PKN
Protestantse wijkgemeente Credo te Rotterdam-Zuid
 
Gaandeweg 6-2021 Gaandeweg 6-2021

Kerkdiensten
Zondag 25 april 
Credokerk         10.00 uur    ds. C. van der Niet
Open Hof                  geen dienst 
Seinpost  Slinge    12.00 uur    ds. Edwin de Jong  

Zondag  2 mei 
Credokerk        10.00 uur    ds. Fokje Wierdsma
Open Hof        11.30 uur    pastor Johan Bos    
Seinpost Slinge    12.00 uur    Richard Meerkerk

Zondag 9 mei
Credokerk        10.00 uur    mw. Danie de Roos
Open Hof                geen dienst
Seinpost Slinge    12.00 uur    ds. Edwin de Jong  Avondmaal

BIJBELLEESROOSTER

25/4    1 Johannes 3 :  1 - 10       2/5    Ezechiël  37 :   1 - 14    
26/4    1 Johannes 3 : 11– 24        3/5    Ezechiël  37 : 15 –28
27/4   Ezechiël   35 :   1 - 15        4/5    Psalm  116
28/4   Ezechiël   36 :   1 - 15        5/5    Ezechiël  38  :   1 - 13
29/4    Ezechiël   36 :  16 : 28        6/5  Ezechiël  38 : 14 - 23
30/4    Ezechiël   36 :  29 : 38        7/5  Ezechiël  39 :   1 - 16
  1/5   Psalm  136                8/5    Ezechiël  39 : 17 - 29

  9/5    Jozua  23  :   1 - 16 
10/5    Jozua  24  :   1 - 13 
11/5    Jozua  24  : 14 - 28
12/5    Jozua  24  : 29 - 33 
              13/5     1 Johannes 4 :  1 –10
              14/5   1 Johannes 4 : 11 –21
             15/5   1 Johannes 5 :   1 - 12 

NAZORG NA PASEN.  Overdenking

We leven in de 40 dagentijd uitgebreid naar Pasen toe. Maar na Pasen gaan we soms weer te snel over tot de orde van de dag. Toch is er in de orde van het kerkelijk jaar ook een tijd na Pasen. Niet alleen een 50 dagentijd tussen Pasen en Pinksteren. Maar ook een tijd van nazorg na Pasen. In de vroege kerk werden in de Paasnacht de nieuwe leden gedoopt. Na een lange tijd van catechese en voorbereiding deden ze belijdenis en werden ze in witte kleding ondergedompeld in het water van de doop. Maar na dat hoogtepunt in hun leven, waar ze jaren naar toe geleefd hadden, ging het gewone leven weer verder. De witte jurk ging uit. De werkkleren weer aan. Het feest was voorbij. Het weerbarstige leven ging verder.
De zondagen na Pasen zijn inhoudelijk nazorg voor deze vers gedoopte leden. En daarmee ook actuele nazorg voor ons. We hebben naar Pasen toegeleefd. Misschien hebt u bewust de 40 dagentijd een invulling gegeven. Stil gestaan bij de lijdensweg van Jezus. Tot we het Paasfeest vierden. De weg van Jezus liep niet dood in het kruis. God maakte in Hem een nieuw begin. We hebben het gevierd met elkaar. De Heer is waarlijk opgestaan! Maar ook voor ons gaat het weerbarstige leven weer verder. We hebben Pasen gevierd. Maar op de pandemie lijkt het geen invloed te hebben gehad.
In de zondag na Pasen komen in Psalmen en Bijbellezingen thema’s voorbij die ons helpen om het wonder van Pasen een plek te geven in het dagelijks leven. Maar ook om vragen een plek te geven zoals: ‘nu is het Pasen geweest, maar wat heeft dat voor verschil gemaakt?’ Net zoals het geloof van de net gedoopte gelovigen gelouterd moest worden door het dagelijks leven, moet ook ons vernieuwde Paasgeloof weer door de weerbarstigheid van het dagelijks leven geleid worden. Ik hoop dat u zo deze zondagen na Pasen beleeft. Als nazorg na Pasen. Het witte kanselkleed blijft nog even hangen. Want we hebben wel een tijdje nodig om vanuit dit bijzonder Evangelie te durven leven. De Heer is waarlijk opgestaan.
Ds. Hans van den Dolder

BERKHOUTBERICHT.

Als ik dit berichtje schrijf is de laatste ambtelijke dienst in De Open Hof voorbij en zijn er afscheid- en dankwoorden gesproken. Daarmee worden twee tijdperken afgesloten. De lange tijd van diensten in De Open Hof, gehouden sinds  12 mei 1963 en mijn verbinding met De Open Hof sinds september 2015. 
Als gemeente  gaat u een andere toekomst in dan wellicht verwacht. Marjan en ik gaan op weg om een toekomst op te bouwen in Zeeuws-Vlaanderen. Wij allen mogen weten dat God ons wil voorgaan op de weg die voor ons ligt. Daar hebben we ook bij stil gestaan in de dienst. Gods volk werd op reis naar Kanaän voorgegaan door de wolkkolom bij dag en de vuurzuil  bij nacht. Je kon Hem steeds waarnemen en zien  dat Hij voor het volk de weg wil wijzen. Dat doet Hij eveneens voor u als  zijn gemeente maar ook voor u als individu. Hij gaat ons allen vooruit en mee in de toekomst. Zijn Licht is u altijd nabij. Ik wil u allen als gemeente van wijkgemeente Credo Gods zegen toewensen en alle goeds voor de toekomst. En weet u welkom aan Het Zand 11 te Koewacht, bij deze van harte uitgenodigd. Dank voor uw vertrouwen in mij. Het was een goede en inspirerende tijd samen met u als gemeente, als kerkenraad en als collega’s. 
Een hartelijke groet van Ad & Marjan Berkhout.  

