PKN
Protestantse wijkgemeente Credo te Rotterdam-Zuid
 
Gaandeweg 13 Gaandeweg 13

Kerkdiensten Credokerk  (allen online)
9   augustus: pastor Ad Berkhout
16 augustus: pastor Johan Bos
23 augustus: ds. Hermie Hummel uit Ridderkerk
30 augustus: pastor Guus Ruijl

Laatste eredienst in de Vredeskerk
Als deze Gaandeweg uitkomt, kijken we terug op een mooie kerkdienst op 2 augustus. Voor het eerst sinds maanden konden we weer aanwezig zijn als gemeenschap in de Vredeskerk. Heel fijn om elkaar te zien en te spreken met inachtneming van de RIVM maatregelen.
Nu bereiden we ons voor op de laatste eredienst in de Vredeskerk op zondag 6 september om 10.00 uur. Hoe het voelt om afscheid te nemen van een dierbaar kerkgebouw is de gemeente Vredeskerk-Breepleinkerk goed bekend. Eerder werd afscheid genomen van de grote Vredeskerk en van de Breepleinkerk. Die ervaringen van het nemen van afscheid geeft geen eelt op onze ziel, maar maakt ons juist extra gevoelig voor wat waardevol is en voor wat er echt toe doet.

Omzien in Dankbaarheid
In de laatste kerkdienst in de Vredeskerk op 6 september is daarom gekozen voor het thema: ‘Omzien in dankbaarheid’.  Dankbaar voor wat we met elkaar als gemeenschap geleerd hebben in het vieren van de erediensten. Dankbaar voor het vieren van belangrijke momenten van vreugde en verdriet in het leven van gemeenteleden. Dankbaar voor de pastorale-, de diaconale- en de kinderactiviteiten. Dankbaar voor de verantwoordelijkheid die de kerkrentmeesters op hun schouders hebben genomen. Dankbaar voor de talloze uren aan inzet van vrijwilligers om de verbouwing van wijkgebouw tot kerkzaal met eenvoudige middelen mogelijk te maken. 
 
Afscheid nemen gaat gepaard met verdriet om wat niet meer kan, maar is mogelijk als we dankbaar omzien naar wat we als gemeenschap hebben kunnen geven en ontvangen in de loop van vele jaren aan elkaar, maar ook aan de mensen in de wijk.

Informele middagen
Na de laatste eredienst op 6 september organiseert de gemeente Vredeskerk-Breepleinkerk nog twee informele middagen in de Vredeskerk. Op die middagen is er tijd om met elkaar aan de hand van foto’s, dia’s, boeken en belangrijke voorwerpen uit de kerk herinneringen op te halen en met elkaar te delen.
De eerste middag is op zaterdag 19 september van 14.00 – 17.00 uur. Op deze middag hopen wij gemeenteleden welkom te heten en met hen om te zien in dankbaarheid. 
De tweede middag is op zaterdag 26 september van 14.00 – 16.00 uur. Op deze middag nodigen we de buren rond de Vredeskerk uit en andere bewoners van Vreewijk. De huidige Vredeskerk is voor velen van hen voorheen ook het wijkgebouw geweest waar veel culturele activiteiten georganiseerd zijn.
namens de voorbereidingsgroep,
Fokje Wierdsma   

Kerkdiensten
De roep vanuit de wijken om weer kerkdiensten te houden wordt alom gehoord. Hoewel er ook mensen zijn die aangeven terughoudend te blijven in de omgang met anderen. In aansluiting op het kerkenraadsbesluit om vanaf september weer diensten te gaan houden  zal er in de kerken van wijkgemeente Slinge een begin gemaakt worden met het houden van kerkdiensten op zondagmorgen. De eerste dienst is op zondag 6 september op de gebruikelijke aanvangstijden. Hiervoor wordt u van harte uitgenodigd. De richtlijnen voor het houden van de dienst zoals voorgeschreven door het RIVM en PKN zullen van toepassing zijn.  Dat betekent plaatsnemen op een aan u toegewezen zitplaats op 1, 5 m van elkaar.  Zoals het er nu naar uitziet kan er niet met elkaar gezongen worden. Maar we kunnen elkaar weer ontmoeten en ons geloof  delen en dat is de hoofdzaak. We hopen elkaar dan ook op 6 september te kunnen ontmoeten en er een bijzondere dienst van te maken. In de volgende Gaandeweg zal het protocol wat we moeten volgen om de diensten te kunnen houden, aan u bekend gemaakt worden. Houd nog even vol en blijf gezond. Een hartelijke groet van uw voorgangers.
kaarten die zij heeft ontvangen. We wensen haar een goede tijd in deze nieuwe woonsituatie. Mw. J. Korteweg-Besterveld uit het verzorgingshuis van Sonneburgh heeft haar enkel gebroken en na een ziekenhuisopname verblijft ze nu in het verpleeghuis van Sonneburgh (Groene Kruisweg 381, 3084LM Rotterdam).
In wijkgemeente Slinge zijn er verschillende mensen die thuis aan het opknappen zijn na een opname in ziekenhuis of zorghotel. Zij waren daar voor kortere of langere tijd. Bij de een gaat het herstel vlotter dan bij de ander. We denken aan hen die eenzaam zijn, of voor wie het psychisch allemaal heel zwaar is. We denken ook aan hen die noodgedwongen gescheiden van elkaar leven. Wij bidden en wensen allen een voorspoedig herstel toe.
Fokje Wierdsma, Ad Berkhout, Johan Bos en Guus Ruijl

Pastoraat in vakantieperiode
Ook onze pastores gaan met vakantie. De gehele zomer is er een eigen pastor in wijkgemeente Slinge of wijkgemeente Vredeskerk aanwezig. Mocht u iemand nodig hebben en u pastor niet kunnen bereiken belt u dan de scriba of de contactpersonen (zie colofon), zij weten wie er wanneer bereikbaar is.

