PKN
Protestantse wijkgemeente Credo te Rotterdam-Zuid
 
Gaandeweg 13 Gaandeweg 13
Kerkdiensten
Zondag 4 augustus 2019
Credokerk:                           10.15 uur  dienst in De Open Hof
Open Hof                             10.15 uur  pastor Ad Berkhout    
Vredeskerk:                          10.00 uur  mw. Joke van Rosmalen   
Maasstadziekenhuis           10.00 uur  ds. C.v.d. Niet  
Ikaziaziekenhuis                 10.30 uur  ds. A.H. Tamminga     
Sonneburgh Gr. Kruisweg 10.15 uur dhr A.A. Hofland
                       
Zondag 11 augustus 2019
Credokerk                            10.00 uur ds Fokje Wierdsma      
Open Hof                              10.15 uur pastor Johan Bos          
Vredeskerk                           10.00 uur dienst in Credokerk
Maasstadziekenhuis           10.00 uur mw pastor D. van der Hijden
Ikaziaziekenhuis                 10.30 uur ds. J.A.P. Vlasblom
Sonneburgh Gr. Kruisweg 10.15 uur ds A.L.A. den Besten   

Zondag 18 augustus  2019
Credokerk:                           10.00 uur pastor Johan Bos
Open Hof                              10.15 uur ds. Fokje Wierdsma
Vredeskerk:                         10.00 uur mw. Joke van Rosmalen
Maasstadziekenhuis           10.00 uur mw pastor D. van der Hijden
Ikaziaziekenhuis                 10.30 uur ds. A.H. Tamminga
Sonneburgh Gr. Kruisweg 10.15 uur ds A.L.A. den Besten              

Zondag 25 augustus 2019
Credokerk                            10.00 uur pastor Guus Ruijl  H.A.          
Open Hof                              10.15 uur pastor Johan Bos    H.A.
Vredeskerk                          10.00 uur dienst in Credokerk
Maasstadziekenhuis           10.00 uur pastor C, Hoegen         
Ikaziaziekenhuis                 10.30 uur ds. J.A.P. Vlasblom
Sonneburgh Gr. Kruisweg 10.15 uur dhr R.L. Antes  
 
Aafje Slinge –Woensdag 28 augustus  14.30 uur  Frans Wijnen
 
BIJBELLEESROOSTER:
04/8 1 Samuel 4:12-22                    11/8 1 Samuel 8:1-9
05/8 1 Samuel 5:1-12                      12/8 1 Samuel 8:10-22
06/8 1 Samuel 6:1-12                      13/8 1 Samuel 9:1-14
07/8 1 Samuel 6:13-7:1                   14/8 1 Samuel 9:15-10:1
08/8 1 Samuel 7:2-17                      15/8 1 Samuel 10:2-16
09/8 Lucas 12:12-21                                   16/8 1 Samuel 10:17-27
10/8 Lucas 12:22-34                                   17/8 Lucas 12:35-48

18/8 Lucas 12:10-22                                   25/8 Lucas 13:22-30
19/8 1 Samuel 11:1-13                    26/8 Lucas 13:31-35
20/8 1 Samuel 11:14-12:17             27/8 1 Samuel 13±1-15a
21/8 1 Samuel 12:18-25                  28/8 1 Samuel 13:15b-22
22/8 Lucas 13:1-9                            29/8 1 Samuel 13:23-14:15
23/8 Lucas 13:10-17                                   30/8 1 Samuel 14:16-23
24/8 Lucas 13:18-21                                   31/8 1 Samuel 14:24-35


MEDITATIEF

Naar U Levende, klimt mijn ziel.
U vertrouw ik: dat Gij zijt.
U verlang ik ooit te zien.

Door de nacht heen zien uw ogen mij.
Van mijn ellende keer U niet af.
Mijn vertrouwen beschaamt het niet.

Op U wachtte levenslang.

                                               Psalm 25


BIJ DE DIENSTEN

Vieringen in De Open Hof

Kerkdiensten augustus OH
De komende maand zijn er allemaal eigen voorgangers (want ds. Fokje Wierdsma zien we door de steeds nauwer wordende samenwerking met Breeplein-Vredeskerk ook als eigen!). 25 Augustus is er in De Open Hof een viering van Schrift en Tafel, altijd weer mooi om stil te staan bij wat Jezus zegt: doe dit (avondmaal vieren) tot mijn gedachtenis. Mooie maar vooral gezegende diensten toegewenst. 

