PKN
Protestantse wijkgemeente Credo te Rotterdam-Zuid
 
Gaandeweg 14 Gaandeweg 14
Gaandeweg 14 internetversie. Helaas mogen we niet alles publiceren.

Kerkdiensten

Credokerk
6 september: ds. Jaap Rootselaar
13 september: ds. Fokje Wierdsma en pastor Guus Ruijl (startdienst)

Kerkdiensten Vredeskerk:
6 september: ds. Fokje Wierdsma en pastor Guus Ruijl (laatste dienst)

OVERDENKING  Corona Kerk
In de afgelopen maanden heeft de corona crisis huisgehouden en op veel vlakken een hoop veranderd. Ook in de kerk. We komen in kleine groepjes bij elkaar, de gemeentezang is stilgevallen, en het kerkelijk leven suddert op een laag pitje. Door al deze veranderingen realiseer ik me extra goed dat het in de kerk gaat het om gemeenschappelijkheid: we delen iets met elkaar door bij elkaar te komen. En juist dat missen we nu.
De Amerikaanse schrijver Larry Crabb zei een keer: ‘Mijn ziel snakt er niet naar om deel uit te maken van door mensen bedachte systemen, gebouwen, en programma’s. Maar mijn ziel snakt ernaar om deel uit te maken van een levende, luisterende, liefhebbende, en verlangende gemeenschap van mensen.’
Ik herken dat heel erg. Maar hoe doen we dat in een wereld die nog steeds herstellende is van een pandemie? Ondanks de vele beperkingen heb ik op dit gebied toch veel mooie en creatieve initiatieven gezien. Mensen bellen elkaar, sturen berichtjes of kaarten, en gaan voorzichtig bij elkaar op bezoek. En elke keer als er iets van gemeenschappelijkheid beleefd wordt, is dat een teken van hoop. God laat het werk van zijn handen niet los!
Ik ken een predikant die elke dienst afsloot met de woorden: ‘En onthoud dit goed: wij gaan niet naar de kerk – wij zijn de kerk!’
Misschien zijn deze woorden nu wel belangrijker dan ze ooit geweest zijn. Juist als de uitdagingen groot zijn, is het goed om te weten dat we met elkaar de kerk zijn!
Edwin de Jong, Pionier Seinpost Slinge

ONS IS VOORGEGAAN

WE MOGEN WEER NAAR DE KERK

20 september beginnen we weer met diensten in de Credokerk en de Open Hof waar ook weer gemeenteleden welkom zijn. Voor de Credokerk is er echter wel een voorbehoud. Op het moment van schrijven weten we nog niet of het ventilatiesysteem gemaakt is en zonder een deugdelijk ventilatiesysteem is het onverantwoord te beginnen met kerkdiensten.
In deze Gaandeweg vindt u een bijlage met het protocol van de kerk waar u gewend bent te kerken. Drie zaken licht ik daar even uit. U moet zich altijd van te voren aanmelden. Uit solidariteit met de alleenstaanden in onze gemeenten zitten ook de echtparen in de kerk niet bij elkaar. Het derde is dat we luisteren naar de aanwijzingen van degene die ons naar de plaatsen brengen. Verder wijst het voor zich. De berichtgeving in de media leert ons dat VOORZICHTIGHEID geboden blijft!
We wensen elkaar goede diensten toe.
.
Welkom zondag 6 september in de Vredeskerk
Op zondag 6 september is de laatste kerkdienst in de Vredeskerk. Met weemoed én dankbaarheid nemen we afscheid van een gebouw dat ons dierbaar is. Het thema van de dienst is dan ook 'Omzien in dankbaarheid'. Dankbaar voor zoveel goede uren die we daar met elkaar mochten beleven. De dienst is voorbereid met enkele gemeenteleden en ds. Fokje Wierdsma en pastor Guus Ruijl zullen samen voorgaan.
Gemeenteleden van de Vredeskerk zijn van harte welkom. Vanwege de richtlijnen van het RIVM zijn de zitplaatsen beperkt. Mensen van buiten onze gemeente komen op een reserve lijst en als er plaats is zijn zij van harte welkom. Bij aanmelding dan graag uw tel.nr. opgeven.
We zitten dus anderhalve meter van elkaar in de kerkzaal en zullen de liederen met het orgel mee neuriën in plaats van meezingen. Dat zal even wennen zijn, maar we vinden het fijn dat het weer kan. Bij deze gemeentebrief is ook het protocol verstuurd, zodat u alvast weet hoe het zal gaan. Aangezien het merendeel van de gemeente volgens de richtlijnen tot de risicogroep behoort, is het belangrijk dat u opgeeft dat u op zondag 6 september om 10.00 uur in de kerk aanwezig wilt zijn. Opgeven kan bij Gerda den Dunnen, telefoon 010-419 25 73. Graag vóór vrijdag 4 september. We heten u alvast hartelijk welkom!
Gerda den Dunnen

