PKN
Protestantse wijkgemeente Credo te Rotterdam-Zuid
 
Gaandeweg 21 Gaandeweg 21

Kerkdiensten
Zondag 20 december
Credokerk        10:00 uur    pastor Johan Bos 
Open Hof        10:00 uur    ds. Jaap van Rootselaar
Seinpost Slinge    12:00 uur           Celebration  Edwin de Jong 

Vrijdag 25 december  1ste Kerstdag                                    
Credokerk        10:00 uur    ds. Fokje Wierdsma 
Open Hof         10:00 uur    pastor Ad Berkhout Onder voorbehoud    11:30 uur    pastor Ad Berkhout 

Zaterdag 26 december 2de Kerstdag (onder voorbehoud)
Credokerk        10:00 uur    pastor Johan Bos
    
Zondag 27 december
Credokerk        10:00 uur    ds. Bert Davelaar
Open Hof        10:00 uur    pastor Ad Berkhout
Seinpost Slinge    12:00 uur    Edwin  de Jong Celebration

Donderdag 31 december Oudjaar
Open Hof        17:00 uur    pastor Ad Berkhout

Vrijdag 1 januari 2021 Nieuwjaarsbegroeting
Credokerk        10:30 uur       pastor Johan Bos  

Zondag 3 januari 
Credokerk        10:00 uur    ds. Fokje Wierdsma,  
Open Hof        10:00 uur       pastor Johan Bos   
     


Let u erop dat u zich op moet geven om de kerkdiensten bij te wonen. Voor de Open Hof kunt u Rieta Renkema bellen en voor 
de Credokerk Grieta Stravers (nummers zie colofon)
MEDITATIE  RADICALE KERST
Twee jaar geleden heb ik samen met mijn vrouw op de zondag voor kerst een dienst gehouden in de Bethelkerk in Den Haag. Deze kerkdienst werd gehouden om kerkasiel te geven aan de familie Tamrazyan, die op dat moment al negen jaar in Nederland verbleef, maar toch zou worden uitgezet. In totaal zou deze kerkdienst vierentwintig uur per dag, zeven dagen in de week en bijna honderd dagen lang worden volgehouden. Uiteindelijk mocht het gezin Tamrazyan in Nederland blijven.

Dit verhaal staat symbool voor het feit dat kerst niet alleen maar lief en gezellig is, maar dat kerst ons ook wil wijzen op de radicale verandering die Jezus in deze wereld brengt. In Lucas 1 vinden we de lofzang van Maria: een tekst die theologisch en liturgisch heel veel te bieden heeft. Maar daar staat ook: 
Heersers stoot hij van hun troon en wie gering is geeft hij aanzien.
Wie honger heeft overlaadt hij met gaven, maar rijken stuurt hij weg met lege handen.
Het is zoals zo vaak in het verhaal van Jezus: de wereld op z’n kop. Maar wat lastiger is, en soms ook verontrustender, is dat daarom ook mijn eigen wereld op z’n kop wordt gezet. We vinden het makkelijk om te jubelen voor het kind in de kribbe, maar soms lastig om de man uit Nazareth in alle radicaliteit na te volgen.

Als we straks weer genieten van het kerstfeest, mogen we elkaar eraan herinneren dat er ook een radicaal en rafelig randje aan het kerstfeest zit. Juist daar waar we het verhaal lastig vinden, of wanneer het ons confronteert met onszelf, spreekt de Jezus van het kerstverhaal tot ons. 
In die zin wens ik u niet alleen zalige, maar ook radicale, kerstdagen toe!
Edwin de Jong


