PKN
Protestantse wijkgemeente Credo te Rotterdam-Zuid
 
Gaandeweg 10 Gaandeweg 10
Internetversie

Kerkdiensten
Zondag 19 mei 2019           
Credokerk                            10.00 uur pastor Guus Ruijl
                                      m.m.v. Sanctus o.l.v. Everhard Zwart 
De Open Hof                        10.15 uur  pastor Johan Bos
                                      m.m.v. kinderkoor                                                         
Vredeskerk                          10.00 uur  ds. Fokje Wierdsma                     
Maasstadziekenhuis           10.00 uur  ds. C. van der Niet  
Ikaziaziekenhuis                 10.30 uur  ds. A.H. Tamminga HA           
Sonneburgh Gr. Kruisweg 10.15 uur  ds. A.L.A. den Besten 

Vrijdag 24 mei  2019
Credokerk                             19.30 uur Taizé gebedsviering

Zondag 26  mei 2019                 
Credokerk                            10.00 uur  pastor Ad Berkhout    
De Open Hof                       10.15 uur  pastor Johan Bos          
Vredeskerk:                         10.00 uur  pastor Guus Ruijl 
                                       aansluitend Klassiek op Zuid 
Maasstadziekenhuis           10.00 uur  pastor H. Wolterink
Ikaziaziekenhuis                 10.30 uur  ds. J.A.P. Vlasblom     
Sonneburgh Gr. Kruisweg 10.15 uur  dhr R.L. Antes

Donderdag 30 mei 2019 Hemelvaartsdag
Credokerk                             10.00 uur  pastor Guus Ruijl       
          Gezamenlijke dienst met Vredeskerk en De Open Hof
Sonneburgh Gr.Kruisweg   10.15 uur  dhr. G. LaheijZondag 3 juni 2019 

Credokerk:                           10.00 uur       pastor Guus Ruijl         Gezamenlijke dienst met De Open Hof

De Open Hof festivalzondag 10.30 uur   pastor Ad Berkhout
                                                                      en Rudolf Sariman
Vredeskerk                          10.00 uur     ds. Bert Davelaar H.A.                  
Maasstadziekenhuis           10.00 uur     ds. C. van der Niet
Ikaziaziekenhuis                 10.30 uur     ds. A.H. Tamminga             
Sonneburgh Gr. Kruisweg 10.15 uur     ds. A.L.A. den Besten         

Aafje Slinge – woensdag 22 mei -14.30 uur – ds. Bert Davelaar.

BIJBELLEESROOSTER
 
19/5   Jacobus 1:19-27                    26/5   Jacobus 5:1-6
20/5   Jacobus 2:1-13                      27/5   Jacobus 5:7-12
21/5   Jakobus 2:14/26                  28/5   Jacobus 5:13-20
22/5   Jacobus 3:1-12                      29/5   Handelingen 1:1-8
23/5   Jacobus 3:13-18                    30/5   Handelingen 1:9-14
24/5   Jacobus 4:1-10                      31/5   Handelingen 1:15-26
25/5   Jacobus 4:11-17                    01/6   Psalm 120

02/6   Spreuken 6:20-35
03/6   Spreuken 7:1-27
04/6   Spreuken 8:1-11
05/6   Spreuken 8:12-21
06/6   Spreuken 8:22-36
07/6   Spreuken 9:1-18
08/6   Psalm 117
SPREEKUUR
Elke dinsdag in de Credokerk van 9.00 tot 10.00 uur.  U kunt ons dan bellen of  langs komen. Zo nodig maak  ik een vervolg afspraak. Weet u welkom.   
Guus RuijlMEDITATIEF
 
Zondag 19 mei is het zondag Cantate. Ik heb wat moeten wennen aan al die liturgische dingen als gekleurde anti-pendia en zondagen die een bepaalde naam hebben, maar dat lukt steeds beter en ik probeer er in mijn diensten zelfs rekening mee te houden. Nu spreekt zondag Cantate me heel erg aan, want dit betekent Zingt. En hoewel ik niet kan zingen, zing ik graag en luister graag naar geestelijke liederen. 'Ik geloof en daarom zing ik......'. Gelovigen zingen, maken God groot door het lied of met een muziekinstrument. Zingen komt uit je hart. Het feit dat er weer 10000 mensen naar de Nederland-zingt-dag gingen en dat de zingen-maakt-blij diensten in de Breepleinkerk altijd goed gevuld zijn leert mij dat ik niet de enige ben. 
Centraal staat op zondag cantate psalm 98: zingt een nieuw gezang de Here.... Waarom? De dichter geeft een paar redenen. Wat mij aansprak, mogelijk in verband met de Paastijd, was: heeft zijn heil bekendgemaakt. Heil, een weinig gebruikt oud woord. Wij zijn meer bekend met het woord Heiland. Maar deze hebben wel alles met elkaar te maken. De heiland brengt heil. Jezus gaf zijn leven en stond op uit de dood tot ons heil. Opdat wat kapot was weer heel wordt!!!!
Op u mijn Heiland blijf ik hopen.....