ONS ZIJN VOORGEGAAN


PASTORAAT PENDRECHT EN HEIJPLAAT in de vacaturetijd 
18 april hebben we afscheid genomen van pastor Ad Berkhout.
Dit betekent dat het pastoraat in Pendrecht en Heijplaat in de vacaturetijd anders moet worden ingevuld. In de werkgroep Toekomst OH is dit besproken en later goedgekeurd door de kerkenraad. De dames Liesbeth Bos, Plonie Kruithof, Germa van der Perk en Mirjam van Wanum willen de komende tijd wat (diaconaal/pastoraal) bezoekwerk gaan doen om zoveel mogelijk mensen aandacht te kunnen geven.
Johan Bos zal het crisispastoraat doen rondom ziekte en stervensbegeleiding en is tevens de coördinator voor het pastoraat in Pendrecht en Heijplaat. Mw. Rieta Renkema blijft contactpersoon voor Pendrecht en Heijplaat. Als u bezoek voor uzelf wilt of nodig vindt dat een ander bezoek krijgt kunt u dat bij haar melden. Zo hopen we het pastoraat op een goede manier te kunnen invullen.
Pastor Johan Bos

BLOEMENGROET 

VERJAARDAGEN  

Al deze jarigen van harte gefeliciteerd en een fijne dag gewenst !! 

ZINGEN MAAKT BLIJ (Livestream uitzending)
Zondag 25 april is er weer een livestream-dienst van ZMB. Aan deze dienst werken mee: Voorganger: ds. W. van Herwijnen;  organist: Wim de Penning;  solist: Andries Stigter.
Techniek: Wim en Ellen de Penning.
Zondag 2 mei word de volgende livestrean-dienst gehouden. Hieraan werken mee: Voorganger: Pastor Johan Bos; organist: Wim de Penning; solist: Nico de Ruig 
De dienst wordt rechtstreeks uitgezonden op Internet en wel via YouTube http://www.breepleinkerk.nl/livestream 


COLLECTEN  Credokerk

DAT IS LEVEN
Iedere positieve daad is een voetstap die je achterlaat.
Waar een ander zich aan op kan trekken op de levensweg.
Een woord, een gebaar, een glimlach,
Je arm om de schouder van de ander die zo alleen staat.
Voetsporen die je achterlaat.
Voetstappen die je achterlaat.
Voetstappen nalaten in het leven,
handen drukken op je weg,
om mensen geven,
dat is leven !    Dichter onbekendOP VLEUGELS VAN VERTROUWEN

De vogel, vederlicht gevleugeld
Een arend, sieraad in de lucht
Ver boven aardse zorg verheven
Opgaand in een majestueuze vlucht
zo wil ik zijn, een vogel
gedragen op de adem van Gods woord
ik weet als ik Hem aanroep
dan tilt Hij op en hoort
meedwalend op die vlucht zal ik ontdekken
een moeilijk en oneffen pad te gaan
en ook vanuit het diepste dal
ontspringt een spoor om naar de top te gaan
een weg die lang leek
is in vogelvlucht slechts onbeduidend
en bergen lijken klein
als Hij mij sterk maakt en mij draagt
dan zweef ik als een arend door de lucht
raak zonlicht aan
versmelt met alle kleuren van de regenboog
dan vlieg ik vrij
dan vlieg ik hoog
op vleugels van vertrouwen.
Adri Visser


 


KONINGSDAG

De Nederlandse vlag kleurt rood – wit – blauw,
de wimpel wappert vrolijk in oranje,
de Vaderlandse vlag toont hemeltrouw
De Nederlandse vlag kleurt rood – wit – blauw,
’t Is God op Wie de volksliedzanger bouwt,
Hem hulde brengend onder fleurig franje. 
De Nederlandse vlag kleurt rood – wit – blauw,
De wimpel wappert vrolijk in oranje.

Coby Poelman  - Duisterwinkel 
Uit :  “Verrassend uitzicht”

Wij wensen u allen een fijne Koningsdag en  
4 mei en bevrijdingsdag 5 mei toe.
 
terug
 
 

Credokerk
datum en tijdstip 05-12-2021 om 10.00 uur
meer details

 
Credokerk

 
Credokerk van binnen

 
ANBI
http://www.protestantsekerk.nl/steunons/ANBI/Veel-gestelde-vragen/Paginas/Veel%20gestelde%20vragen.aspx
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.