PASTORALIA 

DIENSTEN ROND DE KERST IN WIJKGEMEENTE CREDO
Dit jaar is alles anders, we moesten met elkaar op zoek naar het nieuwe normaal. Voor de kerkdiensten betekende dit dat we maximaal dertig mensen mochten toelaten en we niet (of met enkele voorzangers) mochten zingen. Dit heeft ook gevolgen voor de kerstdiensten in Wijkgemeente Credo. Om toch zoveel mogelijk mensen gelegenheid te geven met Kerst naar de kerk te kunnen gaan, willen we in de Credokerk en De Open Hof meerdere diensten houden. In De Open Hof willen we op 25 december twee diensten houden: om 10:00 uur en 11:30. In de Credokerk is de dienst op 25 december om 10:00 uur. We willen nu ook op 26 december een dienst houden om 10:00 uur. Hierbij geldt wel dat er voor de extra diensten van de beide kerken genoeg aanmeldingen moeten binnenkomen. Als er op 24 december om 12:00 uur voor de dienst op 26 december in de Credokerk minder dan 15 aanmeldingen zijn, zal er – met inachtneming van de RIVM maatregelen - een kerstherberg zijn.


KERKDIENSTEN JAARWISSELING 20/21 IN WIJKGEMEENTE CREDO
Op 31 december en 1 januari vieren we de jaarwisseling met twee gezamenlijke diensten. Op Oudejaarsdag is er om 17:00 uur een dienst in de Open Hof met als voorganger pastor Ad Berkhout. Door de coronamaatregelen kunnen we helaas niet vooraf koffie drinken met de bekende traktatie. 
1 januari is er om 10:30 de traditionele Nieuwjaarsbegroeting in de Credokerk. Zoals gebruikelijk vieren we dit met een Morgengebed dat geleid wordt door pastor Johan Bos. Na de dienst krijgt u op uw plaats weer koffie.
Net als bij de ‘gewone’ diensten vragen we u om zich op te geven bij Grieta Stravers (Credokerk) en Rieta Renkema (Open Hof) voor deze diensten.

BLOEMENGROET


WIERDSMA BERICHT
De Adventstijd vind ik een zeer hoopgevende tijd in het kerkelijk jaar. Elk jaar opnieuw heb ik deze vier weken op weg naar Kerst toe nodig voor mijn ontroering over hoe God zich toen heeft toegewend naar mensen, meer dan 2020 jaren geleden. Niemand heeft ooit God gezien, zeggen we. Maar de liefde van God zien we overal om ons heen opbloeien, in alle jaargetijden. 
Dat het nieuwe jaar zó begint, dat geeft zo’n andere kijk op het leven. Niet met vuurwerk, maar met een diep gevoel van liefde, dank, genade, vreugde, vrolijkheid, humor….Misschien is dat wel het mooiste vuurwerk dat we kunnen krijgen. 
Om heel dichtbij ons te komen, heeft God als Schepper er toen voor gekozen om geboren te worden als een kwetsbaar, afhankelijk kind. Door het geboortekanaal. In een omgeving die veel te wensen over liet. Ouders overladen met stress…..geen plaats voor de bevalling en niet veel later op de vlucht om aan de dood te ontkomen. 
Dat God zich toen zó naar ons mensen heeft toegewend, dat ontroert mij diep. Misschien heb ik wel een hele levenstijd nodig om net als God zo vol verlangen in liefde en vreugde dicht bij mijn naaste te zijn.
Elke dag krijg ik opnieuw de kans om dat te oefenen. Iedere dag om te ontdekken wat ik aan liefde en vreugde in mijn naaste zie en hoor.    Fokje Wierdsma


CORONATIJD – COLLECTEGELDEN
In deze coronatijd zijn er gelukkig al weer enige tijd diensten in de eigen kerk. We zijn blij dat we in de Credokerk ook met beeld de dienst kunnen uitzenden. Het is fijn om zo met elkaar verbonden te zijn. We merken dat de solidariteit groot blijft in deze tijd. De giften die via de bank binnenkomen geven aan dat u de kerk niet vergeet! Omdat we niet kunnen collecteren staan er collecteblokken in de kerk waar u uw gaven in kunt doen. Daar wordt ook weer gebruik van gemaakt. Daarnaast blijft de mogelijkheid om de bijdragen die u gewend was wekelijks in de collectezak te doen op te sparen en bijv. één keer in de maand over te maken op onderstaande bankrekeningen. Ook daar wordt veel gebruik van gemaakt en levert aardig wat op! Hartelijk dank en blijft u dat vooral ook doen!
De bankrekeningen zijn: 
Voor Slinge nummer NL60 INGB 0000 114 661 t.n.v. Diaconie Prot. wijkgemeente Slinge
Voor de Vredeskerk nummer NL33 RABO 0373 728 239 t.n.v. CvK PG Rotterdam-Zuid Wijkgemeente Vredeskerk-Breepleinkerk.
Nu we één wijkgemeente Credo zijn gaat dat wel veranderen maar dat laten we u dan bijtijds weten.
Wilt u bij uw betaling  ‘collectes’ vermelden. Wij zullen de opbrengsten delen tussen de diaconie en de kerk.
Alvast onze hartelijke dank!
De penningmeesters