Johan Bos
 
MAANDAGMORGENGEBED
Maandag 3 juni is er om 9:30 weer het maandagmorgengebed in De Open Hof. Iedereen is van harte welkom. Mee-bidders zijn meer dan welkom! Info Ad Berkhout

BIJ DE DIENSTEN
Vieringen in De Open Hof
Op zondag 19 mei komt het kinderkoor de Regenboog zingen. Altijd een feest! Het thema in de dienst is 'Zingen voor God'. Pastor Johan Bos hoopt dan voor te gaan.
Zondag 26 mei is een 'gewone' dienst. Het dan zondag Rogate. Het thema is daarom: vraagt en ontvangt! Het is naast gewoon ook een bijzondere dienst omdat Co en Piet Hagendijk (zie ook lief en leed) graag in het midden van de gemeente God willen danken voor hun 60-jarig huwelijk (DV 27 mei). Omdat Johan Bos al heel lang pastoraal bij hen betrokken is hebben Johan Bos en Ad Berkhout geruild en gaat Johan dus voor in deze dienst.
Zondag 3 juni is er weer een festivalzondag in de Open Hof. Om 10.30 uur is er een dienst van De Open Hof en de Javaanse christenen. Rudolf Sariman en Ad Berkhout leiden deze dienst. We zingen traditionele liederen en liederen uit de Javaanse cultuur. We hopen dat het net als de vorige keer lekker druk wordt. Iedereen is welkom. Voor en na de dienst is er koffie of thee met wat lekkers!  Wie liever naar de Credokerk gaat is daar van harte welkom!Vieringen in de Credokerk

Op 19 mei verleent Sanctus muzikale medewerking. Het zal de laatste medewerking van het koor o.l.v. Everhard Zwart zijn. Het koor stopt haar activiteiten, mede door een tekort aan leden. Maar de dankbaarheid zal ook in deze dienst de boventoon voeren. Vele jaren oefenden ze in de Credokerk. En altijd verliep de samenwerking plezierig.
Op vrijdag 24 mei is er weer een Taizeviering om 19.30 uur. Probeer eens een keer te gaan. U zult er geen spijt van hebben. Prachtige muziek, lezingen, stilte en gebedsintenties het is God eren op een indrukwekkende manier.
Met Hemelvaartsdag is er de gezamenlijke dienst. Weet u van harte welkom.

Vieringen in de Vredeskerk
Klassiek op Zuid bestaat 10 jaar. En daarom is er deze vierde zondag van de maand wel een kerkdienst in de Vredeskerk. Op Hemelvaartsdag bent u welkom in de Credokerk.
De eerste zondag van juni viert ds. Bert Davelaar met ons het Heilig Avondmaal.

BIJBELGESPREKSGROEP (KRINGEN)
In de Credokerk gaan we op dinsdag 21 mei  en 4 juni verder in het bijbelboek Exodus. Tijd van 10.30 – 11.30 uur. Vooraf drinken we koffie.
In de Vredeskerk is het oecumenische leerhuis op de tweede woensdag van de maand 12 juni om 14.00 uur. Vanaf 13.30 uur is er koffie en thee.
De Bijbelstudie van zondagavond is op 26 mei om 19 uur in De Open Hof. Ontvangst met koffie om 18:45. Info: Ad Berkhout

PASTORALIA  helaas mag niets vermeld worden wegens privacy.        

AFWEZIGHEID JOHAN BOS
Door omstandigheden heeft Johan Bos zijn vakantie aangepast voor dit jaar. Hij heeft tot en met 10 juni vakantie om voor Liesbeth te zorgen. Hij gaat wel gewoon voor en zal hier en daar een geplande vergadering bezoeken, maar voor het andere werk is hij niet aanwezig. De pastores Ad Berkhout en Guus Ruijl zijn aanwezig. Bij crisis of overlijden kunt u hen bellen of de scriba of contactpersoon pastoraat van Pendrecht (zie colofon).