Vertrek ds. Jan Piet Vlasblom.
Op zondag 23 augustus a.s. hoopt ds. Vlasblom, ziekenhuispredikant van het Ikazia Ziekenhuis, na een periode van ruim 21 jaar, in een kerkdienst afscheid te nemen van het Ikazia Ziekenhuis. Ds. Vlasblom is met ingang van 1 september benoemd als docent geestelijke verzorging aan de Christelijke Hogeschool Ede. Als wijkgemeente Slinge en wijkgemeente Vredeskerk-Breepleinkerk feliciteren wij hem van harte met zijn nieuwe werkplek en wensen hem daarbij Gods zegen.

Met elkaar op vakantie in 2021


Beste gemeenteleden,
Zoals u in de voorgaande Gaandeweg heeft kunnen lezen staat er voor 2021 een vakantiereisje gepland. Het duurt nog wel even voor het zover is maar dat geeft u ook de gelegenheid om langer te kunnen sparen om met het reisje mee te kunnen gaan.

Wat is de bedoeling?
We hebben  gekozen om met BTR reizen naar Hotel Am Park in Stadtkyll in de Vulkaaneifel in Duitsland te gaan. De kosten voor dit reisje, dat gepland staat voor maandag 12 april tot en met vrijdag 16 april 2021 bedragen € 500 per persoon. Voor een 1 persoonskamer moet  € 55 toeslag betaald worden. Daar staat tegenover dat de reis All Inclusive is. Dat betekent dat alle drankjes die in het hotel genuttigd worden, koffie/thee, limonades, bier/wijn, zijn inbegrepen in de prijs. De hotelkamers zijn voorzien van douche, toilet en televisie en het hotel is voorzien van een lift. 
Alle excursies die we maken zitten bij de genoemde prijs in. U geniet van vol pension en er wordt iedere avond een programma verzorgd. Vervoer wordt geregeld met een bus die ons alle dagen ter beschikking staat. De reis – en annuleringsverzekering zit eveneens bij de prijs inbegrepen. Bent u rolstoel afhankelijk dan moeten we u helaas teleurstellen, deelname is dan niet mogelijk. Personen die een rollator gebruiken kunnen zonder probleem meedoen met deze reis. Op het programma staan onder andere een bezoek aan een wildpark, een tocht door de Belgische Ardennen en een boottocht op de Rursee.  Het minimale aantal deelnemers moet 35 personen zijn anders kan de reis niet doorgaan. Houdt u er rekening mee dat een identiteitskaart of paspoort verplicht is. We hopen u met dit bericht enthousiast gemaakt te hebben om mee te gaan met dit reisje. U kunt vrienden en/of familieleden eveneens uitnodigen om mee te gaan.  U kunt zich vanaf nu inschrijven bij mw. Grieta Stravers onder tel.nr. 06-55188761 of via de mail: scribawijkgemeenteslinge@gmail.com
Met vriendelijke groet van het organiserend team bestaande uit: Joke van Rosmalen, Grieta Stravers, Fokje Wierdsma en Ad Berkhout.

Pastoraat Wijkgemeente Slinge
Tijdens bezoeken merk ik dat er soms onduidelijkheid is hoe het pastoraat verdeeld is in wijkgemeente Slinge. Guus Ruijl doet geen pastoraat meer in Slinge en in het bijzonder de Credokerk. De tijd die hij nog werkt in Slinge steekt hij in kerkdiensten en algemene werkzaamheden. Johan Bos is nu verantwoordelijk voor het pastoraat in de Credokerk en in die zin het aanspreekpunt. Ad Berkhout is verantwoordelijk voor het pastoraat in de Open Hof en daar ook het aanspreekpunt voor pastorale zaken. In vakantieperiodes of in geval van ziekteverlof ondersteunen we elkaar!
Pastor Johan Bos

Berkhoudbericht


Als ik dit berichtje zit te schrijven schijnt de zon en is er een strak blauwe lucht. Mooi zomers weer. De wereld ziet er anders uit, ik weet niet hoe dat bij u is maar mij maakt het blij en geeft het energie. Ik heb dan altijd de neiging om naar het strand te gaan en te genieten van zon en zee. Pasgeleden las ik een artikel van een jonge vrouw die werkzaam is bij de reddingsdienst ergens aan de Nederlandse kust. Een heerlijk vrij leven wat zich over de zomerperiode uitstrekt, waarin ze dag en nacht op het strand te vinden is. Een vrij leven, maar toch ook een spannende tijd want je moet alert zijn en zomaar ineens in actie  komen wanneer iemand in gevaar is. Een verantwoordelijke baan dus eigenlijk, want je moet er op bedacht zijn dat tussen al die mensen die het strand bezoeken er altijd wel een paar zijn die de gevaren van de zee niet kennen en in moeilijkheden kunnen komen. Je bent dus aan het opletten voor een ander. Als het er op aan komt moet je de juiste beslissingen nemen om de hulpactie zo goed en veilig mogelijk uit te voeren.  De zee lijkt soms rustig en toch overkomt het mensen dat ze door de stroming beetgepakt worden en van de kust wegdrijven. Misschien is deze Coronatijd ook wel een beetje te vergelijken met een zee die mensen mee kan sleuren. Mensen kunnen elkaar kwijtraken als je niet oppast. Laten we voor elkaar dan die wacht zijn die mensen in de gaten houdt en ze erbij houdt, ze als het ware weer op de kust brengt als ze dreigen af te drijven. Door een telefoontje te plegen, een kaartje te sturen of op een andere manier aandacht te geven aan die ander. Ik wens u een goede zomer toe, met oog voor elkaar.

Bloemengroet
Vanuit de Slinge gingen op12 juli                              


Bedankt!

VERJAARDAGE Vreewijk

Al deze jarigen: van harte gefeliciteerd en een fijne dag toegewenst

OP ZOEK NAAR FIETS:
Bij de Voedselbank komt momenteel een Syrische familie. Zij zouden dolgraag in het bezit komen van een dames- of herenfiets. Wie heeft er misschien nog een fiets staan in de kelder die niet meer gebruikt wordt? Graag reacties bij Kees Loren de Jong,
Tel. 010 - 480 84 62. Alvast hartelijk dank !