GEBRUIKTE POSTZEGELS: SPAREN ! 
Nu het de tijd is van wenskaarten naar elkaar te sturen zijn er natuurlijk ook postzegels die op de enveloppen of kaarten zaten. Zoals u weet sparen we al heel lang deze gebruikte postzegels voor de zending. In deze Coronatijd worden er meer kaarten gestuurd dan andere jaren om de contacten bijeen te houden. Ieder jaar weer vragen we u om de zegels te bewaren. Er wordt heel goed werk meegedaan en we maken er heel wat mensen blij mee. 
Als u dus bij uw (kerst) post de zegels eraf wilt halen en ze afgeeft in de Credokerk aan dhr. Jan van der Lek dan komt het helemaal in orde. Mocht u niet in de kerk komen dan kunnen ze altijd in de brievenbus van de Credokerk worden gedeponeerd. Als u ze in een (oude) envelop stopt en erop zet dhr. Jan van der Lek, dan komt het dik voor elkaar. 
Ik hoop erop na de feestdagen een groot aantal zegels te kunnen wegbrengen bij de centrale inzameling. Doet u ook mee?
Hartelijke groeten van Jan van der Lek, tel. 010 - 480 76 40.

Mondkapjes voor Christian Roma support. 
Via onze predikant Fokje Wierdsma hebben we een aantal stoffen mondkapjes,  gekregen die we mogen verkopen voor een goed doel. Het zijn diverse kleuren zodat u bij elke outfit een goede combinatie kunt maken.
Daar u misschien zult weten werk ik als vrijwilliger bij de Stichting Christian Roma Support. Dit is een christelijke organisatie die Roma kinderen (voorheen zigeuners genoemd) in Oost-Europa helpt met een goede start op de basisschool. Dit doen we door de kinderen naar het kidsproject te krijgen, waarin ze wordt geleerd om stil te zitten en te luisteren, we geven ze goede voeding waardoor ze minder ziek worden, kleding en schoolspullen. Hierdoor zijn ze kansrijker voort de toekomst.
We willen deze stoffen mondkapjes gaan verkopen voor 2 euro per stuk. Ze zijn te verkrijgen bij mij en ik zal een busje neerzetten waarin u het geld kunt deponeren. De opbrengst gaat in zijn geheel naar deze stichting.
Zo werken we samen aan dit diaconale project waar velen met u in Nederland aan doneren.
Grieta Stravers

VOEDSELBANK
Graag wil ik beginnen met een berichtje over de Voedselbank.
Komende vrijdag worden alle klanten die daar komen weer verrast met een cadeaubon voor de Plussupermarkt.  Met financiële hulp van de Gereformeerde Bethelkerk aan de Langenhorst, een gift van de Bethel Temple gemeente en uiteraard met geld van onze diaconie kunnen we dit weer realiseren,  daar zijn we heel blij mee.  Ook heel veel dank voor alle andere giften die zijn binnengekomen. 
Natuurlijk worden de klanten in Pendrecht en Vreewijk ook niet vergeten. 

