een kerstviering.
Naast een inhoudelijk deel staat bij deze bijeenkomsten de ONTMOETING met elkaar centraal. In de afgelopen jaren hebben we al heel wat sprekers ontvangen die ons over allerlei boeiende onderwerpen informatie kwamen geven.
Zo was er o.a. een lezing over de Goudse glazen in Gouda, er was een ervaringsdeskundige die kwam vertellen wat de hulphond voor haar betekende, politie en brandweer kwamen vertellen over veiligheid en wat te doen bij brand.
Afgelopen voorjaar kwam de stadsherder van Rotterdam mét zijn hond op bezoek die heel boeiend vertelde over zijn werk.

Op dinsdag 24 september komt Ad Trouw weer met een interessant verhaal over oud-Rotterdam. Hij was al eerder bij ons en heeft naast heel veel foto’s ook boeiende verhalen daarbij te vertellen. Ook doet hij een beroep op het geheugen d.m.v. een quiz! 
Tussen alle foto’s en verhalen door is er natuurlijk ook tijd voor onderlinge ontmoeting onder het genot van koffie met iets lekkers en een hapje en een drankje.
Vanaf 09.30 uur is de kerkzaal open en is er inloop met koffie/thee. We gebruiken met elkaar de lunch en sluiten de dag rond 14.00 uur af.  In verband met de boodschappen ontvangen we graag uw aanmelding uiterlijk 20 september bij Gerda den Dunnen, tel. 419 25 73.
Van harte welkom!

VREDESWEEK 2019-  21-28 september

Vrede lijkt vanzelfsprekend. Niets is minder waar. Het vraagt onze blijvende aandacht. Zeker in een tijd van verharding in onze eigen samenleving en non-stop geweld elders. Maar het kan anders. Sterker nog, dat gebeurt al!
In tijden dat de Amerikaanse president Trump praat over het bouwen van een grensmuur en Europa de buitengrenzen steeds meer sluit voor vluchtelingen, kiest PAX als thema van de Vredesweek 2019: ’Vrede verbindt over grenzen’.
Het thema nodigt uit om de grenzen op te zoeken en te onderzoeken. Want aan de andere kant van de grens wacht vaak een wereld aan ontmoetingen en mogelijkheden. Veel mensen leven steeds meer in de eigen bubbel, en spreken steeds minder mensen uit andere bubbels. Polarisatie ligt dan op de loer.
En dat terwijl vreedzaam samenleven met mensen uit andere bubbels en verschillende culturen goed mogelijk is. Elke dag zetten vele duizenden mensen in heel Nederland zich in voor een inclusieve samenleving. De groeiende groep wandelaars die meedoen met de Walk of Peace brengen hiermee zelf hun verlangen naar vrede in de praktijk. Onze samenleving heeft behoefte aan deze mensen, die bereid zijn om uit hun comfortzone te stappen. Die laten zien dat er een alternatief is, een antwoord op polarisatie.
Als je op een constructieve manier conflicten oplost, krijg je nieuwe manieren van samenleven. De beste manier om dat te doen? Ontmoetingen… met elkaar praten dus. Nee, dat is niet soft, dat is hard werken. Soms komen er namelijk pijnpunten op tafel. En ja, soms zijn er momenten dat je een lijn moet trekken, een grens. Bijvoorbeeld om duidelijk te maken dat het fout is om geld te verdienen aan controversiële wapens die menselijk leed veroorzaken. Of dat het noodzakelijk is om op te komen voor slachtoffers van armoede en onrecht.

BIJBELGESPREKSGROEP (KRINGEN)
In de Credokerk is de volgende bijbelgespreksgroep  op dinsdag 24 september van 10.30 -11.30 uur. Nieuwe deelnemers zijn van harte welkom.

PASTORALIA (mag helaas niet geplaatst worden)

Ad Berkhout en  Guus Ruijl

BEDANKT VOOR UW INZET (1)
Na vele jaren van inzet voor het afdrukken van zondagsbrieven, liturgieën en wat er verder nodig was om de gemeente te informeren heeft Daan Zuiddam besloten met dit werk te stoppen. Persoonlijke omstandigheden hebben Daan daartoe doen besluiten. Nauwgezet en met enthousiasme heeft hij al die jaren het werk verzorgd. Langs deze weg willen wij als kerkenraad van wijkgemeente Slinge onze dank aan Daan overbrengen voor het vrijwilligerswerk dat hij verricht heeft. Wij wensen hem en zijn vrouw een gezegende toekomst toe waarin er nu meer tijd komt om er voor elkaar te zijn.
Ad Berkhout.


BEDANKT VOOR UW INZET (2)
Naast het kosterschap dat Cor Bouwman heeft verricht was hij jaren actief in de commissie die de bijzondere diensten heeft voorbereid in de Open Hof. Samen met de andere commissieleden werden liturgieën samengesteld. Er is nagedacht over Bijbelteksten voor de preek en bijpassende liederen. Cor heeft aangegeven wegens persoonlijke omstandigheden met dit werk te stoppen. Wij willen hem als kerkenraad van wijkgemeente Slinge hartelijk danken voor de vele uren die hij als vrijwilliger heeft meegewerkt. Wij wensen Cor en zijn vrouw een gezegende tijd toe.
Ad Berkhout.