CORONATIJD – COLLECTEGELDEN

In deze coronatijd zijn er geen diensten in de eigen kerk. Wellicht maakt u gebruik van de streamdiensten vanuit de omliggende kerken waar naast geluid ook beeld te zien is. Het is fijn om zo nog met elkaar verbonden te zijn. De solidariteit is heel groot in deze tijd. De diaconale ondersteuning gaat gewoon door, maar ook de kosten voor de wijkgemeenten. Helaas missen we nu wel de collectegelden en huuropbrengsten. Daarom roepen wij u op om de bijdragen die u gewend was wekelijks in de collectezak te doen op te sparen en bijv. één keer in de maand over te maken op onderstaande bankrekeningen.
Deze bankrekeningen zijn:
Voor Slinge nummer NL60 INGB 0000 114 661 t.n.v. Diaconie Prot. wijkgemeente Slinge
Voor de Vredeskerk nummer NL33 RABO 0373 728 239 t.n.v. CvK PG Rotterdam-Zuid Wijkgemeente Vredeskerk-Breepleinkerk.
Wilt u bij uw betaling  ‘collectes’ vermelden. Wij zullen de opbrengsten delen tussen de diaconie en de kerk.
Alvast onze hartelijke dank!
De penningmeesters

Begraafplaats Charlois

Bent u wel eens op de Charloisse Lagedijk geweest? Dan hebt u ongetwijfeld de begraafplaats gezien die daar ligt, vlak bij de fietsbrug over de A15. Dit is de vroegere Hervormde begraafplaats, die nu Protestantse Begraafplaats Charlois heet.
Graag willen wij u in dit stukje wat meer vertellen over deze begraafplaats. Nu is dit ook geen onderwerp, eerlijk gezegd, waar je dagelijks mee te maken hebt. Toch zou het goed zijn als we er zo nu en dan bij stilstaan dat er ook aan ons leven een eind komt. Wat moet er dan met ons lichaam gebeuren?
Veel mensen in onze stad kiezen dan voor een crematie maar wij bieden daarvoor een alternatief. En er zijn verschillende soorten graven. We willen u wijzen op de unieke mogelijkheid op onze begraafplaats nog graven voor onbepaalde tijd te kopen. Ook hebben wij eigen graven voor de duur van 30 jaar. Er is zelfs een graftype dat minder kost dan een crematie (het zogenoemde plantenbedgraf). Op onze website kunt u er meer over lezen (www.begraafplaatscharlois.nl).
Er staat op de begraafplaats een kapel waarin diensten kunnen worden gehouden en een gebouw waarin na afloop van een begrafenis gelegenheid is om de familie te condoleren. Hier kan ook iets te eten of te drinken worden verzorgd. Vorig jaar hebben we dit gebouw grondig vernieuwd zodat we ook nieuwe functies kunnen bieden, zoals bijvoorbeeld een familiekamer waarin een overledene wordt opgebaard en de familie in de dagen voorafgaand aan de begraving samen kan zijn.
Er bestaan bij het bestuur best zorgen over de toekomst van de begraafplaats: we zien het aantal begravingen (nog steeds) teruglopen en de kosten stijgen. Dat laatste vindt zijn oorzaak in en heeft onmiddellijk gevolgen voor het onderhoud. De overheid heeft verboden om chemische middelen te gebruiken om het onkruid te bestrijden. Maar nu moet het onkruid handmatig worden verwijderd en dat kost tijd en geld. Vandaar dat wij vrijwilligers zoeken die ons kunnen komen helpen. Op dit moment hebben wij dringend behoefte aan mensen die licht tuinwerk doen (schoffelen voornamelijk), of die helpen bij het uitserveren van koffie, broodjes e.d. na afloop van een begrafenis, dan wel – bij afwezigheid van de opzichter – voor de stoet uitlopen bij een begrafenis en de kist laten zakken. Voor de vrijwilligers is een kleine vergoeding beschikbaar. Als u daar iets voor voelt, kunt contact opnemen met de opzichter, de heer C. van Brakel of de administrateur, mevr. A.H. Klaassen (010 – 480 05 01).
Er zijn gelukkig recent nieuwe bestuursleden aangetreden zodat we ons ook weer bezig kunnen gaan houden met het beleid voor de komende jaren. Zodra ons nieuwe beleidsplan gereed is, hopen we u er meer over te kunnen vertellen.

H.A. Spanjersberg                                                                                      
voorzitter Stichting Protestantse Begraafplaats Charlois

ACTIE Schoenendoos
De actie schoenendoos is  in volle gang. We hebben al heel wat dozen klaar staan die aan het eind van het jaar weg gaan.
Ook hebben we al aardig wat spullen om in te pakken.
Heel blij zijn we ook met giften, want de dozen moeten allemaal verzonden worden en dat loopt aardig  in de financiën.
Fijn dat er zoveel breisters en haaksters zijn die ons steeds weer verrassen met mutsen, sjaals, truien en noem maar op.
Allemaal heel hartelijk bedankt  voor de hulp, hetzij door het kopen van kaarten, het geven van giften of vulling voor de schoenendozen en we hopen weer op gulle gevers !