GEBEDSBRIEF
Advent is een tijd van verlangen. Maar waar verlangen we eigenlijk naar?
We verlangen vaak naar plezier,  uitgaan,  winkelen, maar dat zijn maar geluksmomenten voor af en toe. We verlangen ook naar vrede, vriendschap, mensen om ons heen. Juist in deze sombere tijd lijkt dat alles verder weg dan ooit.
In de kerk gaat Advent om de toekomst, de komst van Christus en we zien uit naar de grote toekomst van God.
Ook in deze Corona-tijd gaan we door met het uitputten van de aarde. Ondanks alles moeten we presteren en groeien, met als gevolg veel stress en uitputting van onszelf.  Velen gaan gebukt onder een burn-out. 
Laten we bidden voor allen die zich opgejaagd en niet begrepen voelen.
Gebed voor de vele vluchtelingen.  We denken aan Syrië,  al 10 jaar een land in oorlog. 11 miljoen Syriërs zijn  op de vlucht en velen van hen zijn in vluchtelingenkampen in Libanon, Jordanië , Turkijke, Griekenland…
Heer Jezus,  we bidden U Om ontferming over hen. 
Gebed voor allen die vervolgd worden om hun geloof,   voor allen die gevangen zijn. 
Voor allen die hun geliefden moeten missen, voor allen die te maken krijgen met Corona.
Ook willen we blijven bidden om Zijn genade voor ons allen,  er gaat soms zoveel mis in ons leven en hoe vaak hebben we geen tijd om er voor anderen te zijn die ons nodig hebben.
Omdat we geloven in Christus, blijven we bidden. Jezus heeft zich voor deze wereld gegeven als Verlosser, hij is Overwinnaar  over ziekte en dood,  ook over Corona. Hij heeft het laatste Woord,  want Zijn Barmhartigheid zal overwinnen.
Wij wachten op de Koning,  zijn ster is al gezien 
Vol vrede is de morgen,  wanneer Hij komt!!
Een warme Vredegroet aan u allen,   
Kees Loren de Jong 

Gemeentevergadering voor De Open Hof
In het Beleidsplan 2021-2025 is beschreven dat Wijkgemeente Credo de verantwoordelijkheid voor het beheer en voor de financiën van De Open Hof per 1 januari 2021 overdraagt aan het College van Kerkrentmeesters van de Protestantse Gemeente Rotterdam Zuid. Hiervoor is gekozen omdat het de Wijkgemeente Credo ontbreekt aan menskracht en aan financiën om verantwoordelijk te blijven voor alle taken die uitgevoerd moeten worden. Inmiddels is steeds duidelijker geworden dat ook alle taken die samenhangen met het organiseren van de zondagse eredienst te veel aan energie en tijd vragen van de weinige mensen die nog beschikbaar zijn. Een aantal leden van de wijkgemeente in De Open Hof heeft al enige tijd geleden aangegeven de werkzaamheden per 31 december te beëindigen. Teveel werk komt nu neer op te weinig schouders. Om die reden heeft de kerkenraad in de vergadering van 9 november jl. besloten een gemeentevergadering voor de leden van De Open Hof bijeen te roepen. Deze gemeentevergadering zal plaats vinden op woensdag 20 januari om 14.00 uur in De Open Hof. De gemeenteleden worden dan gehoord over het voorstel om de kerkdiensten in De Open Hof te beëindigen op 7 maart 2021 en op die zondag ook de laatste dienst te vieren met pastor Ad Berkhout als voorganger.
Vanwege de RIVM-maatregelen bent u verplicht zich op te geven als u bij deze gemeentevergadering aanwezig wilt zijn. U kunt zich tot 10 januari 12.00 uur opgeven bij de scriba van Wijkgemeente Credo, mevrouw Grieta Stravers (telefoon: 06-55188761 of email: scribawijkgemeentecredo@gmail.com. Mocht u onverhoopt Corona-klachten krijgen in de dagen voor de gemeentevergadering, dan kunt u helaas geen toegang krijgen in De Open Hof en is het noodzakelijk dat u zich afmeldt.
Namens de kerkenraad,
Ds. Fokje Wierdsma  