BEDANKT (3)
Op vrijdagmiddag 29 november zal na 30 jaar Ruud Hofman de leiding van het Aanloophuis overdragen aan een opvolger. Op deze middag willen we hem feestelijk bedanken. Zet de datum dus in uw agenda? Ruud verzorgde ook de inkoop van de voorraad voor de Credokerk. Ook dat werk zal hij beëindigen.
En wie de opvolger wordt?  We zijn benieuwd! Voor deze uitdagende taak ben jij misschien wel heel geschikt. Laat het ons horen!

BOSBERICHT

Als je door de straten loopt valt het mij steeds vaker op hoe vaak er op de deur op bij de brievenbussen namen ontbreken. Blijkbaar vinden de bewoners het niet belangrijk dat men weet wie er achter de voordeur woont, men is het liefst anoniem. Dat kan ook in de kerk zo zijn, dat je het liefst anoniem bent, je geen contacten zoekt maar erg op jezelf bent. In de gemeente waar wij lid werden toen we in 2005 in Ridderkerk gingen wonen kon je ook anoniem aanwezig zijn, je ging op in de massa en de massa deed weinig moeite contact te leggen met de anonieme kerkgangers.
God zij gedankt dat dit in Wijkgemeente Slinge anders is. Misschien wel een groot voordeel van een kleiner wordende gemeente, daar kun je eigenlijk nauwelijks anoniem naar de kerk gaan, je valt altijd op want iedereen kent iedereen. Fijn om dat ook juist nu te merken, nu ik ziek ben. Bloemen uit de kerk als teken van meeleven, mooie kaarten, het doet me goed gekend te zijn!
Dankbaar ben ik dat ook God me kent (volgens psalm 139 zelfs beter dan ik mezelf ken) en dat ik voor God een naam heb en geen nummer ben (Jesaja 43). Want bij een burn-out kan ook zomaar het lijntje met God een stukje dunner worden (niet vanuit God maar vanuit mij). Je geloof komt onder spanning te staan. Dan is het bemoedigend elke week te horen of uit te spreken: God laat niet los wat zijn hand begon!
Halleluja
Ook namens Liesbeth een hartelijke groet, Johan Bos

Startzaterdagmiddag 7 september.
Gemeenteleden uit de Vredeskerk, de Credokerk en de Open Hof druppelen binnen, er is gelijk al een gezellige sfeer en onder het genot van een kopje koffie of thee, met wat lekkers erbij, wordt aan elke tafel gezellig ‘bijgepraat’. Ik ben best een beetje nerveus…hoe zal het gaan met de quiz die Ad en ik gemaakt hebben en die door de mensen samen gemaakt moet worden. Fokje en Ad openen de middag en men wordt gevraagd om groepjes te vormen waarin alle drie de kerken vertegenwoordigd zijn, want anders is de quiz niet te maken. Er is wat gemorrel en geschuifel, maar uiteindelijk worden de teams gevormd en de quiz wordt uitgedeeld. Na ongeveer 10 minuten zie ik, aan elke tafel, druk gepraat, fanatiek overleg en invullen van de vragen. Wat een prachtig gezicht was dat, alle gemeenteleden samen aan het werk! De uitslag doet er niet meer toe, het doel, samen iets te doen, is bereikt! Na de quiz werden we verwend met een lekker drankje en iets te knabbelen. Complimenten voor de dames die deze middag ons rijkelijk voorzien hebben van een hapje en een drankje. De organisatie liep gesmeerd en niemand is iets tekort gekomen. Er werden spelletjes gedaan of  een’ goed gesprek’ gevoerd en de voorbereidingen voor het gezamenlijk eten waren ook al in volle gang. We hebben, met elkaar heerlijk gegeten en de middag werd afgesloten met een Vesper. Wat mooi is het om onze Heer op deze manier samen te kunnen danken voor alle goeds wat Hij ons geeft. Ik wens u allen een heel mooi en door geloof verbonden nieuw seizoen toe!
Marjan Berkhout.

BLOEMENGROET 
Credokerk

Vredeskerk

VERJAARDAG VREEWIJK


VERJAARDAGEN SLINGE

Al deze jarigen: van Harte Gefeliciteerd en een fijne dag gewenst !!

SAMEN ETEN

Gezamenlijke broodmaaltijd 13 september Vredeskerk
De broodmaaltijd met altijd iets extra’s erbij is zoals altijd op de tweede vrijdag van de maand. Corrie en Nico Bloem en Margriet van Kranenburg weten er altijd weer iets bijzonders van te maken!
Vanaf 17.00 uur is er koffie en de maaltijd begint om 17.30 uur. Graag van te voren aanmelden bij de fam. Bloem, tel: 432 67 42

Gezamenlijke broodmaaltijd in de Open Hof

Vrijdag 20 september om  is er geen broodmaaltijd in de Open Hof.  