RUIJLBERICHT
Bewaring
Altijd is er
om mij heen geweest
een metgezel,
een moeder,
een vriend,
een vrouw,
en zo werd ik
dag aan dag bewaard
voor eenzaamheid en angst.
Als er maar
aandacht is,
een welkom,
een groet,
iemand
die je kent
en die je naam roept,
iemand die een beetje lijkt
op God
en je niet
vergeet.
                                Uit: En toch...  Geert Boogaard

50 jaar predikant
Op zondag 16 juni a.s. om 10.00 uur zal de oud predikant van de Credokerk ds. Th de Kok voorgaan in de Credokerk. Hij was predikant in Zuidwijk van 2 oktober 1983 - 1 oktober 1990. Daarvoor was hij predikant in Meliskerke, Rotterdam–Overschie en Epe. Komende maand is het 50 jaar geleden dat ds. de Kok bevestigd werd als predikant in zijn eerste gemeente. Dit jubileum willen hij en wij niet ongemerkt voorbij laten gaan. Het is zijn wens om voor de laatste keer in zijn leven te midden van zijn geliefde Zuidwijkse gemeente te zijn en de ‘mijlpaal’ van 50 jaar te vieren.
Zijn vrouw Corry, waarmee hij 66 jaar getrouwd is, schrijft verder: ‘Mijn gezondheid laat het niet toe dat ik meekom, maar er zullen wel een paar kinderen meekomen.’
Velen in Zuidwijk hebben nog hun eigen persoonlijke herinneringen aan ds. Theo de Kok en zijn vrouw Corry. Weet u allen extra welkom op 16 juni in de Credokerk. En als u oud gemeenteleden kent die mogelijk ook aanwezig willen zijn, nodig hen dan van harte uit om te komen.
Voor iets extra’s bij de koffie wordt natuurlijk gezorgd.
Guus Ruijl

HEEL HARTELIJK DANK !

Via dit bericht willen we Rieta Renkema van het Vlissingenplein 28 heel hartelijk bedanken voor 50 jaar kerkenwerk in de Christus Triomfatorkerk en later in de Open Hof. Na 50 jaar heeft zij haar vele en zeer diverse taken (van koffie zetten tot roosters maken enzovoorts) neergelegd om het wat rustiger aan te kunnen doen. Daarvoor heel veel dank. Gelukkig blijft ze wat kleine dingetjes doen, maar haar hoofdtaken mogen anderen nu gaan doen!
Namens de wijkgemeente is of wordt een mooie bos bloemen gebracht bij Rieta !
Namens de Wijkgemeente Slinge, Johan Bos.

BLOEMENGROET  Mag niet vermeld worden

Al deze bloemen gingen vergezeld van een hartelijke groet van ons allemaal.

 

VERJAARDAGEN (helaas geen p8vlicatie i.v.m. privacywet)

                                              

HUWELIJKSJUBILEA wegens privacywet mag hier niets vermeld worden

SAMEN ETEN

Gezamenlijke broodmaaltijd in de Open Hof
De volgende broodmaaltijd is verplaatst van 17 naar 24 mei , zoals gebruikelijk om 17:30. Een heerlijke kop soep en een goed belegde boterham. De eigen bijdrage is minimaal € 3,50. Opgeven en info bij Johan Bos. Dit gaat ondanks de vakantie van Johan Bos gewoon door! ‚Äč

Warme maaltijd Credokerk
Op dinsdag 28 mei om 13.00 uur is de maandelijkse warme maaltijd in de Credokerk. Opgeven bij Grieta Stravers.


Gezamenlijke broodmaaltijd 14 juni Vredeskerk
De broodmaaltijd met altijd iets extra’s erbij is zoals altijd op de tweede vrijdag van de maand. Corrie en Nico Bloem en Margriet van Kranenburg weten er altijd weer iets bijzonders van te maken!
De volgende keer op vrijdag 14 juni.  Vanaf 17.00 uur is er koffie en de maaltijd begint om 17.30 uur. Graag van te voren aanmelden bij de fam. Bloem, tel: 432 67 42

Warme maaltijd in De Open Hof
Woensdag 12 juni is er om 13 uur weer onze warme maaltijd in de Open Hof. Gezellig samen een goede maaltijd eten! Info en opgeven: mw. Cor Lampen (0104295334)

Bijzondere activiteiten Vredeskerk

Leesclub
Enkele gemeenteleden zouden wel een leesclub willen oprichten. Met elkaar een boek lezen en bespreken. Wie heeft ook interesse?
Fokje Wierdsma

Filmavond 20 mei 19.30 uur
Op maandagavond 20 mei staat er weer een mooie film op het menu van de filmclub van de Vredeskerk. Deze keer zijn we trouwens niet in de Vredeskerk te vinden, maar bij Margriet Kranenburg thuis aan de Olmendaal 41 in Vreewijk. Vanzelfsprekend wordt daar ook weer popcorn gepoft en iets lekkers geschonken.
De film die we gaan zien heet ‘Together’. Een mooie, zachte feelgood movie. Het verhaal gaat over de 13-jarige Xiaochun, een getalenteerd violist die samen met zijn vader in een provinciestadje woont. Hij is verlegen en gevoelig en muziek is zijn enige manier om zijn gevoelens te uiten. Kan hij in het grote Bejing op tegen veeleisende leraren en zichzelf zijn?