Vriendelijke groeten van Hennie Hoek – tel. 481 58 74

ZINGEN MAAKT BLIJ ZANGDIENSTEN
Inmiddels is het programma voor de livestream uitzendingen van Zingen Maakt Blij diensten in augustus en de 1ste week september bekend.
Het belooft stuk voor stuk een mooie uitzending te worden ! Elke uitzending zingt een solist de samenzangliederen zodat we die thuis mee kunnen zingen.
Ook is er een predikant aanwezig zodat het toch een “volledige”zangdienst wordt.
De diensten worden opgenomen en live uitgezonden via Youtube. De uitzending start om 17.00 uur.
Juist in een zangdienst willen we graag in grote getale met elkaar de lofzang gaande houden. Omdat hier nog steeds beperkingen aan verbonden zijn met betrekking tot het zingen en het in grote groepen mensen bij elkaar komen zijn wij heel blij dat onze organisten Wim de Penning en Martin Mans ons helpen om de live uitzendingen mogelijk te maken. Wij zijn ons er wel van bewust dat we niet iedereen kunnen bereiken op deze manier, maar wellicht zijn er mogelijkheden dat mensen met internet anderen zonder internet mee kunnen laten kijken.
Wij houden de ontwikkelingen en mogelijkheden in de gaten, hopelijk is er in september weer wat meer mogelijk.
Het programma is als volgt:
09 augustus: organist: Wim de Penning; solist: Andries Stigter; voorganger: pastor Johan Bos.
16 augustus: organist: Wim de Penning; solist: Johan Petersen; voorganger: ds. Taco Koster; Jantine Kalkman: Trompet.
23 augustus: organist: Martin Mans; solist Johan Petersen; voorganger: ds. Panc Vermaat; m.m.v. The Martin Mans Formation
30 augustus: organist: Martin Mans; solist: Nico de Ruig; voorganger: ds. Erik Versloot.
06 september: organist: Wim de Penning; solist: Nico de Ruig; voorganger: ds. Robert-Jan van Amstel; Lydia van Mourik: fluit

De livestream uitzendingen zijn te volgen via onderstaande link:
http://www.breepleikerk.nl/livestream

We kunnen bijna niet wachten !

Theologische vorming Geïnteresseerden Rotterdam.

Nu er veel studiedagen en andere leerbijeenkomsten zijn afgelast, is er toch een mogelijkheid gevonden om cursussen te volgen op het gebied van Theologie.
De 3-jarige basiscursus Theologische Vorming Geïnteresseerden start in het najaar digitaal op de dinsdagochtenden.
Ook zijn er een paar korte cursussen van enkele dagdelen op het digitale programma gezet. Zodra het mogelijk is zal er weer klassikaal lesgegeven worden. Wanneer u niet zo bedreven bent in de nieuwe technieken: voor u is hulp beschikbaar!
Kijk daarom voor meer info, voor hulp en voor aanmelding op ons website: www:tvgrotterdam.nl
De site wordt actueel gehouden. Daarop vindt u ook het postadres, het telefoon nummer, het mailadres en het aanmeldingsformulier.
Meld u snel aan voor deze boeiende cursussen!
M. Bezemer-Rietveld
Bestuurslid voor werving en publiciteit TVG Rotterdam.
                             
GIFTEN:

Al deze giften: Hartelijk dank !     
                          
BIJBEL LEESROOSTER

09/8   Psalm 29                                16/8   Exodus 28:1-14        
10/8   Exodus 26:1-14                     17/8   Exodus 28:15-30
11/8   Exodus 26:15-37                   18/8   Exodus 28:31-43
12/8   Exodus 27:1-8                       19/8   Psalm 17
13/8   Exodus 27:9-21                     20/8   Exodus 29:1-14
14/8   Psalm 45:1-8                         21/8   Exodus 29:15-30
15/8   Psalm 45:9-18                       22/8   Exodus 29:31-37

23/8   Exodus 29:38-46                   30/8   Matteüs 17:14-23
24/8   Psalm 138                              31/8   Exodus 30:1-10
25/8   Matteüs 15:21-39                  01/9   Exodus 30:11-16
26/8   Matteüs 16:1-12                    02/9   Exodus 30:11-16
27/8   Matteüs 16:13-28                  03/9   Exodus 30:22-38
28/8   Matteüs 17:1-8                      04/9   Matteüs 17:24-27
29/8   Matteüs 17:9-13                    05/9   Matteüs 18:1-9
BEJAARDE MENSEN ZIJN DIKWIJLS

W I J Z E   M E N S E N !

In hoogstaande culturen heft men steeds de grootste eerbied gehad  voor bejaarden mensen, voor de ouderen, de oudsten. Meestal hadden zij alles te zeggen! In elk geval werden ze telkens geraadpleegd!
Onze tijd heeft van ‘oude mensen’ een probleem gemaakt.
Dat is vreemd en een teken van verarming !
In onze gekke maatschappij worden de mensen opgedeeld. De bejaarde mensen behoren tot de onproductieven. Ze worden dikwijls gewoon “afgeschreven”, zoals machines en materialen.
In de productiewereld heeft men het over afvoer van personeel, van ‘mensenmateriaal’.
Men heeft het over problemen van huisvesting, het opbergen en bezighouden van oude mensen, maar nooit over de fantastische bijdrage die ze kunnen leveren in familieverband, groepsverband, bedrijfsleven, in elke gemeenschap, soms alleen al door hun stille, wijze aanwezigheid!
We maken ons wijs dat we leven, omdat we jachtig voorthollen alsof we geen minuut te verliezen hebben.
Bejaarde mensen zijn kostbare mensen, die ons vooral de betrekkelijkheid van vele dingen leren. Ze zijn mild geworden en maken zich geen illusies meer. Ze kijken dieper, zijn innerlijker gaan leven en genieten van geestelijke waarden.
Wijze mensen.
Rustige mensen.
Mense


Kerkdiensten Credokerk  (allen online)
9   augustus: pastor Ad Berkhout
16 augustus: pastor Johan Bos
23 augustus: ds. Hermie Hummel uit Ridderkerk
30 augustus: pastor Guus Ruijl