Vieringen in de Credokerk
In de kerkenraad is afgesproken dat tot en met september 2020 de kerkgangers van de Credokerk worden uitgenodigd om op de eerste zondag van de maand naar De Open Hof te gaan. Op de gemeentevergadering werd die visie gedeeld. Vanaf de Startzondag 2020  zullen alle vieringen in de Credokerk dan gezamenlijk zijn met de kerkgangers van de Vredeskerk. Dan zal er ook elke eerste zondag een dienst zijn in de Credokerk.
Vooruitlopend op alle gezamenlijke diensten met de wijkgemeente Vredeskerk-Breepleinkerk zullen we de gezamenlijke Avondmaalsvieringen om en om gaan houden. Dat wil zeggen de ene keer zoals men dat in de Vredeskerk gewend is. De andere keer zoals dat in de Credokerk gebruikelijk is. Inhoudelijk verlopen de vieringen al op dezelfde wijze. Maar waar we in de Credokerk na de Vredeswens aan tafel gaan wordt het in de Vredeskerk dan een  in de kring gaan staan. Wie niet kan staan of niet zo lang kan staan, krijgt een stoel in de kring aangereikt. Op zondag 25 augustus is de eerste kringviering in de Credokerk. Voor de dienst volgt nog een korte uitleg.  Zoals altijd is er wijn en druivensap.

Vieringen in de Vredeskerk
Joke van Rosmalen is bereid om twee keer voor te gaan deze maand. Dat is niet nieuw voor haar, want in verzorgingshuizen in Rotterdam, Poortugaal en Schiedam gaat ze al geregeld voor. Ook bij het campingpastoraat  op Toppershoedje in Ouddorp gaat ze voor.
Op 25 augustus is de gezamenlijke dienst in de Credokerk een viering van Schrift en Tafel. Dit keer in de kring. Uw aanwezigheid als ‘kringspecialisten’ is natuurlijk zeer welkom. Het is goed om ook zo samen het Heilig Avondmaal te vieren en de liefde van Christus opnieuw te ervaren. Het koninkrijk komt!

AD BERKHOUT BEVESTIGD ALS KERKELIJK WERKER   

Nu pastor Ad Berkhout alle examens met succes  heeft afgelegd is hij na een positief verlopen motivatiegesprek door de landelijke kerk ingeschreven als kerkelijk werker in het register van kerkelijk werkers. Volgens afspraak  bij zijn aanstelling kan hij nu door de kerkenraad van wijkgemeente Slinge  bevestigd worden als ouderling kerkelijk werker. Dat feestelijk gebeuren gaat plaats vinden op zondag 1 september in de morgendienst om 10.15 uur in De Open Hof.  Ds. Edwin de Jong, predikant pionier van Seinpost Slinge, zal Ad bevestigen in het ambt. De komende maanden zullen Edwin en Ad intensief samenwerken  rondom het gebruik van De Open Hof. De wijkkerkenraad is verheugd en dankbaar over zoveel zegen!
GEZONDHEID JOHAN BOS

De gezondheidssituatie van Johan Bos is dusdanig dat hij op dit moment niet volledig kan werken. In overleg met de Algemene Kerkenraad en het College van Kerkrentmeesters van de PgRZ is afgesproken dat hij nu eerst prioriteit legt bij het afronden van zijn studie. Daarnaast zal hij zich richten op het werk in de pioniersplek De Echo. Van zijn pastorale werk en andere werkzaamheden in wijkgemeente Slinge is hij vrijgesteld tot nader order.
Op dit moment zijn Ad Berkhout (De Open Hof) en Guus Ruijl (Credokerk en Vredeskerk) binnen hun mogelijkheden beschikbaar voor pastoraal werk. Daarnaast kan er in overleg met de scriba ook hulp gevraagd worden van andere collega’s in de PgRZ.
In augustus zal Johan wel voorgaan in de afgesproken kerkdiensten.

