PKN
Protestantse wijkgemeente Credo te Rotterdam-Zuid
 
Gaandeweg 10 Gaandeweg 10
                              Kerkdiensten
Donderdag 21 mei 2020 Hemelvaartsdag  geen dienst
Zondag  24 mei  2020    geen dienst i.v.m. coronavirus   
Zondag  31 mei  2020   Pinksteren geen dienst i.v.m. coronavirus 
Zondag    7 juni 2020   geen dienst i.v.m. coronavirus

MEDITATIEF

‘Blijf in de stad tot jullie met kracht uit de hemel zijn bekleed.’
                                                                                    Lucas 24, 49b

Blijven waar je bent. Wachten op wat komen gaat. Niet zeker weten hoe en wat.  In deze Coranatijd wordt het voortdurend gezegd. Blijf thuis. Blijf waar je bent. Wacht af thuis.
Wat komt? Je weet het niet. En dat valt niet mee. Je bent onzeker en vele vragen ontstaan.

Donderdag is het Hemelvaartsdag. En tien dagen later vieren we Pinksteren. Een periode waarbij de leerlingen wachten. Ze blijven waar ze zijn, in de stad.
Tot wanneer? Hoelang? Waarom?
Tot ze met kracht uit de hemel zijn bekleed.
Op twee feestelijke gebeurtenissen  worden ook wij bekleed. Als een kleed om ons heen wil God aanwezig zijn. En dat begint met blijven waar je bent. Met wachten. Wachten op God zelf.
En in dat wachten ontvang je ineens kracht uit de hemel:
Op Hemelvaartsdag lees je hoe Jezus zijn handen zegenend opheft en ons zegent. Op het feest van Pinksteren wordt de Heilige Geest uitgestort als een kracht van omhoog.
Twee tekenen van de kracht uit de hemel. Je wordt ermee bekleed. Juist in deze periode van Corona horen we hoe God  wachten beloont. En dan gebeuren er onverwachte dingen. Je houdt het niet voor mogelijk.
Vurig en eensgezind wachten de leerlingen af wat komt. Ze bidden en vertrouwen dat kracht uit de hemel aan hen gegeven zal worden.
Hoe zal het met ons gaan? Ik weet het niet. Het is spannend.  Maar biddend en vertrouwend mag je dit wel geloven:  Je zult met kracht uit de hemel worden bekleed.
Guus Ruijl

GAANDEWEG
Voor het eerst  in de periode van Corona komt het blad Gaandeweg weer gewoon uit. Fijn dat het rondbrengen nu ook weer kan gebeuren. Dit nummer is voor drie weken. Daarna in de zomerperiode komt het blad elke vier weken uit.

Wij volgen de richtlijnen van de PKN en hebben besloten om alle kerkdiensten en bijeenkomsten tot nader orde af te gelasten voor De Open Hof, Vredeskerk en de Credokerk.  Ook worden er mogelijkheden onderzocht om met beeldtelevisie zelf weer een kerkdienst te organiseren.

Op zondag kunt u naar de Beeldkerkdienst kijken uit de Oude Kerk in  Charlois via Kerkdienst gemist/Oude Kerk Charlois. Aanvang 10.00 uur. Als u op tijd inlogt heeft u zeker verbinding.
Op Hemelvaartsdag begint de dienst om 9.30 uur.

Ook wordt  elke zondag op RTV Rijnmond vanuit de Laurens kerk een oecumenische viering uitgezonden. Aanvang 10.00 uur. Daarnaast zijn er ook gemeente-leden die naar de PKN kerkdienst van de EO kijken (9.20 uur).
Vanaf 1 juni 2020 mogen er 30 mensen aanwezig zijn bij religieuze bijeenkomsten. Vanaf 1 juli 2020 mogen er 100 mensen aanwezig zijn bij religieuze bijeenkomsten. Gemeenten kunnen gebruik maken van deze versoepeling, maar wij zoeken niet de grenzen op van wat kan en mag.  Ondanks de versoepeling van de maatregelen is een online viering nog steeds een goed en verstandig alternatief.  Daar kiezen we vooralsnog voor.