SERVE THE CITY   zaterdag 1 juni
Maak Gods liefde zichtbaar in de wijk!

Wil jij Gods liefde uitdragen aan de mensen in Zuidwijk? Doe mee met de Serve the City Hemelvaartsactie! Bij de Hemelvaartsactie gaan christenen in de wijk waar ze wonen of  kerken aan de slag om zich door sociale en praktische acties in te zetten voor hun wijk. Dit jaar doen 10 wijken en rond de 45 kerken in Rotterdam mee aan de Serve the City Hemelvaartsactie.
Ook in Zuidwijk zijn de voorbereidingen in volle gang en wordt er een activiteit georganiseerd  op  zaterdag 1 juni in de locatie van Zuidrijk aan de Schoonegge :

. High Tea voor de wijk bij inloophuis ZuidRijk van 14:30 – 17:00 uur
We zeken vrijwilligers die mee willen helpen om de bewoners van Profila Zorg Keyenburg op te halen en na afloop weer thuis te brengen. Dit is op loopafstand van ZuidRijk, een aantal bewoners zit in een rolstoel.
Er zijn inmiddels geneg vrijwilligers die een high tea onderdeel  thuis willen klaarmaken.
We zeken folder verspreiders. Folders worden op 19 of 26 mei aangereikt.
Wie aan de High tea wil deelnemen is van harte welkom. Er zijn geen kosten aan verbonden. Opgave bij Cris Groen tel. 0683412664

ZONDAGMIDDAG CONCERT IN DE OPEN HOF

Op 19 mei 2019 organiseren wij het volgende concert in de serie Zondagmiddagmuziek in Pendrecht. Tijdens dit concert kunt u luisteren naar aan aantal zeer getalenteerde studenten van het Rotterdams conservatorium, Codarts.
Deze keer kunt u genieten van de organisten Francesca Ajossa,  Matthijs van der Wilt en de fluitist Federico Altare.
Al deze musici zijn vergevorderde studenten aan het conservatorium van Rotterdam. Zij stellen voor dit concert zelf een zeer aantrekkelijk programma voor u samen.
In de pauze kunt u onder het genot van koffie/thee de musici ontmoeten.
De toegangsprijs is € 6, pashouders betalen slechts € 4.
Kinderen t/m 12 jaar kunnen zelfs gratis naar binnen.
Kaarten zijn aan de kerk te verkrijgen, u kunt reserveren via  mailto:openhofconcerten@gmail.co

10 JAAR KLASSIEK OP ZUID IN DE VREDESKERK 26 MEI


Schuberts beroemde strijkkwintet met de warme klanken van twee celli, gecombineerd met het Grand Duo van Bottesini voor viool, contrabas en strijkers.
Met de virtuoze contrabassist James Oesi als solist wordt dit een grootse afsluiting van het concertseizoen en een fantastische manier om ons 10-jarig jubileum te vieren!
Het concert begint om 11.45 uur. Vanaf 11.15 staat de koffie/thee klaar.
Van harte welkom!ZINGEN MAAKT BLIJ

Onder het motto 'ZINGEN MAAKT BLIJ' houdt de Breepleinkerk    Koor- en samenzangdiensten op zondag  19 mei. Hieraan werken mee:
Het Chr. Mannenkoor `de Verenigde Angers` o.l.v. Gerard van der Zijden, orgel Martin Mans, voorganger ds. Panc Vermaat.
Op zondag 9 juni is er het `Slikkerveers Chr. Mannenkoor` en `Zederiks Mannenkoor` o.l.v. Willem Nijhof, orgel Wim de Penning. Voorganger is ds. W. van Herwijnen.
De diensten beginnen om 17.00 uur.   Ongeveer 8 minuten voor aanvang van de dienst is er al samenzang
Wij hopen dat u ook aanwezig bent. De toegang is vrij! 
Van harte welkom!
                     