De kerkenraad van wijkgemeente Slinge verzoekt u ook liever geen contact op te nemen met Johan. Voor vragen kunt u terecht bij bovengenoemde collega’s of de scriba. We hopen dat de gezondheidssituatie van Johan op termijn van enkele maanden weer volledig werken mogelijk maakt.
Wilt u Johan en zijn vrouw Liesbeth ook in uw gebed noemen?

Guus Ruijl

 

'EEN GOED VERHAAL'

‘Een goed verhaal’ is het thema voor de startzondag 2019 op zondag 8 september a.s. In de kerk leven en werken we vanuit het goede verhaal dat ons in de Bijbel wordt verteld. Gods Woord in mensentaal, voor velen een bron van troost, bemoediging en inspiratie. Maar ook een boek dat cultureel en maatschappelijk relevant is, bijvoorbeeld als het gaat om omgang met de natuur of zorgen voor een ander. Bijbelse verhalen nodigen je uit om deze te vertalen naar je eigen leven. Daarmee wordt het goede verhaal van God en mensen een spiegel voor ons dagelijkse leven. In de kerkdienst maar ook in gespreksgroepen,  bezoekwerk en op allerlei andere plekken zijn we bezig met dat goede verhaal. Een goed verhaal laat je namelijk niet koud maar brengt je in beweging. Een goed verhaal houd je niet voor jezelf maar deel je met anderen.


MAANDAGMORGENGEBED IN DE OPEN HOF 

Maandag 5 augustus is er om 9:30 weer maandagmorgengebed in de Open Hof. Met en voor elkaar bidden wordt  als opbouwend en inspirerend. Iedereen is hartelijk welkom! Info: Ad Berkhout (0616376008)


BIJBELGESPREKSGROEP (KRINGEN)
In de Credokerk is de volgende bijbelgespreksgroep  op dinsdag 27 augustus van 10.30 -11.30 uur. Nieuwe deelnemers zijn van harte welkom.SPREEKUUR
De komende weken is er geen spreekuur. Vanaf  dinsdag 27 augustus is er weer spreekuur in de Credokerk van 9.00 tot 10.00 uur.  U kunt dan bellen of  langs komen. Weet u welkom.   
Guus Ruijl

PASTORALIA  (mag helaas niet geplaatst worden) 
.

WIJ GEDENKEN: (mag helaas niet geplaatst worden)


RUIJLBERICHT

 Bijna is het 1 augustus. Misschien is het al 1 augustus als u dit leest.  Een bijzondere dag. Niet alleen omdat mijn ouders in Den Haag dan de sleutel krijgen van hun nieuwe woning, maar vooral omdat je vanaf deze dag niet meer met een integraalhelm de bus, tram, metro of trein in mag. Vanaf dan mag in het onderwijs, in overheidsgebouwen, in de zorg en in het openbaar vervoer geen gezichtsbedekkende kleding meer worden gedragen. Een bivakmuts mag dus ook niet.
Het verbod geldt voor alle kleding of bedekkingen die het gezicht bedekken, of waarbij alleen de ogen zichtbaar zijn.
Medewerkers in het openbaar vervoer worden nu getraind om er niet in te trappen. Laat je niet uitdagen door een enthousiaste tv verslaggever met een bivakmuts op. Of een leuke AD verslaggeefster met een integraalhelm in zomerse kleding. Ga niet de discussie met medepassagiers aan die vinden dat je passagiers met gezichtsbedekkende kleding moet weigeren. Dat mag je namelijk niet. Alleen de politie is bevoegd om handhavend op te treden.
Het valt me op dat de Protestantse Kerk nagenoeg niets gezegd heeft over deze wetswijziging.  Waarschijnlijk hebben ze ook gedacht: trap er niet in. Laat je niet uit de tent lokken.
De komkommertijd zal in de media best wel wat stof doen opwaaien over dit thema. Trap er als gelovige niet in. In 20 jaar tijd had ik nooit iemand met integraalhelm of bivakmuts in de bus. En twee keer iemand met een burka. Ze begroetten me allervriendelijkst.
Dat dit nu in openbare ruimte (gedeeltelijk) niet meer mag is zeker voor onderwijsinstellingen, de zorgsector en overheidsgebouwen een winstpunt. Want elkaars gezichts kunnen zien is gewenst bij de communicatie. Maar….. trap er niet in. Ga geen discussies voeren over integraalhelmen, burka’s of bivakmutsen. Je krijgt het er onnodig warm van. Over twee jaar wordt de wet geëvalueerd.
In Nederland heeft iedereen het recht om zich te kleden zoals hij of zij dat wil, wat anderen daar ook van vinden. Maar in bepaalde situaties moeten mensen elkaar kunnen aankijken en herkennen. Zo simpel is het toch?