LIEF EN LEED

BLOEMEN  Slinge

BLOEMEN Vredeskerk

Al deze bloemen gingen vergezeld met een hartelijke groet van de gemeente.


VERJAARDAGEN Slinge

VERJAARDAGEN Vredeskerk

Al deze jarigen “HARTELIJK GEFELICITEERD”en een fijne dag   

BONHOEFFER
Vrijdagavond 18 september speelt Kees van der Zwaard samen met violiste en acteur Roosmarijn Tuenter zijn indrukwekkende theaterstuk Bonhoeffer – Wie ben ik? Ter gelegenheid van 75 jaar bevrijding verdiept Kees van der Zwaard zich in de laatste uren van Dietrich Bonhoeffer. Bonhoeffer was een predikant, die meedeed aan een aanslag op Hitler, werd gepakt, veroordeeld en op 9 april 1945 opgehangen, 39 jaar oud. U kunt de theatervoorstelling meemaken in de Fonteinkerk, Terbregselaan 3 in Rotterdam-Hillegersberg, óf bij u thuis: de voorstelling wordt uitgezonden via https://kerkdienstgemist.nl/stations/506.
Als u aanwezig wilt zijn in de Fonteinkerk, geef u dan op bij info@samen010.nl ovv Bonhoeffer. Er is een beperkt aantal plaatsen: aanmelding is verplicht. Coronaregels worden vanzelfsprekend in acht genomen. Thuis meekijken kan iedereen. Vrijdagavond 18 september aanvang 20.00 uur Deze voorstelling wordt u aangeboden door de Centrale Stuurgroep: het overleg van alle PKN-kerkenraden van Rotterdam voor de stad.
Bij de Fonteinkerk is er vrij parkeren

ACTIE SCHOENENDOOS

De schoenendoosactie gaat weer van start. Vorig jaar hebben 550 kerken meegedaan.
Ik heb  83 dozen in kunnen leveren. Of ik dat dit jaar haal weet ik niet. De school die anders ook meedeed doet het dit jaar niet. Ondertussen heb ik al wel 50 dozen versierd. Ik wil bij wie een doos wil vullen wel een doos langsbrengen.
Daar er geen extra collecte in de kerk gehouden kan worden kan ook een gift gestort worden op de diaconale rekening met vermelding Actie Schoenendoos".
Dit jaar zijn er geen opbrengsten van de kaarten dus kan ik niet zoveel dozen vullen daarom de vraag: Als u kaarten wilt, bel me maar dan kom ik wel met een doos langs zodat u zelf kunt uitzoeken. Ik hoop op veel verzoeken en de giften zijn van harte bij u aanbevolen.
Vriendelijk groetend, Henny Hoek tel. 010 481 58 74.