Elke zondag stuurt de wijkgemeente  Slinge samen met de wijkgemeente Vredeskerk-Breepleinkerk een korte meditatieve gedachte uit per mail. Veel mailadressen zijn bekend, maar als u dit nog niet ontvangt, kunt u het opgeven bij : scribawijkgemeenteslinge@gmail.com

Velen weten elkaar telefonisch te bereiken. Dat is bemoedigend. Als u ook gebeld wilt worden of zelf wilt bellen naar anderen en gegevens wilt kunt u dit kenbaar maken bij  Grieta Stravers (0655188761) voor Slinge en bij Gerda den Dunnen ( 4192573) voor de Vredeskerk.

PASTORALIA

BOSBERICHT

Op de weg terug......zo zou je het kunnen noemen.  Een lange en moeilijke weg. 
Een burn-out is veel en veel erger dan dat ik mij ooit kon voorstellen. Eindeloos lijkt het. Maar nu merk ik dat de opgaande lijn die zich inzette in maart doorzet. Mijn energie neemt toe, ik heb nauwelijks nog terugvallen.  Het gaat dus goed.
Vanaf 1 april ben ik weer aan het werk in Slinge. Voornamelijk via de telefoon het doen van pastoraat. Dat is erg fijn. Bijna iedereen die ik bel kent mij aardig goed. Meermalen hoor ik: doe je rustig aan! Dat probeer ik maar het kost me moeite. Toch moet het, want op herhaling zit niemand te wachten. Ik word goed begeleid door de ARBO-arts, de werkgever, een werkbegeleider en een psycholoog om straks weer volledig het werk te kunnen hervatten, maar dit doen we met beleid.
Liesbeth en ik willen iedereen bedanken die ons de afgelopen moeilijke periode heeft bijgestaan, voor ons heeft gebeden, ons heeft gebeld of een kaartje gestuurd. Het deed ons goed!
Johan Bos

ONS IS VOORGEGAAN
Mag helaas niet gepubliceerd worden


ONLINE KERKDIENST VANUIT CREDOKERK MET BEELD
Het is door snelle besluitvorming van het College van kerkrentmeesters mogelijk om een camerasysteem in de Credokerk aan te leggen voor online kerkdiensten. Dat betekent dat we willen gaan starten met eigen online kerkdiensten vanuit de Credokerk met de eigen voorgangers. Installatie vindt binnenkort plaats.
Wat hebben we nu nodig?

1    Een aantal mensen dat het op zondag vorm wil geven en de dagen daarvoor de presentatie van de liederen en verdere beelden wil voorbereiden. Het is de bedoeling dat de uitzendingen door blijven gaan in de toekomst, het team dat gevormd moet worden ter voorbereiding en uitvoering bij de diensten moet zich realiseren dat het niet zo maar voor een paar weken is. Het zou jammer zijn als een dure installatie maar een korte periode gebruikt zou worden. Wie biedt zich aan?

2    Als dit team er is dan kunnen we beginnen met een kerkdienst in de Credokerk. Het is dan met een minimale bezetting. Voorganger, organist, ambtsdragers, koster, eventueel zangeres/solist. Ingangsdatum is nu nog niet precies bekend dus.

3    Het is best een flinke investering voor ons als wijkgemeente Slinge en Vredeskerk-Breepleinkerk. Daarom ook het verzoek om te bezien of u daar uw steentje aan kunt bijdrage, Dat kunt u doen op bankrekening NL59INGB0000552634 t.n.v. PgRZ wijkgemeente Slinge- graag erbij vermelden uitzending kerkdienst.