Laatste eredienst in de Vredeskerk
Als deze Gaandeweg uitkomt, kijken we terug op een mooie kerkdienst op 2 augustus. Voor het eerst sinds maanden konden we weer aanwezig zijn als gemeenschap in de Vredeskerk. Heel fijn om elkaar te zien en te spreken met inachtneming van de RIVM maatregelen.
Nu bereiden we ons voor op de laatste eredienst in de Vredeskerk op zondag 6 september om 10.00 uur. Hoe het voelt om afscheid te nemen van een dierbaar kerkgebouw is de gemeente Vredeskerk-Breepleinkerk goed bekend. Eerder werd afscheid genomen van de grote Vredeskerk en van de Breepleinkerk. Die ervaringen van het nemen van afscheid geeft geen eelt op onze ziel, maar maakt ons juist extra gevoelig voor wat waardevol is en voor wat er echt toe doet.
Omzien in Dankbaarheid
In de laatste kerkdienst in de Vredeskerk op 6 september is daarom gekozen voor het thema: ‘Omzien in dankbaarheid’.  Dankbaar voor wat we met elkaar als gemeenschap geleerd hebben in het vieren van de erediensten. Dankbaar voor het vieren van belangrijke momenten van vreugde en verdriet in het leven van gemeenteleden. Dankbaar voor de pastorale-, de diaconale- en de kinderactiviteiten. Dankbaar voor de verantwoordelijkheid die de kerkrentmeesters op hun schouders hebben genomen. Dankbaar voor de talloze uren aan inzet van vrijwilligers om de verbouwing van wijkgebouw tot kerkzaal met eenvoudige middelen mogelijk te maken. 
 
Afscheid nemen gaat gepaard met verdriet om wat niet meer kan, maar is mogelijk als we dankbaar omzien naar wat we als gemeenschap hebben kunnen geven en ontvangen in de loop van vele jaren aan elkaar, maar ook aan de mensen in de wijk.

Informele middagen
Na de laatste eredienst op 6 september organiseert de gemeente Vredeskerk-Breepleinkerk nog twee informele middagen in de Vredeskerk. Op die middagen is er tijd om met elkaar aan de hand van foto’s, dia’s, boeken en belangrijke voorwerpen uit de kerk herinneringen op te halen en met elkaar te delen.
De eerste middag is op zaterdag 19 september van 14.00 – 17.00 uur. Op deze middag hopen wij gemeenteleden welkom te heten en met hen om te zien in dankbaarheid. 
De tweede middag is op zaterdag 26 september van 14.00 – 16.00 uur. Op deze middag nodigen we de buren rond de Vredeskerk uit en andere bewoners van Vreewijk. De huidige Vredeskerk is voor velen van hen voorheen ook het wijkgebouw geweest waar veel culturele activiteiten georganiseerd zijn.
namens de voorbereidingsgroep,
Fokje Wierdsma   
Kerkdiensten
De roep vanuit de wijken om weer kerkdiensten te houden wordt alom gehoord. Hoewel er ook mensen zijn die aangeven terughoudend te blijven in de omgang met anderen. In aansluiting op het kerkenraadsbesluit om vanaf september weer diensten te gaan houden  zal er in de kerken van wijkgemeente Slinge een begin gemaakt worden met het houden van kerkdiensten op zondagmorgen. De eerste dienst is op zondag 6 september op de gebruikelijke aanvangstijden. Hiervoor wordt u van harte uitgenodigd. De richtlijnen voor het houden van de dienst zoals voorgeschreven door het RIVM en PKN zullen van toepassing zijn.  Dat betekent plaatsnemen op een aan u toegewezen zitplaats op 1, 5 m van elkaar.  Zoals het er nu naar uitziet kan er niet met elkaar gezongen worden. Maar we kunnen elkaar weer ontmoeten en ons geloof  delen en dat is de hoofdzaak. We hopen elkaar dan ook op 6 september te kunnen ontmoeten en er een bijzondere dienst van te maken. In de volgende Gaandeweg zal het protocol wat we moeten volgen om de diensten te kunnen houden, aan u bekend gemaakt worden. Houd nog even vol en blijf gezond. Een hartelijke groet van uw voorgangers.
kaarten die zij heeft ontvangen. We wensen haar een goede tijd in deze nieuwe woonsituatie. Mw. J. Korteweg-Besterveld uit het verzorgingshuis van Sonneburgh heeft haar enkel gebroken en na een ziekenhuisopname verblijft ze nu in het verpleeghuis van Sonneburgh (Groene Kruisweg 381, 3084LM Rotterdam).
In wijkgemeente Slinge zijn er verschillende mensen die thuis aan het opknappen zijn na een opname in ziekenhuis of zorghotel. Zij waren daar voor kortere of langere tijd. Bij de een gaat het herstel vlotter dan bij de ander. We denken aan hen die eenzaam zijn, of voor wie het psychisch allemaal heel zwaar is. We denken ook aan hen die noodgedwongen gescheiden van elkaar leven. Wij bidden en wensen allen een voorspoedig herstel toe.
Fokje Wierdsma, Ad Berkhout, Johan Bos en Guus Ruijl


BEDANKTPastoraat in vakantieperiode
Ook onze pastores gaan met vakantie. De gehele zomer is er een eigen pastor in wijkgemeente Slinge of wijkgemeente Vredeskerk aanwezig. Mocht u iemand nodig hebben en u pastor niet kunnen bereiken belt u dan de scriba of de contactpersonen (zie colofon), zij weten wie er wanneer bereikbaar is.

Vertrek ds. Jan Piet Vlasblom.
Op zondag 23 augustus a.s. hoopt ds. Vlasblom, ziekenhuispredikant van het Ikazia Ziekenhuis, na een periode van ruim 21 jaar, in een kerkdienst afscheid te nemen van het Ikazia Ziekenhuis. Ds. Vlasblom is met ingang van 1 september benoemd als docent geestelijke verzorging aan de Christelijke Hogeschool Ede. Als wijkgemeente Slinge en wijkgemeente Vredeskerk-Breepleinkerk feliciteren wij hem van harte met zijn nieuwe werkplek en wensen hem daarbij Gods zegen.

Met elkaar op vakantie in 2021


Beste gemeenteleden,
Zoals u in de voorgaande Gaandeweg heeft kunnen lezen staat er voor 2021 een vakantiereisje gepland. Het duurt nog wel even voor het zover is maar dat geeft u ook de gelegenheid om langer te kunnen sparen om met het reisje mee te kunnen gaan.