Met elkaar op vakantie in 2021
Beste gemeenteleden,
Zoals u in de voorgaande Gaandeweg heeft kunnen lezen staat er voor 2021 een vakantiereisje gepland. Het duurt nog wel even voor het zover is maar dat geeft u ook de gelegenheid om langer te kunnen sparen om met het reisje mee te kunnen gaan.
Wat is de bedoeling?
We hebben  gekozen om met BTR reizen naar Hotel Am Park in Stadtkyll in de Vulkaaneifel in Duitsland te gaan. De kosten voor dit reisje, dat gepland staat voor maandag 12 april tot en met vrijdag 16 april 2021 bedragen € 500 per persoon. Voor een 1 persoonskamer moet  € 55 toeslag betaald worden. Daar staat tegenover dat de reis All Inclusive is. Dat betekent dat alle drankjes die in het hotel genuttigd worden, koffie/thee, limonades, bier/wijn, zijn inbegrepen in de prijs. De hotelkamers zijn voorzien van douche, toilet en televisie en het hotel is voorzien van een lift. 
Alle excursies die we maken zitten bij de genoemde prijs in. U geniet van vol pension en er wordt iedere avond een programma verzorgd. Vervoer wordt geregeld met een bus die ons alle dagen ter beschikking staat. De reis – en annuleringsverzekering zit eveneens bij de prijs inbegrepen. Bent u rolstoel afhankelijk dan moeten we u helaas teleurstellen, deelname is dan niet mogelijk. Personen die een rollator gebruiken kunnen zonder probleem meedoen met deze reis. Op het programma staan onder andere een bezoek aan een wildpark, een tocht door de Belgische Ardennen en een boottocht op de Rursee.  Het minimale aantal deelnemers moet 35 personen zijn anders kan de reis niet doorgaan. Houdt u er rekening mee dat een identiteitskaart of paspoort verplicht is. We hopen u met dit bericht enthousiast gemaakt te hebben om mee te gaan met dit reisje. U kunt vrienden en/of familieleden eveneens uitnodigen om mee te gaan.  U kunt zich vanaf nu inschrijven bij mw. Grieta Stravers onder tel.nr. 06-55188761 of via de mail: scribawijkgemeenteslinge@gmail.com
Met vriendelijke groet van het organiserend team bestaande uit: Joke van Rosmalen, Grieta Stravers, Fokje Wierdsma en Ad Berkhout.

GEBEDSBRIEF
Allereerst wil ik een ieder bedanken die gereageerd heeft op de oproep in het vorige kerkblad met de vraag of er fietsen beschikbaar waren.   Heel fijn dat er een aantal reacties waren, zodat de  Syrische familie nu beschikt over een aantal fietsen,  heel veel dank!!
We leven nog steeds in een tijd vol onzekerheid en niemand weet wanneer alles weer ‘normaal’ zal worden. Maar laten we niet vergeten dat ons gebed gewoon door kan gaan. Altijd,  want bij God is de  deur nooit gesloten voor onze gebeden.
Laten we blijven bidden voor vervolgde Christenen in zoveel landen op deze wereld. Ondanks alles wat zij door moeten maken,  blijven ze vasthouden aan de Here Jezus.
Laten ook wij onze verwachting en hoop op Jezus niet opgeven, zeker niet in deze moeilijke  tijd voor velen,  Hij is Bevrijder en Overwinnaar.
Gebed voor de vele vluchtelingen op zoveel plaatsen. Gebed voor hen die nergens welkom zijn.
Gebed voor allen die hun baan zijn kwijt geraakt of dreigen kwijt te raken.
Gebed voor mensen die gebukt gaan onder hun schulden,   voor mensen die  naar de Voedselbank moeten voor hulp.
Gebed voor onze buren en onze geliefden.
Heer Jezus ontferm U over hen allen,  wij weten dat U een ieder lief hebt ,  wie of wat we ook zijn. Gebruik onze handen , voeten en woorden om er te zijn voor de ander, die ons nodig heeft.
We bidden ook dat de lofzang spoedig weer door de gemeente mag gaan,  daar verlangen we naar.

Straks bijeen, als de dreiging voorbij is,
Straks bijeen, het verdriet van de baan.
Weer bijeen,  zonder afstand te houden.
Opgetogen, de morgen breekt aan.
Samen zullen we danken en zingen, 
samen breken we brood, delen wijn.
We omhelzen elkaar weer met vrede, 
een gebaar dat bijzonder zal zijn.
 
