PKN
Protestantse wijkgemeente Credo te Rotterdam-Zuid
 
Gaandeweg 11 Gaandeweg 11                              Kerkdiensten
Zondag  14 juni  2020    geen dienst i.v.m. coronavirus   
Zondag  21 juni  2020    geen dienst i.v.m. coronavirus 
Zondag  28 juni  2020    geen dienst i.v.m. coronavirus
Zondag  05 juli  2020     geen dienst i.v.m. coronavirus

MEDITATIEF

 
Paulus, een bijzonder geval!!
Handelingen 9: 15 (BGT): Want ik (God) heb Paulus uitgekozen om voor mij te werken…….

Als je iemand aan moet nemen als kerkelijk werker in een gemeente kijk je altijd naar de CV. Wat voor ervaring heeft men? Welke opleiding is gevolgd? Belangrijke aspecten!
Als Paulus zou solliciteren en een eerlijke CV mee zou sturen denk ik dat zijn brief al snel bij het oud papier terecht zou komen. Zijn opleiding is prima, niks mis mee. Goed degelijk theologisch onderwijs gehad! Maar dan zijn werkervaring: christenvervolger! En nog een fanatieke ook. Nee daar kunnen we niks mee in de gemeente…..maar…..: want IK heb Paulus uitgekozen voor mij te werken!
God zelf kan deze christenvervolger gebruiken. Het is dat je dit verhaal waarschijnlijk kent, maar als je dit voor het eerst zou horen zou je toch van je stoel vallen van verbazing. Zo’n man, iemand die de dood van hoe weet ik niet hoeveel christenen op zijn geweten heeft?
Toch zou het ons niet moeten verbazen. Het is niet voor het eerst dat God precies het tegenovergestelde doet dan wij mensen. Zou u uw kind geven om levens van anderen te redden? Zou u uw kind naar zware oorlogsgebieden sturen? Hebben wij oog voor hen die er eigenlijk in de samenleving niet bij horen? God wel!!!!
En daarom wil God Paulus gebruiken, om ons te laten zien dat Hij zo compleet anders is. Gelukkig maar! Dat troost mij. Ik heb ook wel wat zwarte bladzijdjes in mijn levensboek, en toch wil God dat ik voor Hem werk! 
Wat een God! Bent u/jij al onder de indruk?
Johan Bos

WE LEVEN MET ELKAAR MEE

.     
Fokje Wierdsma, Ad Berkhout, Johan Bos en Guus Ruijl

HUWELIJK


ONS ZIJN VOORGEGAAN

LOFLIED
Het loflied op de Maker brengt bijeen
wat nu vervallen en verworpen is.
Hymnen bouwen de kerk van mijn jeugd
om mij heen, die oude Breepleinkerk.
Het plafond bood geborgenheid,
de kroonluchter waarheid,
de witte muur vrijspraak,
ik was gekleed in kleding van licht.
Ik zing het loflied op de Maker
dat orde in de chaos schept.

Anton Ent, bij Psalm 42


Berkhoutbericht:

In deze Corona tijd is gebleken dat er heel veel mensen  meer oog gekregen hebben voor de Schepping. Ik hoorde pas op de radio van iemand die oog kreeg voor wat er in de natuur gebeurt in het voorjaar en hij heeft nu een nieuwe hobby ”natuur fotograaf”. Anderen zoeken het in de sportvisserij, het aantal uitgegeven visvergunningen is enorm gestegen. Omdat er vrijwel niet gevlogen wordt is de lucht veel schoner geworden. Wij zijn door Corona op een bepaalde manier stil gezet en op een andere manier komt er daardoor “ruimte” voor ons en herstel in de Schepping. Maar hoe gaan we nu verder? Is de focus toch alleen maar weer op herstel van de economie en het maken van winst? Zijn we de protesten die schoolkinderen gevoerd hebben om beleidsmakers te wijzen op een andere aanpak al weer vergeten? Moeten veel van onze producten die we gebruiken uit het buitenland komen omdat het een dubbeltje goedkoper is, of gaan we toch weer terug naar binnenlands fabricaat? Moet er zo veel gevlogen worden als voor de  Coronatijd of kan dat ook anders? In kleiner verband – moeten we met een kerkelijke vergadering allemaal naar 1 locatie reizen? – of blijven we  digitaal vergaderen zoals we dat nu doen? Hoe gaan we de kerkdiensten houden? Allerlei vragen die opgelost moeten worden. Zo zijn we bezig met het opzetten van cameradiensten vanuit de Credokerk. Met passen en meten blijkt er in De Open Hof met de 1.5m regel slechts plaats te zijn voor 25 mensen in de kerkzaal. Seinpost Slinge wil de maand juni gebruiken om te oefenen met het houden van diensten onder de geldende Corona regels. Maar hoe moet het dan bijvoorbeeld met het zingen van liederen aangezien de PKN-regels dit afraden. Hoe ga je om met registratie van de bezoekers en wie zullen dat zijn? Zo is het een zoektocht hoe we verder moeten. Pinksteren ligt achter ons, we vierden de uitstorting van de Heilige Geest, maar we mogen toch ook zeggen dat Gods Geest die uitgestort is ons wil inspireren om te ontdekken hoe we verder moeten in de toekomst. Niet alleen omtrent de wereldwijde problematiek maar eveneens met die dingen rondom de invulling van de eredienst. Laten we samen bidden dat de Geest van Pinksteren de inspirator is die ons leiden zal op nieuwe wegen die we moeten inslaan. 