Wat is de bedoeling?
We hebben  gekozen om met BTR reizen naar Hotel Am Park in Stadtkyll in de Vulkaaneifel in Duitsland te gaan. De kosten voor dit reisje, dat gepland staat voor maandag 12 april tot en met vrijdag 16 april 2021 bedragen € 500 per persoon. Voor een 1 persoonskamer moet  € 55 toeslag betaald worden. Daar staat tegenover dat de reis All Inclusive is. Dat betekent dat alle drankjes die in het hotel genuttigd worden, koffie/thee, limonades, bier/wijn, zijn inbegrepen in de prijs. De hotelkamers zijn voorzien van douche, toilet en televisie en het hotel is voorzien van een lift. 
Alle excursies die we maken zitten bij de genoemde prijs in. U geniet van vol pension en er wordt iedere avond een programma verzorgd. Vervoer wordt geregeld met een bus die ons alle dagen ter beschikking staat. De reis – en annuleringsverzekering zit eveneens bij de prijs inbegrepen. Bent u rolstoel afhankelijk dan moeten we u helaas teleurstellen, deelname is dan niet mogelijk. Personen die een rollator gebruiken kunnen zonder probleem meedoen met deze reis. Op het programma staan onder andere een bezoek aan een wildpark, een tocht door de Belgische Ardennen en een boottocht op de Rursee.  Het minimale aantal deelnemers moet 35 personen zijn anders kan de reis niet doorgaan. Houdt u er rekening mee dat een identiteitskaart of paspoort verplicht is. We hopen u met dit bericht enthousiast gemaakt te hebben om mee te gaan met dit reisje. U kunt vrienden en/of familieleden eveneens uitnodigen om mee te gaan.  U kunt zich vanaf nu inschrijven bij mw. Grieta Stravers onder tel.nr. 06-55188761 of via de mail: scribawijkgemeenteslinge@gmail.com
Met vriendelijke groet van het organiserend team bestaande uit: Joke van Rosmalen, Grieta Stravers, Fokje Wierdsma en Ad Berkhout.

Pastoraat Wijkgemeente Slinge
Tijdens bezoeken merk ik dat er soms onduidelijkheid is hoe het pastoraat verdeeld is in wijkgemeente Slinge. Guus Ruijl doet geen pastoraat meer in Slinge en in het bijzonder de Credokerk. De tijd die hij nog werkt in Slinge steekt hij in kerkdiensten en algemene werkzaamheden. Johan Bos is nu verantwoordelijk voor het pastoraat in de Credokerk en in die zin het aanspreekpunt. Ad Berkhout is verantwoordelijk voor het pastoraat in de Open Hof en daar ook het aanspreekpunt voor pastorale zaken. In vakantieperiodes of in geval van ziekteverlof ondersteunen we elkaar!
Pastor Johan Bos

Berkhoudbericht


Als ik dit berichtje zit te schrijven schijnt de zon en is er een strak blauwe lucht. Mooi zomers weer. De wereld ziet er anders uit, ik weet niet hoe dat bij u is maar mij maakt het blij en geeft het energie. Ik heb dan altijd de neiging om naar het strand te gaan en te genieten van zon en zee. Pasgeleden las ik een artikel van een jonge vrouw die werkzaam is bij de reddingsdienst ergens aan de Nederlandse kust. Een heerlijk vrij leven wat zich over de zomerperiode uitstrekt, waarin ze dag en nacht op het strand te vinden is. Een vrij leven, maar toch ook een spannende tijd want je moet alert zijn en zomaar ineens in actie  komen wanneer iemand in gevaar is. Een verantwoordelijke baan dus eigenlijk, want je moet er op bedacht zijn dat tussen al die mensen die het strand bezoeken er altijd wel een paar zijn die de gevaren van de zee niet kennen en in moeilijkheden kunnen komen. Je bent dus aan het opletten voor een ander. Als het er op aan komt moet je de juiste beslissingen nemen om de hulpactie zo goed en veilig mogelijk uit te voeren.  De zee lijkt soms rustig en toch overkomt het mensen dat ze door de stroming beetgepakt worden en van de kust wegdrijven. Misschien is deze Coronatijd ook wel een beetje te vergelijken met een zee die mensen mee kan sleuren. Mensen kunnen elkaar kwijtraken als je niet oppast. Laten we voor elkaar dan die wacht zijn die mensen in de gaten houdt en ze erbij houdt, ze als het ware weer op de kust brengt als ze dreigen af te drijven. Door een telefoontje te plegen, een kaartje te sturen of op een andere manier aandacht te geven aan die ander. Ik wens u een goede zomer toe, met oog voor elkaar.
Bloemengroet
Vanuit de Slinge gingen op12 juli                              
de bloemen naar mw Adri den Breejen, Meijenhage 224. 19 juli waren ze bestemd voor dhr Overmars, Sonneburgh, Groene Kruisweg. 26 juli werden ze bezorgd bij de fam. V.d. Graaf, Kerkwervesingel en 2 augustus kregen dhr en mw van Agteren de bloemen.
Vanuit de Vredeskerk gingen er op 12 juli bloemen naar mw. Berkman, Beukendaal en naar mw. Boekhoud, Meiendaal. 19 juli kreeg mw. A. van Zetten, Groenezoom,  de bloemen, en op 26 juli ontving mw. Huberts, Slinge,  de bloemengroet.
Op 2 augustus gingen de bloemen naar dhr en mw van Dam , Dennendaal.
Ook gingen er bloemen naar dhr. en mw. Stassen i.v.m. hun 50-jarig huwelijk

Bedankt!

VERJAARDAGE Vreewijk

Al deze jarigen: van harte gefeliciteerd en een fijne dag toegewenst

OP ZOEK NAAR FIETS:
Bij de Voedselbank komt momenteel een Syrische familie. Zij zouden dolgraag in het bezit komen van een dames- of herenfiets. Wie heeft er misschien nog een fiets staan in de kelder die niet meer gebruikt wordt? Graag reacties bij Kees Loren de Jong,
Tel. 010 - 480 84 62. Alvast hartelijk dank !