En we steunen elkaar en geloven,
na het leed dat we hebben doorstaan,
Dat wij zien, wat het nieuwe betekent
en daar zinvol mee om zullen gaan.
 
En ik hoop dat we zullen ervaren, 
in geloof dat de Liefde ons leidt,
Voor elkaar en voor moeder Aarde
goed te zorgen nu en altijd.
 
(Een tekst uit het Noors van Hans-Olav Moerk)
Een hartelijke groet aan u allen,   Kees Loren de Jong

TOEKOMST
Heer, ‘k weet niet wat de toekomst brengt,
Dat ligt bij U verborgen.
Maar ondanks die onzekerheid
Weet ik dat U voor mij zult zorgen!
U strekt Uw handen uit naar mij
U vangt mij als ik val.
En dwaal ik soms, dan zoekt U mij
Totdat U vinden zal….
Want Heer, U noemde mij Uw kind
Toen U - bespot, geslagen –
aan ’t houten kruis op Golgotha
mijn straf hebt willen dragen.
Wat was het groot dat U daar deed.
Want ik, die ’t niet verdien
Mag U – ondanks dat ik soms faal –
Tóch als mijn Redder zien

Heer, ‘k weet niet wat de toekomst brengt.
‘k Weet wel dat U zult zorgen.
Want Heer, om wat U deed voor mij
Ben ‘k veilig… Nu en morgen

Jolanda Vlastuin – van Deelen

GIFTEN                                                                                                      

Alle gevers hartelijk dank


COLLECTEN

ZINGEN MAAKT BLIJ
De volgende Zingen Maakt Blij Livestream dienst van de Breepleinkerk is op 6 september. Hieraan werken mee: Wim de Penning Orgel.  Nico de Ruig Solozang. Voorganger Ds. Robert-Jan van Amstel en  Lydia van Mourik, fluit
We hopen u met deze livestream uitzendingen een mooi alternatief te bieden. De livestream uitzendingen zijn te volgen via onderstaande link: http://www.breepleinkerk.nl/livestream *


Voor abonnees van Gaandeweg van de wijkgemeenten
Open Hof en Vredeskerk.
************************************************
Nog niet iedereen die geabonneerd is op Gaandeweg heeft de bijdrage voor het jaar 2020/2021 betaald, zoals in een eerdere editie is gevraagd. Wilt u s.v.p. dit alsnog spoedig regelen?
Graag zien wij uw betaling hiervoor tegemoet op bankrekeningnummer:
NL33RABO 0373728239 t.n.v. CvK PG Rotterdam-Zuid wijkgemeente Vredeskerk-Breepleinkerk.
De abonnee prijs bedraagt € 10,00 per jaar
( voor postabonnementen € 30.00)
Wij vragen u bij uw betaling “Gaandeweg” te vermelden.
Alvast bedankt voor uw medewerking en tijdige betaling.
Piet Ottink

BIJBELLEESROOSTER

06/9   Matteüs 18:10-20                  13/9   Exodus 32:1-14
07/9   Matteüs 18:21-35                  14/9   Exodus 32:15-35
08/9   Matteüs 19:  1 – 9                 15/9   Exodus 33:1-11
09/9   Matteüs 19:10-15                  16/9   Exodus 33:12-23
10/9   Matteüs 19:16-22                  17 /9  Exodus 34:1-18
11/9   Matteüs 19:23-30                  18/9   Exodus 34:19-35
12/9   Exodus 31:1- 18                    19/9   Psalm 145

VAN DE REDACTIE

Zoals U ziet is deze Gaandeweg weer voor 2 weken
Het volgende nummer komt uit in de week van 14 september.   
De Redactie 
terug
 
 

Credokerk
datum en tijdstip 05-12-2021 om 10.00 uur
meer details

 
Credokerk

 
Credokerk van binnen

 
ANBI
http://www.protestantsekerk.nl/steunons/ANBI/Veel-gestelde-vragen/Paginas/Veel%20gestelde%20vragen.aspx
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.