Inzetbaarheid Johan Bos per 1 januari 2021
Blij en dankbaar wil ik met u delen dat ik vanaf 1 januari 16 uur ga werken als kerkelijk werker voor de Protestantse Gemeente Willemstad. Deze stap is nodig omdat het vanwege de afname van financiële middelen voor Wijkgemeente Credo niet meer haalbaar is om mij 36 uur in dienst te houden.
Vanaf het eerste gesprek was er meteen een klik en ik heb goede hoop dat ik het daar erg naar mijn zin ga krijgen. Willemstad heeft een kerk die gebouwd is als de eerste protestantse kerk in
Nederland, dus niet als op zoveel plekken een voormalige katholieke kerk die omgebouwd werd naar protestantse kerk. Willemstad had de primeur en is daar trots op.
Ik kom in Willemstad voor 16 uur onder contract en zal 20 uur werkzaam blijven voor Wijkgemeente Credo. Ik ga drie vaste momenten in Willemstad werken (maandag, woensdag en donderdagmiddag). Voor de structuur probeer ik dit zoveel mogelijk aan te houden. Het zou fijn zijn als u mij belt op de werkdagen van Wijkgemeente Credo (dinsdag, donderdagochtend en vrijdag), maar in geval van crisissituaties of een uitvaart kunt u mij altijd bellen en ben ik beschikbaar voor Wijkgemeente Credo!
Het zal voor iedereen even wennen zijn, maar ik ben dankbaar met deze oplossing. Samen komen we er wel uit!
Pastor Johan Bos

Reisje 2021.
Ondanks dat er alom onzekerheid is hoe de dingen zullen gaan lopen de komende maanden willen wij u er op attenderen dat we nog steeds voornemens zijn om een reisje met elkaar te houden in 2021. We hebben gekozen om met BTR reizen naar Hotel Am Park in Stadtkyll in de Vulkaaneifel in Duitsland te gaan. De kosten voor dit reisje, dat gepland staat voor maandag 12 april tot en met vrijdag 16 april 2021 bedragen € 500 per persoon. Voor een 1 persoonskamer moet € 55 toeslag betaald worden. Daar staat tegenover dat de reis All Inclusive is. We hopen dat velen enthousiast zijn om mee te gaan met dit reisje. U kunt vrienden en/of familieleden eveneens uitnodigen om mee te gaan. U kunt zich inschrijven bij mw. Grieta Stravers onder tel.nr. 06-55188761 of via de mail: scribawijkgemeenteslinge@gmail.com
Met vriendelijke groet van het organiserend team bestaande uit: Joke van Rosmalen, Grieta Stravers, Fokje Wierdsma en Ad Berkhout

COLLECTEN  Credokerk

COLLECTEN Open Hof

GIFTEN
Voor al deze giften: “Hartelijk dank !”

BIJBELLEESROOSTER
20/12 Jesaja 51:1-8     27/12 Jesaja 53:1-6    3/1 Genesis 12:   1-  9    
21/12 Jesaja 51:9-16  28/12  Jesaja 53:7-124/1 Genesis 12: 10-20
22/12 Jesaja 51:17-23  29/12  Jesaja 54:1-55/1 Genesis 13:   1-18   
23/12 Jesaja 52:1-6      30/12  Jesaja 54:6-10  6/1 Genesis 14:   1-12
24/12 Psalm 2           31/12 Jesaja 54:11-17   7/1 Genesis 14: 13-24
25/12 Jesaja 52:7-12      1/ 1  Psalm 8                 8/1 Genesis 15:   1-11
26/12 Jesaja 52:13-15 2/1  Genesis 11: 10-32 9/1 Genesis 15: 12-21


Wij wensen u allen een gezegend kerstfeest en een inspirerend 2021.
      
 
terug
 
 

Credokerk
datum en tijdstip 24-10-2021 om 10.00 uur
meer details

Credokerk
datum en tijdstip 31-10-2021 om 10.00 uur
meer details

Credokerk
datum en tijdstip 07-11-2021 om 10.00 uur
meer details

Credokerk
datum en tijdstip 14-11-2021 om
meer details

 
Credokerk

 
Credokerk van binnen

 
ANBI
http://www.protestantsekerk.nl/steunons/ANBI/Veel-gestelde-vragen/Paginas/Veel%20gestelde%20vragen.aspx
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.