CORONATIJD-COLLECTEGELDEN

In deze coronatijd zijn er geen diensten in de eigen kerk. Wellicht maakt u gebruik van de stream-diensten vanuit de omliggende kerken waar naast geluid ook beeld te zien is. Het is fijn om zo nog met elkaar verbonden te zijn. De solidariteit is heel groot in deze tijd. De diaconale ondersteuning gaat gewoon door, maar ook de kosten voor de wijkgemeenten. Helaas missen we nu wel de collectegelden en huuropbrengsten. Daarom roepen wij u op om de bijdragen die u gewend was wekelijks in de collectezak te doen op te sparen en bijv. één keer in de maand over te maken op onderstaande bankrekeningen. Deze bankrekeningen zijn: 
Voor Slinge nummer NL60 INGB 0000 114 661 t.n.v. Diaconie Prot. wijkgemeente Slinge
Voor de Vredeskerk nummer NL33 RABO 0373 728 239 t.n.v. CvK PG Rotterdam-Zuid Wijkgemeente Vredeskerk-Breepleinkerk.
Wilt u bij uw betaling  ‘collectes’ vermelden. Wij zullen de opbrengsten delen tussen de diaconie en de kerk. Alvast onze hartelijke dank!

BEDANKT !

Bloemen in huis geven de dagen extra geur en glans!  

VERJAARDAGEN Slinge

VERJAARDAGEN Vreewijk 
Al de jarige van  harte gefeliciteerd en een fijne dag toegewenst

GIFTEN
Mag helaas niet gepubliceerd worden


Lied 666

De Heer is opgetogen.
Hij steeg boven ons uit.
Wij staan met onze ogen
voor een beslagen ruit.
Daarop heeft Hij geschreven:
Ik laat je niet alleen.
Een glimlach van zijn vrede
valt door die woorden heen.

De Heer is in de wolken,
onttrokken aan ons oog.
Maar Hij heeft alle volken
zijn koninkrijk beloofd.
Al blijft Hij nu verborgen
in teken en in taal,
straks, op de nieuwe morgen,
zien wij Hem allemaal.

Hanna Lam
PINKSTERGEBED
Geest der Waarheid, Geest der klaarheid,
Brand de leugen uit mij weg.
Geef dat ik alleen maar woorden
van een hogere orde zeg

Overstem mij zo volledig
door de sterkte van Uw geest,
dat ik in Uw woorden opga
en een deel word van dit feest.

Co  t’Hart    Uit: Een schuilplaats in de tijd  


BIJBEL LEESROOSTER
20/5    Exodus   21: 12 – 27
21/5     Matteüs  28: 16 – 20
22/5    Psalm 47
23/5    Exodus  21: 28 – 22: 3

24/5    Exodus  22:   4 –16        31/5  Ruth  3 :  1 - 18
25/5    Exodus  22: 17 - 30          1/6  Ruth  4 :  1 - 22
26/5    Exodus  23:   1 - 17           2/6  Psalm 104 :   1 - 18  
27/5   Exodus  23: 18 – 33          3/6  Psalm 104 : 19 - 35
28/5   Exodus  24:   1 – 18          4/6  Matteüs  8 :   2 -13
29/5   Ruth  1 : 1 – 22          5/6  Matteüs  8 : 14 -22
30/5   Ruth  2 : 1 – 23          6/6  Matteüs 8 : 23 – 34

  7/6    Psalm 150
  8/6    Romeinen  5 :   1 -  11 
  9/6     Romeinen  5 : 12 – 21
10/6    Matteüs      9 :   1 -   8  
11/6     Matteüs      9 :   9 – 17
12/6   Matteüs      9 : 18 -  26      
13/6   Matteüs      9 : 27 -  34


        


. 
terug
 
 

Credokerk
datum en tijdstip 23-01-2022 om 10.00 uur
meer details

Credokerk
datum en tijdstip 30-01-2022 om 10.15 uur
meer details

Credokerk
datum en tijdstip 06-02-2022 om 14.30 uur
meer details

 
Credokerk

 
Credokerk van binnen

 
ANBI
http://www.protestantsekerk.nl/steunons/ANBI/Veel-gestelde-vragen/Paginas/Veel%20gestelde%20vragen.aspx
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.