CORONATIJD – COLLECTEGELDEN

In deze coronatijd zijn er geen diensten in de eigen kerk. Wellicht maakt u gebruik van de streamdiensten vanuit de omliggende kerken waar naast geluid ook beeld te zien is. Het is fijn om zo nog met elkaar verbonden te zijn. De solidariteit is heel groot in deze tijd. De diaconale ondersteuning gaat gewoon door, maar ook de kosten voor de wijkgemeenten. Helaas missen we nu wel de collectegelden en huuropbrengsten. Daarom roepen wij u op om de bijdragen die u gewend was wekelijks in de collectezak te doen op te sparen en bijv. één keer in de maand over te maken op onderstaande bankrekeningen.
Deze bankrekeningen zijn:
Voor Slinge nummer NL60 INGB 0000 114 661 t.n.v. Diaconie Prot. wijkgemeente Slinge
Voor de Vredeskerk nummer NL33 RABO 0373 728 239 t.n.v. CvK PG Rotterdam-Zuid Wijkgemeente Vredeskerk-Breepleinkerk.
Wilt u bij uw betaling  ‘collectes’ vermelden. Wij zullen de opbrengsten delen tussen de diaconie en de kerk.
Alvast onze hartelijke dank!
De penningmeesters

Begraafplaats Charlois

Bent u wel eens op de Charloisse Lagedijk geweest? Dan hebt u ongetwijfeld de begraafplaats gezien die daar ligt, vlak bij de fietsbrug over de A15. Dit is de vroegere Hervormde begraafplaats, die nu Protestantse Begraafplaats Charlois heet.
Graag willen wij u in dit stukje wat meer vertellen over deze begraafplaats. Nu is dit ook geen onderwerp, eerlijk gezegd, waar je dagelijks mee te maken hebt. Toch zou het goed zijn als we er zo nu en dan bij stilstaan dat er ook aan ons leven een eind komt. Wat moet er dan met ons lichaam gebeuren?
Veel mensen in onze stad kiezen dan voor een crematie maar wij bieden daarvoor een alternatief. En er zijn verschillende soorten graven. We willen u wijzen op de unieke mogelijkheid op onze begraafplaats nog graven voor onbepaalde tijd te kopen. Ook hebben wij eigen graven voor de duur van 30 jaar. Er is zelfs een graftype dat minder kost dan een crematie (het zogenoemde plantenbedgraf). Op onze website kunt u er meer over lezen (www.begraafplaatscharlois.nl).
Er staat op de begraafplaats een kapel waarin diensten kunnen worden gehouden en een gebouw waarin na afloop van een begrafenis gelegenheid is om de familie te condoleren. Hier kan ook iets te eten of te drinken worden verzorgd. Vorig jaar hebben we dit gebouw grondig vernieuwd zodat we ook nieuwe functies kunnen bieden, zoals bijvoorbeeld een familiekamer waarin een overledene wordt opgebaard en de familie in de dagen voorafgaand aan de begraving samen kan zijn.
Er bestaan bij het bestuur best zorgen over de toekomst van de begraafplaats: we zien het aantal begravingen (nog steeds) teruglopen en de kosten stijgen. Dat laatste vindt zijn oorzaak in en heeft onmiddellijk gevolgen voor het onderhoud. De overheid heeft verboden om chemische middelen te gebruiken om het onkruid te bestrijden. Maar nu moet het onkruid handmatig worden verwijderd en dat kost tijd en geld. Vandaar dat wij vrijwilligers zoeken die ons kunnen komen helpen. Op dit moment hebben wij dringend behoefte aan mensen die licht tuinwerk doen (schoffelen voornamelijk), of die helpen bij het uitserveren van koffie, broodjes e.d. na afloop van een begrafenis, dan wel – bij afwezigheid van de opzichter – voor de stoet uitlopen bij een begrafenis en de kist laten zakken. Voor de vrijwilligers is een kleine vergoeding beschikbaar. Als u daar iets voor voelt, kunt contact opnemen met de opzichter, de heer C. van Brakel of de administrateur, mevr. A.H. Klaassen (010 – 480 05 01).
Er zijn gelukkig recent nieuwe bestuursleden aangetreden zodat we ons ook weer bezig kunnen gaan houden met het beleid voor de komende jaren. Zodra ons nieuwe beleidsplan gereed is, hopen we u er meer over te kunnen vertellen.

H.A. Spanjersberg                                                                                      
voorzitter Stichting Protestantse Begraafplaats Charlois

ACTIE Schoenendoos
De actie schoenendoos is  in volle gang. We hebben al heel wat dozen klaar staan die aan het eind van het jaar weg gaan.
Ook hebben we al aardig wat spullen om in te pakken.
Heel blij zijn we ook met giften, want de dozen moeten allemaal verzonden worden en dat loopt aardig  in de financiën.
Fijn dat er zoveel breisters en haaksters zijn die ons steeds weer verrassen met mutsen, sjaals, truien en noem maar op.
Allemaal heel hartelijk bedankt  voor de hulp, hetzij door het kopen van kaarten, het geven van giften of vulling voor de schoenendozen en we hopen weer op gulle gevers !