Overigens was het Godzelf die Mozes gezichtsbedekkende kleding adviseerde. Slechts éénmalig: toen hij Godzelf zag.
Wat mij betreft mag het daarbij blijven. Maar ik trap er niet in om een ander mijn geloof op te leggen. Die vrijheid hebben we in Nederland: gelukkig!

Guus Ruijl


BOOTTOCHT


woensdag 28 augustus 2019
Wij willen met elkaar een tocht maken naar de Maeslantkering                    in Hoek van Holland
Verzamelen bij de Credokerk om 10.00 uur
Terugkomst bij de Credokerk om ± 16.30 uur
Het belooft een heerlijke dag te worden om met elkaar:  Credokerk, De Open Hof, Pastoraat Oude Wijken en Vredeskerk , deze dag door te brengen.
We gaan met de bus naar de Maeslantkering in Hoek van Holland, we krijgen daar te zien een film “Nederland en het water”, uitleg over het sluitstuk van de Deltawerken “De Maeslantkering “en een wandeling over het terrein met uitleg daarbij.
Daarna gaan we naar de boot waarmee we een tocht van 1.1/2 uur maken door de Europoort met aan boord een heerlijke lunch.
We gaan weer terug met de bus rond 15.30 uur.
Bij terugkomst drinken we nog een drankje met elkaar om deze dag af te sluiten. De kosten bedragen € 30,00. U kunt uw bedrag storten op de rekening    NL 60 INGB 0000 114661 t.n.v.  Diaconie Protestantse wijkgemeente Slinge. Gaat u ook mee?
U kunt u opgaven bij Fokje Wierdsma tel. 06-44216517.  fwierdsma@gmail.com of Grieta Stravers tel. 06-55188761  of  g.stravers@chello.nl. Afmelden tot 14 augustus voor vertrek is gratis. Daarna kunnen de kosten niet meer terug betaald worden.

BLOEMENGROET  (mag helaas niet geplaatst worden)

CREDOKERK
DE OPEN HOF
VREDESKERK

VERJAARDAGEN VREDESKERK

VERJAARDAGEN SLINGE

Al deze jarigen: `van Harte Gefeliciteerd !`


HUWELIJKSJUBILEUM (mag helaas niet geplaatst worden)


Crea-middag Vredeskerk
Op onderstaande oproep heb ik nog maar 1 aanmelding gehad buiten het groepje dat deze middag wil opzetten. We willen nog meer  creatieve mensen er bij hebben. Volgens mij zijn er nog veel meer dames (en misschien ook heren) die wel één of meerdere creatieve hobby’s hebben en anders kunnen we u wel aan een nieuwe hobby helpen. Dus nogmaals de oproep:
Al een tijdje hebben we het er over; zullen we………, zou het niet leuk zijn om………. Dan hadden we het over een haakclubje. Mensen die geregeld in de Vredeskerk zijn op zondag zal het niet ontgaan zijn dat af en toe gehaakte creaties worden geshowd en er een hulplijn wordt ingeschakeld als het niet meer zo goed lukt. Dus wat willen wij gaan doen? Een crea-clubje bij elkaar krijgen dat voorlopig 1 x per maand op woensdagmiddag in de Vredeskerk gaat zitten haken/breien/borduren/tekenen/  schilderen enz., enz.,. De enige voorwaarde is het meebrengen van een goed humeur en de eigen benodigdheden. Voor koffie/thee wordt gezorgd.
De vraag is dus: wie heeft zin om hier aan mee te doen??????? Opgeven/nadere informatie bij Joke van Rosmalen, tel.: 4860711, e-mail: joke@ikos.nl.