Warme maaltijd Credokerk

Op dinsdag 24 september om 13.00 uur is de maandelijkse warme maaltijd in de Credokerk. Opgeven bij Grieta Stravers.

Crea-club in de Vredeskerk gaat van start!
Op woensdag 25 september gaan we beginnen met de crea-club. We starten om 13.30 uur en stoppen ergens tussen 15.00 en 15.30 uur. Vooralsnog hebben 11 dames aangegeven graag te willen komen en het wordt een variatie aan creativiteit: portret tekenen, kaarten maken, haken, breien. Wie weet wat er nog meer aan ideeën boven komt drijven. We zullen iedere 4e woensdag van de maand bij elkaar komen en iedereen is welkom met haar of zijn (heren zijn namelijk ook van harte welkom!) materiaal.
Als u denkt: ik wil toch ook wel eens komen kijken, neem gerust contact met me op voor informatie. Hoe meer zielen, hoe meer vreugd!
Joke van Rosmalen

ZINGEN IN DE BREEPLEINKERK
Onder het motto 'ZINGEN MAAKT BLIJ' is er in de Breepleinkerk een   Koor- en samenzangdienst op zondag 15 september  a.s.
Hieraan werken mee: Het Chr. Mannekoor “Noord–West Veluwe” uit Nijkerk. o.l.v. Martin Mans. Orgel en piano Martin Mans en  Wim de Penning. Annelies Schep sopraan, Voorganger Ds. Arnold Vroomans verzorgt een korte meditatie.
De dienst begint om 17.00 uur.
Ongeveer 8 minuten voor aanvang van de dienst is er al samenzang. De toegang is vrij!   Van harte welkom!

Op zondag 29 september 2019 zal het Babylon Quartet enkele meesterwerken uitvoeren tijdens het najaarsconcert in de serie Zondagmiddagmuziek in Pendrecht.
Het kwartet bestaat uit violisten Leonid Nikishin en Danielle Daoukayeva, altviolist Kellen McDaniel en cellist William McLeish.
Na het winnen van De Grote Kamermuziekprijs 2015 heeft het Babylon Quartet op veel prestigieuze podia gestaan in Nederland en is meerdere malen op NPO Radio 4 te horen geweest. Dit jaar hebben zij voor de tweede maal meegewerkt aan het grachtenfestival in Amsterdam.
Voor het concert in de Open Hof hebben zij de volgende twee werken voor u uitgezocht:
Joseph Haydn’s     String Quartet op. 20 No.5 in F minor en
Antonin Dvorak’s   String Quartet No.10 in E flat major.
In de pauze kunt u onder het genot van koffie en thee de musici ontmoeten.

De toegangsprijs is maar € 6,-- en pashouders betalen slechts € 4,-- kinderen t/m 12 jaar kunnen zelfs gratis van de muziek genieten. Kaartjes zijn aan de kerk te verkrijgen of te bestellen via mailto:openhofconcerten@gmail.com

COLLECTEN VREDESKERK

COLLECTEN CREDOKERK

COLLECTEN OPEN HOF

COLLECTEN SONNEBURGH

AGENDA

Spreekuur pastores – dinsdag – 09.00 – 10.00 uur.
Aanloophuis Credokerk – elke vrijdag – 14.00 – 16.00 uur
Bejaardensoos – elke maandag – 14.00 – 16.00 uur
PCOB – elke 3de donderdag van de maand – 9.45 uur
13 sept. – gezamenlijke broodmaaltijd – Vredeskerk – 17.00 uur
24 september – Bijbelgesprekskring – 10.30 – 11.30 – Credokerk
25 september – Crea-club – Vredeskerk – 13.30 uur
25 september – breiclub Pendrecht
24 september – warme maaltijd – Credokerk – 13.00 uur


Heer, wat een voorrecht om in liefde te gaan,                                                    
Schouder aan schouder in uw wijngaard te staan                                             Samen te dienen, te zien wie U bent,
Want Uw woord maakt uw wegen bekend.

Refrein:
Samen op weg gaan,  Dat is ons gebed,                                                           Als een volk, dat juist daarvoor  Door U apart is gezet.                                     Vol van uw liefde, Genade en kracht,                                                                Als een lamp,  Die nog schijnt in de nacht.

Samen te strijden in woord en in werk.                                                             Eén zijn in U, dat alleen maakt ons sterk.
Delen in vreugde, in zorgen, in pijn,                                                                 Als uw kerk, die waarachtig wil zijn.
Refrein:
 
terug
 
 

Credokerk
datum en tijdstip 23-01-2022 om 10.00 uur
meer details

Credokerk
datum en tijdstip 30-01-2022 om 10.15 uur
meer details

Credokerk
datum en tijdstip 06-02-2022 om 14.30 uur
meer details

 
Credokerk

 
Credokerk van binnen

 
ANBI
http://www.protestantsekerk.nl/steunons/ANBI/Veel-gestelde-vragen/Paginas/Veel%20gestelde%20vragen.aspx
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.