Vriendelijke groeten van Hennie Hoek – tel. 481 58 74

ZINGEN MAAKT BLIJ ZANGDIENSTEN
Inmiddels is het programma voor de livestream uitzendingen van Zingen Maakt Blij diensten in augustus en de 1ste week september bekend.
Het belooft stuk voor stuk een mooie uitzending te worden ! Elke uitzending zingt een solist de samenzangliederen zodat we die thuis mee kunnen zingen.
Ook is er een predikant aanwezig zodat het toch een “volledige”zangdienst wordt.
De diensten worden opgenomen en live uitgezonden via Youtube. De uitzending start om 17.00 uur.
Juist in een zangdienst willen we graag in grote getale met elkaar de lofzang gaande houden. Omdat hier nog steeds beperkingen aan verbonden zijn met betrekking tot het zingen en het in grote groepen mensen bij elkaar komen zijn wij heel blij dat onze organisten Wim de Penning en Martin Mans ons helpen om de live uitzendingen mogelijk te maken. Wij zijn ons er wel van bewust dat we niet iedereen kunnen bereiken op deze manier, maar wellicht zijn er mogelijkheden dat mensen met internet anderen zonder internet mee kunnen laten kijken.
Wij houden de ontwikkelingen en mogelijkheden in de gaten, hopelijk is er in september weer wat meer mogelijk.
Het programma is als volgt:
09 augustus: organist: Wim de Penning; solist: Andries Stigter; voorganger: pastor Johan Bos.
16 augustus: organist: Wim de Penning; solist: Johan Petersen; voorganger: ds. Taco Koster; Jantine Kalkman: Trompet.
23 augustus: organist: Martin Mans; solist Johan Petersen; voorganger: ds. Panc Vermaat; m.m.v. The Martin Mans Formation
30 augustus: organist: Martin Mans; solist: Nico de Ruig; voorganger: ds. Erik Versloot.
06 september: organist: Wim de Penning; solist: Nico de Ruig; voorganger: ds. Robert-Jan van Amstel; Lydia van Mourik: fluit

De livestream uitzendingen zijn te volgen via onderstaande link:
http://www.breepleikerk.nl/livestream

We kunnen bijna niet wachten !

Theologische vorming Geïnteresseerden Rotterdam.

Nu er veel studiedagen en andere leerbijeenkomsten zijn afgelast, is er toch een mogelijkheid gevonden om cursussen te volgen op het gebied van Theologie.
De 3-jarige basiscursus Theologische Vorming Geïnteresseerden start in het najaar digitaal op de dinsdagochtenden.
Ook zijn er een paar korte cursussen van enkele dagdelen op het digitale programma gezet. Zodra het mogelijk is zal er weer klassikaal lesgegeven worden. Wanneer u niet zo bedreven bent in de nieuwe technieken: voor u is hulp beschikbaar!
Kijk daarom voor meer info, voor hulp en voor aanmelding op ons website: www:tvgrotterdam.nl
De site wordt actueel gehouden. Daarop vindt u ook het postadres, het telefoon nummer, het mailadres en het aanmeldingsformulier.
Meld u snel aan voor deze boeiende cursussen!
M. Bezemer-Rietveld
Bestuurslid voor werving en publiciteit TVG Rotterdam.                             
GIFTEN:

Al deze giften: Hartelijk dank !     
                          
BIJBEL LEESROOSTER

09/8   Psalm 29                                16/8   Exodus 28:1-14        
10/8   Exodus 26:1-14                     17/8   Exodus 28:15-30
11/8   Exodus 26:15-37                   18/8   Exodus 28:31-43
12/8   Exodus 27:1-8                       19/8   Psalm 17
13/8   Exodus 27:9-21                     20/8   Exodus 29:1-14
14/8   Psalm 45:1-8                         21/8   Exodus 29:15-30
15/8   Psalm 45:9-18                       22/8   Exodus 29:31-37

23/8   Exodus 29:38-46                   30/8   Matteüs 17:14-23
24/8   Psalm 138                              31/8   Exodus 30:1-10
25/8   Matteüs 15:21-39                  01/9   Exodus 30:11-16
26/8   Matteüs 16:1-12                    02/9   Exodus 30:11-16
27/8   Matteüs 16:13-28                  03/9   Exodus 30:22-38
28/8   Matteüs 17:1-8                      04/9   Matteüs 17:24-27
29/8   Matteüs 17:9-13                    05/9   Matteüs 18:1-9
BEJAARDE MENSEN ZIJN DIKWIJLS

W I J Z E   M E N S E N !

In hoogstaande culturen heft men steeds de grootste eerbied gehad  voor bejaarden mensen, voor de ouderen, de oudsten. Meestal hadden zij alles te zeggen! In elk geval werden ze telkens geraadpleegd!
Onze tijd heeft van ‘oude mensen’ een probleem gemaakt.
Dat is vreemd en een teken van verarming !
In onze gekke maatschappij worden de mensen opgedeeld. De bejaarde mensen behoren tot de onproductieven. Ze worden dikwijls gewoon “afgeschreven”, zoals machines en materialen.
In de productiewereld heeft men het over afvoer van personeel, van ‘mensenmateriaal’.
Men heeft het over problemen van huisvesting, het opbergen en bezighouden van oude mensen, maar nooit over de fantastische bijdrage die ze kunnen leveren in familieverband, groepsverband, bedrijfsleven, in elke gemeenschap, soms alleen al door hun stille, wijze aanwezigheid!
We maken ons wijs dat we leven, omdat we jachtig voorthollen alsof we geen minuut te verliezen hebben.
Bejaarde mensen zijn kostbare mensen, die ons vooral de betrekkelijkheid van vele dingen leren. Ze zijn mild geworden en maken zich geen illusies meer. Ze kijken dieper, zijn innerlijker gaan leven en genieten van geestelijke waarden.
Wijze mensen.
Rustige mensen.
Mensen vol humor !

Phil Bosmans
Uit: Bloemen van geluk.n vol humor !

Phil Bosmans
Uit: Bloemen van geluk. 
terug
 
 

Credokerk
datum en tijdstip 24-10-2021 om 10.00 uur
meer details

Credokerk
datum en tijdstip 31-10-2021 om 10.00 uur
meer details

Credokerk
datum en tijdstip 07-11-2021 om 10.00 uur
meer details

Credokerk
datum en tijdstip 14-11-2021 om
meer details

 
Credokerk

 
Credokerk van binnen

 
ANBI
http://www.protestantsekerk.nl/steunons/ANBI/Veel-gestelde-vragen/Paginas/Veel%20gestelde%20vragen.aspx
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.