Ad Berkhout

Pastorale zorg in de vakantietijd
De tijd komt er weer aan dat de pastores hun vakantie gaan vieren. We hebben er voor gezorgd dat er de hele zomer een pastor aanwezig is om u zo nodig pastoraal bij te staan. Als u uw pastor de komende tijd niet kunt bereiken kunt u de scriba mw . Grieta Stravers, mw. Gerda den Dunnen (met name voor Vredeskerk-Breepleinkerk) mw. Rieta Renkema (met name voor Pendrecht -Heijplaat) bellen. Zij weten wie er wanneer aanwezig is.
Fokje Wierdsma, Ad Berkhout, Johan Bos, Bert Davelaar en Guus Ruijl

Inzetbaarheid Johan Bos
Met ingang van 1 juni werk ik 20 uur in de week. Dat is het aantal uren dat ik voor wijkgemeente Slinge hoor te werken. Ik ben dus weer volledig inzetbaar voor de wijkgemeente. Zoals al in 2019 is afgesproken ben ik verantwoordelijk voor het pastoraat in Zuidwijk (Credokerk). Als er dingen zijn, zorgen of problemen of dankbaarheid, ik kan weer benaderd worden.
Groet Johan Bos (0640850787)

Hartelijk dank
Tien mensen maakten een gift over voor de aanleg van de apparatuur voor de online kerkdienst in de Credokerk. De teller staat nu op 400 euro. Alle gevers hartelijk dank.
Het is best een flinke investering voor ons als wijkgemeente Slinge en Vredeskerk-Breepleinkerk. Daarom ook het verzoek om te bezien of u daar uw steentje aan kunt bijdrage, Dat kunt u doen op bankrekening NL59INGB0000552634 t.n.v. PgRZ wijkgemeente Slinge- graag erbij vermelden uitzending kerkdienst.
In de maand mei werd naar wijkgemeente  Slinge aan collectegeld overgemaakt : 1182 euro. De helft is voor de diaconie, de andere helft voor de kerk. Wat een mooi bedrag! Alle gevers hartelijk dank.BLOEMEN 

VERJAARDAGEN Slinge

VERJAARDAGEN Vreewijk 


CORONATIJD - COLLECTEGELDEN
In deze coronatijd zijn er geen diensten in de eigen kerk. Wellicht maakt u gebruik van de streamdiensten vanuit de omliggende kerken waar naast geluid ook beeld te zien is. Het is fijn om zo nog met elkaar verbonden te zijn. De solidariteit is heel groot in deze tijd. De diaconale ondersteuning gaat gewoon door, maar ook de kosten voor de wijkgemeenten. Helaas missen we nu wel de collectegelden en huuropbrengsten. Daarom roepen wij u op om de bijdragen die u gewend was wekelijks in de collectezak te doen op te sparen en bijv. één keer in de maand over te maken op onderstaande bankrekeningen.
Deze bankrekeningen zijn: 
Voor Slinge nummer NL60 INGB 0000 114 661 t.n.v. Diaconie Prot. wijkgemeente Slinge
Voor de Vredeskerk nummer NL33 RABO 0373 728 239 t.n.v. CvK PG Rotterdam-Zuid Wijkgemeente Vredeskerk-Breepleinkerk.
Wilt u bij uw betaling  ‘collectes’ vermelden. Wij zullen de 
opbrengsten delen tussen de diaconie en de kerk.
Alvast onze hartelijke dank! De penningmeesters.

GIFTEN: Voor de kerk   via    Ad Berkhout        €  50,00   

Ontvangen  collectegelden in april en mei 2020 

BIJBEL LEESROOSTER
14/6    Matteüs  9:35-10:4        21/6    Psalm 69:31-37
15/6    Matteüs 10:5-15        22/6    Romeinen 6:1-14
16/6    Matteüs 10:16-23        23/6    Romeinen 6:15-23
17/6     Matteüs 10:24-33        24/6    Romeinen 7:1-12
18/6    Matteüs 10:34-11:1        25/6    Romeinen 7:13-25
19/6    Psalm 69:1-13        26/6    Romeinen 8:1-11
20/6    Psalm 69:14-30        27/6    Romeinen 8:12-25

28/6    Romeinen 8:26-39        05/7    Zacharia 9:9-17
29/6    Romeinen 9:1-18        06/7    Zacharia 10:1-5
30/6    Romeinen 9:19-33        07/7    Zacharia 10:6-12
01/7    Matteüs 11:2-15        08/7    Zacharia 11:1-14
02/7    Matteüs 11:16-30        09/7    Zacharia 11:15-17
03/7    Psalm 27            10/7    Romeinen 10:1-13
04/7    Zacharia 9:1-8        11/7     Romeinen 10:14-21
--------------------------------- 
I.v.m. de zomerperiode is dit blad voor 4 weken; de volgende bladen komen uit op: 6/7, 3/8, 31/8 en daarna om de twee weken.        
            
 
terug
 
 

Credokerk
datum en tijdstip 24-10-2021 om 10.00 uur
meer details

Credokerk
datum en tijdstip 31-10-2021 om 10.00 uur
meer details

Credokerk
datum en tijdstip 07-11-2021 om 10.00 uur
meer details

Credokerk
datum en tijdstip 14-11-2021 om
meer details

 
Credokerk

 
Credokerk van binnen

 
ANBI
http://www.protestantsekerk.nl/steunons/ANBI/Veel-gestelde-vragen/Paginas/Veel%20gestelde%20vragen.aspx
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.