SAMEN ETEN

Warme maaltijd in De Open Hof

Woensdag 7 augustus is er om 13 uur weer onze warme maaltijd in de Open Hof. Gezellig samen een goede maaltijd eten! Info en opgeven: mw. Cor Lampen (0104295334)

Gezamenlijke broodmaaltijd 9 augustus Vredeskerk

De broodmaaltijd met altijd iets extra’s erbij is zoals altijd op de tweede vrijdag van de maand. Corrie en Nico Bloem en Margriet van Kranenburg weten er altijd weer iets bijzonders van te maken!


De volgende keer op vrijdag 9 augustusVanaf 17.00 uur is er koffie en de maaltijd begint om 17.30 uur. Graag van te voren aanmelden bij de fam. Bloem, tel: 432 67 42

Gezamenlijke broodmaaltijd in de Open Hof

Vrijdag 16 augustus om 17:30 (16:45 inloop) is er weer onze maandelijks broodmaaltijd in de Open Hof. Een goed gevulde kom soep en een rijk belegde boterham. Gezellig samen eten. De minimale bijdrage is € 3,50. Info: Grieta Stravers

Warme maaltijd Credokerk

Op dinsdag 20 augustus om 13.00 uur is de maandelijkse warme maaltijd in de Credokerk. Opgeven bij Grieta Stravers.

Voor al uw giften: Hartelijk dank !!

AGENDA:
Spreekuur pastores – dinsdag – 09.00 – 10.00 uur (vanaf 27 aug.)
Aanloophuis Credokerk – elke vrijdag – 14.00 – 16.00 uur
Bejaardensoos  – elke maandag van 14.00 – 16.00 uur (v.a. 2 sept.)
Spreekuur pastores – dinsdag – 09.00 – 10.00 uur.
PCOB – elke 3de donderdag van de maand – 09.45 uur.
05/8 – maandagmorgengebed – De Open Hof – 09.30 uur
07/8 – warme maaltijd – De Open Hof – 13.00 uur
09/8 – gezamenlijke broodmaaltijd – Vredeskerk – 17.00 uur
16/8 – gezamenlijke broodmaaltijd – De Open Hof – 17.30 uur
20/8 – warme maaltijd – Credokerk – 13.00 uur
27/8 – bijbelgespreksgroep - Credokerk  - 10.30 – 11.30 uur
28/8 - boottocht
08/9 – Startzondag Credokerk – 10.00 uur

Van de redactie:
De vakantietijd loopt al aardig ten einde voor Gaandeweg. Met dit blad moet u het nog één keer vier weken doen; het eerstvolgende blad komt uit op 26 augustus, Daar gewoon weer om de twee weken.
Wij wensen u allen nog een goede zomertijd !!

LIEFHEBBEN

Overal waar mensen mensen liefhebben
is God aanwezig.

Wie leeft in liefde, gelovige of ongelovige,
leeft bewust of onbewust
in het magnetische veld
van een God die liefde is !

God is aanwezig in ieder goed mens die van je houdt,
die je de moeite waard vindt, die met je meegaat
en bij je blijft als de avond valt.
God kijkt je aan door de zachte ogen van ieder mens,
die begrip voor je heeft.

Hij is aanwezig in ieder goed woord dat een troost
en een steun voor je is.
Hij is in de hand op je schouder, die je moed geeft
en je liefdevol terecht wijst als je donkere wegen gaat.

God is aanwezig in de mond die je met liefde kust.
Het is de warmte van zijn hart die je voelt in elke omhelzing.
Als de liefde woont in het hart van de mensen is het mogelijk
dat  mensen weer zinnig over God spreken en elkaar verstaan.

Liefde,
Geen uitvinding van mensen !
Het is een uitvinding van God !

Phil Bosmans
Uit: Zonnestralen voor elke dag.

 
terug
 
 

Credokerk
datum en tijdstip 24-10-2021 om 10.00 uur
meer details

Credokerk
datum en tijdstip 31-10-2021 om 10.00 uur
meer details

Credokerk
datum en tijdstip 07-11-2021 om 10.00 uur
meer details

Credokerk
datum en tijdstip 14-11-2021 om
meer details

 
Credokerk

 
Credokerk van binnen

 
ANBI
http://www.protestantsekerk.nl/steunons/ANBI/Veel-gestelde-vragen/Paginas/Veel%20gestelde%20vragen.aspx
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.