COLLECTEN
07 april Oost Europa                    €    63,42          kerk    €   52,95
14 april diaconaal havenproject €    82,40           kerk    €   83,25
19 april diaconie                          €    46,75           kerk    €   36,90
19 april Werelddiaconaat           €    79,29
21 april diaconie                          €  130,70           IKOS   €  91,05
28 april Wijkpost Bloemhof        €    75,75          kerk     €  70,12

COLLECTEN VREDESKERK
28 april    dienst in de Credokerk
05 mei                        kerk    €   28,10          diaconie        46,50

GIFTEN:
voor de bloemen     via  Aty van der Heiden    €   10,00
voedselbank             via  Kees Loren de Jong     €   20,00
voor de kerk             via  Guus Ruijl                    €   20,00
                                   via  Guus Ruijl                    € 300,00
voor de boottocht    via  Guus Ruijl                    € 100,00
voor de diaconie     via  Guus Ruijl                    € 100,00

Voor al deze giften: Hartelijk dank !!


AGENDA:
Spreekuur pastores Credokerk – dinsdag  09.00 – 10.00 uur.
Aanloophuis Credokerk – elke vrijdag – 14.00 – 16.00 uur.
Inloophuis Het Verhaal – elke di-do-vrijdag 13.30-15.30 uur
Bejaardensoos Credokerk – elke maandag  - 14.00 – 16.00 uur
Bejaardensoos Vredeskerk – elke dinsdag – 14.00-16.00 uur
PCOB – elke derde donderdag van de maand.
15 mei – Ouderendag Credokerk – inloop vanaf 10.00 uur
20 mei – Filmavond – Olmendaal 41 – 19.30 uur
21 mei – Bijbelgespreksgroep – Credokerk – 10.30 – 11.30 uur
22 mei – Handwerkclub – De Open Hof – tel. 4805348
24 mei – Taizé gebedsviering -  Credokerk - 19.30 uur
24 mei – Broodmaaltijd – De Open Hof – 17.30 uur
26 mei – Bijbelstudie – De Open Hof – 19.00 uur
28 mei – Warme maaltijd – Credokerk – 13.00 uur
03 juni – Maandagmorgengebed – De Open Hof – 09.30 uur
04 juni – Bijbelgespreksgroep – Credokerk – 10.30 – 11.30 uur
12 juni – Oecumenische leerhuis – Vredeskerk – 14.00 uur
12 juni – Warme maaltijd – De Open Hof – 13.00 uur
14 juni – Gezamenlijke broodmaaltijd – Vredeskerk – 17.00 uur
05 juni – Handwerkclub – De Open Hof – tel. 4805348

WEET U DAT DE BEJAARDENSOOS in de Credokerk heel gezellig is. Er wordt van alles gedaan er is dus ´voor elck wat wils´.
Er worden spelletjes gedaan zoals rummycuppen en ´mens erger je niet´ er wordt geklaverjast en weer anderen maken kaarten, er zijn er zelfs die aan het breien geslagen zijn. Natuurlijk wordt er wat afgekletst, dat hoort erbij. Maar er wordt ook gezongen o.a. uit de bundel van Johan de Heer. Wij kunnen nog heel wat leden gebruiken en ik kan met zekerheid zeggen: Het is zeker gezellig bij ons. Houd het eens in gedachten, de laatste keer voor de vakantie is 17 juni en dan beginnen we weer op maandag 2 september van 14.00 – 16.00 uur. Hopelijk tot ziens,

Jannie van Wilsem.

Van de redactie:
Zoals u weet loopt het al aardig naar de zomervakantie en daarom
geven we even door de data wanneer Gaandeweg deze zomer uit komt. U kunt dan rekening houden met het insturen van kopij.
Dit blad is voor drie weken i.v.m. Hemelvaartsdag en Pinksteren. Het verschijnt op de volgende data:
3 juni
1 juli 
29 juli
26 augustus en daarna weer gewoon om de twee weken.

------------------------------------------

Overal waar mensen mensen liefhebben

is God werkzaam aanwezig.


Phil Bosmans
Uit: Zonnestralen voor elke dag
 
terug
 
 

Credokerk
datum en tijdstip 24-10-2021 om 10.00 uur
meer details

Credokerk
datum en tijdstip 31-10-2021 om 10.00 uur
meer details

Credokerk
datum en tijdstip 07-11-2021 om 10.00 uur
meer details

Credokerk
datum en tijdstip 14-11-2021 om
meer details

 
Credokerk

 
Credokerk van binnen

 
ANBI
http://www.protestantsekerk.nl/steunons/ANBI/Veel-gestelde-vragen/Paginas/Veel%20gestelde%20vragen.aspx
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.